Ilveksen sopeutetut palvelut


16.4.2020

Korona viruksen vaikutukset palveluihimme

Korona viruksen vuoksi olemme joutuneet supistamaan palveluitamme seuraavasti;

  • ravintolamme ovat suljettu
  • sauna- ja allasosasto on suljettu
  • kuntohuone on suljettu

 

AAMIAINEN

Meil­le on tär­ke­ää, että voit­te naut­tia aa­miai­sen­ne tur­val­li­sin mie­lin. Poik­keuk­sel­li­se­na ai­ka­na tar­joam­me aa­miai­sem­me mu­kaan otet­ta­vas­sa muo­dos­sa, jonka voitte noutaa hotellin aulasta.

Mi­kä­li ha­luat­te li­sä­tie­toa aa­miai­sen si­säl­lös­tä, hen­ki­lö­kun­tam­me aut­taa teitä mie­lel­lään. Toi­vom­me, että il­moi­tat­te eri­kois­ruo­ka­va­liois­tan­ne etu­kä­teen ho­tel­lin vas­taan­ot­toon si­sään­kir­jau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä.