Tampere

Yhdistykset järjestetty aakkosjärjestykseen yhdistyksen nimen mukaan

Yhdistyksen virallinen nimi
Elixiria Sport ry

Nettisivu, somekanavat
www.elixiriasport.fi ; www.facebook.com/elixiriasport ; www.instagram.com/elixiriasport

Kuvaus
Elixiria Sport ry on vuonna 2019 perustettu tamperelainen voimisteluseura. Toimimme pääasiassa Tampereen itäpuolella, kiintopisteenä Vehmaisissa sijaitseva harjoitushalli Elixiria Center. Liikutamme jäseniämme joukkuevoimistelun ja lasten harrasteliikunnan parissa.

Elixiria Sportin visio on kiteytetty ajatukseen menestyvä seura - mieletön meininki. Tavoitteenamme on luoda elämyksiä sekä osallistavaa ja vahvaa seurahenkeä voimistelun parissa. Toimimme nykyaikaisesti, yhteisöllisesti ja läpinäkyvästi sekä kehitämme osaamistamme jatkuvasti.

Tuen käyttötarkoitus
Kannustajat -tukisumma käytettäisiin Elixiriassa lasten joukkuevoimistelun kehittämiseen. Tuella seuran olisi mahdollista hankkia uusia varusteita seuran Elixiria Center -harjoitushallille, kouluttaa valmentajia laadukkaan toiminnan ylläpitämiseksi sekä kustantaa voimistelijoiden käyttämiä valmennuksen tukitoimia aina fysioterapiasta psyykkiseen valmennukseen. Laadukas ja monipuolinen toiminta tarjoaa mahdollisuuksia pitkäjänteisen toiminnan ylläpitämiseen. Elinikäisiä elämyksiä Elixiriassa!


Yhdistyksen virallinen nimi
Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry

Nettisivu, somekanavat
FB: hopetampere, Instagram: @hopetampere

Kuvaus
Toimimme tahdosta synnyttää konkreettinen hyvän kierre ja antaa lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen.  Keräämme  ja kierrätämme tavara- ja vaatelahjotuksia vähävaraisille suomalaisille lapsiperheille vapaaehtoisvoimin. Tuemme lasten ja nuorten harrastuksia tarjoamalla mahdollisuuden kokeilla jotain uutta tai jatkamaan jo olemassa olevaa harrastusta. Tavoitteemme on, että jokaisella olisi mahdollisuus yhteen harrastukseen, joka auttaa arjen myllerryksissä ja kannattelee haastavissakin perhetilanteissa.

Tuen käyttötarkoitus
Käytämme tukisumman harrastusten kausimaksuihin.


Yhdistyksen virallinen nimi
Ilves ry / U10

Nettisivu, somekanavat
Instagram: ilvespelurit2013

Kuvaus
Ilves jääkiekko U10 -ikäluokan tavoitteena on mahdollistaa iloista, tavoitteellista ja hauskaa jääkiekkoharrastusta jokaiselle meidän pelaajalle.
Pojat harjoittelevat innokkaasti ja tunnollisesti useasti viikossa jäällä ja oheisharjoittelussa.
Meillä on kasassa huippu porukka ja yhteinen tekeminen on mahtavaa!

Tuen käyttötarkoitus
Jääkiekossa kulut ovat olosuhteiden vuoksi melko korkeat ja tukisumman käytämme jäävuorojen maksamiseen. Sillä tavalla alennamme ikäluokan maksuja tasapuolisesti jokaiselle pelaajalle.


Yhdistyksen virallinen nimi
Ilves ry / U9/2014

Nettisivu, somekanavat
Instagram: @Ilvespelurit2014

Kuvaus
Ilves U9/2014 on iso 70 innokkaan junioripelaajan jääkiekkojoukkue. Se on osa Suomen suurinta urheiluseuraa. Toiminnassa tärkeitä ovat seuran arvot: välittäminen, ilo, taito, avoimuus ja terveet elämäntavat.

Lapset harjoittelevat jäällä sekä lisäksi liikuntasalissa. Joukkue harjoittelee sekä pelaa 8 peliryhmällä sarjapelejä Pirkanmaalla.

Harjoittelu on monipuolista ja kannustaa läpi elämän kestävään liikunnallisuuteen.
Joukkueessa kehittyvät jääkiekkoon ja muuhun liikuntaan liittyvien ominaisuuksien lisäksi mm. tärkeät sosiaaliset taidot, ja lapset oppivat toimimaan osana ryhmää.

Tuen käyttötarkoitus
Jääkiekossa kustannuksia syntyy eniten jäävuoroista ja niiden maksut ovat kasvussa. Muita joukkueen kuluja ovat saliharjoitusvuorot sekä lisäksi muut yleiset kulut ja hankinnat, kuten alkukaudesta hankittu luistimenteroituskone ja harjoituspaidat. Tukisummalla alennettaisiin näistä muodostuvia kuukausittaisia joukkuemaksuja ja siten saataisiin helpotusta perheiden kasvaviin kustannuksiin.


Yhdistyksen virallinen nimi
Lamminpään koulun vanhempainyhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.facebook.com/lamminpaankoulunvanhempainyhdistys/

Kuvaus
Vanhempainyhdistys toimii linkkinä kodin ja koulun välillä ja antaa vanhemmille mahdollisuuden tuoda oman panoksensa lasten kouluhyvinvointiin ja koulun toimintaan. Vanhempainyhdistyksen käytännön toimintaa toteuttaa vuosittain valittava hallitus ja mukana on myös opettajien edustaja. Toimintaamme rahoitamme järjestämällä erilaisia tapahtumia ja kahvituksia. Kerätyt varat käytetään oppilaiden hyväksi mm. välituntivälineiden ja liikuntavälinekirjaston hankintoihin, ksylitolipastilleihin, kummikoulutuksen tukemiseen ja stipendeihin.

Tuen käyttötarkoitus
Vanhempainyhdistys käyttäisi tukisumman jonkun kulttuuritapahtuman järjestämiseen koulumme oppilaille. Haluaisimme tarjota esim. teatteri- tai musiikkiesityksen koululaisille, jotka eivät ole korona-aikana tällaisista päässeet oikein nauttimaan. Koulu on menossa ensi syksynä remonttiin ja puolet luokista joutuu muuttamaan useaksi vuodeksi väistötiloihin toiselle puolelle kaupunkia, joten olisi hienoa, jos kaikki oppilaat saisivat tällaisen yhteisen tapahtuman merkeissä viettää vielä läksiäisiä yhdessä koululla. Ehkäpä joku herkkutarjoilukin voitaisiin hankkia yllätykseksi lapsille jostain Pirkanmaan Osuuskaupan toimipaikasta!
_________________________________

 

Yhdistyksen virallinen nimi
Leinolan koulun vanhempainyhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.facebook.com/leinolankoulunvanhempainyhdistys

Kuvaus
Leinolan koulun vanhempainyhdistyksen ohjenuorana on kodin ja koulun välisen yhteistyön kasvattaminen. Haluamme vanhempainyhdistyksenä tukea koulun toimintaa kasvattajana ja mahdollistaa lasten ja nuorten hyvää koulutietä. Yhtenä merkittävän teemana yhdistyksellä on oppilaiden lukutaidon kehittäminen ja kiinnostuksen herättäminen lukemiseen. Mielestämme kaikki lukeminen on hyvästä oli se sitten sarjakuvalehti tai tuhatsivuinen romaani. Lähtökohtana on, että kaikki ovat hyviä lukijoita ja innostus pitää vain herättää ja lasta ja nuorta tukea onnistumaan. Kannustajien avulla tukisimme koulua tässä tärkeässä lukemisen edistämisessä.

Yhdistyksessä toimintamme pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja kaikki varainhankinta suuntautuu lyhentämättömänä koulun oppilaille. Olemme olleet mukana esimerkiksi kirjaillijavierailujen järjestämisessä koululle sekä mukana koulun kirjaston hankinnoissa.

Tuen käyttötarkoitus
Yhtenä merkittävän teemana vanhempainyhdistyksellämme on oppilaiden lukutaidon kehittäminen ja kiinnostuksen herättäminen lukemiseen.  Oppilaat otetaan mukaan päättämään mahdollisen tukisumman konkreettisista kohteista. Lukuapulaiset tai digitaalisen ympäristön hyödyntäminen ovat esimerkkejä tukisumman kohdentamisesta. Tukisummalla on tarkoitus kantaa hedelmää pidemmälle ajalle, kun lukuinnostuksen herättäminen auttaa lapsia ja nuoria myös tulevaisuudessa.


Yhdistyksen virallinen nimi
Linnainmaan Koti ja Koulu Ry

Nettisivu, somekanavat
https://linnainmaankotijakoulu.yhdistysavain.fi/, Facebook, Instagram

Kuvaus
Linnainmaan Koulun Vanhempainyhdistyksellä on pitkä historia Linnainmaan koulun kanssa yhdessä toimimisessa. Erityisesti näin poikkeuksellisina aikoina sekä poikkeusvuosien jälkeen haluamme  lisätä ja kehittää yhteisöllisyyttä sekä olla mukana vahvistamassa kodin ja koulun yhteistyötä. Linnainmaan Koulu on yhtenäiskoulu, jossa toimii sekä ala- ja yläkoulu. Vanhempainyhdistyksenä teemme yhteistyötä Linnainmaan alueen eri toimijoiden kanssa (mm. Nuorisokeskus Muru ja omakotiyhdistys). Meillä on myös kokouksissamme ollut mukana oppilaskunnan edustaja, jotta saamme vielä paremmin koulun oppilaiden äänen kuuluviin yhdistyksellemme. Tänä vuonna olemme kutsuneet toimintaamme mukaan myös vanhemman/huoltajan eli luokkaedustajan kaikilta eri luokilta.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumman käyttäisimme yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Järjestäisimme matalan osallistumiskynnyksen tapahtuman / tapahtumia (eri ikäluokat huomioiden) Linnainmaan koulun oppilaille, oppilaiden perheille sekä koulun henkilökunnalle. Osallistuttaisimme suunnitteluun myös oppilaita eri luokka-asteilta.


