Vastuullisuus

Vastuullista toimintaa asiakkaiden, maakunnan ja ympäristön hyväksi

Vastuullisuus on keskeinen arvo osuuskaupan toiminnassa. Pirkanmaan Osuuskauppa haluaa jatkuvasti olla aloitteellinen ja parantaa omaa toimintaansa myös vastuullisuusnäkökulmasta. Pirkanmaan Osuuskauppa noudattaa S-ryhmän vastuullisuusohjelmaa ja on mukana toteuttamassa SOK:n määrittelemiä vastuullisuustekoja. S-ryhmän vastuullisuusohjelman lisäksi Pirkanmaan Osuuskauppa on laatinut oman, paikallisilla tavoitteilla ja toimenpiteillä täydennetyn vastuullisuusohjelman. Vastuullisuusteot ovat tavalla tai toisella osa arkipäivää ja osa jokaisen osuuskauppalaisen työtä.