Kaleva–Hakametsän paikalliskeskuksen suunnittelukilpailun voitti ehdotus nimeltä Sarana


24.4.2019

Ilmoittautumiskutsukilpailu Kaleva–Hakametsä-paikalliskeskuksen ydinalueen korttelirakenteesta on ratkaistu. Kilpailun järjestivät Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Osuuskauppa ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Kilpailun tuomaristo toteaa arvostelussaan, että kilpailuehdotus nimimerkki Sarana täyttää parhaiten kilpailuohjelmassa esitetyt tavoitteet ja vaatimukset.

Tuomaristo päätti yksimielisesti jakaa kilpailuohjelman mukaisesti 20 000 euron palkinnon kilpailuehdotukselle Sarana sekä kunniamaininnan kilpailuehdotukselle Kun kaupungin läheisyys alkaa tuntua. Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

Voittaneen kilpailuehdotuksen tekijäksi paljastui Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy. Suunnitteluryhmän vastuullisena vetäjänä oli professori, arkkitehti SAFA Ilmari Lahdelma. Maisemasuunnittelusta vastasi VSU Maisema-arkkitehdit ja liikennesuunnittelusta WSP Finland. Kaupallisena asiantuntijana toimi Nortecon.

Saranassa vahva visio

Sarana erottui muista ehdotuksista. Se esittää identiteetiltään vahvan vision uuden paikalliskeskuksen toteuttamiseksi. Ehdotuksessa joukkoliikenteen vaihtopysäkki, laadukas julkinen kaupunkitila, kaupallinen alue ja asuminen integroituvat luontevaksi kokonaisuudeksi. Ehdotuksen korttelirakenne on selkeä ja arkkitehtuuri kauttaaltaan korkealuokkaista. Näistä syistä Sarana asetettiin kilpailun voittajaksi ja jatkotyöskentelyn pohjaksi.

Kun kaupungin läheisyys alkaa tuntua -ehdotuksen kaupallinen konsepti arvioitiin kilpailun parhaaksi. Prismakeskuksen laajennus on toteutettu hyvin. Sen ja kortteleiden kivijalkakauppojen suhde on oikeaan osunut. Lisäksi ehdotuksen julkiseen kaupunkitilaan liittyvät ideat ovat kehityskelpoisia. Näistä syistä palkintolautakunta päätti myöntää ehdotukselle Kun kaupungin läheisyys alkaa tuntua kunniamaininnan. Sen tekijäksi paljastui L Arkkitehdit Oy, suunnitteluryhmän vastuullinen vetäjänä arkkitehti SAFA Jari Lonka.

Prisma Kaleva on Pirkanmaan suurin hypermarket ja Tampereen suurin päivittäistavarakauppa palvellen noin 4,7 miljoonaa asiakasta vuodessa. Myyntitilaa on 26 000 m² kahdessa kerroksessa. – Viimeisin suurempi uudistus tehtiin 2015–2016 ja tuleva kehitys lisää entisestään Prisma-keskuksen merkitystä alueen veturina, Pirkanmaan Osuuskaupan toimialajohtaja Ville Jylhä kertoo.

Vaihtopysäkin tuntumaan asumista ja liikerakentamista

Kilpailuehdotuksissa on esitetty mielenkiintoinen kirjo erilaisia näkemyksiä Kaleva–Hakametsän paikalliskeskuksen kehittämisestä. Kaikissa ehdotuksissa Sarvijaakonaukion tuntumaan on sijoitettu korkeita rakennuksia ja vaihtopysäkkialueelta Prisma-keskukselle johtaa sujuva kävelyreitti.

–  Tehtävänämme on helpottaa pirkanmaalaisten arkea kehittämällä osuuskaupan palvelutarjontaa siellä, missä asiakasomistajamme asuvat ja liikkuvat, Jylhä jatkaa.

Julkiset ulkotilat on joissakin ehdotuksissa keskitetty yhdeksi suureksi kävelyalueeksi ja toisissa jaettu pienempien kaupunkiaukioiden tilasarjoiksi. Pysäköintiä on kilpailuehdotuksesta riippuen esitetty maan alle yhteen tai useampaan kerrokseen sekä erillisiin pysäköintirakennuksiin. Kaikissa ehdotuksissa on tutkittu alueen toteutumista vaiheittain.

Tuomaristo painotti arvostelussa kaupunkikuvallista ja arkkitehtonista kokonaisuutta, toiminnallisia ja kaupallisia ratkaisuja sekä toteutettavuutta.

Ideoita kehitellään jatkosuunnittelussa

Sarvijaakonaukion lähiympäristön asemakaavoitus on tarkoitus käynnistää kilpailun ratkettua. Kilpailualueen osat ovat Sarvijaakonaukion vaihtopysäkkialue, Prisman Kalevan pohjoispuolelle nykyisin jäävä pysäköintikenttä, Prisman länsipuolisten liikerakennusten alue sekä Sammonkadun ja Rieväkadun katualuetta.

Suunnittelukilpailu oli luonteeltaan ideakilpailu, jossa haettiin yhteistä näkemystä muodostumassa olevan paikalliskeskusalueen kehitysvisiosta sekä toteutuskelpoista korttelisuunnitelmaa asemakaavoituksen pohjaksi. Mikään ehdotus ei sellaisenaan sovellu asemakaavan pohjaksi. Liikennejärjestelyissä, kaupallisten toimintojen järjestelyissä sekä rakentamisen mittakaavassa on palkintolautakunnan mielestä puutteita ja korjattavaa.

Työt verkossa ja näyttelyissä

Kaikki kilpailutyöt sekä arviointipöytäkirja ovat nähtävänä kaupungin verkkosivuilla, Galleria Nottbeckissa sekä Kalevan Prismassa 25.4.–10.5.2019.