Mahdollista paikallisia unelmia – se on ilmaista!


2.1.2020

Pirkanmaan Osuuskaupassa on käytössä Kannustajat-ohjelma www.kannustajat.fi, jonka kautta osuuskaupan sponsorointituki ohjataan paikallisille yhdistyksille. Ohjelman avulla asiakasomistajat voivat vaikuttaa osuuskaupan vastuullisuusyhteistyöhön.

  • Osuuskauppa valitsee enintään kymmenen kannustettavaa yhdistystä puolen vuoden kannatusjaksolle.
  • Tuemme erityisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaa.
  • Mitä enemmän asiakasomistajatalous kerryttää itselleen Bonusta, sitä enemmän heidän kannattamansa yhdistyksen tukipotti kasvaa.
  • Osuuskaupan tukisumma jaetaan tuettavien yhdistysten kesken siinä suhteessa, missä kannustajat ovat omilla bonusostoillaan kerryttäneet yhdistysten tukipotteja.
  • Yhdistyksille maksettava tuki ei ole pois asiakasomistajille maksettavasta Bonuksesta, vaan kannustusohjelma antaa mahdollisuuden vaikuttaa osuuskaupan tuen jakautumiseen yhdistysten kesken.

Tammi–kesäkuun 2020 kannustettavat yhdistykset

Erä-Pirkot ry

Olemme aktiivinen tyttöpartiolippukunta Lempäälästä, jonka alueella toimimme kahden muun lippukunnan kanssa. Erä-Pirkot on järjestänyt jo vuodesta 1953 lapsille ja nuorille partiotoimintaa ja tällä hetkellä meitä on toiminnassa mukana noin 150 aikuiset mukaan lukien. Partiossa tekemällä oppiminen ja uuden kokeminen ovat tärkeässä roolissa. Retket ja leirit ovat niitä asioita, jotka jäävät lapsille ja nuorille parhaiten mieleen ja näillä syntyy parhaat partiokokemukset yhdessä partiokavereiden kanssa.

Saatu tuki käytetään kokonaan lippukunnan toimintaan, jotta leirejä ja retkiä pystytään järjestämään kaikille edullisesti ja kalusto näille on asianmukaista.

 

Hämeenkyrön Räpsä
 

Hämeenkyrön Räpsä ry on hämeenkyröläinen pesäpallon erikoisseura, joka on perustettu vuonna 1981. Seurassamme on noin 280 jäsentä. Toiminta-ajatuksena on tarjota liikunta-, harrastus- ja kilpailumahdollisuuksia kansallispelimme parissa oman kiinnostuksen ja kykyjen edellyttämällä tasolla. Pesispolku ”vauvasta vaariin” tarjoaa mahdollisuuden edetä niin pelaajana, valmentajana, tuomarina kuin taustavaikuttajanakin. Räpsä haluaa tarjota positiivisia kokemuksia ja elämyksiä liikunnan ja pesiksen parissa. Seura on ennen kaikkea kasvattajaseura, jolla on eri junioriluokissa noin 10 joukkuetta.

Saamamme tuen käytämme välinehankintoihin ja valmentajien koulutuksiin, jotta saamme tarjottua laadukasta oppia lapsille.

 

 

Leinolan koulun vanhempainyhdistys ry 
 

Leinolan koulun vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää oppilaiden, heidän vanhempiensa ja koulun henkilökunnan välistä yhteistoimintaa sekä tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö. Yhdistys toimii koulun oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä ja tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. Kaudella 2019–2020 yhdistyksessä häärii 20 vanhempaa 442 lapsen hyväksi.

Vanhempainyhdistys rahoittaa toimintaansa esim. keräämällä kannatusmaksun. Näkyvintä toimintaa ovat olleet yhdistyksen järjestämät kahvitukset koulun juhlissa tai erilaiset tempaukset koululla. Kerätyt tuotot menevät suoraan koulun ja oppilaiden hyväksi esim. välituntivarusteiden, stipendien, leirikouluavustusten, 6.-luokkalaisten ensiapukurssin jne. muodossa.

Kannustajat-ohjelman kautta kerätyillä rahoilla haluaisimme järjestää lapsille lukemiseen innostavaa toimintaa ja tuoda lukutaidon tärkeyttä esille. Lasten lukutaidon on todettu heikentyvän ja koemme tämän erittäin tärkeäksi aiheeksi.

