Kannustajat-äänestys syksy 2020 – tulokset

Pirkanmaan Osuuskauppa järjestää kahdesti vuodessa Kannustajat-äänestyksen, jonka kautta osuuskaupan 35 000 euron sponsorointituki ohjataan paikallisille lasten ja nuorten harrastustoimintaa tai hyvinvointia edistäville yhdistyksille.

Äänestykseen pääsevät mukaan kaikki siihen ilmoittautuneet yhdistykset, jotka täyttävät kannustajat.fi:ssä esitetyt kriteerit. Äänestyksessä asiakasomistajat pääsevät valitsemaan yhdistyksen, jolle he toivovat tuen kohdistuvan. Tuki jaetaan kymmenelle eniten ääniä saaneelle tamperelaiselle yhdistykselle ja kymmenelle eniten ääniä saaneelle yhdistykselle, jonka kotipaikka on muualla Pirkanmaalla.

Syksyn äänestyskutsu lähetettiin 16.–17.11.2020 sähköpostitse kaikille Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajille, jotka ovat ilmoittaneet Pirkanmaan Osuuskaupalle sähköpostiosoitteensa, eivätkä olleet kieltäneet tutkimuskyselyiden lähettämistä. Äänestysaikaa oli 30.11.2020 saakka. Ääniä annettiin yhteensä 11 266.

Tampere

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry / Malike-toiminta

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Malikkeen tehtävänä on edistää vaikeasti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja saada kokemuksia uusista asioista toimintavälineitä hyödyntäen.

Lisäämme osallistumisen mahdollisuuksia vaikeasti vammaisille lapsille ja aikuisille, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja liikkua. Edistämme yhdenvertaisuutta vaikuttamalla heidän osallistumisen sekä toimijuuden toteutumiseen. Lisäksi järjestämme koulutusta, kursseja ja tapahtumia, joissa osallistuminen mahdollistetaan toimintavälineiden avulla. Tarjoamme myös toimintavälineiden kokeilumahdollisuuksia lainaustoimintamme kautta.

Jokaisella lapsella on oikeus osallisuuteen. Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja vammaissopimuksen toteuttamiseen. Vaikeasti vammaisten lasten yhdenvertainen osallistuminen ei kuitenkaan toteudu tällä hetkellä kaikilta osin. Esim. varhaiskasvatuksessa ja kouluilla ei ole tarvittavia toimintavälineitä käytössään. Saatu tukisumma käytetään vaikeasti vammaisille lapsille tarkoitetun luistelukelkan hankintaan. Luistelukelkan hinta on 2800 euroa, kun vammaton lapsi saa luistimet noin 50 eurolla. Malikkeella ei ole tarjota yhtään alle kouluikäiselle lapselle kokonsa puolesta sopivaa luistelukelkkaa, jolloin apuvälineitä käyttävä lapsi ei pääse mukaan luistelun riemuun. Mahdollisuus osallistua ehkäisee syrjäytymistä. www.malike.fi, www.facebook.com/maliketoiminta, www.instagram.com/maliketoiminta, www.twitter.com/maliketoiminta

Lupa Lapsuuteen ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Lupa Lapsuuteen ry on marraskuussa 2021 perustettu valtakunnallinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä voittoa tavoittelematon yhdistys. Monitoimijaisesti yhteiskehitämme lasten ja nuorten palliatiivisen ja saattohoidon psykososiaalisen tuen muotoja ja tukitoimia perhekeskeisesti ja tarvelähtöisesti. Toimintamme kivijalkana toimii alan tutkittu ja kokemustieto. Ydintehtäväämme on rekrytoida, kouluttaa, välittää ja toiminnanohjata perhetukihenkilöitä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä rinnalle palliatiivisen hoidon elämänvaiheeseen, jonka osa saattohoito on. Tavoitteemme on lisätä avointa puhetta lapsen kuolemasta osana perheiden elämää, myös yhteiskunnallisella tasolla. Toteutamme vahvaa vaikuttamistyöstä laajassa verkostossamme perheiden, erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä kolmannen sektorin ammattilaisten kanssa. Tarjoamme säännöllistä suruneuvontaa perhekeskeisesti. Teemme myös näkyväksi vapaaehtoistoiminnan merkitystä, arvoa ja tärkeyttä haavoittavassa elämäntilanteessa. Yhdistyksen arvot ovat inhimillisyys, myötätunto, läsnäolo ja osallisuus. Mahdollinen avustus turvaisi yhdistykselle ensimmäisten koulutettujen vapaaehtoisten perhetukihenkilöiden koulutuksen laadukkaan toteutumisen, säännöllisen suruneuvonnan sekä vertaistuellisten kohtaamisten toteutumisen perheille, jotka elävät lapsen tai nuoren saattohoidon elämänvaiheessa. https://www.lupalapsuuteen.fi/; https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo/l%C3%B6yd%C3%A4-vertaistukea/etsi-vertaistukea-hakukone/lupa-lapsuuteen
Facebook, Instagram, LinkedIn

Nuoret Lesket ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Yhdistyksen tavoitteena on tarjota leskille ja leskiperheiden lapsille mahdollisuus tavata samassa elämäntilanteessa olevia ja saada tukea suruun ja leskeyteen liittyvissä asioissa.
Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa neuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa. Yhdistys järjestää myös vertaistuellista toimintaa lapsille ja nuorille sekä tiedottaa muiden tahojen tarjoamasta toiminnasta. Toiminta on sitoutumatonta ja avointa kaikille leskeytyneille puolison kuolinsyystä, parisuhteen muodosta tai perhetilanteesta riippumatta.
Paikallisen vertaistukiryhmän, Tampereen seudun nuorten leskien tavoitteena lisäksi on että jokaisella pirkanmaalaisella alle 18-vuotiaalla vanhempansa menettäneellä lapsella olisi mahdollisuus kokea iloa ja osallisuutta haasteellisesta elämäntilanteesta huolimatta ja tuntea vertaisuuden voima yhdessä. Päämääränänne vahvistaa lasten hyvinvointia. Kaikki paikallistasolla tehtävä työ tehdään vapaaehtoistyönä. Olemme hakeneet erityisesti lasten ja nuorten toimintaan paikallisesti tarvittavaa rahoitusta mutta emme ole sitä aikaisemmin saaneet.
Tarvitsemme taloudellista tukea, että voimme järjestää paikallisesti mahdollisuuden lapsille ja nuorille kokea myös yhteenkuuluvuutta ja vertaisuutta sekä saada myös tukea omaan suruun. Mahdollisella tukisummalla järjestämme tamperelaisille ja pirkanmaalaisille vanhempansa menettäneille lapsille ja nuorille yhteisen päiväretken, jossa kohteena olisivat esim. Linnanmäen huvipuisto, kiipeilypuisto Sappee tai seikkailupuisto Flowpark. Antaisimme leskiperheille vielä mahdollisuuden vaikuttaa lopullisen kohteen valinnassa jos avustus saadaan. www.nuoretlesket.fi, https://twitter.com/nuoretlesket; https://www.facebook.com/nuoretlesket/ https://www.youtube.com/channel/UCdJzHth8SlAqvHmSHUJlZUA

Sorin Sirkus

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Sorin Sirkus on merkittävä lasten ja nuorten sirkustaiteen edistäjä. Tehtävänsä se toteuttaa ylläpitämällä lasten ja nuorten sirkuskoulua, järjestämällä esitystoimintaa sekä tarjoamalla sirkusopetusta erilaisille kohderyhmille. Sosiaalinen sirkus on olennainen osa Sorin Sirkuksen toimintaa. Sosiaalisessa sirkuksessa sirkustaide toimii välineenä erilaisten ryhmien kanssa työskentelyssä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi Sorin Sirkuksen kohderyhmistä on nuoret joiden sosiaalisten suhteiden vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen on tärkeä osa taidelaitoksen työtä. Rahoituksella mahdollistetaan jatko ensi syksystä alkaen jo hyvin toiminnassa oleville "Avoimille treeneille". Harjoituksiin on nuorten helppo laskeutua harjoittelemaan matalalla kynnyksellä ilmaiseen toimintaan, kahden sirkusohjaajan ohjauksessa. Haluamme vahvistaa osallistujien sosiaalisia suhteita, nuorten itsetuntoa, sekä minäkuvaa ja tarjota erilaisia tapoja osallisuuden, sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen. www.sorinsirkus.fi

