Tampere

Yhdistykset järjestetty aakkosjärjestykseen yhdistyksen nimen mukaan

Yhdistyksen virallinen nimi
Hope Yhdessä ja Yhteisesti ry

Nettisivu, somekanavat
FB: hopetampere, Instagram: @hopetampere

Kuvaus
Toimimme tahdosta synnyttää konkreettinen hyvän kierre ja antaa lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen.  Keräämme  ja kierrätämme tavara- ja vaatelahjotuksia vähävaraisille suomalaisille lapsiperheille vapaaehtoisvoimin. Tuemme lasten ja nuorten harrastuksia tarjoamalla mahdollisuuden kokeilla jotain uutta tai jatkamaan jo olemassa olevaa harrastusta. Tavoitteemme on, että jokaisella olisi mahdollisuus yhteen harrastukseen, joka auttaa arjen myllerryksissä ja kannattelee haastavissakin perhetilanteissa.

Tuen käyttötarkoitus
Käytämme tukisumman harrastusten kausimaksuihin.


Yhdistyksen virallinen nimi
Ilves ry / U10

Nettisivu, somekanavat
Instagram: ilvespelurit2013

Kuvaus
Ilves jääkiekko U10 -ikäluokan tavoitteena on mahdollistaa iloista, tavoitteellista ja hauskaa jääkiekkoharrastusta jokaiselle meidän pelaajalle.
Pojat harjoittelevat innokkaasti ja tunnollisesti useasti viikossa jäällä ja oheisharjoittelussa.
Meillä on kasassa huippu porukka ja yhteinen tekeminen on mahtavaa!

Tuen käyttötarkoitus
Jääkiekossa kulut ovat olosuhteiden vuoksi melko korkeat ja tukisumman käytämme jäävuorojen maksamiseen. Sillä tavalla alennamme ikäluokan maksuja tasapuolisesti jokaiselle pelaajalle.


Yhdistyksen virallinen nimi
Ilves ry / U9/2014

Nettisivu, somekanavat
Instagram: @Ilvespelurit2014

Kuvaus
Ilves U9/2014 on iso 70 innokkaan junioripelaajan jääkiekkojoukkue. Se on osa Suomen suurinta urheiluseuraa. Toiminnassa tärkeitä ovat seuran arvot: välittäminen, ilo, taito, avoimuus ja terveet elämäntavat.

Lapset harjoittelevat jäällä sekä lisäksi liikuntasalissa. Joukkue harjoittelee sekä pelaa 8 peliryhmällä sarjapelejä Pirkanmaalla.

Harjoittelu on monipuolista ja kannustaa läpi elämän kestävään liikunnallisuuteen.
Joukkueessa kehittyvät jääkiekkoon ja muuhun liikuntaan liittyvien ominaisuuksien lisäksi mm. tärkeät sosiaaliset taidot, ja lapset oppivat toimimaan osana ryhmää.

Tuen käyttötarkoitus
Jääkiekossa kustannuksia syntyy eniten jäävuoroista ja niiden maksut ovat kasvussa. Muita joukkueen kuluja ovat saliharjoitusvuorot sekä lisäksi muut yleiset kulut ja hankinnat, kuten alkukaudesta hankittu luistimenteroituskone ja harjoituspaidat. Tukisummalla alennettaisiin näistä muodostuvia kuukausittaisia joukkuemaksuja ja siten saataisiin helpotusta perheiden kasvaviin kustannuksiin.


