POKKAA TEHDÄ PAREMMIN SYDÄNTÄ TEHDÄ SE YHDESSÄ

Aivan tavallinen hetki voi taaksepäin katsottaessa olla ratkaiseva. Hymy ja ystävällinen sana nostivat päivän plussan puolelle. Apu oikealla hetkellä purki ongelmatilanteen. Työkaverin kiitos auttoi eteenpäin. Hyvä synnytti hyvää. 

Meillä on sydäntä sykkiä ja samalla pokkaa olla parhaita. Meitä on kolmetuhatta – kaikki erilaisia, kaikki yhdessä. Päivittäin kohtaamme lukemattomia ihmisiä. POK on läsnä kymmenissä tuhansissa hetkissä – joka päivä. Elämme pirkanmaalaisten arjessa. 

Jokainen muistaa työhaastattelun ja ensimmäisten päivien epävarmat hetket, onnistumiset ja mokat. Elämä on hetkiä. Meidän kanssamme niissä on merkitystä, joka kantaa pitkälle. 

YHTEISET ARVOMME

Kysyimme pokkilaisilta, mikä Pirkanmaan Osuuskaupassa on parasta. Vastauksissa korostuivat yhteisöllisyys, työn merkityksellisyys sekä monipuoliset mahdollisuudet ammattitaidon ja osaamisen laajentamisessa. Kiitosta POK:lle annettiin myös vastuullisuudesta: Pirkanmaan Osuuskauppa on turvallinen, vakaa ja vastuullinen työnantaja, joka huolehtii ja välittää työntekijöistään, kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti ja kuuntelee henkilöstöä päätöksiä tehtäessä. Pokkilaisten arvoja ovat ihmiset ensin, asiakasta varten, tuloksellisesti ja uudistuen sekä vastuuta kantaen.

HYVÄ PEREHDYTYS KANTAA PITKÄLLE

Perehdytys ja jatkuva oppiminen tukevat kehittymistä oman kasvupolun eri vaiheissa. Aina uudessa tehtävässä aloitettaessa ja muutostilanteissa Pirkanmaan Osuuskaupassa perehdytetään työn vaatimalla tavalla. Perehdytystä tapahtuu toimipaikassa esihenkilön, perehdyttäjän ja koko tiimin tuella, ja jokainen uusi pokkilainen saa työsuhdeperehdytyksen ensimmäisenä työpäivänään. 

Jatkuvan oppimisen keinona meillä on arjessa oppimisen lisäksi mm. erilaisia koulutuksia ja valmennuksia. Työn ohella on myös mahdollista opiskella tutkinto oppisopimuskoulutuksella, esimerkiksi liiketoiminnan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto.  

Tutustu Veeran tarinaan alla olevasta videosta 💚

IHMISET ENSIN

Meillä ihmiset tulevat ensin. Meillä kuunnellaan ja kohdellaan reilusti. Haluamme antaa työntekijöillemme mahdollisuuden onnistua ja kokea työuran merkittäviä hetkiä. Haluamme luoda työympäristön, jossa jokainen työntekijä tuntee olonsa tervetulleeksi ja arvostetuksi. Edistämme yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta, sillä uskomme, että vain yhdessä voimme saavuttaa tavoitteemme.​​​​​​​

Tutustu videolta Marian ajatuksiin ensimmäisen työn ja työpäivän merkityksestä.

TULOKSELLISESTI JA UUDISTUEN

Meille sujuvampi arki on rohkeutta uudistua ja kehittyä yhdessä. Koska haluamme toimia tänään paremmin kuin eilen, asetamme rohkeasti tavoitteita ja pidämme silmällä markkinoiden muutoksia, haasteita ja mahdollisuuksia. Meillä on myös pokkaa tehdä rohkeita päätöksiä. ​Uudistumalla tarjoamme asiakkaillemme entistä parempaa palvelua. 

Kurkkaa videolta, miten Kalevan Prisman Ruokatorin tiimi rakentaa yhdessä huippupalvelua.

ASIAKASTA VARTEN

Välittäminen asiakkaistamme on toimintamme keskiössä. Tavoitteenamme on saada asiakkaille hyvä fiilis sydämellisellä palvelulla. Huomioimme ja tervehdimme asiakkaita, toteutamme heidän toiveitaan. Ylitämme heidän odotuksiaan ja osallistamme heidät palveluiden kehittämiseen. Asiakkaiden kohtaaminen ja auttaminen luovat merkitystä omalle työllemme ja tuovat iloa arkeemme.​​​​​​​ 

KANNAMME VASTUUTA

Haluamme tarjota asiakkaillemme arjen helppoutta, hyvää oloa, etuja ja edullisuutta. Panostamme lähiruokaan, päästöjen vähentämiseen ja kestävään kehitykseen. Teemme Pirkanmaasta paremman paikan elää luomalla työpaikkoja, tukemalla työuria sekä rakentamalla monimuotoisen ja yhdenvertaisen työyhteisön. Vastuullisuus on toimintaa, tekoja ja rohkeaa uudistumista.

Olemme asiakkaidemme omistama yritys, joten onnistumisemme ei jää pienen piirin eduksi. Se näkyy monipuolisina palveluina, uusina työpaikkoina, lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemisena ja asiakasomistajille maksettuina Bonuksina.​​​​​​​ 

MONIPUOLISIA KASVUPOLKUJA

Pirkanmaan Osuuskaupassa henkilöstöllämme on lukuisia mahdollisuuksia luoda omannäköinen ja itselle sopiva kasvupolku. Kaupan, ravintoloiden, ABC-liikennemyymälöiden ja erikoistavarakaupan monipuoliset tehtävät tarjoavat useita vaihtoehtoja monenlaiseen osaamiseen, kiinnostukseen ja elämäntilanteisiin. Silloin, kun elämäntilanne vie toiselle paikkakunnalle Pirkanmaan alueen ulkopuolelle, työskentely voi jatkua S-ryhmän toisessa yrityksessä. S-ryhmän yrityksiä löytyy Suomen joka kolkasta, ja meitä ässäläisiä on yli 40 000. 

Omaa osaamista voi vahvistaa ottamalla oman toimipaikan sisällä haltuun monipuolisia työtehtäviä. Kokemus tai taidot karttuvat ja samalla työhön saa henkistä ja fyysistä vaihtelua. Työkiertoa voi tapahtua oman toimipaikan sisällä tai toimipaikkojen välillä. Matalan kynnyksen keino kokeilla työskentelyä toisessa toimipaikassa on ottaa vastaan lisätöitä. Haluammekin kannustaa henkilöstämme laajentamaan osaamistaan jopa toimialalta toiselle, esimerkiksi kaupasta ravintolaan tai ABC:lle. Parhaimmillaan tällaisissa muutoksissa oppia ja ideoita saavat paitsi työpaikan vaihtaja myös koko muu tiimi.  

Kasvupolun varrella on myös mahdollista luoda itselleen tarvittavaa joustoa elämäntilanteen mukaan. Opinnot, perhe tai muut henkilökohtaiset syyt tuovat joskus tarpeen työajan muokkaamiseen tai muutoksiin työn sisällössä. Nämä ovat luonnollinen osa elämää ja uraa.

PYSY MUKANA ARJESSAMME

#pokkaajasydäntä