 

 

Pirkanmaan eläinsuojelu PESU ry

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry toimii edistääkseen lemmikkien, luonnonvaraisten eläinten sekä tuotantoeläinten hyvinvointia. Yhdistys on perustettu joulukuussa 2002. Vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat neuvovat eläinsuojeluun ja eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä toimivat yhteistyössä eläinsuojeluviranomaisten kanssa. Järjestämme eläinsuojelullisia tilaisuuksia sekä osallistumme moniin erilaisiin tapahtumiin. Yhdistys hoitaa kodittomia lemmikkieläimiä sijaiskodeissa ja etsii niille uusia koteja sekä hankkii varoja eläinten auttamiseen.

Kannustaja-ohjelmasta saaduilla tuotoilla järjestetään koulukiertue Pirkanmaan alueen ala-asteille, jonka tarkoituksena on lisätä lasten tietoisuutta eläinten hyvinvoinnista, opastaa lapsia eläinten oikealaiseen kohteluun sekä vastata heitä askarruttaviin kysymyksiin.

 

Scuba do ry

Scuba do ry on 20-vuotias aktiivinen tamperelainen sukellusseura. Seuramme tavoitteena on mahdollistaa monipuolinen sukellusharrastus kenelle tahansa lajista kiinnostuneelle, ja tuomme piristävän harrastusvaihtoehdon Pirkanmaan urheiluseurojen piiriin. Järjestämme sukelluskoulutusta kaikenikäisille ja tuomme lajin harrastajia yhteen positiivisella otteella. Annamme oman panostuksemme myös Pirkanmaan vesistöjen hyvinvoinnin ylläpitämiseen keräämällä roskia vesistöistä, tuomalla informaatiota vesistöissä havaituista haitallisista jätteistä sekä osallistumalla vuosittain paikallisiin vesistöjen siivoustalkoisiin. Olemme osallistuneet myös peruskoulun ympäristö- ja luonnonsuojeluopetukseen, jossa hyödynnettiin sukeltajien ottamia vedenalaisia valokuvia havaintomateriaalina. Seurallamme on laitesukellusharrastuksen mahdollistava kaasujen täyttöpaikka, omat nettisivut ja koulutustoimintaa. Järjestämme koko vuoden aktiivisesti erilaisia laitesukellustapahtumia erityisesti Pirkanmaan alueen vesistöissä. Pyrimme edistämään sukellusurheilun aktiivista harrastamista ja vesistöjen monipuolista virkistyskäyttöä sekä lisäämään vesistöihin liittyvää ympäristötietoisuutta.

Tukisumman käytämme seuran perustoiminnan ylläpitämiseen, mikä auttaa meitä ylläpitämään monipuolista toimintaamme. Osa varoista mahdollistaisi ja laajentaisi seuramme sukelluskoulutustoimintaa.

 

Stoolin Partiolaiset ry

Stoolin Partiolaiset on Ruovedellä toimiva yhteislippukunta, jossa on tällä hetkellä noin 60 jäsentä. Jäseneksi voi liittyä ekaluokkalaisesta lähtien kuka tahansa partiotoiminnasta kiinnostunut. Stoolin Partiolaiset ry järjestää eri ikäkausille kerhotoimintaa, retkiä, luonnossa liikkumista, leirejä, tapahtumia ja kilpailutoimintaa. Ruovedellä on luonto lähellä ja hienoja retkikohteita kuten mm. Helvetinjärven kansallispuisto ja Pirkanmaan suurin yhtenäinen suoalue Siikaneva. Haluamme kannustaa ihmisiä liikkumaan, retkeilemään ja leiriytymään luonnossa. Partiossa on tärkeää yhdessä tekeminen ja partion tavoitteena on kasvattaa jäsenistään aktiivisia ja vastuuntuntoisia.

Tuki käytetään retkeilytarvikkeiden hankintaan. Retkeilytarvikkeita on tarkoitus lainata ja näin mahdollistaa kaikkien lippukunnan jäsenten osallistuminen retkille ja leireille.

 

Takamaan kyläyhdistys ry

Takamaan kyläyhdistys ry on virkeä, kantaaottava ja aktiivinen kyläyhdistys Ylöjärveltä. Kyläyhdistys järjestää Takamaan koululla aktiviteetteja lapsille ja nuorille viikoittain. Kannustajien avulla keräämämme rahasumman käytämme takamaalaisten lasten ja nuorten hyväksi. Koulun tiloissa järjestettävä toiminta on kyläläisten, erityisesti lasten keskuudessa arvostettua, sillä kulkuyhteydet Ylöjärven keskustaan palveluiden ja harrastusten pariin ovat huonot.