Yhdistyksen virallinen nimi
Luonto-Liiton Hämeen piiri ry

Nettisivu, somekanavat
www.luontoliitto.fi, ig: @luontoliitto_hame, fb: @luontoliitonhameenpiiri

Kuvaus
Yhdistyksemme toimii lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen ja ympäristötoiminnan sekä luonnonharrastuksen tukemiseksi ja lisäämiseksi. Tavoitteenamme on tukea positiivisen luontosuhteen kehittymistä ja luonnon sekä ihmisten hyvinvointia. Tarjoamme eri ikäisille lapsille, nuorille ja perheille luontokerho- ja leiritoimintaa, kursseja, retkiä, tapahtumia ja tempauksia. Toiminta on omaehtoista ja avointa kaikille ja sitä pääsee suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä muiden kanssa. Toiminnassa tarjoutuu nuorille myös työ- sekä työssäoppimispaikkoja.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumma käytetään toiminnasta aiheutuviin kuluihin; mm. mahdollistamaan maksuttomat luontokerhomme ja kohtuulliset leirimaksut, jotta kaikilla olisi tasavertaiset edellytykset osallistua toimintaan. Nuorille suunnattu pääosin maksuton toiminta tarjoaa turvallisen tilan ympäristötunteiden purkamiseen ja mielekästä tekemistä retkien, keskusteluiden tai vaikkapa ympäristöaiheisen roolipelin merkeissä. Pienetkin luontohetket saavat oivalluksia aikaan ja kasvattavat luonnon kunnioitusta ja rikastuttavat lasten ja nuorten elämää. Toiminta luo toivoa ympäristökriisien keskellä.


Yhdistyksen virallinen nimi
Manse PP ry

Nettisivu, somekanavat
www.manseppjuniorit.fi

Kuvaus
Manse PP ry järjestää lasten ja nuorten pesäpallon harrastus- ja kilpaurheilua ja liikuttaa yhteensä yli 400 jäsentään säännöllisesti. Pesäpallo on kasvava harrastus Pirkanmaalla ja Manse on jo nyt yksi suurimpia pesäpallon junioriseuroja Suomessa.

Tuen käyttötarkoitus
Manse on palkkaamassa valmentajien ja joukkueidensa tueksi juniorivalmennuspäällikköä, joka mahdollistaa pesiksen kasvua sekä tukee laadukasta toimintaa niin Mansessa kuin koko Pirkanmaan alueella.


Yhdistyksen virallinen nimi
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry

Nettisivu, somekanavat
www.finfamipirkanmaa.fi

Kuvaus
Pirkanmaan FinFami tarjoaa matalan kynnyksen tukea mm. lapsiperheille ja nuorille, joiden elämään vaikuttaa läheisen mielenterveys- tai päihdehäiriö. Tukemalla perheen aikuisia pystytään tukemaan myös lapsia ja ennaltaehkäisemään ongelmien periytymistä sukupolvelta toiselle. Tarjoamme tukea myös suoraan nuorille. Tuki on maksutonta ja luottamuksellista keskustelutukea turvallisen aikuisen kanssa sekä vertaistukea toisilta samankaltaisessa tilanteessa eläviltä nuorilta. Nuoren huoli voi kohdistua esimerkiksi sisarukseen, vanhempaan tai ystävään. Nuori voi joutua kantamaan vastuuta perheen arjesta ja hoitamaan tehtäviä, joita hänen ei kuuluisi joutua tekemään.

Tuen käyttötarkoitus
Järjestämme kaksi maksutonta matalan kynnyksen tapahtumapäivää vähävaraisille lapsiperheille, joiden elämään mielenterveys- tai päihdehaasteet tuovat ylimääräistä huolta. Toinen tapahtumapäivä suunnataan perheille, joissa lapset ovat pieniä. Toinen päivä tarjotaan perheille, joissa lapset ovat jo teinejä. Tapahtumapäivissä tarjotaan perheille mahdollisuus koko perheen yhteiseen toimintaan sekä tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja mielenterveyttä edistävistä vaikutuksista (Metsämieli-menetelmä). Samalla tarjoutuu mahdollisuus vertaistukeen, pieneen irtiottoon arjesta sekä hauskaan yhdessä tekemiseen, uusien ystävien löytämiseen ja mm. makkaran paistoon.
Tapahtumapäivässä perehdymme Metsämieli-menetelmän hyödyntämiseen. Menetelmästä perheet saavat keinoja positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen lähiluonnossa. Tapahtumapäivien yhteydessä tarjoamme perheille myös tietoa maksuttomasta tuesta, jota heidän on mahdollista saada vanhemmuuden tueksi sekä tietoa nuorille suunnatusta toiminnasta. Tapahtumapäivien paikat valikoidaan siten, että niihin pääsee helposti myös julkisilla kulkuvälineillä.

 


Yhdistyksen virallinen nimi
Partiolippukunta Härmälän Ilvestytöt ry

Nettisivu, somekanavat
https://ilvestytot.net/

Kuvaus
Tarjoamme unohtumattomia partioelämyksiä yli 130:lle lapselle ja nuorelle Härmälässä. Tarjoamme toimintaa niin alle kouluikäisille perhepartiossa kuin eläkeläisille senioripartiossa! Ilvestyttöjen huuto kuuluu "meikä osaa mitä vaan, veistää laulaa suunnistaa, joka säällä, henki päällä, jyrää Ilvestytöt". Kaikkea ei tarvitse osata tullessaan, vaan partiossa saa oppia uutta yhdessä muiden kanssa.

Tuen käyttötarkoitus
Tuen avulla mahdollistamme edulliset retkien ja leirien osallistumismaksut jatkossakin, jotta kaikilla perheillä on mahdollisuus osallistua.


Yhdistyksen virallinen nimi
Raholan koulun vanhempainyhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.facebook.com/raholankoulunvanhempainyhdistys/

Kuvaus
Vanhempainyhdistyksemme koostuu Raholan koulun oppilaiden vanhemmista. Toimimme tärkeänä linkkinä kodin ja koulun välillä. Toimintamme on vapaaehtoista ja kokouksemme ovat avoimia kaikille. Korona-ajan jälkeen herättelemme toimintaamme uudelleen elinvoimaiseksi. Olemme esimerkiksi järjestäneet talvitapahtuman oppilaille ja hankkineet kirjoja koulun kirjastoon. Vanhempainyhdistys on myös perinteisesti muistanut 6.-luokkalaisia ja koulunsa päättäviä oppilaita. Kaikki vanhempainyhdistyksen keräämät tuotot käytetään lyhentämättöminä Raholan koulun oppilaiden hyväksi.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisummalla mahdollistaisimme Raholan koulun oppilaille uusia ja innostavia liikuntavälineitä välituntiliikkumiseen tai sisäliikuntaan. Yhdessä koulun oppilaskunnan kanssa pohtisimme oppilaiden omista toiveista, millaisia välineitä tukisummalla hankittaisiin. Haluaisimme tuottaa liikkumisen iloa oppituntien väliin ja sen avulla edistää oppitunneilla jaksamista sekä oppimista. Suunnittelemme myös järjestävämme yhteisöllisen, liikunnallisen tapahtuman näitä välineitä hyödyntämällä.


Yhdistyksen virallinen nimi
Supi-volley ry

Nettisivu, somekanavat
www.supi-volley.fi. Facebook: Supi-Volley Juniorit ja Supi-Volley, Tampere. Instagram: Supivolleyjunnut ja supivolley.

Kuvaus
Tavoitteena mahdollistaa kannustava ja innostava harrastus nuorille tytöille lentopallon parissa.
Opettaa pelaajille yhteistyötaitoja ja liikunnallista elämäntapaa.
Viikottaisten treenien lisäksi toimintaan kuuluu peliviikonloput, turnausmatkat, lentisleirit ja monipuolinen oheisharjoittelu.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumma kohdennetaan esim. lentisleiriin, jossa treenin ohella keskitytään joukkuehengen kohottamiseen viettäen yhteistä aikaa pelikavereiden kesken.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tampereen Eräpojat ry

Nettisivu, somekanavat
www.taer.fi, instagram: @tampereen_erapojat, facebook: Tampereen Eräpojat ry

Kuvaus
Tampereen Eräpojat on Tampereen alueen vanhin poikapartiolippukunta, lippukuntamme on perustettu jo vuonna 1917. Järjestämme eräpainotteista partiotoimintaa kaikissa ikäluokissa (7-14 v). Lippukuntamme johtajisto koostuu suurelta osin 15-18 vuotiaista nuorista, joille tarjoamme näin ainutlaatuista kokemusta ryhmän johtamisesta ja tapahtumien järjestämisestä. Johtajistomme aikuiset tukevat ja auttavat nuorempia johtajia.

Tavoitteenamme on järjestää mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle viikkotoimintaa, retkiä ja leirejä, joihin osallistuminen on mahdollisimman edullista.

Tuen käyttötarkoitus
Eräpojilla on oma leiripaikka Säynäsaari, joka sijaitsee Ylöjärvellä, tarkemmin Länsi-Teiskossa. Järjestämme siellä tapahtumia kaiken ikäisille partiolaisille ympäri vuoden. Itse rakentamamme telttasauna on retkillä ahkerassa käytössä, mutta sen käytettävyys on huonontunut merkittävästi laiturin menetyksen myötä. Uusi laituri helpottaisi erityisesti nuorimpien poikien saunomista ja vesileikkejä.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tampereen Pyrintö Ry / Cheerleading jaosto (Pyrintö Cheer Team)

Nettisivu, somekanavat
https://tampereenpyrinto.fi/cheerleading/, Instagram: @pyrintocheerteam

Kuvaus
Pyrintö Cheer Team toimii Tampereella ja tarjoaa harrastusmahdollisuuden cheerleadingissä eri ikäluokille. (1v- 50+ v.) Isoin kohderyhmä tällä hetkellä ovat lapset ja nuoret, joita seurassamme harrastaa tällä hetkellä n. 450.
Tämän hetkinen seuran toiminta keskittyy joukkuetoimintaan, jossa harrastajat treenaavat säännöllisesti sopivan tasoissa ja omaan ikäluokkaan sopivassa joukkueessa. Treenit koostuvat lajiharjoittelusta, jonka lisäksi kilpajoukkueille tarjotaan oheistreeneinä akrobatia-, fysiikka- ja mentaaliharjoitusta.

Yleisenä tavoitteenamme on tarjota laadukasta tähtiseuran alaista toimintaa kaikille halukkaille lajista kiinnostuneille ja kilpaurheilussa tähdätä lajin kärkeen Suomen tasolla.

Tämänhetkinen lyhyemmän ajan iso seuran tavoite on saada pandemia ajan jälkeen harrastajamäärät elpymään lähemmäs vanhaa tasoa, sillä joukkueurheilussa rajoitukset iskivät kovasti etenkin nuoriin harrastajiin.

Toinen iso lyhyemmän ajan tavoite on tarjota kaikille harrastajillemme laadukkaammat harjoitusolosuhteet. Tämän hetkinen hallitilamme Tampereen Nekalassa on käymässä pieneksi nykyiselle harrastajamäärälle, ja nyt isona investointina pääsemme laajentamaan loppuvuodesta treenitilaamme saman kiinteistön seinän toiselle puolelle. Tämä uusi puoli tarjoaa harrastajille lisää treenitilaa uuden kokonaisen kilpamattoalueen, fysiikkatilan, akrobatia-alueen, läksytilan ja neuvotteluhuoneen muodossa. Erityisesti uusi akrobatia-alue mahdollistaa lapsille ja nuorille harrastajille turvallisen ja kestävän olosuhteen akrobatian harjoitteluun joustokanveesin ja volttimontun muodossa.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumman käyttäisimme uuden akrobatia-alueen rakentamiseen. Sillä pystymme parantamaan merkittävästi akrobatiaharjoittelun olosuhteita ja turvallisuutta. Akrobatia-alueen välineistö auttaa nuoria harrastajia opettelemaan haluttuja taitoja turvallisesti vaihe vaiheelta, ja uusi joustokanveesi tulee vähentämään iskusta kohdistuvaa rasitusta, mikä ehkäisee pitkällä aikavälillä mahdollisten vammojen syntyä.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tampereen Pyrintö ry / Hiihtojaosto

Nettisivu, somekanavat
https://tampereenpyrinto.fi/hiihto/; facebook + instagram

Kuvaus
Tampereen Pyrintö on perustettu vuonna 1896. Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella, siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti sekä osallistuisi seuran hallinto-, valmennus- tmv. toimintaan. Tampereen Pyrintö on tunnettu niin suurten kansallisten kuin kansainvälisten tapahtumien järjestäjänä. Hiihtojaostossa tutustutaan hiihtoon harrastuksena, organisoidaan sen harjoittelu niin kuntoilu- kuin kilpailumielessä sekä varmistetaan, että kaikki kiinnostuneet osaisivat hiihtää ja nauttia luonnosta hiihtäen.

Tuen käyttötarkoitus
Meillä Pyrinnössä aloittaa vuosittain paljon hiihtokoululaisia ilman aiempaa urheilukokemusta ja aktiiviharrastajia muista lajeista käy kokeilemassa, olisiko hiihto mukava oma harrastus tai ns. tukilaji toiselle lajille. Maastohiihto on viime vuosina muuttunut yllättävän välinepainotteiseksi (kaksi eri tyyliä, eri välineet) ja olosuhteiden hallintataitoja (pito- ja luistovoitelu eri keliolosuhteisiin) vaativaksi lajiksi. Voidaksemme tarjota mahdollisimman matalan kynnyksen aloittamisen ja tutustumisen kaikille vanhempien varallisuudesta ja välineosaamisesta riippumatta, olemme ryhtyneet kokoamaan tutustumishiihtokouluja ja lainavälinekirjastoa. Niissä on voidesponsori ja toimintamalli valmiina, mutta välinelahjoituksia ja huoltovoitelijoita on tarpeeseen nähden vielä niukasti. Tarvitsemme tukea alle 12-vuotiaiden lasten hiihdon harrastamisen aloittamiseen sekä tutustumishiihtokoulujemme huoltotuen ja lainavälinekirjastomme vahvistamiseen.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tampereen Pyrintö ry /suunnistusjaosto

Nettisivu, somekanavat
https://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/, https://instagram.com/tpsuunnistus?igshid=YmMyMTA2M2Y= , https://www.facebook.com/tampereenpyrintosuunnistus, https://instagram.com/tpsuunnistus?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Kuvaus
Tampereen Pyrinnön suunnistusjaosto on perustettu vuonna 1932, ja se on vanhin ja menestyksekkäin suomalainen suunnistusseura. Jäseniä jaostossa on yli 550. Suunnistuksen Oravapolkukoulu on tarjolla 4-13 vuotiaille lapsille ja nuorille. Toiminnassa on mukana 170 lasta ja viikoittaisiin torstaiharjoituksiin osallistuu 100-150 lasta kerralla. Lisäksi nuorten ryhmässä harjoittelee noin 50 alle 18-vuotiasta nuorta.
Pyrimme toiminnalla edistämään niin aktiivisesti kilpailevien kuin aktiiviliikkujien harrastamista. Viikottaisten harjoitusten ja kilpailujen lisäksi järjestämme mahdollisuuksien mukaan päivä-/viikonloppuleirejä muutamia vuodessa.

Tuen käyttötarkoitus
Mahdollisella tukisummalla on tarkoitus järjestää, mahdollistaa ja tukea lasten ja nuorten leiritoimintaa.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tampereen Urheiluautoilijat ry

Nettisivu, somekanavat
www.tamua.fi, http://tamua.fi/emotorsport/, https://www.facebook.com/TampereenUA

Kuvaus
Nuorten valmennusohjelma 2022-2023
Käynnistämme syksyllä 2022 nuorille suunnatun valmennusohjelman mikä tähtää digitaalisen autourheilun harrastamisen lisäämiseen yhdistyksessämme. Valmennusohjelman kohderyhmä on lapset ja nuoret. Valmennusohjelman sisältö määritellään myös tarkemmin osallistuvien kanssa, mutta perusrunko koostuu seuraavista osa-alueista: ajolaitteet ja -pelit sekä niihin tutustuminen,
valmennusryhmän jäsenten väliset kilpailut ja niihin valmistautuminen, toimintaa tukeva fyysinen harjoittelu, yksilön kasvupolku SM-kilpailuihin.

Tuen käyttötarkoitus
eMotorsport valmennus tarvitsee rinnalleen pelitoimintaa tukevan fyysisen harjoittelun, liikkuvuusharjoitteita ylävartalolle. Pelaajilla on tunnetusti niskat jumissa. Haemme tukea tähän toimintaan joka aloitetaan 2023 alussa. Teemme sopimuksen jonkun kuntosalin kanssa.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tappara ry / Taitoluistelijat

Nettisivu, somekanavat
http://taitoluistelu.tappara.fi/taitoluistelu/, @tapparataitoluistelu

Kuvaus
Tapparan Taitoluistelijat on vuodesta 1986 toiminut taitoluisteluseura, joka on laajentunut Pirkanmaan / Hämeen alueen laajimmaksi taitoluisteluseuraksi. Toiminnassamme on kausittain mukana yli 500 lasta ja nuorta luistelukoulutoiminnan, yksinluistelun sekä muodostelmaluistelun parissa.
Luistelukoulut ovat toimintamme perusta. Luistelukoulujen tavoitteena on opettaa lapsille luistelutaitoa sekä taitoluistelun ja muodostelmaluistelun perusteita. Kausittain noin 200 3-8 vuotiasta lasta osallistuu luistelukouluihimme Tampereella ja ympäristökunnissa.

Tuen käyttötarkoitus
Lasten luistelukoulujen välineistön uusimiseen ja hankkimiseen. Lasten luistelukouluissa luistelutaitojen oppiminen tapahtuu musiikin, leikkien ja erilaisten välineiden kanssa koulutettujen valmentajien, ohjaajien ja apuohjaajien johdolla.
Käytämme luistelukouluissa monenlaisia välineitä (palloja, tötsiä, leikkivarjoja, aitoja, erilaisia aarteita ym.) ja monet jo vuosia palvelleet välineet kaipaavat uusimista. Iloa ja apua luistelukouluvälineistä on aina vuosikausiksi kerralla.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tappara ry / U8

Nettisivu, somekanavat
https://juniorit.tappara.fi, https://www.instagram.com/tapparau8/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Kuvaus
Tappara U8-ikäluokassa harrastaa pääasiassa 2015 syntyneitä poikia ja tyttöjä. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisuus päästä harrastamaan jääkiekkoa ohjatussa ympäristössä, jossa kaikilla on hauskaa yhdessä

Tuen käyttötarkoitus
Toimintamme kulut koostuvat suurelta osin jäävuoromaksuista ja mahdollinen tuki ohjattaisiin kokonaisuudessaan kattamaan näitä kuluja.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tervaksentekijät ry

Nettisivu, somekanavat
https://terte.partio.net/

Kuvaus
Pyrimme kasvattamaan partiolaisista vastuullisia ja osallistuvia kansalaisia.
Partiolippukuntamme järjestää viikkottaista ryhmätoimintaa Hervannassa sekä retkiä, leirejä ja vaelluksia vuoden ympäri lapsille ja nuorille. Erälippukuntana priorisoimme luonnon kunnioittamisen ja siellä vastuullisesti toimimisen.
Hervannan alue on kulttuuririkasta ja täten lippukuntamme tekee tärkeää työtä järjestäessään toimintaa ennakkoluulottomasti ja avoimesti. Siksi viestintämme on myös englanniksi.

Tuen käyttötarkoitus
Tarvitsemme rahallista tukea, jotta voimme järjestää retkiä, leirejä sekä vaelluksia ja tarjota näitä myös vähävaraisemmille perheille. Haluamme säilyttää osallistumisen hinnat pieninä kustannusten noususta huolimatta, sillä partio kuuluu kaikille.


Yhdistyksen virallinen nimi
Terälahden koulun vanhempainyhdistys

Nettisivu, somekanavat
https://www.facebook.com/teralahdenkoulunvanhempainyhdistys

Kuvaus
Terälahden koulun vanhempainyhdistys hankkii oppiaille urheiluvälineitä ja muita tarvikkeita välitunneille ja kerhotoimintaan, tukee koulua retkien järjestämisessä ja osallistuu kustannuksiin.

Tuen käyttötarkoitus
Terälahden koululta kaikki oppilaat lähtevät keväällä retkelle Heurekaan. Vanhempainyhdistys tukee koulua retken kustannuksissa ja tukisumma käytettäisiin Heurekan retkeen. Oppilaat käyvät lukuvuoden aikana myös muissa tapahtumissa ja retkillä ja iso osa kustannuksista tulee bussikuljetuksista. Pienen maalaiskoulun etuna on että koko koulu voi lähteä samalle retkelle.


Yhdistyksen virallinen nimi
Ukraina Talo ry

Nettisivu, somekanavat
www.ukraina-talo.com

Kuvaus
Lasten kerho, suomen ja englannin kursseja, IT-kursseja, lasten askartelukursseja, lasten leikkipaikka.

Tuen käyttötarkoitus
Tilojen vuokramaksut, sähkökulut, ruokailu, erilaisia askartelutarvikkeita.


Yhdistyksen virallinen nimi
Varala-Tiimi ry / taitoluistelu

Nettisivu, somekanavat
https://www.varalatiimi.fi, IG: varalatiimitaitoluistelu, FB: Varala-Tiimi

Kuvaus
Olemme kehittyvä seura, joka haluaa tehdä asiat inhimillisesti ja ihmislähtöisesti. Haluamme lasten ja nuorten nauttivan harrastamisesta sekä kokevan liikunnan iloa. Seurallamme on ryhmiä aina luistelukoulusta useisiin kilparyhmiin. Järjestämme myös Soveltavaa luistelua erityistä tukea vaativille lapsille ja nuorille.

Tuen käyttötarkoitus
Tuella hankimme vastusvarjoja harjoittelun avuksi sekä kattaisimme nousevia kuluja, jotta  pystymme pitämään kausimaksut mahdollisimman pieninä. Haluamme, että mahdollisimman monella olisi varaa löytää luistelun ilo ja ainakaan kausimaksut eivät nousisi harrastamisen esteeksi.


Yhdistyksen virallinen nimi
Vehmaisten Urheilijat ry

Nettisivu, somekanavat
www.vehu.fi; www.facebook.com/VehmaistenUrheilijat; instagram vehmaistenurheilijat

Kuvaus
Vehmaisten Urheilijat on tamperelainen kaupunginosaseura, jonka suurimpina lajeina ovat yleisurheilu ja futsal sekä lisäksi lajivalikoimaan kuuluu jalkapalloa, koripalloa, jääkiekkoa ja salibandya. Eri urheilukouluissa liikutetaan vuosittain yli 300 lasta ja nuorta. Tavoitteenamme on pitää heidän toimintamaksunsa kohtuullisina ja antaa näin kaikille halukkaille mahdollisuus harrastaa. Yleisurheiluryhmissä ja urheilukouluissa työllistämme seuran omia nuoria ohjaustehtävissä, vuosittain noin 10 henkilöä. Seura maksaa ohjaajille ja valmentajille koulutukset kaikissa lajeissaan sekä panostaa vahvasti muuhunkin seuratoiminnan kehittämiseen. Vehmaisten Urheilijoilla on niin menestyksekästä kilpailutoimintaa kuin monenlaista harrastus- ja kuntoilutoimintaakin.

Tuen käyttötarkoitus
Olemme jo toistakymmentä vuotta tarjonneet kesälomakuukausien (kesä-heinäkuu) aikana Aamun urheilukoulun nimellä kulkevaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa Vehmaisten urheilukentällä arkiaamupäivisin. 4-12-vuotiaita lapsia ja nuoria on ollut mukana 100-200 / kesä. Lisäksi noin 150 osallistujaa harrastaa yleisurheilukouluissa. Urheilukouluohjaajina (n. 10 henkilöä / kesä) ovat toimineet seuran omat 14-18-vuotiaat nuoret, joille olemme siis voineet tarjota kesätyötä. Nuorten työllistämistä pidämme lähiliikuntatoiminnan järjestämisen ohella erittäin tärkeänä. Olemme myös koko ajan kouluttaneet ohjaajiamme. Tukisumman käyttäisimme nuorten palkkaukseen ja lasten osallistumismaksujen kohtuullisena pitämiseen, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus olla mukana liikkumassa myös ilman kilpailullisia tavoitteita.

Muu Pirkanmaa

Yhdistykset järjestetty aakkosjärjestykseen kotipaikkakunnan mukaan

Kotipaikkakunta
Akaa

Yhdistyksen virallinen nimi
Akaa-Volley ry

Nettisivu, somekanavat
www.akaavolley.fi ; www.facebook.com/AkaaVolley ; www.instagram.com/akaavolley/

Kuvaus
Akaa-Volley pelaa miesten lentopallon mestaruusliigaa, mutta seuran tärkeänä tavoitteena on myös tukea ja edistää monin eri tavoin lasten ja nuorten liikunnan lisääntymistä. Vilkasta yhteistyötä tehdään niin koulujen kuin paikallisten urheiluseurojenkin kanssa. Yhteistyö ei rajoitu pelkästään lentopalloharrastuksen lisäämiseen vaan kaikki liikunta ja liikuntaharrastukset nähdään yhtä arvokkaina auttamaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä kohti tasapainoista aikuisuutta. Kouluvierailuilla on pyritty herättämään kiinnostusta liikuntaan ja parantamaan alueen yhteisöllisyyttä. Seurayhteistyön päämäärät ovat luonnollisesti samanlaiset. Lisäksi haluamme toiminnallamme edistää sitä, että eri ikäiset ja eri lajien harrastajat voivat toimia yhteisen päämäärän hyväksi ilman kilpailuasetelmaa. Laadukasta ja pitkäjänteistä yhteistyötä on tehty mm. Toijalan Pallo-49 juniorijoukkueiden ja Akaan Keilan junioreiden kanssa.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumman ohjaisimme lyhentämättömänä tärkeiden yhteistyötahojemme, Toijalan Pallo-49 ja Akaan Keila, junioritoimintaan.


Kotipaikkakunta
Hämeenkyrö

Yhdistyksen virallinen nimi
Voimisteluseura Kyrön Kieppi ry

Nettisivu, somekanavat
www.kyronkieppi.net

Kuvaus
Voimisteluseura Kyrön Kieppi on tällä hetkellä jäsenmäärältään (400) kuntamme isoin seura, jossa aktiivisia harrastajia on 337. Toimintaa on taaperoikäisistä aikuisharrastajiin. Seura tarjoaa hyvin matalan kynnyksen ryhmiä harrastetasolla, ja tämä onkin päätavoitteemme: saada mahdollisimman paljon ihmisiä harrastamaan liikuntaa. Osa harrastajista on hyvin motivoituneita ja kaipasi lisähaastetta. Tätä tarvetta vastaamaan käynnistettiin muutama vuosi sitten myös kilpailutoiminta teamgymlajin parissa, jossa jo menestystäkin on saatu kansallisella tasolla. Seurassamme on paljon integroituina erityislapsia, jotka hyötyvät selkeistä ohjeista ja turvallisista välineistä.

Tuen käyttötarkoitus
Käytämme tuen ilmavolttiradan hankintaan. Seuramme yksi käytetyimmistä välineistä on mennyt rikki, joten tarvitsemme kipeästi tilalle uuden. Käyttäjiä ovat kaikki seuran harrastajat. Harjoituksemme ovat koulun liikuntasalissa, joten tämä ilmavolttirata on tarpeen turvallisten ja niveliä säästävän harjoittelun takaamiseksi ja ainoa mahdollisuus säilytystilaratkaisun kannalta.


Kotipaikkakunta
Kangasala

Yhdistyksen virallinen nimi
Vatialan koulun vanhempainyhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.facebook.com/vatialanvanhemmat/ , https://www.instagram.com/vatialankoulunvanhemmat/ , https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/vatiala/vatialan-ohjeita-huoltajille/vatialan-koulun-vanhempainyhdistys/

Kuvaus
Vatialan koulun vanhempainyhdistys ry on Kangasalla sijaitsevan “kaikille yhteisen koulun” vapaaehtoisvoimin toimiva vanhempainyhdistys. Koulussamme opiskelee yleisopetuksen 1.-6. luokkien lisäksi varhaiskasvatuksen esiopetusryhmiä, 11-vuotisen opetuksen oppilaita, pienryhmäopetuksen luokkia ja silta-luokkia. Eri ikäisiä lapsia koulussa on yhteensä viitisensataa, ja vanhempainyhdistys toimii kaikkien heidän puolesta ja hyväksi. Tuemme koululaisten hyvinvointia yhdessä koulun henkilökunnan ja oppilaskunnan kanssa. Olemme perinteisesti kustantaneet palkintoja leikkimielisiin kisoihin, kuten heijastinviikolla uimahalliliput yhdelle ansioituneelle luokalle, hankkineet liikuntavälineitä välituntilainaamoon ja yllättäneet kaikki koulun ruokalassa jaettavilla mehujäillä tai karkeilla. Neljänsille luokille mahdollistetaan säännöllisesti vuosittain savikurssi ja osallistumme oppilaille ilmaisen kerhotoiminnan organisoimiseen. Järjestämme yhdessä koulun viidensien luokkien kanssa diskoja ja suuressa suosiossa olevan kevätriehan. Olemme huomanneet, että tapahtumissa myytävien karkkien, makkaroiden, sipsien, limsojen ym. ostaminen on sujuvaa paikallisen Prisman verkkokaupan kautta. Olemme saaneet sieltä osaksemme myös hyvää palvelua suurta ostosmäärää noutaessa ja linjanneet ostosten hoitamisen jatkossakin sitä kautta.

Tuen käyttötarkoitus
Kannustajat-ohjelmaan pääsyn avulla voimme toukokuussa 2023 järjestää upean tapahtuman, jossa perheet pääsevät viettämään aikaa yhdessä ja tapaamaan toisiaan, sekä osallistumaan maksutta monenlaiseen toimintaan, kuten pomppulinnaan, suunnistusradalle ja muihin erilaisiin toimintapisteisiin. Suunnitteilla on myös poniratsastusta. Tuotemyynnistä voitaisiin antaa taas tilaa oppilaille yhdistyksen varainkeruun sijaan. Korona-aikojen jälkeen yhteisöllisille tapahtumille on suuri kaipuu ja oli ilo seurata lasten riemua oman koulun tapahtumassa. Toivomme, että Vatialan koulun perinteinen Kevätrieha saa jatkoa ja kasvaa edelleen yhä isommaksi alueelliseksi tapahtumaksi, minne paikalliset asukkaat ikään katsomatta tulevat viettämään aikaa yhdessä.


Kotipaikkakunta
Kangasala

Yhdistyksen virallinen nimi
Huutijärven koulun vanhempainyhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/huutijarven-koulu/kodin-ja-koulun-yhteistyo/vanhempainyhdistys/ , https://www.facebook.com/groups/533536376784991

Kuvaus
Huutijärven koulun vanhempainyhdistys ry tekee työtä oppilaiden, vanhempien ja koulun välisen yhteistoiminnan edistämiseksi. Pyrimme tukemaan koteja ja kouluja hyvän oppimis- ja kasvuympäristön luomisessa sekä edistämään lasten tasapainoista ja monipuolista kehitystä.

Tuen käyttötarkoitus
Keräämillämme varoilla hankimme välitunti- ja liikuntavälineitä sekä rahoitamme kerhoja ja tarvikkeita niihin. Järjestämme erilaisia tapahtumia ja tempauksia, esim. discoja ja heijastinkampanjoita. Osallistumme retkipäiviin ja muihin koulun tapahtumiin yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa. Lisäksi rahoitamme osan keväällä jaettavista stipendeistä ja osallistumme luokkaretkien rahoitukseen.


Kotipaikkakunta
Kangasala

Yhdistyksen virallinen nimi
Kangasalan Kisa Ry / jääkiekkojaosto

Nettisivu, somekanavat
https://www.kisaeagles.kangasalankisa.fi/

Kuvaus
Kangasalan Kisa Ry;n jääkiekkojaosto Kisa- Eagles liikuttaa 260 nuorta. Jääkiekko on todella kallis laji harrastaa ja jaostomme tekee kaikkensa, jotta harrastaminen olisi mahdollisimman monelle nuorelle mahdollista. Nuorten tukeminen ja pitäminen liikunnan parissa on mielestämme tärkeintä miten voimme yhteiskuntaa tuke omalta osaltamme. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, jossa vanhemmat toimivat valmentajina ja huoltajina. Kisa- Eagles ottaa monesta muusta joukkueesta poiketen hyvinkin myöhään aloittavia pelaajia mukaansa toimintaan ja tekee kaikkensa, että toiminta on laadukasta ja mielekästä. Auta meitä auttamaan, meidän nuoria pysymään urheilun parissa läpi elämän.

Tuen käyttötarkoitus
Käyttäisimme tukisumman lyhentämättömänä harjoitusvälineiden hankintaan, jotta se kohdistuisi kaikille junioreille tasapuolisesti ja usean vuoden ajan.
Harjoitusvälineillä tarkoitetaan apuvälineitä harjoitteisiin, joita tarvitaan oheisharjoitteissa ja jäällä tapahtuvissa harjoituksissa. (Aitoja, kuminauhoja, pujottelukeppejä, esteitä, syöttöseiniä, ajanottolaitteita jne.)


Kotipaikkakunta
Kangasala

Yhdistyksen virallinen nimi
Kangasalan Pikkuteatteriyhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
www.pikkuteatteri.fi  ,  https://www.facebook.com/kangasalanpikkuteatteri , https://www.instagram.com/kangasalanpikkuteatteri/

Kuvaus
Kangasalan Pikkuteatteri on Suomen suurimpia täysin vapaaehtoistyöhön pohjautuvia lasten- ja nuortenteattereita. Pikkuteatteri tekee tärkeää teatterityötä, mutta myös hyvin merkityksellistä lapsi- ja nuorisotyötä. Näin teatteri on mukana myös syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Teatterissa on keskimäärin noin 50 näyttelijää vuosittain kolmessa eri ikäryhmässä, ja tasokkaita näytelmiä valmistuu 3-4 vuodessa. Ikähaarukka harrastajissa on 7-19 vuotta. Katsojia esityksissä on käynyt kaikkineen jo lähes 30 000. Nykyisin Pikkuteatteri on valtakunnallisestikin useaan kertaan palkittu teatteritoimija, ja se on tehnyt hienon matkan lapsi- ja nuorisotyön sekä paikallisen teatterikulttuurin saralla.

Pikkuteatterin arvoihin kuuluu tarjota mahdollisuus teatteriharrastukseen ja teatteriesityksistä nauttimiseen taloudellisesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Pikkuteatteri on toipunut hankalasta korona-ajasta, ja päässyt taas toteuttamaan perustehtäväänsä eli teatteriharjoituksia ja näytelmien tekemistä.

Vuosi sitten Pikkuteatteri sai Kannustajat-tukirahaa oman teatteritilan viihtyvyyden parantamiseen. Teatteritilassa pidetään harjoituksia ja esityksiä. Teatteritila on remontoitu ja rakennettu omaan vuokratilaan omin hartiavoimin. Kannustajat-tuen avulla saimme rakennettua mm. tukevat hyllyt tarpeistolle, hankittua kokolattiamaton kylmälle betonille ja järjestettyä tavarat kunnollisiin laatikoihin aiempien kenkä- ja muuttolaatikoiden sijaan.

Nyt haettavalla tuella haluamme jatkaa siitä mihin jäimme, sillä tila tarvitsee yhä paljon viihtyvyyden lisäämiseksi. Nyt haettavalla tuella me maalaisimme lattian, hankkisimme maskeerausvälineitä, buffet-pöydän, mattoja, vaaterekkejä ja  lisää istumapaikkoja. Myös maskeeraamomme tarvitsee uudistusta, sillä monta vuotta on menty näyttelijöiden vanhempien vanhoilla kihartimilla ja maskeerattu puhelimen taskulampun varassa. Toivommekin, että rahalla saadaan hankittua kunnolliset maskeerauslamput ja uusia kihartimia.

Käytännössä tuki kohdentuu suoraan 7-19-vuotiaille teatteriharrastajillemme. Meidän harrastajamme ovat olleet mukana ideoinnissa ja heidän ja meidän yhteinen unelma on saada teatterista valmis. Jokaiselle lapselle ja tekijälle on ollut raskasta ja stressaavaa vuodesta toiseen rakentaa teatteri ennen esityskautta. Tämän tuen avulla harrastajamme pystyisivät entistä paremmin keskittymään itse harrastamiseen. Toivomme, että tulevaisuudessa teatterimme näyttää myös teatterilta, koska koko harrastajaporukan ja taustavoimien sydän sykkii tälle teatterille!

Tuen käyttötarkoitus
Nyt haettavalla tuella haluamme jatkaa lasten ja nuorten teatteritilan viihtyvyyden parantamista. Vuosi sitten saadulla Kannustajat-tuella saimme rakennettua esimerkiksi tarpeistohyllyjä, hankittua kokolattiamaton kylmälle betonille ja järjestettyä tavarat laatikoihin. Nyt haettavalla tuella maalaisimme lattian, hankkisimme maskeerausvälineitä, buffet-pöydän, mattoja, vaaterekkejä ja  lisää istumapaikkoja. Myös maskeeraamomme tarvitsee uudistusta, sillä monta vuotta on menty näyttelijöiden vanhempien vanhoilla kihartimilla ja maskeerattu puhelimen taskulampun varassa. Toivommekin, että rahalla saadaan hankittua kunnolliset maskeerauslamput ja uusia kihartimia.


Kotipaikkakunta
Kangasala

Yhdistyksen virallinen nimi
Roineen Tytöt ry

Nettisivu, somekanavat
Nettisivut: http://www.roineentytot.fi/ , Facebook: https://www.facebook.com/roineentytot , Instagram: https://www.instagram.com/roineentytot/

Kuvaus
Roineen Tytöt on järjestänyt laadukasta partiotoimintaa Kangasalan maisemissa jo vuodesta 1928. Suurin osa yhdistyksen jäsenistä on 7-18-vuotiaita. Nuoret ryhmäläiset kokoontuvat kerran viikossa lippukuntamme koloilla. Kokouksissa toteutetaan partio-ohjelmaa, harjoitellaan erätaitoja johtajien avulla ja opitaan uutta. Viikoittaisten kokoontumisien lisäksi arjen ilona ovat ryhmien omat retket sekä lippukuntien järjestämät kilpailut ja leirit. Lippukuntamme haluaa tarjota jokaiselle jäsenelleen uusia kokemuksia, haasteita ja ystäviä luonnon helmassa. Toimintaa pyritään joka vuosi monipuolistamaan perinteet mukana pitäen. Tavoitteidensa saavuttamisesta lippukunta onkin saanut Hämeen partiopiirin laatusertifikaatin kaksi kertaa. Samaa laatua Roineen Tytöt haluaa ylläpitää tulevaisuudessakin.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumma käytettäisiin kokonaisuudessaan lasten ja nuorten partiotoiminnan ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Partiolaiset pitää virkeinä laadukas retkiruoka ja -varustus sekä hauska toiminta. Näihin lippukuntamme haluaa panostaa. Kannustamalla Roineen Tyttöjä tuet partiolaisia muun muassa retkeilyssä ja leirien järjestämisessä. Lippukunta hankkisi tuella yhteiseen käyttöön varusteita ja maksaisi osan tapahtumien osallistumismaksuista.


Kotipaikkakunta
Kangasala

Yhdistyksen virallinen nimi
Kangasalan Seudun 4H-yhdistys r.y.

Nettisivu, somekanavat
https://kangasala.4h.fi/

Kuvaus
Haluamme antaa oman panoksensa Kangasalan lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen, viihtymiseen ja kasvuun.

Olemme nuorisotyötä ja varhaiskasvatusta edistävä yleishyödyllinen yhdistys.

”4H on monipuolinen harrastus” yhdistys tarjoaa 6-28 -vuotiaille lapsille ja nuorille kerhoja, retkiä, leirejä sekä koulutuksia ja kursseja erilaisiin työtehtäviin.

Yhdistys edistää nuorten työllistymistä tarjoamalla ja välittämällä nuorille työtehtäviä. Mahdollisuus työllistyä esim. Kerhonohjaajaksi, 4H-kotipalveluun, piha/puutarhatöihin, lastenhoitajaksi tai Dogsitteriksi.

Nuori 13-28 -vuotias, perusta oma 4H-yritys ja tienaa rahaa. Yhdistyksen keskeisenä ajatuksena on kannustaa nuoria omatoimisuuteen ja yrittäjyyteen.

Tuen käyttötarkoitus
Haluamme panostaa laadukkaaseen 4H-kerhotoimintaan ja sen kehittämiseen.


Kotipaikkakunta
Kihniö

Yhdistyksen virallinen nimi
Kihniön urheilijat Ry

Nettisivu, somekanavat
https://m.facebook.com/profile.php?id=100084410666592&_rdr

Kuvaus
Yhdistyksemme haluaa lisätä lasten ja nuorten liikuntaa ja hyvinvointia. Salibandy on tällä hetkellä erityisen suosittua lasten keskuudessa. Lisäksi järjestämme myös hiihto-, juoksu ja yleisurheilukilpailuja. Tärkeä osa toimintaa on järjestää kesäisin uimakoulu, jotta mahdollisimman moni lapsi oppisi uimaan. Tällä hetkellä uutena lisänä tarjontaan on suunnitteilla kamppailulaji harjoituksia ja siihen soveltuva tila.

Tuen käyttötarkoitus
Lasten salibandyjoukkueiden turnausmatkoihin ja varusteisiin.  Uimakoulun kuljetuksiin naapurikuntaan.


Kotipaikkakunta
Lempäälä

Yhdistyksen virallinen nimi
Lempo-Volley Lempäälä ry / 2008-2013 syntyneet pojat

Nettisivu, somekanavat
www.lempovolley.fi , lempovolley (Instagram), @LempoV (Twitter) ja Lempo-Volley (Facebook)

Kuvaus
Lempo-Volley on lentopallon erikoisseura Lempäälästä. Seurassamme harjoittelee paljon innokkaita junioreita, jotka pelaavat Lentopalloliiton järjestämiä ikäluokkien sarjoja. Seurassa tehdään laadukasta valmennustyötä eri ikäisten parissa ja poikajunioreita sytyttää nähdä oma seuran miesten pelaavan kovia 1.sarjan pelejä - kenties joskus itsekin iskevät palloa vastustajien kenttään Lempo-Volleyn edustusjoukkueen peliasuun pukeutuneena
Viikkotoiminnan ja sarjapelien lisäksi joukkueet järjestävät ahkerasti harjoitusturnauksia ja näin mahdollistavat myös muiden seurojen junioreille harjoitusmahdollisuuksia.

Tuen käyttötarkoitus
Haluaisimme pitää joukkueiden kausimaksut kohtuullisina ja mahdollistaa lentopallon pelaamisen monille, siksi käyttäisimme tukisumman uusien peliasujen rahoittamiseen. Poikien peliasut ovat olleet käytössä viimeiset 3 vuotta ja monen pojan peliasu vaatisi koon päivittämistä.


Kotipaikkakunta
Lempäälä

Yhdistyksen virallinen nimi
Lastusten koulun vanhempainyhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
Lastusten koulun vanhempainyhdistys

Kuvaus
Tukea koulua ja tarjota jotain pientä kivaa aktiviteettia arjen keskellä oppilaille.

Tuen käyttötarkoitus
Koulun ja oppilaiden tukemiseen kuten koulun suksiin tai muihin tarvittaviin välineisiin, jotta kaikki voivat liikuntatunneilla kokeilla lajeja sekä luokkaretkeen.
Tapana on vuoden aikana myös tarjota jokin erityinen liikunta- tai kulttuuritempaus oppilaille.


Kotipaikkakunta
Lempäälä

Yhdistyksen virallinen nimi
Lempäälän Kisa ry / P13 ja P14/P15 -joukkueet

Nettisivu, somekanavat
https://www.leki.fi/salibandy , instagram: sclekip14

Kuvaus
Joukkueemme/harjoitusryhmiemme tavoitteena on mahdollistaa paikallisesti n.12-16 vuotiaille salibandystä motivoituneille pojille yhtenäinen, kehittyvä, oma joukkue. Joukkue jonka kaikki jäsenet haluavat mielellään tulla treeneihin, tuntevat itsensä tärkeäksi osaksi ryhmää, innostuvat peleistä ja oppivat urheilullista elämäntapaa. Nuorille järkevää tekemistä ja toimimista ryhmässä eri-ikäisten nuorten kanssa.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisummalla voisimme mahdollistaa esimerkiksi kolmen ikäluokan turnausmatkan, ikimuistoisine yhteisine bussimatkoineen.


Kotipaikkakunta
Nokia

Yhdistyksen virallinen nimi
Nokian Voimisteluseura ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.nokianvoimisteluseura.fi , @nokianvoimisteluseura (Instagram), Nokian Voimisteluseura (Facebook)

Kuvaus
Nokian Voimisteluseura tarjoaa voimistelumahdollisuuksia kaikille nokialaisille lapsille ja nuorille. Toimintamme jakautuu harrasteliikuntaan sekä kilpapuoleen, jossa lajeinamme on joukkuevoimistelu ja kilpa-aerobic. Lisäksi järjestämme tapahtumia, kuten discoja ja erilaisia riehoja lapsille ja perheille. Korona-aikana harrastajamäärät ovat laskeneet n. 40%, ja seuralla on taloudellisesti hankalaa pystyä ylläpitämään hyvää kilpalajien treenihallia, osaavia valmentajia sekä samaan aikaan inhimillisiä kausimaksuja harrastajille. Tavoitteenamme on saada lapset takaisin harrastusten pariin. Siksi haluamme panostaa markkinointiin mm. verkkosivujemme uusimisen kautta. Haluamme vakauttaa taloudellista tilannettamme niin, että voimme jatkossakin taata  turvalliset ja monipuoliset treenitilat ja -välineet harrastajillemme. Tavoitteenamme on myös pystyä panostamaan valmentajien ja ohjaajien koulutukseen, jotta toimintamme pysyy laadukkaana.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumman käyttäisimme kilpapuolen turvallisten ja monipuolisten treenitilojen ja -välineiden ylläpitämiseen, valmentajien ja ohjaajien kouluttamiseen sekä markkinoinnin kehittämiseen, kuten uusiin verkkosivuihin. Lisäksi suunnitelmissa on järjestää enemmän kaikille avoimia tapahtumia, kuten Halloween-disco ja Talvirieha. Tapahtumien järjestäminen vaatii resursseja, joten tukisumma auttaisi myös siinä.


Kotipaikkakunta
Nokia

Yhdistyksen virallinen nimi
Nokian Urheilijat ry / Ringette

Nettisivu, somekanavat
www.nouringette.fi , facebook, instagram: @nouringette

Kuvaus
NoU Ringette tarjoaa tytöille mahtavan harrastuksen. Ringette on jäälaji, jossa yhdistyy yhteispeli, älypeli ja ilopeli. Nokialla harrastetaan ringette useissa eri juniori-ikäluokissa aina ringettekoululaisista nuorisoon. Tavoitteenamme on kannustaa lapsia ja nuoria liikunnalliseen elämäntapaan, tarjota turvallinen harrastusympäristö ja puitteet edetä urheilijanpolulla kohti jokaisen omaa tavoitetta. Meillä jokainen on oma arvokas itsensä osana yhteistä NoU-porukkaa.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumman käyttäisimme tukemaan ringettekoulun ja  juniorijoukkueidemme harrastamismahdollisuuksia. Tuki suunnattaisiin junioritoiminnan kehittämiseen ja joukkueidemme yhteiseksi hyväksi, kuten pelivälineiden ja toiminnallisten harjoitusvälineiden hankintaan sekä luistimien huoltoon liittyvien välineiden päivittämiseen. Tukea käytettäisiin myös ringettekoulun toimintaan, jotta voidaan tarjota jatkossakin harrastusmahdollisuuksia uusille tulijoille ja näin omalta osaltamme kannustamme lapsia liikkumaan.


Kotipaikkakunta
Nokia

Yhdistyksen virallinen nimi
Nokian Judo ry

Nettisivu, somekanavat
www.nokianjudo.sporttisaitti.com

Kuvaus
Nokian Judo liikuttaa lapsia ja aikuisia. Judo on kehoa monipuolisesti kehittävä laji, siinä paranee ketteryys, kehon hallinta, voima ja kestävyys. Judo kehittää myös henkistä kestävyyttä ja toisen kunnioittamista. Judoon kuuluu oleellisesti kamppailu, siinä opitaan vastustajalta. Nokian Judon kannustaa kisaamaan ja seurayhteistyöhön.

