Pirkanmaan Osuuskauppa pilotoi lokakuussa uudenlaista vaikuttamisen tapaa, Kuulolla-äänestystä. Äänestyksen avulla Pirkanmaan Osuuskauppa haluaa antaa omistajilleen lisää mahdollisuuksia osallistua liiketoimintaan vaikuttaviin asioihin. Ensimmäisessä Kuulolla-äänestyksessä asiakasomistajat pääsivät vaikuttamaan koko kuukauden kestävän Bonus tuplana -kampanjan ajankohtaan. Samalla asiakasomistajilta kysyttiin, mihin he haluaisivat jatkossa vaikuttaa. Keräsimme vastaukset asiakasomistajia eniten mietityttäneisiin kysymyksiin.

1. Miksi Pirkanmaan Osuuskauppa ei tällä hetkellä maksa ylijäämänpalautusta ja osuuspääoman korkoa?

Palkitsemme asiakasomistajat ennen kaikkea edullisella ostoskorilla ja vuonna 2018 korotetulla bonustaulukolla. Koko joulukuun 2022 kestävä Bonus tuplana -kampanja on kertaluontoinen lisäpalkitseminen, jonka 120-vuotias Pirkanmaan Osuuskauppa haluaa toteuttaa taloudellisesti haastavana aikana.

Pirkanmaan Osuuskauppa maksaa ylijäämänpalautusta, kun sen operatiivinen tulos ylittää 28 miljoonaa euroa. Käytämme tulosta toimipaikkojen palvelun parantamiseen sekä uusien myymälöiden ja ravintoloiden perustamiseen kasvavalla Pirkanmaalla.

Hallintomme haluaa varmistaa tällä tulosrajalla, että Osuuskauppa pystyy lyhentämään lainoja ja kehittämään toimipaikkaverkostoa sekä palveluita asiakasomistajille myös tulevaisuudessa. Myyntimme on noin 1,1 miljardia euroa, johon suhteutettuna 28 miljoonaa on 2,5 prosenttia. Osuuskaupan tulevaisuuden tarpeisiin siis jää maksimissaan 2,5 euroa jokaisesta 100 euron myynnistä.

Osuuspääoman koron maksun lopettamiseen ovat vaikuttaneet lisääntyneet multijäsenyydet eli se, että asiakkaat ostavat useiden osuuskauppojen jäsenyyksiä sijoitusmielessä. Tämä ei ole osuustoiminnallisuuden tarkoitus. Haluamme suunnata hyötyjä Bonuksen ja edullisten hintojen muodossa suoraan heille, jotka keskittävät meille ostoksensa.

2. Haluaisin vaikuttaa ruoan hintaan. Hinnat ovat nousseet S-ryhmän ruokakaupoissa monissa tuoteryhmissä. Mistä on kyse?

Perustehtävämme on puolustaa edullisia hintoja Pirkanmaalla. Tänäkin vuonna olemme tehneet lukuisia toimenpiteitä edullisen ostoskorin varmistamiseksi. Ostoskorivertailut todistavat, että Prisma onkin halvin – ja Bonukset päälle.

Ruoan hinta on ollut nousupaineessa jo viime syksystä lähtien. Muuttunut maailmantilanne, energian ja polttoaineiden hinnannousu sekä osan maataloustuottajista kohtaama akuutti kustannuskriisi kärjistävät tilannetta edelleen. Me kohtaamme nämä kustannuspaineet hintaneuvotteluissamme tavarantoimittajien kanssa.

Koska ruoan tuottajien ja valmistajien kulut ovat nousseet huomattavasti, S-ryhmä on neuvotellut poikkeuksellisella aikataululla niiden valmistajien kanssa, joihin akuutti kustannuskriisi osuu voimakkaimmin. Kohtaamme kaikkien tuoteryhmien osalta hintapaineen ostohintaneuvotteluissa, joita teemme jaksoaikataulumme mukaisesti. Laskelmiemme mukaan tähän mennessä käymistämme neuvotteluista syntyneistä korotuksista välittyy ruokaketjuun yli puoli miljardia euroa vuositasolla.

3. Mielestäni osuuskaupan on otettava kantaa kotimaisen alkutuotannon kannattavuuteen. Haluan, että ruoan hintaa ei halpuuteta tuottajan kustannuksella.

Kotimaisena kauppana ja isona toimijana paras apumme alkutuottajille on se, että pidämme suomalaista alkuperää olevien tuotteiden kysynnän korkealla – nykyisin 80 prosenttia myymästämme ruoasta on kotimaista ja haluamme pitää osuuden korkeana vastakin.

Osuuskaupan peruslupaus on asiakasomistajan ruokakorin edullisuuden varmistaminen. Tätä edullisuutta ei kuitenkaan haeta tuottajan selkänahasta, vaan se perustuu siihen, että toimimme tehokkaasti, karsimme jatkuvasti omia kulujamme ja maksimoimme siten asiakasomistajien hyötyä. Osuuskaupassa ei ole myöskään ylimääräisiä välikäsiä, vaan hyöty valuu suoraan omistajille eli suomalaisille kotitalouksille.

Maatalouden tilanteen helpottamiseksi olemme käyneet ja käymme edelleen ylimääräisiä keskusteluita teollisuuden kanssa erityistoimista. Se tarkoittaa neuvotteluja ja toimenpiteitä siitä, kuinka pystymme yhdessä korjaamaan tilannetta. Poikkeustilanteesta aiheutuneiden ostohintaneuvotteluiden kautta elintarvikeketjuun on ohjautumassa lisää rahaa, puhutaan jopa puolesta miljardista eurosta.

4. Haluaisin vaikuttaa kauppojen ruokavalikoimaan, eli olisi kiva päästä ehdottamaan jotain tuotteita.

Pirkanmaan Osuuskaupan myymälöiden valikoimat perustuvat jokaisen myymäläketjun omiin ketjuvalikoimiin, jotka työstetään ketjuohjauksessamme SOK:lla. Pohjana kussakin ketjuvalikoimassa on perustuotteet, joissa valikoiman ja tilan kasvaessa myös tuotelukumäärä kasvaa. Valikoiman laajuuteen kussakin myymälässä vaikuttaa moni asia, esimerkkeinä myymälän koko ja alue, missä myymälä sijaitsee.

Ketjuvalikoimia täydennetään paikallisten toimittajiemme tuotteilla sekä syventämällä toivottuja ja Pirkanmaan alueella hyvin myyviä ketjuvalikoiman tuotteita useampiin myymälöihin. Paikallisissa valikoimissa pääpainomme on pirkanmaalaisissa toimittajissa ja tuottajissa.