Syli ry, syöpään sairastuneiden lasten vanhempien yhdistys

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Yhdistyksen toiminta tapahtuu vapaaehtoistyön voimin ja lahjoitusten avulla.
Yhdistyksemme järjestää jäsenperheille vertaistukitapahtumia, ylläpitää jäsenperheiden käytössä olevia asuntoja, jossa kauempaa tulevat perheet voivat majoittua lapsen ollessa sairaalassa hoidoissa.
Yhdistyksemme tukee myös perheitä sairauden yllättäessä alkuavustuksen voimin, sekä lääkekustannuksissa.
Mahdollinen tukisumma käytettäisiin ensitalven vertaistukitapahtumaan, joka on suunnattu jäsenperheille.
Nuo vertaistukitapahtumat ovat todella tärkeitä yhdistyksemme tapahtumia.
Näissä tapahtumissa perheet pääsevät näkemään toisiaan ja antamaan tukea toisilleen lapsen sairauden taipaleella.
Moni näistä yhdistyksen tapahtumista on ainoita tapahtumia, minne jäsenperheet voivat osallistua, kun lapsi on infektioriskissä.
www.syliry.fi

Tampereen Icehearts ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen ja perheen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Olemme olemassa, jotta yksikään lapsi ei jää yksin.

Autamme lasta näkemään hyvän itsessään ja muissa. Tarjoamme pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea lapsen hyväksi nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein. Kasvattaja tukee joukkueeseen valittuja lapsia 12 vuoden ajan.

Toimintamallin avulla ennaltaehkäistään osattomuutta ja syrjäytymistä sekä kohennetaan inhimillistä hyvinvointia.

Jokapäiväisestä toiminnasta aiheutuviin 12 joukkueen kuluihin kuten mm. välipaloihin, lasten ja nuorten harrastusvälineisiin (mailat, pallot, peliasut jne.) sekä kesän retki- ja leirimenojen kattamiseen. https://www.icehearts.fi/

Tampereen Lastenklinikan Tuki ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Tampereen Lastenklinikan Tuki ry toimii Taysin Lasten ja nuorten sairaalan tukena monin tavoin. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi saa kivaa tekemistä pitkien ja raskaidenkin sairaalahoitojen aikana ja niiden väleillä. Toimintaamme voi osallistua koko perheenä, jotta saamme tarjottua yhteistä iloa ja tuettua potilasperheitä lapsen sairauden aikana. Vapaa-ajantoimintaamme järjestetään potilasperheiden toiveiden mukaan laajan yhteistyökumppaniverkoston turvin. Erityisen pidettyjä toimintojamme ovat olleet sirkustoiminta, hevostoiminta, perheiden yhteiset kokkausillat ja karvakaveriretket. Näitä toivomme voivamme järjestää jatkossakin. Käyttäisimme tukisumman sirkustoiminnan järjestämiseen niille lapsille, jotka infektioherkkyyden vuoksi eivät voi poistua sairaalan osastolta. www.lahjoitalapsille.fi
Instagram: @pienetpotilaat
Facebook: Tampereen Lastenklinikan Tuki
Twitter: @pienetpotilaat

Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Perustamme Tampereen keskustaan, osoitteeseen Itsenäisyydenkatu 2 Suomen ensimmäisen Ukraina Talon.
Ukrainalaiset perheet ovat joutuneet sodan vuoksi jättämään oman kodin joten Ukraina Talo on kuten koti lapsille ja nuorille. He voivat leikkiä, pelata ja oppia Suomen kieltä vuorovaikutteisesti. Haluamme tehdä tilasta tosi monipuolisen ja turvallisen ympäristön. Tampere on Kiovan ystävyyskaupunki ja toteutamme hankkeen yhdessä tamperelaisten kanssa joten tottakai myös Ukraina Taloon ovat tervetulleita kaikki tamperelaiset lapset eli tila ei ole vain ukrainalaisille. Haluamme että kultuuria opitaan molemmin puolin ja saadaan kavereita.
Tarvitsemme tilaa varten kalusteita, pelejä, projektorin, leikkikaluja sekä jonkin verran palkattua ammattitaitoista työvoimaa. facebook.com/uatampere

Tappara ry, Tappara U9 (2013 syntyneet)

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Tappara U9 joukkueessa pelaa 57 poikaa, iältään 8-9 vuotiaita. Joukkueemme kasvatukselliset tavoitteet ovat terveen itsetunnon kehittäminen, sosiaalisuuteen kasvaminen ja urheilullisen elämäntavan omaksuminen. Joukkueemme on lapsilähtöinen. Haluamme innostaa lapsia harrastamaan jääkiekkoa ja muuta liikuntaa edellytystensä ja tarpeittensa mukaan. Samalla luomme sekä pohjaa liikunnalliseen elämäntapaan että mahdollistamme kasvamisen kilpaurheilijan uralle. Joukkueemme harjoittelee kolme kertaa viikossa, osallistumme Leijonaliiga sarjaan Pirkanmaan alueella sekä pelaamme paljon harjoitusotteiluita eri puolilla Suomea. Tukisumma käytetään joukkueemme junioreiden kausimaksujen alentamiseen, jotta kaikkien pelaajien olisi mahdollista harrastaa joukkueessamme perheen tulotasosta riippumatta. Joukkueelle syntyy kuluja esimerkiksi jää- ja salivuoroista sekä turnausmaksuista. Instagram: tappara2013
Kotisivut: http://juniorit.tappara.fi/juniorit/joukkueet/u9_12_ita.html

Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry, Toimela

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Toimela järjestää matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintaa 7-15 -vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Toimintamme koostuu avoimesta toiminnasta, harrastusryhmistä, tapahtumista ja retkistä. Toimintaamme ohjaavat arvot: ihmislähtöisyys, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. Tukirahalla mahdollistaisimme linja-autoretken 50:lle lapselle ensin Tiedekeskus Heurekaan Vantaalle ja paluumatkalla Kissankulman eläinpihaan Hämeenlinnaan. Haluamme tarjota lapsille mahdollisuuden tutustua tieteeseen ja teknologiaan Heurekan ydinajatuksen, oivaltamisen ilon kautta. Kissankulman eläinpihassa lapset pääsisivät tutustumaan maatilan eläimiin lähietäisyydeltä lämminhenkisessä ilmapiirissä. Uskomme, että molemmat kohteet voivat olla usealle lapselle uusia ja ainutlaatuisia kokemuksia. www.yst.net
Facebook: Toimela YSTI ry
Instagram: @Toimela
Snapchat: toimela2020
YouTube: Toimela Hervanta

Muu Pirkanmaa

                 

Kyröskosken Työväen Voimistelu- ja urheiluseura Kiskojat ry (Hämeenkyrö)

Tuen käyttökohde Lisätietoja
Tukisumma käytetään vahvassa nousussa olevan junioritoiminnan kehittämiseen tarvittavien salivuorojen, välineiden ja alhaisten kausimaksujen muodossa, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa ammattitaitoisesti ohjattuna. https://www.kyroskoskenkiskojat.fi/

Mannerheimin lastensuojeluliitto, Sahalahden osasto (Kangasala)

Tuen käyttökohde Lisätietoja
Tukisumma käytetään muskaritoiminnan käynnistämiseen mm. ohjaajan palkkioon, soitinten hankintaan ja toimitilan kuluihin. Tuella hankitaan myös liikuntavälineitä koko perheen touhutunnin käyttöön. Lisäksi summalla hankitaan uusia leikkikaluja kesän leikkikenttätoimintaan. Facebook @MLL Mänttä-Vilppulan paikallisyhdistys

Lempäälän Kisa Yleisurheilu (Lempäälä)

Tuen käyttökohde Lisätietoja
Tukisumma käytetään lasten ja nuorten ryhmiemme ohjaajien ja valmentajien koulutuksiin sekä urheilukoulun tapahtumien ja yhteisten kilpailumatkojen järjestämisen kustannuksiin. www.lekiyu.net,
Facebook: lekiyleisurheilu,
Instagram: @lekiyleisurheilu

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mänttä-Vilppulan paikallisyhdistys ry (Mänttä-Vilppula)

Tuen käyttökohde Lisätietoja
Tarjoamme kaikille paikkakunnan alle 15-vuotiaille ilmaisen uimahallikäynnin paikkakunnan omassa uimahallissa. Lisäksi kehitämme vauvalahjaamme vuonna 2023 syntyville vauvoille paikallisten yritysten kanssa. Facebook @MLL Mänttä-Vilppulan paikallisyhdistys 

Nokian Palloseura ry, JP11 (vuonna 2011 syntyneet futispojat) (Nokia)