Yhdistyksen virallinen nimi
Luonto-Liiton Hämeen piiri ry

Nettisivu, somekanavat
www.luontoliitto.fi, ig: @luontoliitto_hame, fb: @luontoliitonhameenpiiri

Kuvaus
Yhdistyksemme toimii lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen ja ympäristötoiminnan sekä luonnonharrastuksen tukemiseksi ja lisäämiseksi. Tavoitteenamme on tukea positiivisen luontosuhteen kehittymistä ja luonnon sekä ihmisten hyvinvointia. Tarjoamme eri ikäisille lapsille, nuorille ja perheille luontokerho- ja leiritoimintaa, kursseja, retkiä, tapahtumia ja tempauksia. Toiminta on omaehtoista ja avointa kaikille ja sitä pääsee suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä muiden kanssa. Toiminnassa tarjoutuu nuorille myös työ- sekä työssäoppimispaikkoja.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumma käytetään toiminnasta aiheutuviin kuluihin; mm. mahdollistamaan maksuttomat luontokerhomme ja kohtuulliset leirimaksut, jotta kaikilla olisi tasavertaiset edellytykset osallistua toimintaan. Nuorille suunnattu pääosin maksuton toiminta tarjoaa turvallisen tilan ympäristötunteiden purkamiseen ja mielekästä tekemistä retkien, keskusteluiden tai vaikkapa ympäristöaiheisen roolipelin merkeissä. Pienetkin luontohetket saavat oivalluksia aikaan ja kasvattavat luonnon kunnioitusta ja rikastuttavat lasten ja nuorten elämää. Toiminta luo toivoa ympäristökriisien keskellä.


Yhdistyksen virallinen nimi
Manse PP ry

Nettisivu, somekanavat
www.manseppjuniorit.fi

Kuvaus
Manse PP ry järjestää lasten ja nuorten pesäpallon harrastus- ja kilpaurheilua ja liikuttaa yhteensä yli 400 jäsentään säännöllisesti. Pesäpallo on kasvava harrastus Pirkanmaalla ja Manse on jo nyt yksi suurimpia pesäpallon junioriseuroja Suomessa.

Tuen käyttötarkoitus
Manse on palkkaamassa valmentajien ja joukkueidensa tueksi juniorivalmennuspäällikköä, joka mahdollistaa pesiksen kasvua sekä tukee laadukasta toimintaa niin Mansessa kuin koko Pirkanmaan alueella.


Yhdistyksen virallinen nimi
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa - FinFami ry

Nettisivu, somekanavat
www.finfamipirkanmaa.fi

Kuvaus
Pirkanmaan FinFami tarjoaa matalan kynnyksen tukea mm. lapsiperheille ja nuorille, joiden elämään vaikuttaa läheisen mielenterveys- tai päihdehäiriö. Tukemalla perheen aikuisia pystytään tukemaan myös lapsia ja ennaltaehkäisemään ongelmien periytymistä sukupolvelta toiselle. Tarjoamme tukea myös suoraan nuorille. Tuki on maksutonta ja luottamuksellista keskustelutukea turvallisen aikuisen kanssa sekä vertaistukea toisilta samankaltaisessa tilanteessa eläviltä nuorilta. Nuoren huoli voi kohdistua esimerkiksi sisarukseen, vanhempaan tai ystävään. Nuori voi joutua kantamaan vastuuta perheen arjesta ja hoitamaan tehtäviä, joita hänen ei kuuluisi joutua tekemään.

Tuen käyttötarkoitus
Järjestämme kaksi maksutonta matalan kynnyksen tapahtumapäivää vähävaraisille lapsiperheille, joiden elämään mielenterveys- tai päihdehaasteet tuovat ylimääräistä huolta. Toinen tapahtumapäivä suunnataan perheille, joissa lapset ovat pieniä. Toinen päivä tarjotaan perheille, joissa lapset ovat jo teinejä. Tapahtumapäivissä tarjotaan perheille mahdollisuus koko perheen yhteiseen toimintaan sekä tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja mielenterveyttä edistävistä vaikutuksista (Metsämieli-menetelmä). Samalla tarjoutuu mahdollisuus vertaistukeen, pieneen irtiottoon arjesta sekä hauskaan yhdessä tekemiseen, uusien ystävien löytämiseen ja mm. makkaran paistoon.
Tapahtumapäivässä perehdymme Metsämieli-menetelmän hyödyntämiseen. Menetelmästä perheet saavat keinoja positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen lähiluonnossa. Tapahtumapäivien yhteydessä tarjoamme perheille myös tietoa maksuttomasta tuesta, jota heidän on mahdollista saada vanhemmuuden tueksi sekä tietoa nuorille suunnatusta toiminnasta. Tapahtumapäivien paikat valikoidaan siten, että niihin pääsee helposti myös julkisilla kulkuvälineillä.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tampereen Pyrintö Ry / Cheerleading jaosto (Pyrintö Cheer Team)

