Tampere

Yhdistykset järjestetty aakkosjärjestykseen yhdistyksen nimen mukaan

 

 

Yhdistyksen virallinen nimi
Ilves Ry / Jääkiekko U8 2016

Nettisivu, somekanavat
https://instagram.com/ilvespelurit_2016?igshid=NGVhN2U2NjQ0Yg==

Kuvaus
Liikutamme Ilveksen U8 2016 joukkueessa 68:aa noin 7-vuotiasta junioria.
Meillä on 4 harjoitusryhmää ja 8 pelijoukkuetta ja pelaamme Ilves-Tappara-sarjaa.
Tavoitteenamme on liikuttaa kaikkia lapsia omalla tasollaan sekä kannustaa ja opettaa heitä talven aikana uusiin taitoihin sekä onnistumisiin.

Tuen käyttötarkoitus
Tuen käyttäisimme keväällä osallistumalla jokaisella kahdeksalla joukkueella yhteen turnaukseen sekä joukkueen päättäjäisiin.


Yhdistyksen virallinen nimi
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry / Malike-toiminta

Nettisivu, somekanavat
www.malike.fi, facebook.com/maliketoiminta, instagram.com/maliketoiminta

Kuvaus
Malike edistää vaikeasti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja saada kokemuksia erilaisista asioista toimintavälineitä hyödyntäen. Malike edistää lasten yhdenvertaisia mahdollisuuksia päästä luontoon. Järjestämme retkiä, kursseja ja toimintavälineiden kokeilumahdollisuuksia sekä välineiden lainaustoimintaa. Vaikeasti vammaisilla lapsilla tarkoitamme kehitys- ja liikuntavammaisia sekä sairastumisen tai vammautumisen myötä apuvälineitä tarvitsevia lapsia. Heillä ei ole samanlaista mahdollisuutta päästä metsään kuin vammattomilla lapsilla. Luontosuhde ei synny ilman luontokokemuksia. Malike vaikuttaa toiminnallaan heidän oikeuksiensa toteutumiseen.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumma käytetään vaikeasti vammaisille lapsille tarkoitettujen maastorattaiden hankintaan. Väline mahdollistaa apuvälineitä liikkumisessaan tarvitsevien lasten liikkumista metsäpoluilla ja lumella yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa ja perheiden yhteisillä retkillä. Maastorattaita lainataan Malike-toiminnan kautta. Väline antaa vuosien ilon monille lapsille. Terveydenhuolto ja vammaispalvelut tukevat heikosti maastorattaiden hankintaa ja ne ovat hankintahinnaltaan niin kalliita, että perheet eivät pysty niitä itse hankkimaan. Maastorattaat maksavat mallista riippuen 3000-7000 €.


Yhdistyksen virallinen nimi
Luonto-Liiton Hämeen piiri ry

Nettisivu, somekanavat
https://luontoliitto.fi/lhp/

Kuvaus
Yhdistyksemme toimii lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen ja ympäristötoiminnan sekä luonnonharrastuksen tukemiseksi ja lisäämiseksi. Tavoitteenamme on tukea positiivisen luontosuhteen kehittymistä sekä luonnon ja ihmisten hyvinvointia. Tarjoamme eri ikäisille lapsille, nuorille ja perheille luontokerho- ja leiritoimintaa, kursseja, retkiä, tapahtumia ja tempauksia. Pienetkin luontohetket saavat oivalluksia aikaan, kasvattavat luonnon kunnioitusta ja rikastuttavat lasten ja nuorten elämää.

Nuorille suunnattu toiminta tarjoaa turvallisen tilan ympäristötunteiden purkamiseen ja mielekästä tekemistä retkien, keskusteluiden tai vaikkapa ympäristöaiheisen roolipelin merkeissä. Toiminta luo toivoa ympäristökriisien keskellä. Toiminta on omaehtoista ja avointa kaikille ja sitä pääsee suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä muiden kanssa. Toiminnassa tarjoutuu nuorille myös työ- sekä työssäoppimispaikkoja.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumma käytetään lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen, ympäristötoiminnan ja luonnonharrastustoiminnan järjestämisestä aiheutuviin kuluihin. Tuella mahdollistetaan mm. maksuttomat luontokerhomme, tapahtumamme ja nuorten ryhmän toiminta sekä pidetään leirimaksut kohtuullisina, jotta kaikilla olisi tasavertaiset edellytykset osallistua toimintaan.