Tuen käyttötarkoitus
Järjestämme vuosittain kesäleirin ja tuemme lasten ja nuorten osallistumista valtakunnallisiin judotapahtumiin. Kesäleiri on suosittu tapahtuma ja tuo yhteisöllisyyttä ja mukavia muistoja.


Kotipaikkakunta
Nokia

Yhdistyksen virallinen nimi
Hockey Club Nokia ry, U11-joukkue (2012 syntyneet)

Nettisivu, somekanavat
https://www.hcnokia.fi/joukkueet/2012/ , https://www.instagram.com/hcnokia2012/ , https://www.facebook.com/hcnokia2012

Kuvaus
Seuran toiminta-ajatuksena on tarjota Nokian seudun kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa oman taitotasonsa ja halunsa mukaan ja näin turvata nokialaisen jääkiekon tulevaisuus. Haluamme tarjota seuran, jossa on mahdollisuus menestyä. Unohtamatta kuitenkaan sitä tärkeintä eli harrastamisen hauskuutta.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumma käytettäisiin lasten harrastamisen tukemiseen ja se tulisi kohdistumaan koko joukkueelle. Sitä käytettäisiin esimerkiksi jäämaksuihin ja vastaaviin kuluihin, jotka vaikuttavat jokaisen pelaajan kuukausittaiseen joukkuemaksuun sekä mahdollisesti koko joukkueen yhteiseen turnausreissuun.


Kotipaikkakunta
Nokia

Yhdistyksen virallinen nimi
Nokian Eräveikot ry

Nettisivu, somekanavat
www.noer.fi , @nokianeraveikot_ (IG), Nokian Eraveikot (FB)

Kuvaus
Nokian Eräveikot on eräpartiolippukunta, jossa retkeillään ahkerasti ja toimitaan luonnossa paljon. Yhdistyksellä on 256 jäsentä toimintaa kaikissa ikäluokissa.
Olemme perinteikäs lippukunta, joka on kasvattanut lapsia ja nuoria Nokian alueella jo vuodesta 1949.

Tuen käyttötarkoitus
Tämä tuki tulisi menemään sekä talvi- että kesäleirien järjestämiseen vuonna 2023. Yhteensä näissä tapahtumissa on n. 150 osallistujaa. Tuen avulla voidaan mahdollistaa alhainen osallistumismaksu, jotta leireille osallistuminen olisi mahdollisimman monen lapsen saavutettavissa.


Kotipaikkakunta
Orivesi

Yhdistyksen virallinen nimi
Fortuna ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.fortunahockey.net/ , https://www.facebook.com/orivedenfortuna , https://www.instagram.com/fortunahockey/

Kuvaus
Fortuna on jääkiekkoilun kasvattajaseura, joka kuuluu Tampereen Ilveksen yhteistyöseurojen verkostoon. Tavoitteena on tarjota jokaiselle halukkaalle jääkiekkoilijalle oman taitotason mukainen peli- ja harjoitteluryhmä ja auttaa jokaista lasta ja nuorta kehittymään hänen oman innokkuuden ja omien kykyjen edellyttämällä tavalla, kohti omia tavoitteita kiekkoilijana. Fortunan pelaajapolku mahdollistaa niin matalan kynnyksen harrastekiekkoilun, kuin tavoitteellisen pyrkimyksen valtakunnan ja maailman huipullekin.

Haasteellisen tavoitteen mahdollistamiseksi, Fortunan toimii suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti, vastuuntuntoisesti ja laadukkaasti. Fortuna kouluttaa valmentajiaan, huoltajiaan ja muita joukkueiden toimihenkilöitä laadukkaan urheilutoiminnan, sekä toimivan ja turvallisen harrastusympäristön luomiseksi. Näin lapsille mahdollistetaan hyvät olosuhteet kasvaa ja kehittyä turvallisesti. Kasvatuksellisessa mielessä Fortuna ohjaa lapsia ja nuoria kohti tasapainoista, muut huomioon ottavaa elämää ja terveellisiä elämäntapoja.

Jääkiekkoilun mahdollistamisen lisäksi, Fortuna kantaa vastuuta orivesiläisten ihmisten
liikkumisesta ja hyvinvoinnista kokonaisvaltaisemminkin. Fortuna järjestää mm. yhteistyössä
Oriveden kaupungin kanssa liikuntakerhoja ja -leirejä ja haluaa muutenkin olla paikkakunnalla
aktiivinen liikuttaja.

Tuen käyttötarkoitus
Fortuna tarjoaa viikoittain mahdollisuuden jääurheiluun n. 200 lähialueen asukkaalle. Tuen käyttäisimme matalan kynnyksen lasten ja nuorten harrastamiseen: Easy Hockey ja luistelu- sekä kiekkokoulu.


Kotipaikkakunta
Pirkkala

Yhdistyksen virallinen nimi
Pirkkalan Pirkat ry

Nettisivu, somekanavat
www.pirkkalanpirkat.fi , Facebook, Instagram

Kuvaus
Pirkkalan Pirkkain toiminta-ajatuksen mukaan seura kehittää urheilu- ja liikuntatoimintaa siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa edistämiseksi urheilua, kukin kykyjensä ja tarpeidensa mukaan. Pirkkalan Pirkkain unelma on, että seura tunnetaan valtakunnallisesti laadukkaana ja monipuolisena urheiluseurana. Meidän Pirkoissa kaikilla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa. Jokainen urheilija on osa Meidän Pirkat -seuraa. Seuran lajit ovat salibandy, lentopallo, yleisurheilu, pesäpallo ja koripallo.

Tuen käyttötarkoitus
Jotta voimme taata kaikille liikunta- ja urheiluharrastuksesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille tasapuolisen mahdollisuuden harrastamiseen, on seuralle perustettu lasten ja nuorten harrastamisen tukirahasto. Pirkkain tukirahastosta voivat hakea tukea seuran toimintamaksuihin kaikki Pirkkalan Pirkat ry:n jäsenet tai jäseneksi aikovat. Tukea myönnetään hakemusten perusteella joko rahallisena tukena tai varustepakettina. Rahaston toiminta perustuu lahjoituksella saataviin tuottoihin ja tällä hetkellä lisälahjoituksille on suuri tarve, jotta voimme taata harrastusmahdollisuuden jokaiselle lapselle ja nuorelle. Kannustetaan siis yhdessä vähävaraisienkin perheiden lapsille mahdollisuus aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan iloisessa ja laadukkaassa seurassa!


Kotipaikkakunta
Pälkäne

Yhdistyksen virallinen nimi
Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pälkäneen yhdistys

Nettisivu, somekanavat
Facebook: MLL Pälkäne, Instagram: mllpalkane

Kuvaus
MLL Pälkäneen paikallisyhdistys toimii paikkakuntamme lasten, nuorten ja aikuisten hyväksi.
Säännöllisenä toimintana meillä on aamu- ja ilta perhekahvilat, touhutunnit, lastenhoitotoiminta,
lasten ja aikuisten liikunnallinen- ja musiikillinen kerhotoiminta, vuoden ensimmäisen pälkäneläisen vauvan muistaminen, edellisvuonna syntyneiden vauvojen tapaaminen, valtakunnallinen Joulupuu -keräys ja tukioppilastoiminta.
Lisäksi järjestämme erilaisia retkiä ja tapahtumia yksin ja yhdessä muiden paikkakuntamme toimijoiden kanssa.

Tuen käyttötarkoitus
Mahdollisen tuen käyttäisimme nuorten toiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen erilaisten tapahtumien ja tempausten myötä.


Kotipaikkakunta
Sastamala

Yhdistyksen virallinen nimi
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tyrvään-Vammalan yhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
http://www.mlltyrvaavammala.fi/

Kuvaus
MLL Tyrvään-Vammalan yhdistys pyrkii edistämään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Järjestämme vapaaehtoisvoimin monimuotoista toimintaa lapsiperheiden iloksi sekä toimimme heidän puolestapuhujanaan eli olemme mukana perhepalveluverkoston palavereissa, agenttiryhmissä jne, tuomassa esille lasten, nuorten ja perheiden tarpeita ja näkemyksiä.
Lisäksi olemme järjestäneet esimerkiksi perhekahviloita, puistotreffejä, kuvasuunnistuksia, taideleirin, sekä lisäksi olemme monessa muussa tapahtumassa mukana yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Tuen käyttötarkoitus
Suunnittelemme järjestävämme 100-vuotissyntymäpäivän kunniaksi konsertin / teatteriesityksen / tapahtuman. Se, mitä teemme tulevana vuonna, on perheiden päätettävissä, sillä heillä on mahdollisuus antaa oman äänensä, mitä he haluaisivat tulla katsomaan ja kokemaan vuonna 2023. Lisäksi tulemme käyttämään tukisummaa muissa järjestettävissä tapahtumissa materiaalien ja tarjottavien muodossa.


Kotipaikkakunta
Sastamala

Yhdistyksen virallinen nimi
Häijään koulun vanhempainyhdistys

Nettisivu, somekanavat
Facebook sivut, Wilma, whatsup ja sähköposti

Kuvaus
Yhdistyksemme kerää varoja lapsien kulttuurillisen koulutukseen, urheilun ja välitunti toiminnan parantamiseen, discojen ja tapahtumien järjestämiseen.
4. luokkalaisten leirikoulun onnistumiseen ja koko koulun lapsien suun hyvinvoinnin parantamiseen hankkimalla heille ksylitolitabletteja. Sadepäiville lapset tarvitsevat lautapelejä sekä kehittävää luettavaa.