Tuen käyttökohde Lisätietoja
Kohdentaisimme Kannustajat-tukisumman ensisijaisesti joukkueen yhteisiin harjoituskustannuksiin. Vaikka Nokialla on hyvät jalkapallon harjoitusolosuhteet läpi vuoden, on harrastaminen talvikauden hallimaksuista johtuen melko kallista. Korona-ajalla on ollut vaikutusta perheiden taloudelliseen tilanteeseen, ja pidämme tärkeänä, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus jatkaa rakkaan harrastuksensa parissa myös jatkossa. Siihen tukisumma olisi erinomainen apu. Joukkueen oma instagram; @nopsp11 Seuran www-sivut: https://nokianpalloseura.sporttisaitti.com

Siuron Voimistelu- ja Urheiluseura r.y. (Nokia)

Tuen käyttökohde Lisätietoja
Tukisummalla hankkisimme trampoliinin, jota tarvitsisimme etenkin agrossa ja ninjoissa volttien ja muiden temppujen harjoittelun apuna. Uimakouluihin hankkisimme kelluvan patjan, jonka avulla lapset pääsisivät harjoittelemaan monia uusia taitoja mm. hyppäämistä ja vedestä pelastautumista. www.siurontuisku.fi ,
www.facebook.com/grousp/siurontuisku/ ,
instagram.com/siurontuisku/

Oriveden Tuisku ry (Orivesi)

Tuen käyttökohde Lisätietoja
Tukisumma käytettäisiin lasten ja nuorten harrastevälineiden kuten pallojen, harjoitusliivien ja kentällä tarvittavien tötsien sekä muiden apuvälineiden hankintaan. new.orivedentuisku.net, Oriveden Tuisku ry facebook

Ruoveden 4H-yhdistys ry (Ruovesi)

Tuen käyttökohde Lisätietoja
Tukisumma käytetään nuorten työelämä- ja yrittäjyyskasvatukseen sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämiseen. Rahaa käytetään esimerkiksi nuorten palkkoihin sekä materiaali- ja tarvikekustannuksiin. Tuen avulla entistä useampi nuori saa mahdollisuuden ensimmäiseen työkokemukseen, 4H-yrityksen perustamiseen tai muuhun harrastustoimintaan osallistumiseen. ruovesi.4h.fi

Tanssiseura Rocking Flames ry (Valkeakoski)

Tuen käyttökohde Lisätietoja
Oman salin kehittämiseen ja ylläpitoon. Oman salin avulla pystymme tarjoamaan monipuolista tarjontaa harrastajille, pystymme myös laajentamaan viikkotarjontaa ja hankkimaan uusia harrastajia 🙂 www.RockingFlames.fi
Facebook instagram TikTok

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ylöjärven yhdistys ry (Ylöjärvi)

Tuen käyttökohde Lisätietoja
Tukisumman käyttäisimme vauvakasseihimme. Vauvakassi on kaikkien tuoreiden ylöjärveläisten vauvaperheiden kotiin jaettava tervetulokassi tuotelahjoineen. Osan summasta käyttäisimme yläkoululaisille jaettaviin Hyvä kaveri -tsempparistipendeihin sekä yläkoulujen tukioppilastoiminnan tukemiseen. https://ylojarvi.mll.fi/,
https://www.instagram.com/mll.ylojarvi/,
https://www.facebook.com/MLL-Yl%C3%B6j%C3%A4rvi-163334830343558

 

ANNA ÄÄNESI!

Äänestämään pääset sähköpostiviestin kautta, joka lähetetään Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajille asiakasomistajille ja asiakasomistajatalouden täysi-ikäisille 16.–18.5.2022.

Äänestysaikaa on 31.5.2022 saakka.

Sähköposti lähetetään Pirkanmaan Osuuskaupan kaikille täysi-ikäisille asiakasomistajille:

  • joiden sähköpostiosoite on päivitettynä S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin 10.5.2022 mennessä. Ennen tätä ajankohtaa sähköpostiosoitteen voi lisätä esimerkiksi osoitteessa http://www.s-kanava.fi/edutesiin, S-mobiilissa Omat tiedot -kohdassa tai asiakaspalvelupisteessämme (Lielahden ja Kalevan Prismat sekä Sokos Tampere)
  • jotka eivät ole kieltäneet tutkimuskyselyä
  • jotka eivät ole multijäseniä, joilla pääasiallinen osuuskauppa on joku muu kuin Pirkanmaan Osuuskauppa.