Yhdistyksen virallinen nimi
Manse PP ry

Nettisivu, somekanavat
www.manseppjuniorit.fi. @manseppjuniorit ja joukkueiden omat somesivut

Kuvaus
Tavoitteenamme on tuottaa pirkanmaalaisille lapsille ja nuorille monipuolista liikuntaa pesäpallon parissa. Tavoitteenamme on, että pesäpalloa voi harrastaa kilpaurheilumaisesti tai vain harrastuksena ilman tavoitteellisuutta. Meillä on perheen nuorimmille 4-6-vuotiaille vuosittain talvikaudella pesisliikkaritoimintaa sisäliikuntatiloissa ja kesällä JunnuManse pesäpallokoulu ulkokentillä. Tämän lisäksi meillä on sekä kilpasarja- että pelisarjajoukkueita jokaisessa ikäluokassa tyttö- ja poikajunioreissa. Olemme edelleen kasvava pesäpalloseura.

Tuen käyttötarkoitus
Olemme vuokranneet oman harjoitushallin Hervannasta, jossa voisimme tukisumman avulla tarjota pesäpalloharrastusta matalalla kynnyksellä kaikille 4-vuotiaasta ylöspäin. Tukisumman avulla harrasteryhmät voisivat olla kokonaan maksuttomia tai mukaan pääsisi hyvin pienellä rahasummalla.


Yhdistyksen virallinen nimi
Pirkanmaan Lastenliitto ry

Nettisivu, somekanavat
www.lastenliitto.fi/pirkanmaa, Instagram: pirkanmaanlastenliitto, Facebook: Pirkanmaan Lastenliitto

Kuvaus
Pirkanmaan Lastenliiton perustehtävä on avustaa paikallisyhdistyksiään (Tampereen Lastenliitto ry ja Pirkkalan Lastenliitto ry) järjestämään kaikille avointa ja laadukasta matalan kynnyksen harrastustoimintaan. Harrastustoimintaa järjestämme mm. leirien, kerhojen ja pajatoiminnan muodoissa. Kannustamme erityisesti heitä mukaan, jotka eivät muutoin harrasta. Järjestämme myös tapahtumia, jotka ovat kaikille avoimia iästä, sukupuolesta tai sosiaalisesta tilanteesta riippumatta. Lastenliiton arvot ovat reilu, välittävä, rohkaiseva ja lapsilähtöinen.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumman käyttäisimme maksuttomaan toimintaan. Haluamme tarjota mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden harrastamiseen. Järjestäisimme mm. maksuttoman kaikille avoimen tapahtuman sekä maksutonta pajatoimintaa lapsille ja nuorille Pirkanmaan alueella esimerkiksi Tampereella, Lempäälässä ja Pirkkalassa. Toiminta voi olla esimerkiksi koululaisten talvilomalla tapahtuvaa maksutonta pajatoimintaa, kuten taidepaja ja kokkauspaja.


Yhdistyksen virallinen nimi
Sairaalaklovnit ry

Nettisivu, somekanavat
www.sairaalaklovnit.fi

Kuvaus
Sairaalaklovnit kiertävät TAYS:in lastenosastoilla viihdyttäen ja ilahduttaen pieniä potilaita ja heidän perheitään. Klovnit saavat lapset hetkeksi unohtamaan sairautensa ja antavat luvan vapauttavalle naurulle, leikkimielelle ja yhteisille iloisille hetkille keskellä sairaalan arkipäivää. Klovnien läsnäolo tarjoaa perheille emotionaalista tukea haastavassa elämäntilanteessa ja pitkäaikaispotilaille klovnista muodostuu usein tärkeä ystävä, jonka kanssa suhde voi kestää jopa vuosia. Sairaalaklovnien työskentely tapahtuu aina lapsen ehdoilla ja yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Iloinen muisto klovnien käynnistä kantaa pitkälle ja auttaa sairaalakokemuksen käsittelyssä myös jälkikäteen.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumma käytetään sairaalaklovnipäivien mahdollistamiseen TAYS:issa. Yhdistyksen tavoitteena on, että sairaalassa työskentelisi sairaalaklovni jokaisena arkipäivänä.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tampereen Pyrintö ry / Suunnistus / Oravapolkukoulu

Nettisivu, somekanavat
https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/oravapolku/