Nettisivu, somekanavat
https://tampereenpyrinto.fi/cheerleading/, Instagram: @pyrintocheerteam

Kuvaus
Pyrintö Cheer Team toimii Tampereella ja tarjoaa harrastusmahdollisuuden cheerleadingissä eri ikäluokille. (1v- 50+ v.) Isoin kohderyhmä tällä hetkellä ovat lapset ja nuoret, joita seurassamme harrastaa tällä hetkellä n. 450.
Tämän hetkinen seuran toiminta keskittyy joukkuetoimintaan, jossa harrastajat treenaavat säännöllisesti sopivan tasoissa ja omaan ikäluokkaan sopivassa joukkueessa. Treenit koostuvat lajiharjoittelusta, jonka lisäksi kilpajoukkueille tarjotaan oheistreeneinä akrobatia-, fysiikka- ja mentaaliharjoitusta.

Yleisenä tavoitteenamme on tarjota laadukasta tähtiseuran alaista toimintaa kaikille halukkaille lajista kiinnostuneille ja kilpaurheilussa tähdätä lajin kärkeen Suomen tasolla.

Tämänhetkinen lyhyemmän ajan iso seuran tavoite on saada pandemia ajan jälkeen harrastajamäärät elpymään lähemmäs vanhaa tasoa, sillä joukkueurheilussa rajoitukset iskivät kovasti etenkin nuoriin harrastajiin.

Toinen iso lyhyemmän ajan tavoite on tarjota kaikille harrastajillemme laadukkaammat harjoitusolosuhteet. Tämän hetkinen hallitilamme Tampereen Nekalassa on käymässä pieneksi nykyiselle harrastajamäärälle, ja nyt isona investointina pääsemme laajentamaan loppuvuodesta treenitilaamme saman kiinteistön seinän toiselle puolelle. Tämä uusi puoli tarjoaa harrastajille lisää treenitilaa uuden kokonaisen kilpamattoalueen, fysiikkatilan, akrobatia-alueen, läksytilan ja neuvotteluhuoneen muodossa. Erityisesti uusi akrobatia-alue mahdollistaa lapsille ja nuorille harrastajille turvallisen ja kestävän olosuhteen akrobatian harjoitteluun joustokanveesin ja volttimontun muodossa.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumman käyttäisimme uuden akrobatia-alueen rakentamiseen. Sillä pystymme parantamaan merkittävästi akrobatiaharjoittelun olosuhteita ja turvallisuutta. Akrobatia-alueen välineistö auttaa nuoria harrastajia opettelemaan haluttuja taitoja turvallisesti vaihe vaiheelta, ja uusi joustokanveesi tulee vähentämään iskusta kohdistuvaa rasitusta, mikä ehkäisee pitkällä aikavälillä mahdollisten vammojen syntyä.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tappara ry / U8

Nettisivu, somekanavat
https://juniorit.tappara.fi, https://www.instagram.com/tapparau8/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Kuvaus
Tappara U8-ikäluokassa harrastaa pääasiassa 2015 syntyneitä poikia ja tyttöjä. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisuus päästä harrastamaan jääkiekkoa ohjatussa ympäristössä, jossa kaikilla on hauskaa yhdessä

Tuen käyttötarkoitus
Toimintamme kulut koostuvat suurelta osin jäävuoromaksuista ja mahdollinen tuki ohjattaisiin kokonaisuudessaan kattamaan näitä kuluja.


Yhdistyksen virallinen nimi
Ukraina Talo ry

Nettisivu, somekanavat
www.ukraina-talo.com

Kuvaus
Lasten kerho, suomen ja englannin kursseja, IT-kursseja, lasten askartelukursseja, lasten leikkipaikka.