Valikoimatoiveet pyrimme toteuttamaan aina mahdollisuuksien mukaan, joskus kuitenkin on tilanteita, että esimerkiksi toimittajalla ei ole toimituksia toivottuun myymälään, ja näissä tapauksissa toiveiden toteutus ei onnistu tai kestää ainakin hieman kauemmin, kun toimitushaastetta ratkotaan. Tuotteiden menekkiä seurataan säännöllisesti ja valikoimia muokataan muun muassa menekin mukaan.

Uusia tuotteita nostetaan valikoimiin toimittajien niitä tuodessa markkinoille. Uusien toimittajien kanssa yhteistyö aloitetaan aina tietyn prosessin mukaisesti, jossa sovitaan esimerkiksi tilaus- ja toimitusehdoista. Alkuprosessin jälkeen pääsemme pohtimaan yhdessä tuotevalikoimia ja niiden laajuutta. Alkuprosessi voi tuntua välillä pitkältä, etenkin asiakkaan odottaessa uutta tuotetta valikoimaan, mutta kun perusta on kerran toimittajan kohdalla laitettu kuntoon, on uusien tuotteiden valikoimaan nostaminen jo huomattavasti nopeampaa.

Valikoimatoiveita voi lähettää meille S-kanavan palautesivuston kautta tai suoraan sähköpostilla. S-marketeille toiveita voi lähettää sivulla sinuntoive.fi.

5. Haluaisin valikoimiin enemmän lähiruokaa. Myymälässä olisi myös hyvä olla erillinen lähiruokapiste tai hyllypääty.

Olemme tehneet jo pitkään työtä monipuolisen lähiruokavalikoiman eteen. Missiomme sai lisäpontta edustajiston vaaleissa vuonna 2019, kun ehdokkaiden suurin toive oli saada kauppoihin lisää lähellä tuotettua ruokaa. Tämä toive muuttui vastuullisuuslupaukseksi, joka ohjaa nyt toimintaamme vahvemmin kuin koskaan. Haluamme tehdä lähiherkkujen ostamisesta sinulle inspiroivaa ja entistä helpompaa.

Lähiruokaa löytyy Pirkanmaan S-kaupoista jo yli 3 000 tuotteen verran – ja lisää tulee koko ajan. Tunnistat pirkanmaalaisen lähiruoan S-kaupoissa omasta tunnuksesta hyllyn reunassa. Lisäksi myymälöissämme on erillisiä lähiruokakalusteita, joihin paikallisherkkuja on koottu helposti löydettäväksi.

Lue täältä lisää lähiruokalähettiläämme työstä tai tutki lähiruokavalikoimaamme täällä.

6. Asiakasomistajapäivillä monet tuotteet jäävät alennusten ulkopuolelle. Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajaedut voisivat ylipäätään olla laajemmat.

Asiakasomistajaedut on keskitetty Bonukseen, jota maksamme vuodelta 2022 yhteensä noin 37 miljoonaa euroa. Meillä on päivittäistavarakaupan edullisimmat hinnat, ja edullisen hinnan lisäksi maksamme Bonusta. Asiakkaan kannalta tämä on hyvä yhtälö. Toimintamme perustuu tarjousten sijaan siihen, että joka päivä on edulliset hinnat.

Pirkanmaan Osuuskaupassa kaikki käyttötavaratuotteet ovat mukana asiakasomistajapäivien kampanjassa. Esimerkiksi pesuaineet, kemikaliotuotteet, leivinpaperit jne. ovat meillä päivittäiskäyttötavaraa, jotka eivät tuotteiden katerakenteesta johtuen kuulu asiakasomistajapäivien käyttötavara-alennusten piiriin.

7. Salessa joutuu maksamaan tuotteista enemmän ja valinnanvaraa on vähemmän. Miksi Salessa sama tuote maksaa enemmän kuin vaikkapa Prismassa?

Kaupan koko ja myyntivolyymi vaikuttavat kaupan hintatasoon. Mitä isompi kauppa, sitä enemmän tavaraa myydään suhteutettuna kiinteistöön ja henkilöstökuluihin. Tätä kautta isommassa kaupassa voidaan pitää hinnat matalampina. Kaupan koko mitoitetaan aina paikallisen asukasluvun mukaan.

8. Polttoaineen hinnan pitäisi olla alhaisempi ja samalla tasolla eri asemien kesken. Polttoaineesta pitäisi myös kertyä Bonusta samalla tavalla kuin muista ostoksista. Miksi pitää olla erillinen tankkausbonus?

Polttonestetuotteiden hintoihin vaikuttaa merkittävästi paikallinen kilpailutilanne, ja hintatasot eri puolilla Suomea ovat sitä kautta erilaiset. Alueiden välillä hintatasot vaihtelevat eri aikoina ja voivat johtua esimerkiksi siitä, että alueelle tulee tai sieltä poistuu jokin toimija tai kilpailutilanne muuttuu muulla tapaa.

S-ryhmä siirtyi erilliseen tankkausbonukseen, koska polttonesteiden hintatasoon tuli suuria korotuksia muun muassa verolainsäädännöstä johtuen. Kuitenkin polttonesteiden kate on pysynyt koko ajan matalana. Tästä johtuen mme voi maksaa prosenttipohjaista Bonusta. Polttonesteostojen eurot lasketaan kuitenkin mukaan kuukauden bonusostoihin, ja ne kasvattavat asiakasomistajatalouden kalenterikuukauden bonusprosenttia.

Pirkanmaan Osuuskauppa järjesti 3.–16. lokakuuta Kuulolla-äänestyksen, jossa asiakasomistajat pääsivät vaikuttamaan siihen, milloin Osuuskauppa toteuttaa poikkeuksellisen, kuukauden mittaisen Bonus tuplana -kampanjan. Äänestyksessä joulukuu vei marraskuusta ylivoimaisen voiton. Näin ollen joulukuun ostosten Bonukset kilahtavat asiakasomistajien tileille tuplana tammikuussa. Asiakastieto paljastaa, mitä tuotteita asiakasomistajat hamstraavat joulun ja uuden vuoden alla.

Pirkanmaan Osuuskauppa pilotoi lokakuussa uudenlaista vaikuttamisen tapaa, Kuulolla-äänestystä. Äänestyksen avulla Osuuskauppa haluaa antaa omistajilleen lisää mahdollisuuksia osallistua liiketoimintaan vaikuttaviin asioihin. Ensimmäisessä Kuulolla-äänestyksessä asiakasomistajat pääsivät vaikuttamaan koko kuukauden kestävän Bonus tuplana -kampanjan ajankohtaan. Kampanjan myötä Osuuskauppa palkitsee asiakasomistajia ylimääräisellä kolmella miljoonalla eurolla.

