Pirkanmaan Osuuskaupan vuosi 2009


11.2.2010

KIRISTYNEESTÄ KILPAILUSTA HUOLIMATTA ASIAKASOMISTAJIEN PALVELUVERKOSTOA KEHITETTIIN PIRKANMAALLA MERKITTÄVÄSTI VUONNA 2009

Pirkanmaan Osuuskauppa jatkoi toimintansa suunnitelmallista kehittämistä vuoden 2009 aikana taantumasta huolimatta. Pitkäjänteinen kehitystyö, suunnitelmien mukainen tulostaso ja hyvä liikevaihdon kehitys mahdollistivat toimipaikkaverkoston kehittämisen, uusien työpaikkojen tarjoamisen ja asiakasomistajien palkitsemisen.

Investoinnit eri puolille maakuntaa lähes 70 miljoonaa euroa

Osuuskaupan investoinnit verkoston kehittämiseen vuonna 2009 olivat yhteensä 65,8 miljoonaa euroa, 11,4 prosenttia liikevaihdosta. Edellisenä vuonna käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 28,1 miljoonaa euroa.

Päivittäistavarakaupassa tärkeimmät investoinnit olivat Prisma Linnainmaa sekä neljä uutta S-marketia, jotka avattiin Urjalassa, Pälkäneellä, Nokian Myllyhaassa ja Mäntässä. Lisäksi Ylöjärven Metsäkylään avattiin uusi Sale ja Kauppakeskus Eloon kauneuden erikoisliike Emotion. Kaukajärven S-marketin liiketilan hallintaan oikeuttavat osakkeet ostettiin keväällä. Ravintolakaupan osalta Koskipuiston Rossossa toteutettiin mittava remontti, ja ABC-liiketoiminnassa automaattiverkostoa täydennettiin viidellä yksiköllä.

Lisäksi vuosina 2010 ja 2011 avattavien uusien yksiköiden rakentaminen käynnistyi Nokian Kolmenkulman alueella uuden sisustamisen ja rakentamisen Kodin Terra -suurmyymälän ja ABC-liikennemyymälän osalta sekä Tampereen Lielahdessa uuden Prisma hypermarketin osalta. Lisäksi monissa toimipaikoissa tehtiin asiakaspalvelua parantavia pienempiä uudistustöitä. Käyttöomaisuuden myynnit olivat yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Merkittävimmät myydyt kohteet olivat Sastamalan ja Pälkäneen vanhat liikekiinteistöt.

Uusia työpaikkoja noin 170 henkilölle

Osuuskaupan henkilöstömäärä oli vuoden lopussa yhteensä 2 386 (+ 171 henkilöä). Luvussa eivät ole mukana kausityöntekijät. Kokoaikaisia oli 592 (24,8 %) ja osa-aikaisia 1 794 (75,2 %). Määräaikaisia työsuhteita oli vuodenvaihteessa 214. Kokoaikaisiksi muutettuna henkilömäärä oli keskimäärin 1 669, siinä oli lisäystä edellisen vuoden vastaavaan 66 henkilöä eli 4,1 prosenttia. Lisäksi osuuskaupassa oli noin 400 kesätyöntekijää ja runsaat 400 yläaste-/lukioikäistä nuorta tutustumassa työelämään.

Asiakkaat arvostavat osuuskaupan toimipaikkojen edullista hintatasoa

Asiakkaiden arvostama edullinen hintataso edesauttoi osuuskaupan myynnin kasvua. Vuoden 2009 haasteellisessa taloustilanteessa osuuskauppa vastasi asiakkaiden kulutustarpeisiin laajentamalla kaupan omien tuotteiden valikoimia. Asiakkaat voivat valita itselleen sopivimman ostoskorin halpahinta-, keskihinta- tai merkkituotteista. Vertailukelpoisesti laskettuna kaupan omista merkkituotteista koostuva halpahintakori on perusedullista merkkituotekoria 53 prosenttia halvempi

Liikevaihto lähes 600 miljoonaa euroa

Osuuskaupan liikevaihto vuonna 2009 oli 588,1 miljoonaa euroa, ja siinä oli kasvua edellisestä vuodesta 40,4 miljoonaa euroa (+7,4 %). Vuokratuotot, jotka aiemmin on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa, sisältyvät liikevaihtoon. Edellisen vuoden liikevaihto on oikaistu vastaavasti.

Ravintolaliiketoimintaa lukuun ottamatta kaikki toimialat kasvattivat liikevaihtoaan. Suurin suhteellinen kasvu, 15,4 prosenttia oli ABC-liiketoiminnassa. Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 6,5 prosenttia. Paras myynninkehitys päivittäistavarakaupassa oli lähimyymäläverkostossa, Saleissa ja ABC-marketeissa

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

Vuosi 2009

milj. €

+- ed.v. %

Päivittäis- ja käyttötavarakauppa

463,3

+ 6,1 %

Ravintolakauppa

17,2

– 1,6 %

ABC-liiketoiminta

104,5

+ 15,4 %

Vuokratuotot

3,1

+ 5,0 %

Yhteensä

588,1

+ 7,4 %

 

Uusia asiakasomistajia yli 11 000

Osuuskaupalla oli vuoden 2009 lopussa 142 567 asiakasomistajaa. Määrä kasvoi 11 585 asiakasomistajalla. Vuoden lopussa 59,5 prosenttia Pirkanmaan alueen talouksista oli asiakasomistajia. Bonusmyynnin osuus kokonaismyynnistä oli 84,7 prosenttia (+2,7 %). Asiakasomistajien ostojen keskittäminen jatkui vahvana; osuuskaupan ja partnereiden bonusmyynti kasvoi 10,3 prosenttia edellisestä vuodesta.