Tuen käyttötarkoitus
Tilojen vuokramaksut, sähkökulut, ruokailu, erilaisia askartelutarvikkeita.


Yhdistyksen virallinen nimi
Vehmaisten Urheilijat ry

Nettisivu, somekanavat
www.vehu.fi; www.facebook.com/VehmaistenUrheilijat; instagram vehmaistenurheilijat

Kuvaus
Vehmaisten Urheilijat on tamperelainen kaupunginosaseura, jonka suurimpina lajeina ovat yleisurheilu ja futsal sekä lisäksi lajivalikoimaan kuuluu jalkapalloa, koripalloa, jääkiekkoa ja salibandya. Eri urheilukouluissa liikutetaan vuosittain yli 300 lasta ja nuorta. Tavoitteenamme on pitää heidän toimintamaksunsa kohtuullisina ja antaa näin kaikille halukkaille mahdollisuus harrastaa. Yleisurheiluryhmissä ja urheilukouluissa työllistämme seuran omia nuoria ohjaustehtävissä, vuosittain noin 10 henkilöä. Seura maksaa ohjaajille ja valmentajille koulutukset kaikissa lajeissaan sekä panostaa vahvasti muuhunkin seuratoiminnan kehittämiseen. Vehmaisten Urheilijoilla on niin menestyksekästä kilpailutoimintaa kuin monenlaista harrastus- ja kuntoilutoimintaakin.

Tuen käyttötarkoitus
Olemme jo toistakymmentä vuotta tarjonneet kesälomakuukausien (kesä-heinäkuu) aikana Aamun urheilukoulun nimellä kulkevaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa Vehmaisten urheilukentällä arkiaamupäivisin. 4-12-vuotiaita lapsia ja nuoria on ollut mukana 100-200 / kesä. Lisäksi noin 150 osallistujaa harrastaa yleisurheilukouluissa. Urheilukouluohjaajina (n. 10 henkilöä / kesä) ovat toimineet seuran omat 14-18-vuotiaat nuoret, joille olemme siis voineet tarjota kesätyötä. Nuorten työllistämistä pidämme lähiliikuntatoiminnan järjestämisen ohella erittäin tärkeänä. Olemme myös koko ajan kouluttaneet ohjaajiamme. Tukisumman käyttäisimme nuorten palkkaukseen ja lasten osallistumismaksujen kohtuullisena pitämiseen, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus olla mukana liikkumassa myös ilman kilpailullisia tavoitteita.

Muu Pirkanmaa

Yhdistykset järjestetty aakkosjärjestykseen kotipaikkakunnan mukaan

Kotipaikkakunta
Akaa

Yhdistyksen virallinen nimi
Akaa-Volley ry

Nettisivu, somekanavat
www.akaavolley.fi ; www.facebook.com/AkaaVolley ; www.instagram.com/akaavolley/

Kuvaus
Akaa-Volley pelaa miesten lentopallon mestaruusliigaa, mutta seuran tärkeänä tavoitteena on myös tukea ja edistää monin eri tavoin lasten ja nuorten liikunnan lisääntymistä. Vilkasta yhteistyötä tehdään niin koulujen kuin paikallisten urheiluseurojenkin kanssa. Yhteistyö ei rajoitu pelkästään lentopalloharrastuksen lisäämiseen vaan kaikki liikunta ja liikuntaharrastukset nähdään yhtä arvokkaina auttamaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä kohti tasapainoista aikuisuutta. Kouluvierailuilla on pyritty herättämään kiinnostusta liikuntaan ja parantamaan alueen yhteisöllisyyttä. Seurayhteistyön päämäärät ovat luonnollisesti samanlaiset. Lisäksi haluamme toiminnallamme edistää sitä, että eri ikäiset ja eri lajien harrastajat voivat toimia yhteisen päämäärän hyväksi ilman kilpailuasetelmaa. Laadukasta ja pitkäjänteistä yhteistyötä on tehty mm. Toijalan Pallo-49 juniorijoukkueiden ja Akaan Keilan junioreiden kanssa.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumman ohjaisimme lyhentämättömänä tärkeiden yhteistyötahojemme, Toijalan Pallo-49 ja Akaan Keila, junioritoimintaan.