– Pirkanmaan Osuuskauppa on jo 120 vuoden ajan halunnut helpottaa ihmisten arkea, ja tässä maailmantilanteessa näemme, että taloudellinen apu on osuvin tapa pitää huolta asiakasomistajistamme. Ylimääräisen palkitsemisen ajankohta valittiin äänestyskohteeksi siksi, että emme aidosti tienneet, kumpi vaihtoehto on enemmistön mielestä parempi: taloudellinen helpotus joulunalusaikaan vai alkuvuoteen, kertoo Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko.

Äänestyksessä asiakasomistajat saivat valita, onko marras- vai joulukuu heille mieluisampi Bonus tuplana -kampanjan ajankohta. Kampanja toteutetaan 77 prosentin enemmistöäänillä joulukuussa, ja siinä ovat mukana valitut ketjut. Bonus maksetaan asiakasomistajan tilille rahana aina seuraavan kalenterikuukauden kymmenentenä päivänä.

Jouluun valmistaudutaan vasta joulukuussa

Pirkanmaan Osuuskaupan asiakkuusanalyytikkoa äänestyksen tulos ei yllätä.

– Joulukuun eri pyhien myötä juhlaostettavaa kertyy kuukauden mittaan niin paljon, että moni on varmasti laskenut saavansa joulukuun Bonuksista marraskuuta suuremman rahallisen hyödyn. Äänestyksessä saamiemme avointen palautteiden perusteella tammikuuta pidetään yleisesti kalliina kuukautena muun muassa siksi, että monella on silloin useita laskuja maksettavanaan. Taloudellinen helpotus tammikuulle oli vastausten perusteella erittäin tervetullut, Heidi Länsipuro muotoilee.

Joulun viettoon valmistautuminen alkaa asiakasdatan perusteella useimmilla vasta joulukuussa. Tätä indikoi esimerkiksi kukkien ja suklaiden myynti. Jos kukkia myydään Pirkanmaan Osuuskaupan myymälöissä marraskuussa hieman yli 50 000 kappaletta, niin joulukuussa myydään lähes 130 000 kukkaa. Fazerin Sinisen maitosuklaalevyn myynti kasvaa puolestaan marraskuun lähes 9 000 kappaleesta jopa 23 000 kappaleeseen. Maitosuklaan jälkeen suosituimmat suklaat joulukuussa 2021 olivat Sininen & valkoinen (22 300 kpl), Vihreitä kuulia -patukka (14 936 kpl) ja Geisha-konvehdit (13 761 kpl).

Erilaisia kynttilöitä ja ulkotulia hankitaan paljon sekä jouluksi että uudeksi vuodeksi. Viime vuonna viikolla 51 menekki oli 79 034 kpl ja viikolla 52 menekki oli 21 474 kappaletta. Luvuissa on melkoinen pomppaus marraskuun 2021 vertailuviikosta 47, jolloin kynttilöitä ja ulkotulia ostettiin 15 965 kpl.

Uuden vuoden viettoon varaudutaan asiakasdatan perusteella myös laastarein. Laastaripakkauksia myytiin viime vuonna marraskuun viikolla 47 yhteensä 4 238 kappaletta, kun viikolla 52 myynti oli 23 740 kappaletta.

Info:

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, puh. 010 767 0070, timo.maki‑ullakko@sok.fi

Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajat äänestävät 35 000 euron tukipotin jakautumisesta.

Lisää uusia harrastajia, laajempi viikkotarjonta ja oman salin kehittäminen mahdollistuivat valkeakoskelaiselle Tanssiseura Rocking Flamesille. He hakivat keväällä mukaan Kannustajiin ja saivat 2500 euroa toimintansa kehittämiseen. Rocking Flamesin porukassa puhutaan paljon tunteista. Tanssi on tapa kanavoida omia tunteita ja oppia elämänhallintaa.

Kannustajat-tuella helpotusta kolmeen koohon

Toukokuun äänestyksessä asiakasomistajamme antoivat 366 ääntä Rocking Flamesille. Se oli toisiksi eniten Muu Pirkanmaa -sarjassa. Yhteensä jaettiin 35 000 euroa, josta Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajamäärään pohjautuen puolet meni tamperelaisille yhdistyksille, puolet muualle Pirkanmaalle.

Harrastuksissa vanhemmilla on kolmen koon rooli.

”Kannusta, kuljeta, kustanna, sehän on se vanhempien rooli lapsen harrastuksissa”, Rocking Flamesin hallituksen puheenjohtaja ja valmentaja Laura Hell nauraa.

Monet Kannustajat-tukea saaneista yhdistyksistä käyttävätkin tukisummaa harrastusmaksujen alentamiseen, jotta kaikki lapset, perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta, pääsisivät mukaan harrastamisen riemuun.

Pomppiva pikkutyttö pääsi tanssimaan

Rocking Flamesissa harrastajia on viitisenkymmentä aina viisivuotiaista skidirockaajista kuusikymppisiin kuntorockaajiin.

”Emme halua lokeroida ketään. Sunnuntaisin on koko seuran treenit, joihin kaikki saavat tulla. Kaikki kuulutaan samaan porukkaan ja pystytään tekemään samoja asioita, kukin omalla tavalla. Idoleita ja roolimalleja tarvitaan. Vielä aikuisenakin”, Laura hymyilee.

Porukassa on myös yhtä monta jännittäjää kuin jäsentäkin. Kisabussissa kuunnellaan musaa ja lauletaan, se laukaisee suurimman jännityksen.

Tanssista on tullut monelle tytöistä elämäntapa.

”Olin pikkutyttönä pomppimassa lavan reunalla, kun isosisko oli tanssimassa, ja halusin kovasti mukaan. Viisivuotiaana pääsin sitten aloittamaan”, Kerttu Jurvanen hymyilee.

Rocking Flamesin riveistä on kasvettu kansainvälisillekin lavoille. Sara Hell on voittanut paritanssin Pohjoismaiden mestaruuden. Suomessa laji on vielä aika pieni.

Saran harrastuksen myötä Inka Heinonen innostui myös kokeilemaan tanssia. Hän tykkää harrastuksen monipuolisuudesta.

”Tanssissa voi tehdä niin paljon erilaista. Jokainen löytää siitä oman juttunsa. Samalla saa kavereita”, hän iloitsee.

Kannustajat-tuki

Tanssi on hitsannut Kerttua, Venlaa, Inkaa ja Saraa yhteen. Tanssiporukan kesken puhuminen on helppoa ja yhdessä tsempataan ja autetaan toisia eteenpäin.