Asiakasomistajille palautusta lähes 30 miljoonaa euroa

Asiakasomistajat saivat vuonna 2009 Bonusta 24,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 2,6 miljoonaa euroa (+12,1 %). Maksutapaetuna S-Etukortilla maksetuista ostoksista asiakasomistajille tilitettiin 0,4 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakasomistajille maksettiin edustajiston päätöksen mukaisesti vuoden 2008 tuloksen perusteella osuuspääoman korkoa 1,0 miljoonaa euroa ja ylijäämän palautusta yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Asiakasomistajien keskimääräinen bonusprosentti oli 3,4.

Osuuskaupan hallitus esittää, että asiakasomistajat tulisivat saamaan myös vuodelta 2009 osuuspääoman korkoa kahdeksan prosenttia eli yhteensä 1,0 miljoonaa euroa ja ylijäämän palautusta 0,7 prosenttia ostoista, yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Kasvua tässä 29,5 miljoonan euron Bonuksen, maksutapaedun, osuuspääoman koron ja ylijäämän palautuksen yhteismäärässä olisi 3,4 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakasomistajaa kohden kokonaispalkitseminen on keskimäärin 213 euroa.

Liiketoiminnan tulos voitollinen

Vuoden 2009 liikeylijäämä oli 20,8 miljoonaa euroa (ed. vuonna 18,8 milj.€). Liikeylijäämä oli 3,5 prosenttia liikevaihdosta (+0,1 %). Ravintolakauppaa lukuun ottamatta liiketoiminta-alueet olivat voitollisia ja kasvattivat liikeylijäämäänsä edellisestä vuodesta.

Liikeylijäämä liiketoiminta-alueittain

Vuosi 2009

milj. €

+- ed.v. milj. €

Päivittäis- ja käyttötavarakauppa

19,3

+ 1,6

Ravintolakauppa

-0,4

– 0,7

ABC-liiketoiminta

1,9

+ 1,1

Yhteensä

20,8

+ 1,9

Toiminnan tulos (ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja) oli 20,1 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 19,4 miljoonaa euroa. Toiminnan tulos oli 3,4 prosenttia liikevaihdosta (ed. vuonna 3,5 %). Verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi konsernissa muodostui 15,2 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 15,6 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli taseen loppusummasta laskettuna 53,0 prosenttia (ed. vuonna 56,4 %). Taseen loppusumma nousi 260,7 miljoonaan euroon edellisen vuoden 221,6 miljoonasta eurosta. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti laski edellisen vuoden 13,6 prosentista 12,9 prosenttiin. Osuuskaupan maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvällä tasolla suurista investoinneista huolimatta.

Palveluverkosto Pirkanmaalla

Osuuskaupalla oli päivittäis- ja käyttötavarakaupan yksikköinä vuoden lopussa kolme Prismaa (+1), 27 S-marketia (+2), 18 Salea, Sokos sekä Emotion (+1). Ravintoloita osuuskaupalla oli 16 (+1), liikennemyymälöitä kuusi ja automaattiasemia 18 (+5). Tampereella avattiin Linnainmaalle lokakuussa osuuskaupan kolmas Prisma, joka korvasi samalla paikalla aiemmin toimineen S-marketin. Urjalassa ja Nokian Myllyhaassa avattiin uudet S-marketit. Mäntässä S-marketin toiminta siirtyi uuteen kiinteistöön. Pälkäneen uuden S-marketin avaukseen liittyen lopetettiin Pälkäneen Salen toiminta. Uusi Sale avattiin Ylöjärven Metsäkylään. Osuuskaupan ensimmäinen kauneuden erikoisliike Emotion avattiin Ylöjärvellä kauppakeskus Eloon. Ravintoloiden lukumäärä kasvoi yhdellä, kun Tampereella ravintola Buffan vanhaan tilaan avattiin ravintola Tiikerihai. Uusia ABC-automaattiasemia avattiin Linnainmaalle, Ylöjärvelle, Urjalaan, Mänttään ja Akaan Viialaan

Vuoden 2010 näkymät kohtuulliset

Taloustilanteen epävarmuudesta ja elpymisen hitaudesta huolimatta osuuskaupan vuoden 2010 näkymät myynnin ja talouden osalta näyttävät kohtuullisilta. Kokonaismyynnin odotetaan kasvavan uusien toimipaikkojen myötä. Toiminnan tuloksen ennakoidaan laskevan vuodesta 2009 pääasiassa investoinneista ja uusien yksiköiden avauskustannuksista johtuen. Konsernin maksuvalmius säilyy vuonna 2010 hyvällä tasolla.

Vuoden 2010 investoinnit ovat suunnitelmien mukaan noin 40 miljoonaa euroa. Investoinnit suuntautuvat erityisesti käyttötavarakaupan kehittämiseen. Suurimmat investointikohteet ovat Prisma Lielahden rakentaminen, Sokoksen kiinteistön saneerauksen viimeinen vaihe, Kolmenkulman Kodin Terran ja ABC-liikennemyymälän rakentamisen loppuunsaattaminen sekä Koivistonkylän ja Ideaparkin Prismojen muutostyöt.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, puh. 010 767 0070