Kotipaikkakunta
Hämeenkyrö

Yhdistyksen virallinen nimi
Voimisteluseura Kyrön Kieppi ry

Nettisivu, somekanavat
www.kyronkieppi.net

Kuvaus
Voimisteluseura Kyrön Kieppi on tällä hetkellä jäsenmäärältään (400) kuntamme isoin seura, jossa aktiivisia harrastajia on 337. Toimintaa on taaperoikäisistä aikuisharrastajiin. Seura tarjoaa hyvin matalan kynnyksen ryhmiä harrastetasolla, ja tämä onkin päätavoitteemme: saada mahdollisimman paljon ihmisiä harrastamaan liikuntaa. Osa harrastajista on hyvin motivoituneita ja kaipasi lisähaastetta. Tätä tarvetta vastaamaan käynnistettiin muutama vuosi sitten myös kilpailutoiminta teamgymlajin parissa, jossa jo menestystäkin on saatu kansallisella tasolla. Seurassamme on paljon integroituina erityislapsia, jotka hyötyvät selkeistä ohjeista ja turvallisista välineistä.

Tuen käyttötarkoitus
Käytämme tuen ilmavolttiradan hankintaan. Seuramme yksi käytetyimmistä välineistä on mennyt rikki, joten tarvitsemme kipeästi tilalle uuden. Käyttäjiä ovat kaikki seuran harrastajat. Harjoituksemme ovat koulun liikuntasalissa, joten tämä ilmavolttirata on tarpeen turvallisten ja niveliä säästävän harjoittelun takaamiseksi ja ainoa mahdollisuus säilytystilaratkaisun kannalta.


Kotipaikkakunta
Kangasala

Yhdistyksen virallinen nimi
Kangasalan Pikkuteatteriyhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
www.pikkuteatteri.fi  ,  https://www.facebook.com/kangasalanpikkuteatteri , https://www.instagram.com/kangasalanpikkuteatteri/

Kuvaus
Kangasalan Pikkuteatteri on Suomen suurimpia täysin vapaaehtoistyöhön pohjautuvia lasten- ja nuortenteattereita. Pikkuteatteri tekee tärkeää teatterityötä, mutta myös hyvin merkityksellistä lapsi- ja nuorisotyötä. Näin teatteri on mukana myös syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Teatterissa on keskimäärin noin 50 näyttelijää vuosittain kolmessa eri ikäryhmässä, ja tasokkaita näytelmiä valmistuu 3-4 vuodessa. Ikähaarukka harrastajissa on 7-19 vuotta. Katsojia esityksissä on käynyt kaikkineen jo lähes 30 000. Nykyisin Pikkuteatteri on valtakunnallisestikin useaan kertaan palkittu teatteritoimija, ja se on tehnyt hienon matkan lapsi- ja nuorisotyön sekä paikallisen teatterikulttuurin saralla.

Pikkuteatterin arvoihin kuuluu tarjota mahdollisuus teatteriharrastukseen ja teatteriesityksistä nauttimiseen taloudellisesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Pikkuteatteri on toipunut hankalasta korona-ajasta, ja päässyt taas toteuttamaan perustehtäväänsä eli teatteriharjoituksia ja näytelmien tekemistä.

Vuosi sitten Pikkuteatteri sai Kannustajat-tukirahaa oman teatteritilan viihtyvyyden parantamiseen. Teatteritilassa pidetään harjoituksia ja esityksiä. Teatteritila on remontoitu ja rakennettu omaan vuokratilaan omin hartiavoimin. Kannustajat-tuen avulla saimme rakennettua mm. tukevat hyllyt tarpeistolle, hankittua kokolattiamaton kylmälle betonille ja järjestettyä tavarat kunnollisiin laatikoihin aiempien kenkä- ja muuttolaatikoiden sijaan.