Kuvaus
Tampereen Pyrinnön Oravapolkukoulun (OPK) tavoitteena on olla johtava lasten suunnistusseura Suomessa. Toiminta tähtää lasten tutustuttamiseen suunnistukseen ja sen tavoitteena on antaa perusvalmiudet suunnistustaidon syvempään oppimiseen. Oravapolkukoulu kasvattaa suunnistuksessa tarvittavia fyysisiä ja henkisiä ominaisuuksia. Tuemme sekä harrastus- että kilpailutoiminnasta kiinnostuneita lapsia. Oravapolkukoulun toimintaan voi osallistua kuka tahansa 4-13-vuotias.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisummalla mahdollistaisimme uuden starttikurssi järjestämisen keväällä 2024. Starttikurssi sopii uusille kouluikäisille suunnistuksen ystäville, jotka ovat lajin aloittelijoita ja haluavat oppia suunnistuksen perustaidot.
Tämän lisäksi tukisummalla mahdollistaisimme Oravapolkukoulun leiripäivien järjestämisen kaudella 2024.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry

Nettisivu, somekanavat
www.tsau.net

Kuvaus
Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry on autismi- ja neurokirjon henkilöiden ja perheiden tukena toimiva Autismiliiton jäsenyhdistys. Yhdistys toimii Pirkanmaalla vapaaehtoisvoimin. Vertaistukea ja -toimintaa on tarjolla neurokirjon lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän vanhemmilleen. Järjestämme yhdenvertaisuutta edistäviä teematapahtumia ja jäsenperheiden tarpeet huomioivaa harrastustoimintaa.

Tuen käyttötarkoitus
Järjestämme kesäretkiä lähiseudun kotieläin- ja alpakkatiloille.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tampereen Seudun Omaishoitajat ry

Nettisivu, somekanavat
www.treomaishoitajat.fi, Facebook: Tampereen Seudun Omaishoitajat ry, Instagram @tsohry

Kuvaus
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea ja parantaa omaishoitajien ja heidän läheisten asemaa. Yhdistys on omaishoitoperheiden tukena ja apuna arjen haasteissa. Tavoitteena on tunnistaa erilaiset omaishoitotilanteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on, että omaishoitaja ja hänen perheensä voivat ja jaksavat arjessaan paremmin. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö on tärkeä osa toimintaa. Yhdistys tarjoaa neuvontaa, ohjausta, henkilökohtaista keskustelutukea, koulutusta, vertaisryhmiä ja erilaisia retkiä ja virkistyspäiviä. Yhdistys toimii Pirkanmaan alueella.

Tuen käyttötarkoitus
Järjestäisimme erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille tapahtuman, joka olisi suunnattu koko perheelle. Tapahtuma tarjoaisi mielekästä ajanvietettä ja virkistystä arkeen. Lapsilla ja vanhemmilla olisi mahdollisuus kiireettömään yhdessäoloon ja mukavaan yhdessä tekemiseen. Tapahtumassa olisi huomioitu koko perhe eli erityistä tukea tarvitseva lapsi, sisarukset ja vanhemmat. Tapahtumassamme erityinen ja hänen perheensä voisivat tavata toisia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia, jakaa kokemuksia ja saada vertaistukea ja voimavaroja arjen tueksi. Tapahtumaan voisi osallistua kaikki erityistä tukea tarvitsevat perheet, virallista omaishoidon sopimusta tai lapsen diagnoosia ei tarvita.


Yhdistyksen virallinen nimi
Ukraina Talo Ry

Nettisivu, somekanavat
www.facebook.com/ukrainatalo/

Kuvaus
Ukraina-talon päätavoitteena on edistää vuorovaikutuksen kehittymistä, kokemusten ja ajatusten vaihtoa vahvistamalla yritysten, oppilaitosten ja kulttuurihankkeiden yhteistyötä. Osallistumme aktiivisesti Suomen ja Ukrainan kansainvälisten suhteiden kestävään kehittämiseen tähtäävien hankkeiden toteuttamiseen.
Ukraina-talo tuki toimintavuoden aikana tuhansia ukrainalaisia, jotka tulivat Suomeen Ukrainasta täysimittaisen sodan vuoksi. Sen avaamisesta lähtien olemme järjestäneet monia tapahtumia, joiden tarkoituksena on auttaa ja integroida ukrainalaisia Suomessa.