Elämänhallintaa ja tunteiden bongausta

Rocking Flamesin porukassa puhutaan paljon tunteista. Tanssi on tapa kanavoida omia tunteita. Harrastuksessa panostetaan hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti.

”Jokainen kirjoittaa itse viikkotavoitteensa. Se voi olla vaikkapa, että syö kouluruokaa aiempaa paremmin, jotta jaksaa. Näiden tavoitteiden kirjaaminen kehittää myös nuorten kykyä keskittyä tärkeisiin asioihin”, hallituksen jäsen ja valmentaja Heikki Hell kertoo.

Mitä taitoja harrastus sitten kehittää?

”Kuntoa, tasapainoa, sosiaalisia taitoja, esiintymistä, niin ja suunsoittoa ja hiljaa oloa”, tyttöporukka nauraa.

Harrastuksesta voi jonain päivänä tulla myös ammatti. Venla Hallinmäki on toden teolla tempautunut tanssin pyörteisiin.

”Kehittelen showtanssiin erilaisia kuvioita. Ehkä jonain päivänä teen tätä työkseni. Olen harjoitellut ohjaamista Lauran kanssa. Pitäähän jonkun tätä työtä jatkaa tulevaisuudessa”, hän visioi pilke silmäkulmassa.

Mukaan Kannustajiin?

Yhdistykset voivat hakea mukaan marraskuun äänestykseen 15.10.2022 saakka.

Lisätietoa ja hakulomake: kannustajat.fi

Osuuskaupan idea on aina perustunut yhdessä tekemiseen ja asiakasomistajien hyvinvointiin. Luonteva tapa juhlistaa 120-vuotiasta Pirkanmaan Osuuskauppaa on järjestää yhdessä nuorten ja Tampereen kaupungin Nuorisopalveluiden kanssa nuorten hyvinvointia tukeva tapahtuma. Bright Friday kokoaa pirkanmaalaiset seiskaluokkalaiset yhteen tärkeiden asioiden äärelle.


Ei mitään kakkukahveja

Meitä Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajia on jo yli 211 000. Asiakkaiden omistaman Osuuskauppamme taivalta on takana 120 vuotta. Vanhimmat juuremme ulottuvat Virroille joulukuussa 1901 perustettuun Edistys Kauppakuntaan, josta monien vaiheiden kautta tuli osa Pirkanmaan Osuuskauppaa.

– Syntymäpäiviä voi juhlia monella tapaa. Kakkukahvien järjestämisen sijaan pureuduimme tänä vuonna Osuuskaupan perustehtävän äärelle. Olemme olemassa auttaaksemme asiakasomistajiamme. Luomme hyvinvointia pirkanmaalaisille. Viime aikojen keskusteluita niin kahvipöydissä kuin julkisuudessakin on leimannut yhteinen teema – huoli nuortemme hyvinvoinnista ja mielenterveydestä ajassa, jossa ensin tuli korona, siten sota. Mietimme, miten voimme yhdessä auttaa nuoriamme, Pirkanmaan Osuuskaupan viestintäpäällikkö Viivi Pärssinen pohtii.

Ideoita livenä ja luurista

Pirkanmaalaisille seiskaluokkalaisille on luvassa 25.11. tapahtuma Bright Friday, jonka toteutusta on ideoitu nuorten kanssa. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan Osuuskaupan ja Tampereen kaupungin Nuorisopalveluiden kanssa.

Osuuskaupan idea on aina perustunut yhdessä tekemiseen.
–  Tämä tapahtuma pitää loihtia yhdessä nuorisotyön asiantuntijoiden ja seiskaluokkalaisten kanssa. Totesimme ideoinnissamme jo alkumetreillä, ettei me tädit tiedetä, mitä nuoret toivovat ja mistä he tykkäävät, Viivi virnistää.

Nuoria piipahti elokuussa Tampereen Monitoimitalo 13:ssa kertomassa toiveistaan. Ohjelmaa lähdettiin suunnittelemaan pohtimalla, mitkä ovat nuoria kiinnostavia puhujia ja paikallisia nuorisobändejä, joita olisi kiva kuulla. Illan viimeistä toivebändiä unohtamatta.

Yksi ideoijista oli Vuoreksessa seiskaluokkaa käyvä Pinja Uusitalo.
– Bileissä pitää tietysti olla ilmapalloja, ja olisi hienoa saada ottaa niitä lopuksi mukaan kotiin. Kiva, jos tapahtumassa olisi myös erilaisia pelejä.

Ideointia tehtiin myös seiskaluokkalaisten tutustumisilloissa eri nuorisokeskuksissa sekä livenä että sosiaalisen median kanavissa.

Yhdessä syntyi monia ajatuksia onnenpyörästä VR-laseihin. Pinja voisi innostua kokeilemaan tapahtumassa myös sumopainia:
– Mä oon tosi vahva, harrastan painonnostoa ja teatteria, Pinja nauraa.

Hauskaa ohjelmaa on siis eittämättä luvassa, jännitys tiivistyy.

Bright Friday POK

Pinja lupasi tulla toistekin ideoimaan!

Et ole yksin. Yhdessä olemme enemmän

Bright Fridayn tavoitteena on tarjota nuorille oivalluksia ja konkreettisia eväitä elämään.

Nuoruus on monelle etsikkoaikaa.
– Millainen minä olen, olenko ainut tällainen, onko ok olla tällainen ja pääsenkö mukaan porukkaan? Haastavat sosiaaliset tilanteet mietityttävät. Nuoret ansaitsevat tukea ja konkreettisia eväitä sosiaalisiin tilanteisiin ja omien tunteiden hallintaan, Tampereen kaupungin Nuorisopalveluiden johtava koordinaattori Tiina-Liisa Vehkalahti kuvailee.

Tätä tematiikkaa on luvassa Bright Fridayssä yhteistyössä nuorten toivomien esiintyjen kanssa.

– Toivomme kaikkien saavan konkreettisia eväitä sosiaalisiin tilanteisiin. Ohjelma rakennetaan niin, että nuoret pääsevät luontevasti tutustumaan toisiinsa. Ehkä illan mittaan löytyy myös hengenheimolaisia. Yhdessä olemme enemmän, Viivi hymyilee.

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: brightfriday.fi

 

Pääkuva:

Nauru raikui Monitoimitalolla, kun nuoret miettivät, mitä hauskaa tapahtumassa voisi olla. Tapahtumaa ideoimassa olivat muun muassa seiskaluokkalainen Pinja Uusitalo, Osuuskaupan Rebecca Lahnalampi sekä Tampereen kaupungin Nuorisopalveluista Mari-Katri Lempinen ja Tiina-Liisa Vehkalahti.

Pirkanmaan Osuuskaupan verollinen myynti kasvoi elokuun loppuun mennessä 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialoista ravintolatoimialalla tehtiin jopa yli 30 prosentin harppaus edellisvuoteen nähden, kun ala elpyi koronarajoitusten purkautumisen myötä. Alkuvuoden tuloksesta käytetään loppuvuonna poikkeuksellisesti noin 3 miljoonaa ylimääräiseen asiakasomistajien palkitsemiseen.

Ravintolatoimialan kiivaasta kasvusta huolimatta myynti ei ole vielä palautunut koronaa edeltäneelle tasolle. Alalla on edelleen myös haasteena työvoiman saatavuus, minkä vuoksi esimerkiksi aukioloaikoihin on joissakin yksiköissä jouduttu tekemään tilapäisiä muutoksia.

Osuuskauppa investoi ravintolatoimialaan korona-aikana muun muassa avaamalla Keskustorille uuden karaokeravintolan Las Palmasin ja uudistamalla liikenneasemat Viinikassa ja Akaa-Toijalassa. Lisäksi Häijään liikenneasema siirtyi kesällä Pirkanmaan Osuuskaupan omistukseen. Tänä vuonna on tulossa vielä uusiakin avauksia: pubipuolen tulokas Koppi avataan Kalevaan lokakuussa ja Sokoksen uudet ravintolat kutsuvat ruokailemaan marras–joulukuussa.

Ennennäkemätön palkitseminen asiakasomistajille

Vaikka myynti on kasvanut niin päivittäis- ja käyttötavarakaupassa kuin ravintolatoimialalla, kiihtyvä inflaatio luo kuluttajille epävarmuutta ja keventää kukkaroita. Tämä on toiminut kimmokkeena sille, että Pirkanmaan Osuuskauppa toteuttaa asiakasomistajien arjen helpottamiseksi poikkeuksellisen lisäpalkitsemisen.

– Käytämme liiketoiminnan tulostamme toimintamme kehittämiseen tavoitteena entistä paremmat palvelut asiakasomistajille. Samaan aikaan on kuitenkin niin, että meidän täytyy reagoida aikaan. Tuloksemme antaa vaikeana aikana myöten ylimääräiselle palkitsemiselle, ja nyt jos koskaan on oikea aika toteuttaa se, sanoo Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko.

Pirkanmaan Osuuskaupan hallitus on tehnyt päätöksen ylimääräisestä koko kuukauden kestävästä Bonus tuplana -kampanjasta. Ensi viikolla starttaavassa Kuulolla-äänestyksessä Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajat pääsevät vaikuttamaan siihen, saavatko he koko kuukauden Bonukset tuplana marraskuun vai joulukuun ostoista. Tämä merkitsee sitä, että asiakasomistajille maksetaan Pirkanmaan Osuuskaupan tuloksesta ylimääräisinä Bonuksina yhteensä noin 3 miljoonaa euroa.

– Olemme kulkeneet osuuskauppana pirkanmaalaisten rinnalla 120 vuotta, ja haluamme ottaa asiakasomistajiamme jatkossa entistä tiiviimmin mukaan päätöksentekoon. Kuulolla-äänestys on yksi tapa toteuttaa S olet sinä -ajatusta, Timo pohtii.

 

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, puh. 010 767 0070, timo.maki-ullakko@sok.fi

Uudistuneet Sale-myymälät eivät tingi leppoisasta lähikaupan imagostaan, vaikka viihtyvyyteen ja tuotevalikoimaan onkin viime aikoina panostettu tarmokkaasti.

Ylöjärven Asemantien Salen myymäläpäällikkö Terhi Kivilän mielestä Sale on kuin naapuri: mukava ja mutkaton lähikauppa, jossa myyjät ja asiakkaat tuntevat toisensa eikä kenelläkään ole hoppu tai huono päivä.

– Olen työskennellyt Pirkanmaan Saleissa yhteensä 24 vuotta, niistä kymmenen Ylöjärvellä. Jokaisessa Salessa on kohdeltu asiakkaita kuin ystäviä, konkari tiivistää.

Aamiaistarpeet kipaistaan kotoisasti vaikka pyjamassa

Pirkanmaan uudistuneessa Sale-verkostossa paikallisuus korostuu monella eri tapaa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jokaisessa 34 myymälässä tuotevalikoimaa muovataan alueen asiakkaiden toiveiden mukaan. Lisäksi kutakin myymälää koristaa oma paikallistunnuksensa.

Myös lähiruoan ja tuoretiskien tarjontaa on lisätty, joten monesta Salesta voi hakea vaikka tuoreen kahvin ja sämpylän aamupalapöytään. Naapurisovun ytimessä hehkuu erinomainen asiakaspalvelu.

– Meillä Asemantiellä käy paljon lapsiasiakkaita. Vanhemmatkin siis selvästi luottavat siihen, että tuttu myyjä auttaa, jos pikkuinen ei pärjää ostoksilla yksin. Ja aina saa tulla sellaisena kuin on – vaikka pyjamassa, Terhi nauraa.

Salelaiset suunnittelivat oman työvaatemalliston

Myös myymälämiljöitä on uusittu isolla pensselillä. -Asemantien Salekin on remontin jälkeen raikastunut hillityn värimaailman, matalampien myymäläkalusteiden ja paremman valaistuksen ansiosta. Uusi visuaalinen ilme pomppaa pian salelaisten työvaatteisiinkin.

– Olen mukana unelmien työvaatemalliston suunnitteluryhmässä, johon halukkaat salelaiset saivat ilmoittautua. Odotan uusilta vaatteilta ennen kaikkea muunneltavuutta. Me salelaiset teemme monipuolista työtä, ja vaatteiden pitää joka tilanteessa istua mukavasti kaiken kokoisille ihmisille, Terhi tietää.

Pirkanmaan salelaisten, vaatebrändi Papu Designin ja työvaateasiantuntija Lindströmin yhteistyön tuloksena syntyneen upean työvaatemalliston voi bongata Saleissa syksyllä. Odotellessa ehtii nauttia kesästä.

– Meidän Sale sijaitsee uimarannan kupeessa. Täältä kannattaakin koukata eväät mukaan rannalle – eiköhän tänäkin kesänä herkutella paikallisilla mansikoilla, myymäläpäällikkö haaveilee.

 

Länsi-Tampereen voimakas kehitys nostaa alueen kaupallisten palveluiden rimaa. Asiakaskunnan toiveisiin vastataan Lielahden Prisman uudistuksella, jonka tavoitteena on kehittää arjen palveluiden ympärille entistä monipuolisempi ja helposti saavutettava kokonaisuus. Elämyksellistä, vastuullista ja aikansa etunenässä kulkevaa kauppaa alettiin suunnitella yhdessä asiakkaiden kanssa jo viime vuoden puolella.