Nyt haettavalla tuella haluamme jatkaa siitä mihin jäimme, sillä tila tarvitsee yhä paljon viihtyvyyden lisäämiseksi. Nyt haettavalla tuella me maalaisimme lattian, hankkisimme maskeerausvälineitä, buffet-pöydän, mattoja, vaaterekkejä ja  lisää istumapaikkoja. Myös maskeeraamomme tarvitsee uudistusta, sillä monta vuotta on menty näyttelijöiden vanhempien vanhoilla kihartimilla ja maskeerattu puhelimen taskulampun varassa. Toivommekin, että rahalla saadaan hankittua kunnolliset maskeerauslamput ja uusia kihartimia.

Käytännössä tuki kohdentuu suoraan 7-19-vuotiaille teatteriharrastajillemme. Meidän harrastajamme ovat olleet mukana ideoinnissa ja heidän ja meidän yhteinen unelma on saada teatterista valmis. Jokaiselle lapselle ja tekijälle on ollut raskasta ja stressaavaa vuodesta toiseen rakentaa teatteri ennen esityskautta. Tämän tuen avulla harrastajamme pystyisivät entistä paremmin keskittymään itse harrastamiseen. Toivomme, että tulevaisuudessa teatterimme näyttää myös teatterilta, koska koko harrastajaporukan ja taustavoimien sydän sykkii tälle teatterille!

Tuen käyttötarkoitus
Nyt haettavalla tuella haluamme jatkaa lasten ja nuorten teatteritilan viihtyvyyden parantamista. Vuosi sitten saadulla Kannustajat-tuella saimme rakennettua esimerkiksi tarpeistohyllyjä, hankittua kokolattiamaton kylmälle betonille ja järjestettyä tavarat laatikoihin. Nyt haettavalla tuella maalaisimme lattian, hankkisimme maskeerausvälineitä, buffet-pöydän, mattoja, vaaterekkejä ja  lisää istumapaikkoja. Myös maskeeraamomme tarvitsee uudistusta, sillä monta vuotta on menty näyttelijöiden vanhempien vanhoilla kihartimilla ja maskeerattu puhelimen taskulampun varassa. Toivommekin, että rahalla saadaan hankittua kunnolliset maskeerauslamput ja uusia kihartimia.


Kotipaikkakunta
Lempäälä

Yhdistyksen virallinen nimi
Lempäälän Kisa ry / P13 ja P14/P15 -joukkueet

Nettisivu, somekanavat
https://www.leki.fi/salibandy , instagram: sclekip14

Kuvaus
Joukkueemme/harjoitusryhmiemme tavoitteena on mahdollistaa paikallisesti n.12-16 vuotiaille salibandystä motivoituneille pojille yhtenäinen, kehittyvä, oma joukkue. Joukkue jonka kaikki jäsenet haluavat mielellään tulla treeneihin, tuntevat itsensä tärkeäksi osaksi ryhmää, innostuvat peleistä ja oppivat urheilullista elämäntapaa. Nuorille järkevää tekemistä ja toimimista ryhmässä eri-ikäisten nuorten kanssa.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisummalla voisimme mahdollistaa esimerkiksi kolmen ikäluokan turnausmatkan, ikimuistoisine yhteisine bussimatkoineen.


Kotipaikkakunta
Nokia

Yhdistyksen virallinen nimi
Nokian Judo ry

Nettisivu, somekanavat
www.nokianjudo.sporttisaitti.com

Kuvaus
Nokian Judo liikuttaa lapsia ja aikuisia. Judo on kehoa monipuolisesti kehittävä laji, siinä paranee ketteryys, kehon hallinta, voima ja kestävyys. Judo kehittää myös henkistä kestävyyttä ja toisen kunnioittamista. Judoon kuuluu oleellisesti kamppailu, siinä opitaan vastustajalta. Nokian Judon kannustaa kisaamaan ja seurayhteistyöhön.

Tuen käyttötarkoitus
Järjestämme vuosittain kesäleirin ja tuemme lasten ja nuorten osallistumista valtakunnallisiin judotapahtumiin. Kesäleiri on suosittu tapahtuma ja tuo yhteisöllisyyttä ja mukavia muistoja.


