Kannustajat-äänestys syksy 2020

Kannustajat uudistuu tänä syksynä siten, että asiakasomistajat päättävät äänestämällä, mille yhdistyksille Osuuskaupan tuki suunnataan. 35 000 euron tukipotin jakautumisesta äänestetään asiakasomistajien kesken marraskuussa, ja äänestykseen otetaan mukaan kaikki ilmoittautuneet yhdistykset, joiden hakemus täyttää alla olevat kriteerit. Äänestyksessä asiakasomistajat pääsevät valitsemaan yhdistyksen, jolle he toivovat tuen kohdistuvan. Kannustettavaksi hakevan seuran tai yhdistyksen on toimittava lasten ja nuorten harrastustoiminnan parissa (= alle 18-vuotiaiden).

Tuen jakautuminen

Äänestystuloksen perusteella 35 000 euron tukipotti jaetaan korkeintaan 20:lle eniten ääniä saaneelle yhdistykselle. Alueellisuutta pidetään silmällä Osuuskaupan asiakasomistajamäärän suhteessa: 50 % tuetuista yhteisöistä on Tampereelta ja 50 % muualta Pirkanmaalta.

Tuki jaetaan siis kymmenelle eniten ääniä saaneelle tamperelaiselle yhdistykselle ja kymmenelle eniten ääniä saaneelle pirkanmaalaiselle yhdistykselle, jonka kotipaikka on muualla kuin Tampereella.

Kummassakin sarjassa suurin jaettava tukisumma on 3 000 e ja pienin 1 000 e. Lisäksi kaikki äänestyksessä mukana olevat yhdistykset, jotka jäävät äänestyksessä tuen ulkopuolelle, osallistuvat yhden 1 000 e arvoisen tukisumman arvontaan.

Hae mukaan äänestykseen

Yhdistykset voivat hakea mukaan äänestykseen 31.10.2020 mennessä täyttämällä hakemuksen täällä. Mukaan ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä viimeistään lokakuun aikana.

Äänestyskutsu lähetetään marraskuun aikana sähköpostitse kaikille Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajille, jotka ovat ilmoittaneet Pirkanmaan Osuuskaupalle sähköpostiosoitteensa, eivätkä olleet kieltäneet tutkimuskyselyiden lähettämistä. Tulokset julkistetaan joulukuussa ja tukisumma maksetaan tammikuussa 2021.

Miten yhdistys voi päästä Kannustettavaksi?

Kriteerit:

 • Olette rekisteröity yhdistys.
 • Teillä on vähintään 50 jäsentä ja tuki ohjataan vähintään 50:lle.
 • Toimitte lasten ja nuorten harrastustoiminnan tai hyvinvointia edistävän toiminnan parissa (= alle 18-vuotiaiden).
 • Toimintanne on jatkuvaa, ei voittoa tavoittelevaa.
 • Ohjaatte tuen harrastetoimintaan, ei liigatasolle.
 • Toimitte Pirkanmaan Osuuskaupan toimialueella.
 • Yhdistyksellänne ei ole voimassa olevaa yhteistyösopimusta Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa kilpailevan toimijan kanssa.
 • Teille ei tule kahta peräkkäistä kannustuskautta tai äänestystä. Jos yhdistyksen yksi joukkue tai jaosto on ollut Kannustajat-ohjelmassa, tämä ei estä muita hakemasta seuraavaan kauteen.
 • Keskitätte yhdistyksen hankinnat mahdollisuuksien mukaan Pirkanmaan Osuuskaupan toimipaikkoihin.
 • Teette tukisummalla hyvää omassa yhteisössänne. Kerrotte näistä sydänteoista ennen äänestystä ja raportoitte niistä äänestyksen jälkeen Pirkanmaan Osuuskaupalle ja omissa kanavissanne esim. somepostauksin ja artikkelein.
  • Jokainen mukaan ilmoittautunut seura tai yhdistys tekee 10.11.2020 mennessä valitsemassaan kanavassa ainakin yhden Kannustajat-äänestykseen liittyvän julkaisun ja lähettää siitä tiedon (linkki, kuva tms.) osoitteeseen Viestinta.Pirkanmaa@sok.fi.
  • Tukipotista osalliseksi päässeet seurat ja yhdistykset tekevät 31.3.2021 mennessä julkaisun, jossa he kertovat, mitä hyvää potilla on saatu aikaan tai suunnitellaan tehtäväksi. Pirkanmaan Osuuskauppa voi käyttää näitä tarinoita Kannustajat-markkinoinnissa.