Edustajisto on ylin päättävä elin
Osuuskaupoissa päätöksenteko perustuu edustukselliseen demokratiaan. Ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu edustajisto. Äänioikeus edustajiston vaaleissa on tärkeä asiakasomistajuuteen liittyvä oikeus.

Hallintoneuvosto hyväksyy strategian
Pirkanmaan Osuuskaupan hallintoneuvostoon kuuluu 24 jäsentä, joista kaksi on henkilökunnan edustajaa. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain ja sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti. Se myös vahvistaa osuuskaupan strategian.

Hallitus ohjaa liiketoimintaa
Pirkanmaan Osuuskaupan hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista kuusi valitaan vuosittain. Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua ja menestystä hoitamalla sen asioita lain ja sääntöjen mukaisesti sekä valvoa liiketoimintaa. Hallitus päättää keskeiset tavoitteet ja strategiat.

Johtoryhmän tehtävänä on viedä strategia käytäntöön. Jokainen johtoryhmän jäsen vastaa omasta liiketoiminta- tai asiantuntemusalueestaan.