Lielahden Prisman uudistuksen myötä saman katon alle on tarkoituksena tuoda parin seuraavan vuoden aikana alueen kattavin ruoan kokonaistarjooma, joka taipuu erilaisiin tarpeisiin: kivijalkakaupasta kotiin vietäväksi, paikan päällä nautittavaksi, verkkokaupasta noudettavaksi tai kotiinkuljetukseen.

Tämän paketin sisältöön on vaikuttanut joukko Prisman henkilökuntaa, kaupunginosan asukkaita ja muita Prismassa asioivia: Loppuvuonna järjestetyissä työpajoissa käytiin läpi Prisman palvelupolun eri pisteitä ja kehitettiin asioimiseen liittyviä teemoja useista näkökulmista. Esille nousivat etenkin piha-alueen liikennejärjestelyjen parantaminen sekä lähiruoan tarjonnan lisääminen.

Nyt suunnitelmissa on kasvattaa kauppakeskuskokonaisuutta Lielahdenkadun varren pysäköintialueelle ja laajentaa maanalaista pysäköintihallia ja verkkokaupan tiloja.

– Haluamme vahvistaa Lielahden Prisman asemaa täyden palvelun Prismana läntisellä Tampereella ja vastata voimakkaasti kehittyvän alueen ihmisten tarpeisiin kokonaispalvelutarjoomaa laajentamalla, kiteyttää Pirkanmaan Osuuskaupan toimialajohtaja Ville Jylhä.

Muutoksia toteutetaan vaiheittain

Prisman laajennukseen tähtäävä kaavoitus on alkanut ja rakennustyöt on tarkoitus saada käyntiin kesällä 2023. Jos tällä aikataululla päästään etenemään, valmista tulee loppuvuonna 2024. Uudistustyöt alkavat näkyä nykyisen kiinteistön sisällä kuitenkin jo tänä vuonna, kun Prisman ravintolat vaihtavat paikkaa ja uudistuvat.

– Laajennus yhdistää Prismakeskuksen ja kauppakeskus Liken entistä tiiviimmin yhteen, ja keskittymästä muodostuu Lielahden sydän. Lähiasutuksen kasvu edellyttää toimivia jalankulku- ja pyöräilyreittejä. Kun vielä raitiotien pistoraiteen pysäkki on tulossa Prisman välittömään läheisyyteen, keskuksen saavutettavuus paranee kaikilla kulkumuodoilla, Ville tuumii.

Laajennushankkeen edetessä yhteistyötä asiakkaiden kanssa jatketaan, kun täsmätoiveita pääsee jättämään muun muassa sähköisen asiakaskyselyn kautta.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskauppa, toimialajohtaja Ville Jylhä, ville.jylha@sok.fi, 010 767 0079

Vasta valmistunut myymälä arkea helpottavine palveluineen avautuu sastamalalaisille keskiviikkona 25.5. Prisma on tuttuun tapaan yhtä halpa kuin halvin, mutta Sastamalassa se on myös vihrein. Ojansuun kaupunginosaan rakennettu uusi hypermarket tekee historiaa olemalla koko Suomen ensimmäinen päästötön Prisma.

Sastamalan Prisma on Pirkanmaan Osuuskaupan yhdeksäs Prisma ja neljästoista päästötön toimipaikka. Päästöttömäksi Prisman tekee kaupan kylmälaitoksessa käytettävä luonnollinen hiilidioksidikylmäaine ja maalämpö, jonka ansiosta rakennuksessa voidaan hyödyntää maaperään varastoitunutta uusiutuvaa energiaa yhdistettynä S-ryhmässä käytettävään päästöttömään sähköön. Prismassa hyödynnetään myös muita energiatehokkaita ratkaisuja, kuten aurinkopaneeleita, joilla sähköä tuotetaan paikallisesti marketin tarpeisiin.

– Olen iloinen, että olemme näin konkreettisesti menossa kohti tavoitettamme olla osuuskauppana ja S-ryhmänä hiilinegatiivinen vuonna 2025, lausuu Pirkanmaan Osuuskaupan Prisma-ketjujohtaja Karlos Kotkas.

Palveluiden paletti pohjautuu asiakastoiveisiin

Asiakastoivekyselyn kautta toiveitaan Prismalle jätti talven ja kevään aikana yli tuhat asiakasta. Toiveiden kärkipäässä olivat lähiruoka ja monipuolinen heti valmiin ruoan valikoima.

– Lähes 80 prosenttia myymästämme ruoasta on kotimaista, ja panostamme Prismassa myös hyperpaikallisuuteen. Sastamalan S-marketin valikoimassa on ollut lähemmäs tuhat lähituotetta, ja Prismaan niitä tulee vielä enemmän. Pirkanmaan Osuuskaupan lähiruokalähettiläs Elina Kaukonen tuo asiakkaiden toivomia tuotteita Prisman ja muidenkin myymälöidemme valikoimiin ja pitää huolta siitä, että ne löytyvät kaupasta vaivatta, Karlos kertoo.

Ajan säästöä tarjoaa Prisman sydän, Ruokatori-palvelutiski, jonka antimista voi koota helpon kotiruokalounaan mukaan otettavaksi tai paikan päällä nautittavaksi. Tarjolla on esimerkiksi itse valmistettuja lämpimiä ruokia, salaatteja ja täytettyjä patonkeja, sushia ja pehmistä. Prisman 80-paikkaiseen kahvila-ravintolaan voi jäädä nauttimaan myös Prismassa toimivan ravintola Pancho Villan ruoka-annoksia.

Prisman myötä myös paikkakunnan käyttötavaravalikoima laajenee toiveisiin osuvalla valikoimalla, kuten koko perheen vaatetuksella ja urheiluvälineillä. Uusina palveluina Prisma tuo asiakkailleen ostosreissuja nopeuttavat Kerää ja skannaa -laitteet, ruoan verkkokaupan keräily- ja noutopalvelun sekä Prisma parturi-kampaamon.

Viisi päivää avajaishumua

Avajaispäivänä jännitys alkaa tiivistyä jo ennen aamuyhdeksältä tapahtuvaa seremoniallista nauhan leikkausta ja ovien avautumista: Sastamalan Prisman Facebook-tilillä pääsee klo 8.30 alkaen seuraamaan suoraa lähetystä Prismassa käytävästä paneelikeskustelusta. Paneelissa prismalaiset keskustelevat kaupunginjohtaja Jarkko Malmbergin kanssa muun muassa Sastamalan elinvoimaisuudesta.