Tuen käyttötarkoitus
Pidämme Ukraina-talossa mm. koulutusryhmiä ja kerhoja, esikoulua, joissa ylläpidetään omaa äidinkieltä, historiaa ja kulttuuria. Lisäksi opetamme ukrainalaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen suomalaisuutta lähtien ihan opastuksesta esim. pankkiasiointiin, Kela yms.
Ukrainalaiset ja suomalaiset vapaaehtoiset pitävät näitä ryhmiä säännöllisesti.
Teemme vapaaehtoisten kanssa retkiä tutustuaksemme suomalaiseen kulttuuriin ja ympäristöön.
Ukraina-talossa järjestetään kaikille avoimia tilaisuuksia tarjoiluineen.
Ukraina-talo toimii täysin vapaaehtoisten avulla ilman ulkopuolista rahoitusta.
Jotta ylläolevat toiminnat pystytään turvaamaan toivomme, että saamme lahjoituksen.
Ukraina-talo on tukipilarimme.


Yhdistyksen virallinen nimi
Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.yst.net/toimela/, lisäksi Facebook ja Instagram

Kuvaus
Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry tarjoaa yhteisöllisiä sosiaalialan palveluita ja vähentää ihmisten eriarvoisuutta ja yksinäisyyttä Hervannassa. Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvot ovat ihmislähtöisyys, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. YSTIn Toimela yksikkö järjestää matalan kynnyksen maksutonta vapaa-ajan toimintaa 7–15-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Toimelassa tehdään ennalta ehkäisevää sosiaalityötä, toimintamme tavoitteita ovat muun muassa osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistuminen sekä yhdenvertaisuuden kokemuksen lisääntyminen lasten ja perheiden keskuudessa.

Tuen käyttötarkoitus
Tavoitteenamme on tehdä lasten kanssa kaksi retkeä, ensimmäinen Duudsonit Activity Parkkiin Espooseen sekä toinen Tampereen HopLoppiin. Lopulliset retkikohteet määräytyvät tukisumman mukaan. Tukisumman avulla pystyisimme maksamaan retket kokonaan ja näin mahdollistamaan elämykselliset kokemukset myös lapsille, joilla muuten ei taloudellisista tai muista syistä olisi mahdollista päästä tällaisiin kohteisiin.

Muu Pirkanmaa

Yhdistykset järjestetty aakkosjärjestykseen kotipaikkakunnan mukaan

 

Kotipaikkakunta
Akaa

Yhdistyksen virallinen nimi
Sontulan koulun vanhempainyhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
-

Kuvaus
Sontulan koulu on noin kuudenkymmenen oppilaan kyläkoulu. Peltojen keskellä seisova vanha koulurakennus sulkee syliinsä tuhansia tarinoita ja kirjon erilaisia kehittyviä persoonia.

Sontulan koulun vanhempainyhdistys ry toimii kuten useimmat vanhempainyhdistykset; meillä on perinteiset yhteisölliset ja kasvatukselliset lähtökohdat. Koulun, kodin ja oppilaiden välinen yhteistyö on toimintamme keskiössä. Toiminnan ajatuksena on se, että koulun sujuvan arjen lisäksi lapsille olisi myös arjen juhlaa kouluympäristössä; seikkailuhenkisiä retkiä, hauskoja tapahtumia ja muita sellaisia pieniä asioita, jotka ovat lopulta isoja asioita.

Haasteita koulutoiminnassa on ollut muun muassa se, että oppilaiden digiopetus on ollut jäissä sen jälkeen, kun suuri osa koulun elektroniikka lähti rosvojen matkaan. Toisaalta meillä ei ole sitä välituntiongelmaa, että lapset viettäisivät ajan kännyköihin lumoutuneena. Sontulassa leikitään ja pelataan, ja se tehdään yhdessä eskari-ikäisistä kutosluokkalaisiin. Toinen tärkeä välituntien viettotapa on seurata luonnon kiertokulkua esimerkiksi muuttolintuja ihmetellen.

Tuen käyttötarkoitus
Sontulan koulun vanhempainyhdistys ry on kirjeenvaihdossa Sontulan koulun oppilaskunnan kanssa. Tyypillisesti oppilaiden vanhempainyhdistykselle kirjaamat toiveet ovat liittyneet vaikkapa siihen, että järjestettäisiin mahdollisuus käydä uimassa uimahallissa, luistelemassa jäähallissa tai yleisurheilemassa urheilukentällä. Mahdollistaisimme ainakin näitä liikunnallisia retkiä. Koska yhteinen ajanvietto muun muassa välitunneilla on merkityksellistä, varmistaisimme myös tuen avulla sitä, että leikki- ja pelivälineet olisivat kunnossa ja kaikkien saavutettavissa.