Kyläyhdistyksen organisoimaan nuorisotila Takikseen kokoontuu nuoria viikoittain ja kerätyllä rahalla voisimme monipuolistaa nuorisotilassa nuorten itse valmistamien ruoka-annoksien määrää ja valikoimaa. Vapaaehtoinen aikuinen käy valvomassa toimintaa. Kyläyhdistyksen alajaos, Takamaan vanhempainyhdistys, on ollut organisoimassa alakoululaisille järjestettyä Pikku-Takis – toimintaa, joka kerää paikalliset alakoululaiset joka toinen viikko ohjatun toiminnan, askartelun, pelien ja puuhailun pariin. Kesäaikoina kyläyhdistys on pitänyt maksutonta kesäkerhoa pienimmille alakoululaisille kesäloman alkuviikoilla. Pimeää olemme karkoittaneet syksyisin discoilemalla ja moni kylän lapsi on harjoitellut pikkurahalla omien ostoksien tekoa kylän omien nuorten herkkukioskista. Toimintaa kylällämme on ollut aina, mutta toiminnan ylläpitämiseksi tarvitaan jatkuvaa rahoitusta.

Kannustajien kautta keräämämme rahasumma auttaa meitä jatkamaan toimintaamme ja yhä monipuolistamaan tarjoamaamme sisältöä. 

 

Tampereen Voimistelijat ry

Tampereen Voimistelijoiden akrobatiavoimistelijoiden tukikohta Akrokeskus tarjoaa hyvät olosuhteet akrobatiavoimistelun harjoittelulle. Akrokeskuksella harjoittelee viikoittain noin 160 harrastevoimistelijaa perheakrossa, lasten akrobatiakoulussa, aikuisten kässäritreenissä ja aikuisakrossa. Vielä suurempi joukko tyttöjä ja poikia treenaa lajia tavoitteellisesti useita kertoja viikossa. Kilparyhmien voimistelijat tavoittelevat keväällä 2020 menestystä kaikilta lajin luokkatasoilta, aina 1. luokasta kansainväliselle huipputasolle asti. Kaikkiaan Akrokeskuksella voimistelee lähes 400 voimistelijaa.

Kannustajat-ohjelman avulla toivomme Akrokeskukselle uusia volttivöitä, joiden avulla voimme harjoitella turvallisesti myös kierrevoltteja. Lisäksi oma minitrampoliini ja uudet alastulopatjat auttaisivat voimistelijoita oppimaan uusia temppuja.

 

Veisu-Koivistonkylän päiväkodin vanhempainyhdistys ry

Veisu-Koivistonkylän päiväkodin vanhempainyhdistys ry, tuttavallisemmin Veikkari, on toiminut vuodesta 2014 alkaen ja on tällä hetkellä yksi harvoista Tampereen alueen päiväkoti- ja esikouluajan vanhempainyhdistyksistä. Tavoitteinamme on edistää lasten vanhempien ja päiväkodin välistä kasvatuskumppanuutta, vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, tuoda esille vanhempien näkemyksiä päiväkotia ja varhaiskasvatusta koskevissa kysymyksissä sekä toimia lasten vanhemmille yhteistyön ja vertaistuen foorumina. Näiden lisäksi yhdistyksemme toimintaan kuuluu mm. kulttuuriesityksen järjestäminen päiväkotien tiloissa vuosittain sekä kaikille avoin liikuntakerho lauantaisin yhdessä Tampereen kaupungin Liikkuva perhe -hankkeen kanssa

Kannustajat-tuen käytämme jäsenistömme toiveiden mukaisesti kulttuurielämysten tarjoamiseen päiväkotien ja eskarin lapsille sekä kasvatusaiheisen teemaillan järjestämiseen lasten vanhemmille.

 

Vesilahden Visa

Olemme pienen kunnan seura, joka toimii täysin vapaaehtoisvoimin ja talkoopohjalla. Jäsen- ja harrastemaksut ovat erittäin matalat. Näin voimme tarjota matalan kynnyksen lähiliikuntamahdollisuuksia suositussa joukkuelajissa.

Käytämme tukisumman junioriliikunnan toiminta- ja kehityskuluihin. Toimintakuluja ovat varustehankinnat, salivuoromaksut (kaikki harrastusryhmät eivät mahdu koulun ilmaisiin salivuoroihin), salibandyliiton sarjamaksut, otteluiden tuomarimaksut. Haluamme kehittää ja laajentaa toimintaamme edelleen: tähän tarvitaan koulutusta ryhmien ohjaajille.