Avajaisohjelmaa Prismassa on keskiviikosta sunnuntaihin. Kahvia ja kakkua maistellaan keskiviikkona ja lauantaina, ja jokaisena päivänä ohjelmassa on mukana ripaus taikaa. Avajaisohjelma löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta pirkanmaanosuuskauppa.fi/ajankohtaista

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskaupan Prisma-ketjujohtaja Karlos Kotkas, puh. 010 767 2520, karlos.kotkas@sok.fi

Toukokuun 25. päivänä avattavan Pirkanmaan yhdeksännen Prisman suunnittelussa yhtenä lähtökohtana on ollut paikallisuus: kauppa palveluineen rakennetaan sastamalalaisille, sastamalalaisten toiveista käsin. Sopiva paletti on rakentunut marraskuussa avatun asiakastoivekyselyn lähes tuhannesta toiveesta. Suosituimpiin toiveisiin vastaavat nyt prismalaiset itse.

 

Toivoisin oikeasti eettisesti lähellä tuotettuja tuotteita. Pientuottajille omat hyllyt, altaat tai kaapit, jotta ei sekoa massaan.

80 prosenttia myymästämme ruoasta on kotimaista, ja panostamme Prismassa myös hyperpaikallisuuteen. Sastamalan S-marketin valikoimassa lähituotteita on ollut yli 800, ja Prismaan niitä tulee vielä enemmän.

@Lähiruokalähettiläs Elina tuo asiakkaiden toivomia tuotteita Prisman valikoimiin ja pitää huolta myös siitä, että ne löytyvät myymälästä vaivatta. Apuna tässä ovat lähiruokakalusteet, hyllynreunaopasteet ja tuottajajulisteet, joissa kuuluu tuottajan oma ääni – ihmiseltä ihmiselle.

– päivittäistavaran myyntipäällikkö Maarit Pihlajamäki

 

Toivoisin edullista lounasravintolaa mistä saa kunnon kotiruokaa. Ja muutenkin toivon useampia ruokapaikkoja Prismaan.

Prisman sydän on Ruokatori-palvelutiski, jonka valikoimassa on muun muassa lihaa, kalaa, lämpimiä ruokia ja grillituotteita sekä itse valmistettuja salaatteja ja täytettyjä patonkeja, vegaanisia tuotteita ja sushia. Useissa tuoteryhmissä on tarjolla myös erikoisruokavalioita huomioivia tuotteita.

Kotiruokalounaan voi koota Ruokatorin buffetin antimista unohtamatta kahvia, kahvilatuotteita ja pehmisbuffaa. Prismassa toimii myös ravintola Pancho Villa, jolla on tarjolla lounasbuffet ja lista-annoksia. Valinnanvaraa ja vaihtelua siis on, ja tästä kaikesta voi nauttia paikan päällä 80-paikkaisessa ravintolasalissamme tai kesäaikaan pienellä terassillamme.

– Ruokatorin projektipäällikkö Tytti Saxman

 

Toivon laajaa valikoimaa vaate- ja kenkäpuolelle. Erityisesti sesonkivaatteissa saisi olla kunnolla valinnanvaraa.

Pukeutuminen on tärkeä osa uuden Prisman käyttötavaravalikoimaa. Valikoima on koottu osuvaksi siten, että kauden ajankohtaisia ja trendikkäitä tuotteita on saatavilla koko perheelle. Pukeutumisen valikoimista tulee löytymään myös suosittuja Finlayson Arkismi ja Antti Tapani -tuotteita.

– käyttötavaran myyntipäällikkö Kimmo Blomqvist

 

Hyvä urheiluosasto mistä löytyy varusteita moneen lajiin ja harrastukseen.

Prismasta löytyy niin urheilukamppeet sesonkien perinteisiin lajeihin kuin e-urheilussa tarvittavat pelivälineet. Outdoor-valikoimastamme on erityisesti retkeillessä ja luonnossa liikkuessa käteviä tuotteita. Lemmikkien kanssa touhuamiseen Prisma tarjoaa myös monenlaista.

– käyttötavaran myyntipäällikkö Kimmo Blomqvist

 

Toivon verkkokauppaan laajaa valikoimaa ja noutopisteen erilliseksi niin, että siihen on helppo päästä autolla viereen ja nouto on sujuvaa. Käytän noutopalvelua viikoittain.

Osoitteessa S-kaupat.fi Sastamalan Prismalle voi tilata ostosten keräilyn ja noudon. Ostokset voi noutaa laajalla aikahaitarilla lokerikolta, jonka ovelle pääsee kätevästi ja nopeasti suoraan autolla – vaikka kesämökille ajellessa.

– ruoan verkkokaupan myyntipäällikkö Tommi Nieminen

 

Vihdoinkin Prisma tulee riittävän lähelle. Toiveena on, että pyörätuolilla sopii kunnolla kulkemaan ja ulottuu arjessa tarvittaviin tavaroihin kunnolla. Vanhastaan tiedän, että Prisman tavaravalikoima on riittävän kattava kaikin osin normaalin ihmisen tarpeisiin.

Prisman suunnittelussa esteettömyys on huomioitu siten, että kulkuväylät, parkkipaikat, wc-tilat ja kassakäytävät ovat avaria ja käytännöllisiä. Asiakkaiden käyttöön tulee myös pyörätuoli, inva-ostosvaunut ja seniorikärryjä. Kauppareissulla auttavat lisäksi ihanat myyjämme.

– palvelupäällikkö Piia Perälä

 

Sastamalasta ei löydy ainoatakaan Type2-latausta nopeampaa latauspistettä sähköautoille, joten sellaisille olisi todella tilausta! Toivottavasti latauspaikkoja tulee muutenkin tarpeeksi, sillä tarve ei varmasti tulevaisuudessa ainakaan pienene.

Sastamalan Prismalle tulee yhteensä kahdeksan sähköautojen latauspaikkaa. Neljässä parkkiruudussa on saatavilla suurteholataus (max. 150kW eli 2xCCS2) ja neljässä parkkiruudussa peruslataus (2xType2 AC 22 kW).

– palvelupäällikkö Piia Perälä

 

Prisma voisi tuottaa sähkönsä aurinko- tai tuulivoimalla.

Sastamalan Prisman katolla komeilee aurinkopaneeleita, jotka tuottavat sähköä päästöttömästi. Prismassa on muutenkin kiinnitetty huomiota siihen, että olemme kovaa vauhtia menossa kohti tavoitettamme olla hiilinegatiivinen vuonna 2025.

– ryhmäpäällikkö Anni Valtanen

 

Toivon, että tällä kertaa panostettaisiin erityisesti palveluammatissa työskenteleviin myyjiin. Panostakaa valinnoissanne erityisesti iloiseen ja osaavaan joukkoon. Pitäkää heistä huolta, jotta he myös pysyvät sellaisina.

Sastamalan Prismaan haki töihin lähes 400 upeaa tyyppiä, ja valinnoissamme ratkaisi hakijoiden asenne. Kaikkiin tehtäviin annamme hyvän perehdytyksen ja jokaiselle mahdollisuudet kehittää omaa ammattitaitoaan, tulipa työntekijä meille myyjäksi, vastuutehtäviin tai vaikkapa parturi-kampaajaksi.

Pirkanmaan Osuuskauppa on saanut vuodesta 2016 alkaen joka vuosi Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen. Tunnustus on Eezy Flow’n vuosittain myöntämä työelämän tunnustus, joka osoitetaan henkilöstötutkimuksessa poikkeuksellisen korkeat pisteet saaneille yrityksille. Pidämme parhaamme mukaan huolen siitä, että meillä viihdytään!

– ryhmäpäällikkö Anni Valtanen

 

Olisi kiva pysyä kärryillä eduista ja Prismassa tapahtuvista jutuista, kuten uutuuksista.

Se on helppoa! Laitahan seurantaan Prisma Sastamala -tili Facebookissa, niin kuulet kauppasi asioista ensimmäisten joukossa. Ja jos puhelimestasi löytyy S-mobiili, edut ja sovelluksen muut hyödylliset palvelut ovat aina kätesi ulottuvilla.

– ryhmäpäällikkö Anni Valtanen

 

Kuva: Kangasalan Pikkuteatterin porukasta paistaa yhdessä tekemisen ilo. Riina Katajisto ja Tanja Tomminen (takana keskellä) toimivat ohjaajina.  

 

”Täällä on tuoretta ruisleipää”, yksi näyttelijöistä huutaa ja heittää leivän repustaan vuohelle. Kuuluu kunnon kopaus, kun heitosta tuleekin huti ja kivikova kimpale putoaa lavalle. Ei ollut tuoretta leipää ei.

– Me pelastetaan tilanne, jos jokin menee pieleen. Improvisaatioharjoitusten avulla opitaan käsittelemään tilannetta, jossa asiat eivät suju odotetusti, Kangasalan Pikkuteatteriyhdistyksen näyttelijäkaarti nauraa.

Pikkuteatteri sai 3000 euroa

Kangasalan Pikkuteatteri on Suomen suurimpia vapaaehtoisvoimin pyöritettäviä lasten- ja nuorten teattereita. Teatterin seinien sisällä harjoittelee viitisenkymmentä 7–19-vuotiasta lasta ja nuorta. Harrastuksesta kiinnostuneita on jonoksi asti, eikä ihme. Meininki on rentoa ja iloista. Yhdessä tekemisen ilo paistaa kasvoilta.


Joulunalla Pikkuteatterin ohjelmistossa oli Adalmiinan helmi. Prinssinä Emilia Eerola, Adalmiinana Henriikka Aalto, kuningattarena Emilia Helminen (oik.) ja taikalähteen henkenä Ilona Pulakka.

Teatterin tilat on remontoitu omin hartiavoimin. Kangasalan Pikkuteatteriyhdistys haki Kannustajat-ohjelmaan syksyllä 2021. Hakemuksessaan he kertoivat tarpeesta omannäköiselle tilalle. ”Ympärillä on neljä seinää, mutta teatteri tarvitsee hengen luomiseen myös muuta.”

Iloiseksi yllätyksekseen teatteriporukka sai suurimman mahdollisen tukisumman, eli 3000 euroa tukea Pirkanmaan Osuuskaupalta. Kannustajat-äänestyksessä asiakasomistajat päättävät tukipotin jakautumisesta yhdistysten kesken. Marraskuun 2021 äänestyksessä asiakasomistajat antoivat 521 ääntä Pikkuteatteriyhdistykselle.

”Teatterissa jokainen saa olla oma itsensä”

Seurat ja yhdistykset tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Syntyy yhdessä tekemisen iloa.

Teatterissa yhteishenkeä rakennetaan luottamusharjoituksilla. Harrastukseen kuuluu myös ääni-, hengitys- ja keskittymisharjoituksia. Hyviä taitoja myös elämän estradille.

Yhtä näytelmää harjoitellaan puolisen vuotta, mikä hitsaa porukan yhteen. Teatteri on yksi tapa ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä.

– Teatterissa jokainen saa olla oma itsensä. Meillä on kannustava ilmapiiri. Kaikki on toistensa tukena. Ei tarvitse pelätä mokaamista, Emilia Eerola

Emilian isä perusti Pikkuteatterin vuonna 2010, jotta kaikilla olisi mahdollisuus teatteriharrastukseen ja teatteriesityksistä nauttimiseen taloudellisesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta.

Tulevana kesänä pikkuteatterilaiset nähdään Kangasalan kesäteatterin näyttämöllä – Tuhkimoa pääsee katsomaan 30.6.–10.7.2022.


-Teatterissa tapaa ihmisiä, joita ei muuten olisi nähnyt. Me ollaan tutustuttu täällä, iloitsevat Siina Riepponen (vas.), Hilda Viitala (taaimmaisena), Iina Marttila ja Siru Kurkipää.

Miten Kannustajat-tukipotti jaetaan?

Nyt on oikea hetki yhdistyksille hakea mukaan Kannustajat-ohjelmaan. Kevään tukipotti, 35 000 €, jaetaan korkeintaan 20:lle eniten ääniä saaneelle yhdistykselle. Alueellisuus huomioidaan Osuuskaupan asiakasomistajamäärän suhteessa: 50 prosenttia tuettavista yhteisöistä on Tampereelta ja 50 prosenttia muualta Pirkanmaalta.

Tukipotti jaetaan kymmenelle eniten ääniä saaneelle tamperelaiselle yhdistykselle ja kymmenelle eniten ääniä saaneelle pirkanmaalaiselle yhdistykselle, jonka kotipaikka on muualla kuin Tampereella. Lisäksi arvotaan bonustonni äänestyksessä mukana olleille yhdistyksille.

Asiakasomistajat pääsevät äänestämään suosikkiyhdistystään ja siten päättävät tukipotin jakautumisesta. Äänestyskutsu lähetetään toukokuun lopulla sähköpostitse kaikille täysi-ikäisille Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajille ja asiakasomistajatalouteen kuuluville henkilöille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa eivätkä ole kieltäneet tutkimuskyselyiden lähettämistä.

Tulokset julkistetaan kesäkuussa ja tukisumma maksetaan heinäkuussa 2022.

Yhdistykset voivat hakea mukaan viimeistään 15.4. Hakemuksen pääsee täyttämään täällä.