Jos saamme tukenne, sovimme yhteistyössä oppilaiden ja koulun kanssa siitä, mikä tai mitkä olisivat tarkoituksenmukaiset käyttökohteet. Mitä ikinä tehdään, se tehdään yhteisellä päätöksellä ja siten, että se koskee koko oppilasporukkaa.

Tukemalla Sontulan koulun vanhempainyhdistystä, osallistut pienen kyläkoulun arkisten asioiden tukemiseen.


Kotipaikkakunta
Ikaalinen

Yhdistyksen virallinen nimi
Mudo Sports Ikaalinen Ry

Nettisivu, somekanavat
mudosports.fi, facebook: Mudo Sports Ikaalinen, Instagram: mudosports_ikaalinen

Kuvaus
Mudo Sports Ikaalinen tarjoaa kamppailulajitoimintaa kaikenikäsille vauvasta vaariin. Seuramme salilla pääsee kokeilemaan Combat Hapkidoa, Aikidoa tai Taekwondoa jossa seurallamme on myös oma kilparyhmä. Tarjoamme aktiivista harrastetoimintaa usean kerran viikossa olevista treeneistä kisoihin, seminaareihin ja omiin leireihin. Meille on tervetullut aloittamaan lajin vaikka koko perhe kerrallaan, treenaamme yhdessä porukalla aina aloittelijoista kokeneisiin harrastajiin, tällöin lajin oppiminen tehostuu myös esimerkin kautta. Olemme kiusaamaton turvallinen tila, meille ovat kaikki tervetulleita. Tarjoamme kamppailulajeille tyypillisen tiiviin yhteisön missä lajisuoritus on kuitenkin kiinni yksilöstä.

Tuen käyttötarkoitus
Käyttäisimme tukisumman seuramme junnutoiminnan kehittämiseen. Tukisummasta noin puolet varattaisiin erilaisille tarvikehankinnoille ja toinen puolikas valmentajien kulujen kattamiseen. Seuramme on vasta aloittanut toimintansa ja silti meillä on jo lähemmäs sata harrastajaa. Valmentajamme ja ohjaajamme tekevät tärkeää työtä vapaaehtoisesti ilman minkäänlaista korvausta rakkaudesta lajiin. Haluaisimme seurana mahdollistaa varsinkin alaikäisille junnuvalmentajillemme korvauksen seuran toimintaan käytetystä ajasta.


Kotipaikkakunta
Kangasala

Yhdistyksen virallinen nimi
Kangasalan Pikkuteatteriyhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
www.pikkuteatteri.fi, Facebook Kangasalan Pikkuteatteri, Insta Kangasalan Pikkuteatteri

Kuvaus
Kangasalan Pikkuteatteri on lasten- ja nuortenteatteri, jossa harrastaa vuosittain 80-90 lasta ja nuorta. Näytelmiä tehdään kolmessa eri ikäryhmässä. Esityksiä on kesäisin kesäteatterinäyttämöillä ja talvikaudella Pikkuteatterin omassa teatteritilassa. Teatteri on tätä nykyä Suomen suurin vapaaehtoisvoimin pyöritettävä lasten- ja nuortenteatteri monellakin mittapuulla mitattuna.
Pikkuteatterin harjoitukset keskittyvät näytelmien ja roolien harjoittelun lisäksi näyttelijätyön harjoittelemiseen, ryhmäytymiseen, improvisaatioon sekä muihin varsinaista näytelmää tukeviin harjoitteisiin. Harjoituksia on eri ikäryhmissä pääsääntöisesti kerran viikossa, mutta noin kuukauden ajan ennen ensi-iltaa harjoituksia voi olla viisikin kertaa viikossa. Harrastus vaatii siis sitoutumista paitsi lapsilta ja nuorilta, myös vanhemmilta, joiden talkooapu mahdollistaa teatterin tasokkaan toiminnan.
Tasokkaan ja valtakunnallisestikin palkitun harrastajateatterin toiminnan mahdollistavat paitsi sitoutuneet ohjaajat, myös joukko muita vapaaehtoisia ja toimintaa organisoiva Kangasalan Pikkuteatteriyhdistyksen johtokunta. Näyttämöllä on vuosien mittaan syntynyt lukuisia onnistumisen elämyksiä, jotka ovat tuoneet iloa myös katsomoon: näytelmiä on valmistunut yli 25, ja esityksiä on käynyt katsomassa jo 30 000 katsojaa! Taustatyötä harjoitusten, omien tilojen ja näytelmien organisoimisen kanssa on paljon ympäri vuoden.
Kangasalan Pikkuteatterin arvoihin kuuluu, että teatteri on erilaisten perheiden ulottuvilla taloudelliseen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Tästä syystä olemme pyrkineet pitämään niin harrastemaksut kuin lippujen hinnan esitystemme tasoon nähden poikkeuksellisen matalana. Haluamme pitää kiinni tästä periaatteestamme. Siksi kaikki muu taloudellinen ja talkoisiin pohjautuva tuki on toiminnallemme erittäin tärkeää. Pikkuteatteri tekee tärkeää lapsi-, nuoriso- ja teatterityötä, mitä toivomme voivamme jatkaa vielä vuosien ja vuosien ajan.
Teatterin toiminnasta kertoo parhaiten näyttelijöiden itsensä valitsema slogan “En minä, et sinä, vaan me!”. Kaikkein tärkein tapahtuukin harjoituksissa ja lavalla. Teatteri ja siihen liittyvät elämykset sekä taidot kuten itseilmaisu, tiimityö ja sitoutuminen itsessään ovat jo arvokkaita asioita. Teatteriharrastuksen merkityksellisyys lapsille ja nuorille on kuitenkin jotakin paljon enemmän – se kantaa ja kannattelee vaikeinakin aikoina. Se tuo itseluottamusta, ystäviä, yhteenkuuluvuudentunnetta ja tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Moni rohkaistuu teatterissa ilmaisemaan itseään, ja taitavan ohjaajan käsissä jokainen pystyy lopulta löytämään oman parhaan version itsestään, omaan kehitysvaiheeseensa sopivalla tavalla. Näistä taidoista on korvaamaton hyöty myös muualla elämässä.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisummaa käytettäisiin tekniikan laitteisiin ja muihin tarvikkeisiin mitä teatterilla tarvitaan, jotta voidaan opettaa nuorille teatterin tekemistä, maskeerausta, äänisuunnittelua, mainos- ja markkinointimateriaalin tekemistä.
Toimintamme takaamiseksi laitteiston uusiminen on välttämätöntä. Tämän hetkinen laitteistomme on todella vanha. Uusi laitteisto takaisi meille laadukkaan opetuksen.

Myös pedagoginen puoli on meille todella tärkeää. Uuden nykyaikaisen laitteiston kanssa pystymme opettamaan nuoria käyttämään teatteritekniikkaa. Se on todella tärkeä asia nuorille. Monella on kipinä teatterityöhön. Uusi laitteisto valmistaisi nuoria tulevaisuuteen niin harrastusta kuin työelämää varten. Meiltä moni nuori löytää suunnan elämäänsä, harrastukseensa ja jopa työuraansa. Uusi laitteisto palvelisi näin ollen myös koulutusnäkökulmasta. Meillä nuoret opettelevat teatterimaailman muitakin toimintoja näyttelijätyön lisäksi.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat monimuotoiset. Uuden laitteiston myötä mahdollistamme näytelmien jatkumisen ja näin ollen koko harrastustoiminnan tavoitteellisen jatkumisen.


Kotipaikkakunta
Kangasala

Yhdistyksen virallinen nimi
Kangasalan Seudun 4H-yhdistys r.y.

Nettisivu, somekanavat
https://kangasala.4h.fi/

Kuvaus
Kangasalan Seudun 4H-yhdistys on yleishyödyllinen yhdistys, jonka toiminnan keskiössä ovat lapset ja nuoret. 4H on monipuolinen harrastus. 4H:ssa toteutetaan yrittäjyyskasvatusta Kolme askelta työelämään -mallin mukaisesti. Malli sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet, jotka ovat 4H-kerho, 4H-akatemia, 4H-työpaikka ja 4H-yritys. Hanketoiminnalla 4H-yhdistys kehittää toimintaansa ja verkostoja, luo uudenlaisia malleja olemassa olevien rinnalle, ja vie toimintaa sinne, missä toiminnan käynnistäminen on haasteellista ilman hankkeen alkusysäystä.

Tuen käyttötarkoitus
Sahalahden-Kuhmalahden nuoret kokoontuvat kerran viikossa Moottoripaja / Mopotalli -toimintaan. Näin nuorille muodostuu pysyvä harrastus moottoriaiheisen tekniikan parissa. Ohessa saadaan valmiuksia pienkonetaitoihin, mikä edistää nuorten työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksia tulevaisuudessa omalla kylällä.


Kotipaikkakunta
Mänttä-Vilppula

Yhdistyksen virallinen nimi
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mänttä-Vilppulan paikallisyhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.facebook.com/mllmanttavilppula

Kuvaus
MLL Mänttä-Vilppulan tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä omalla alueellamme. Järjestämme perhekahvilaa, erilaisia tapahtumia sekä organisoimme paikallisesti erilaisia tempauksia, kuten vauvalahjaa.

Tuen käyttötarkoitus
Haluamme lahjoittaa kaikille 5-15-vuotiaille lapsille ilmaisen uimahallikäynnin Mäntän uimahallissa. Haluamme kannustaa alueen lapsiperheitä yhteiseen liikkumiseen ja lasten uimataidon kehittämiseen.


Kotipaikkakunta
Orivesi

Yhdistyksen virallinen nimi
Oriveden Ponnistus ry /Yleisurheilujaosto

Nettisivu, somekanavat
https://oriveden-ponnistus.sporttisaitti.com/jaostot/yleisurheilujaosto/, https://www.facebook.com/p/Oriveden-Ponnistus-Yleisurheilu-100069438047430/, https://www.instagram.com/orpoyleisurheilu/

Kuvaus
Tavoitteenamme on tarjota mielekästä tekemistä lapsille ja nuorille sekä saada heidät innostumaan liikunnasta - olipa sitten tavoitteena kilpaurheilu tai kuntoliikunta. Tavoitteenamme on myös harrastajamäärien kasvattaminen. Toukokuussa järjestetyn Yleisurheilun tutustumisillan ansiosta saimmekin paljon uusia harrastajia.

On tärkeää, että pienellä paikkakunnalla on myös tarjolla useamman eri lajin harrastustoimintaa. Monipuolinen liikuntaharrastus luo hyvän pohjan isompana lajiin kuin lajiin.

Tuen käyttötarkoitus
Käyttäisimme tuen lasten ja nuorten yleisurheilukoulujen järjestämiseen.


Kotipaikkakunta
Pirkkala

Yhdistyksen virallinen nimi
Pirkkalan Pirkat ry

Nettisivu, somekanavat
www.pirkkalanpirkat.fi, Facebook, Instagram

Kuvaus
Pirkkalan Pirkkain tavoitteena on mahdollistaa monipuoliset liikuntamahdollisuudet liikkumisen tavoitetasosta riippumatta. Seuran unelmana on olla valtakunnallisesti tunnettu laadukas ja monipuolinen urheiluseura. Lajivalikoimissa on tällä hetkellä salibandy, lentopallo, yleisurheilu, koripallo ja pesäpallo.

Tuen käyttötarkoitus
Käyttäisimme Kannustajat-tuen lentopallovalmentajiemme koulutuskustannuksiin. Lentopallo on noussut muutamassa vuodessa lähes nollasta Suomen viidenneksi suurimmaksi lentopalloseuraksi kauden 2022-2023 lisenssipelaajien määrässä mitattuna. Jälleen kaudella 2023-2024 tulemme tekemään uuden pelaajaennätyksen ja tästä johtuen tarvitsemme myös koko ajan enemmän osaavia valmentajia seuraamme. Tällä kaudella koulutamme muutaman valmentajamme Lentopalloliiton 1-tason valmentajakoulutuksessa, joka on kohdistettu lasten ja nuorten valmentajille. Lisäksi valmennukseemme haetaan osaamista psyykkisen valmennuksen koulutuksesta. Näiden koulutusten kuluja varten toivomme saavamme tukea laadukkaan valmennustoiminnan takaamiseksi.