Tuen käyttötarkoitus
Koulumme lapset kaipaavat kipeästi uusia urheiluvälineitä ulkokäyttöön, jalkapalloja, kepparirataa varten tarvikkeita, luistelutukia ja koulun ja vanhempainyhdistyksen yhdessä hankkimaan isoon retkitelttaan 40 hengelle lämpöisiä uusia istuinalustoja, jotta lapsukaisten ulkoilu koulupäivät olisivat yhtä mukavia jatkossakin.


Kotipaikkakunta
Valkeakoski

Yhdistyksen virallinen nimi
Valkeakosken 4H-yhdistys

Nettisivu, somekanavat
www.valkeakoski.4h.fi , https://www.instagram.com/valkeakosken4h/ , https://www.facebook.com/Valkeakosken4H

Kuvaus
Valkeakosken 4H-yhdistyksen tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tehdä itse ja oppia itse tekemällä monenlaisia arjen ja työelämän taitoja. Järjestämme alakouluikäisille kerho- ja leiritoimintaa ja sitä vanhemmille nuorille mahdollisuuksia työllistyä pienimuotoisesti koulun ohessa ja kesälomilla. Työllistämme nuoria mm. kerhonohjaajina, ikäihmisten ulkoiluapuna ja monenlaisissa ympäristötehtävissä, kuten vieraslajien torjunnassa ja roskankerääjinä.  Tuemme nuoria myös oman 4H-yritystoiminnan aloittamisessa.

Tuen käyttötarkoitus
Palkkaamme saadulla tuella nuoria yleishyödyllisiin tehtäviin. Nuoret voivat työllistyä esimerkiksi roskien kerääjinä ja ikäihmisten ulkoiluapuna hoivakodeilla. Haluamme tarjota pienimuotoista työtä erityisesti alaikäisille nuorille, joille töiden saaminen on muuten vaikeaa. Samalla nuoret saavat mahdollisuuden olla avuksi ja osallistua, esimerkiksi huolehtia lähiympäristöstä ja piristää ikäihmisten arkea. Tuki käytetään nuorten palkkoihin ja työnantajakuluihin.


Kotipaikkakunta
Virrat

Yhdistyksen virallinen nimi
Virtain Urheilijat

Nettisivu, somekanavat
www.virtainurheilijat.fi

Kuvaus
Tavoitteena on tarjota paikkakunnallamme ilmaista/edullista ja laadukasta yleisurheilun harrastustoimintaa ilman kilpailullista tavoitetta ja toisaalta tukea myös niitä lapsia ja nuoria, joilla on kilpailuihin tähtääviä tavoitteita. Tuen turvin voimme tarjota valmennusta erilaisilla kentillä muun muassa Urheiluopistolla.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumma käytettäisiin urheilukoulujen kulujen kattamiseen, muun muassa salivuokriin, harjoitusleirien ohjauskuluihin ja pieniin välinehankintoihin.


Kotipaikkakunta
Virrat

Yhdistyksen virallinen nimi
Virtain 4H-yhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
www.virrat.4h.fi ,  insta:virtain4hyhdistys, facebook, tiktok,twitter

Kuvaus
Teemme työtä, jotta jokainen lapsi tai nuori löytää omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa, saa onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden kasvaa kestävään elämäntapaan, aktiiviseen työhön ja yrittäjyyteen. Kerhotoimintaamme on koko Virtain laajalla alueella, sivukylät huomioiden.

4H-toiminta on suunnattu kaikille 6 - 28-vuotiaille lapsille ja nuorille ja se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Paikallisesti olemme näkyvä ja luotettava yhteistyökumppani.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumma käytettäisiin Virtain 4H-yhdistyksen perinteiseen kerhotoimintaan ja kerhojen tarvikehankintoihin. Tarvikkeita hyödynnettäisiin kaikissa viikoittaisissa kerhoissamme ja niistä hyötyisivät kaikki kerhoikäiset lapset, laajalla Virtain 4H:n toiminta-alueella. Tällaisia hankintoja voisi olla esimerkiksi askartelutarvikkeet, erilaiset pelit ja urheiluvälineet.


Kotipaikkakunta
Virrat

Yhdistyksen virallinen nimi
FC Pallokarhut Virrat

Nettisivu, somekanavat
www.virtainpallokarhut.com , www.fb.com/fcvipk

Kuvaus
FC Pallokarhut Virrat on jalkapallon ja futsalin erikoisseura Virroilta. Kilpailullinen junioritoiminta on laajentunut nopeasti. Rekisteröityjä junioripelaajia on tällä hetkellä 110 kpl (ennen koronaa 49 kpl).

Pallokarhuilla on ympärivuotisesti toimivat joukkueet poikien ikäluokissa 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ja 2016. Olemme myös merkittävä ja nouseva tyttöjen liikuttaja, poikien joukkueissa on tyypillisesti 1-4 tyttöä. Ensi kesänä ikäluokkia pyritään jälleen lisäämään.

Pallokarhujen toiminta on myös alueellisesti vaikuttavaa Virtaita laajemmalla. Mukana on lapsia ja vanhempia Ruovedeltä, Kihniöltä ja entisen Kurun kunnan alueelta.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumma käytettäisiin pelitoiminnan laajentamiseen ja harrastamisen helpottamiseen kaikissa ikäluokissa, turnausmaksuihin ja kausimaksujen alentamiseen.


Kotipaikkakunta
Ylöjärvi

Yhdistyksen virallinen nimi
Takamaan kyläyhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
Takamaan kyläyhdistys (Facebook), nuorisotilatakis (Instagram)

Kuvaus
Takamaan kyläyhdistys ry on virkeä, kantaaottava ja aktiivinen kyläyhdistys Ylöjärveltä. Kyläyhdistys järjestää Takamaan koululla aktiviteetteja lapsille ja nuorille viikottain. Koulun tiloissa järjestettävä toiminta on kyläläisten, erityisesti lasten keskuudessa arvostettua, sillä kulkuyhteydet Ylöjärven keskustaan palveluiden ja harrastusten pariin ovat huonot. Kyläyhdistyksen organisoimaan nuorisotila Takikseen kokoontuu nuoria viikottain ja kerätyllä rahalla voisimme monipuolistaa nuorisotilassa nuorten itse valmistamien ruoka-annoksien määrää ja valikoimaa. Vapaaehtoinen aikuinen käy valvomassa toimintaa. Kyläyhdistyksen alajaos, Takamaan vanhempainyhdistys, on ollut organisoimassa alakoululaisille järjestettyä Pikku-Takis - toimintaa, joka kerää paikalliset alakoululaiset joka toinen viikko ohjatun toiminnan, askartelun, pelien ja puuhailun pariin. Kesäaikoina kyläyhdistys on pitänyt maksutonta kesäkerhoa pienimmille alakoululaisille kesäloman alkuviikoilla. Pimeää olemme karkoittaneet syksyisin discoilemalla ja moni kylän lapsi on harjoitellut pikkurahalla omien ostoksien tekoa kylän omien nuorten herkkukioskista. Toimintaa kylällämme on ollut aina, mutta toiminnan ylläpitämiseksi tarvitaan jatkuvaa rahoitusta. Kannustajien kautta keräämämme rahasumma auttaa meitä jatkamaan toimintaamme ja yhä monipuolistamaan tarjoamaamme sisältöä.

Tuen käyttötarkoitus
Kannustajien avulla keräämämme rahasumman käytämme takamaalaisten lasten ja nuorten hyväksi. Kyläyhdistyksen organisoimaan nuorisotila Takikseen kokoontuu nuoria viikottain ja kerätyllä rahalla voisimme monipuolistaa nuorisotilassa nuorten itse valmistamien ruoka-annoksien määrää ja valikoimaa. Toimintaa kylällämme on ollut aina, mutta toiminnan ylläpitämiseksi tarvitaan jatkuvaa rahoitusta. Kannustajien kautta keräämämme rahasumma auttaa meitä jatkamaan toimintaamme ja yhä monipuolistamaan tarjoamaamme sisältöä.


Kotipaikkakunta
Ylöjärvi

Yhdistyksen virallinen nimi
Uplakers ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.uplakers.fi/ , https://www.facebook.com/UplakersOfficial , uplakers_official

Kuvaus
Uplakers ry tarjoaa monipuolista taitoluistelu- ja jääkiekkovalmennusta kaiken ikäisille ja tasoisille.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumma käytettäisiin suunnitteilla olevaan oheistilaan, josta hyötyvät kaikki harrastajat.


Kotipaikkakunta
Ylöjärvi

Yhdistyksen virallinen nimi
Ylöjärven musiikkipainotteisten luokkien tuki ry

Nettisivu, somekanavat
Facebook Ylöjärven musiikkipainotteisten luokkien

Kuvaus
Tuemme musiikkiluokkatoimintaa Ylöjärvellä.

Tuen käyttötarkoitus
Musiikillisten elämysten järjestämiseen (esim. kuoroleiri) tai soittimien kunnostamiseen.

 

ANNA ÄÄNESI!

Äänestämään pääset sähköpostiviestin kautta, joka lähetetään Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajille asiakasomistajille ja asiakasomistajatalouden täysi-ikäisille 16.–18.5.2022.

Äänestysaikaa on 31.5.2022 saakka.

Sähköposti lähetetään Pirkanmaan Osuuskaupan kaikille täysi-ikäisille asiakasomistajille:

  • joiden sähköpostiosoite on päivitettynä S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin 10.5.2022 mennessä. Ennen tätä ajankohtaa sähköpostiosoitteen voi lisätä esimerkiksi osoitteessa http://www.s-kanava.fi/edutesiin, S-mobiilissa Omat tiedot -kohdassa tai asiakaspalvelupisteessämme (Lielahden ja Kalevan Prismat sekä Sokos Tampere)
  • jotka eivät ole kieltäneet tutkimuskyselyä
  • jotka eivät ole multijäseniä, joilla pääasiallinen osuuskauppa on joku muu kuin Pirkanmaan Osuuskauppa.