Kotipaikkakunta
Sastamala

Yhdistyksen virallinen nimi
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tyrvään-Vammalan yhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
http://www.mlltyrvaavammala.fi/, mlltyrvaanvammala

Kuvaus
Yhdistys kohdistaa toimintansa avoimesti kaikille lapsille ja lapsiperheille.
Vuonna 2023 täytimme 100 vuotta ja tämän kunniaksi olemme järjestäneet 2 erilaista isompaa tapahtumaa kohdistuen juuri lapsiperheisiin. Keväällä 2023 me järjestimme teatteritapahtuman "maailman ympäri 80 päivässä" ja nyt marraskuussa järjestämme Lasten oikeuksien viikolle sijoittuvan musiikillisen konsertin.
Lisäksi järjestämme viikoittain perhekahvilaa, sekä nyt syksyllä lisäsimme tapahtumiin lauantaisen perhekahvilan että liikunnallisen koko perheen säpinäsunnuntain, nämä tapahtumat ovat kerran kuukaudessa ja maksuttomia. Toivomme pystyvämme jatkamaan myös näiden tapahtumien järjestämistä myös tulevaisuudessa. Lisäksi kesäisin osallistumme leiritoimintaan ja kokoonnumme myös puistotreffien merkeissä eri puistoihin leikkimään.

Tuen käyttötarkoitus
Vuonna 2024 haaveilemme järjestävämme yhden isomman tapahtuman muiden pienempien ja meille jo niin sanottujen tutumpien tapahtumien rinnalle. Olisiko kesäinen puistokonsertti kiinnostava tai mitä jos konsertin rinnalle saisi vielä jotain muuta pientä ekstraa? Tämän kaltaiseen tapahtumaan haluaisimme panostaa ja sijoittaa hieman enemmän kuin vuosittainen budjettimme antaisi myöden.


Kotipaikkakunta
Valkeakoski

Yhdistyksen virallinen nimi
Valkeakosken 4H-yhdistys

Nettisivu, somekanavat
https://valkeakoski.4h.fi

Kuvaus
Teemme työtä lasten harrastamisen ja nuorten työllistymisen hyväksi Valkeakoskella. Alakouluikäisille meillä on monipuolista kerho- ja päiväleiritoimintaa. Työllistämme erityisesti alaikäisiä nuoria monenlaisiin tehtäviin ja ohjaamme nuoria oman pienimuotoisen yritystoiminnan aloittamisessa. Vuositasolla meillä on töissä n. 50 pääosin alaikäistä nuorta. Tavoitteenamme on tarjota monenlaisia itse tekemisen mahdollisuuksia paikkakunnan lapsille ja nuorille.

Tuen käyttötarkoitus
Tuella työllistäisimme nuoria yleishyödyllisiin tehtäviin, esimerkiksi keräämään roskaa roskapartioina ja kitkemään porukalla haitallista vieraslajia jättipalsamia. Tarjoamme työtä erityisesti alaikäisille nuorille, joille työllistysmismahdollisuuksia on muuten melko vähän. Työpaikan myötä nuoret voisivat saada sen tärkeän ensimmäisen työkokemuksen ja samalla mahdollisuuden tehdä jotain hyödyllistä omassa lähiympäristössä.


Kotipaikkakunta
Virrat

Yhdistyksen virallinen nimi
Virtain Pelastakaa Lapset ry

Nettisivu, somekanavat
Virtain Pelastakaa Lapset ry

Kuvaus
Tuemme paikkakuntamme lapsia, nuoria ja vähävaraisia lapsiperheitä eri tavoin. Virtain Pelastakaa Lapset ry tukee suoraan virtolaisia lapsia ja nuoria. Päätoimintamuotojamme on harrastustuki ja ruokalahjakortit. Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on oli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta.

Tuen käyttötarkoitus
Virtolaisten lasten ja nuorten ja vähävaraisten lapsiperheiden tukemiseen.


 

 

ANNA ÄÄNESI!

Äänestämään pääset sähköpostiviestin kautta, joka lähetetään Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajille asiakasomistajille ja asiakasomistajatalouden täysi-ikäisille 16.–18.5.2022.

Äänestysaikaa on 31.5.2022 saakka.

Sähköposti lähetetään Pirkanmaan Osuuskaupan kaikille täysi-ikäisille asiakasomistajille:

  • joiden sähköpostiosoite on päivitettynä S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin 10.5.2022 mennessä. Ennen tätä ajankohtaa sähköpostiosoitteen voi lisätä esimerkiksi osoitteessa http://www.s-kanava.fi/edutesiin, S-mobiilissa Omat tiedot -kohdassa tai asiakaspalvelupisteessämme (Lielahden ja Kalevan Prismat sekä Sokos Tampere)
  • jotka eivät ole kieltäneet tutkimuskyselyä
  • jotka eivät ole multijäseniä, joilla pääasiallinen osuuskauppa on joku muu kuin Pirkanmaan Osuuskauppa.