Kotipaikkakunta
Orivesi

Yhdistyksen virallinen nimi
Fortuna ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.fortunahockey.net/ , https://www.facebook.com/orivedenfortuna , https://www.instagram.com/fortunahockey/

Kuvaus
Fortuna on jääkiekkoilun kasvattajaseura, joka kuuluu Tampereen Ilveksen yhteistyöseurojen verkostoon. Tavoitteena on tarjota jokaiselle halukkaalle jääkiekkoilijalle oman taitotason mukainen peli- ja harjoitteluryhmä ja auttaa jokaista lasta ja nuorta kehittymään hänen oman innokkuuden ja omien kykyjen edellyttämällä tavalla, kohti omia tavoitteita kiekkoilijana. Fortunan pelaajapolku mahdollistaa niin matalan kynnyksen harrastekiekkoilun, kuin tavoitteellisen pyrkimyksen valtakunnan ja maailman huipullekin.

Haasteellisen tavoitteen mahdollistamiseksi, Fortunan toimii suunnitelmallisesti, pitkäjänteisesti, vastuuntuntoisesti ja laadukkaasti. Fortuna kouluttaa valmentajiaan, huoltajiaan ja muita joukkueiden toimihenkilöitä laadukkaan urheilutoiminnan, sekä toimivan ja turvallisen harrastusympäristön luomiseksi. Näin lapsille mahdollistetaan hyvät olosuhteet kasvaa ja kehittyä turvallisesti. Kasvatuksellisessa mielessä Fortuna ohjaa lapsia ja nuoria kohti tasapainoista, muut huomioon ottavaa elämää ja terveellisiä elämäntapoja.

Jääkiekkoilun mahdollistamisen lisäksi, Fortuna kantaa vastuuta orivesiläisten ihmisten
liikkumisesta ja hyvinvoinnista kokonaisvaltaisemminkin. Fortuna järjestää mm. yhteistyössä
Oriveden kaupungin kanssa liikuntakerhoja ja -leirejä ja haluaa muutenkin olla paikkakunnalla
aktiivinen liikuttaja.

Tuen käyttötarkoitus
Fortuna tarjoaa viikoittain mahdollisuuden jääurheiluun n. 200 lähialueen asukkaalle. Tuen käyttäisimme matalan kynnyksen lasten ja nuorten harrastamiseen: Easy Hockey ja luistelu- sekä kiekkokoulu.


Kotipaikkakunta
Pirkkala

Yhdistyksen virallinen nimi
Pirkkalan Pirkat ry

Nettisivu, somekanavat
www.pirkkalanpirkat.fi , Facebook, Instagram

Kuvaus
Pirkkalan Pirkkain toiminta-ajatuksen mukaan seura kehittää urheilu- ja liikuntatoimintaa siten, että mahdollisimman moni voisi harrastaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa edistämiseksi urheilua, kukin kykyjensä ja tarpeidensa mukaan. Pirkkalan Pirkkain unelma on, että seura tunnetaan valtakunnallisesti laadukkaana ja monipuolisena urheiluseurana. Meidän Pirkoissa kaikilla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa. Jokainen urheilija on osa Meidän Pirkat -seuraa. Seuran lajit ovat salibandy, lentopallo, yleisurheilu, pesäpallo ja koripallo.

Tuen käyttötarkoitus
Jotta voimme taata kaikille liikunta- ja urheiluharrastuksesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille tasapuolisen mahdollisuuden harrastamiseen, on seuralle perustettu lasten ja nuorten harrastamisen tukirahasto. Pirkkain tukirahastosta voivat hakea tukea seuran toimintamaksuihin kaikki Pirkkalan Pirkat ry:n jäsenet tai jäseneksi aikovat. Tukea myönnetään hakemusten perusteella joko rahallisena tukena tai varustepakettina. Rahaston toiminta perustuu lahjoituksella saataviin tuottoihin ja tällä hetkellä lisälahjoituksille on suuri tarve, jotta voimme taata harrastusmahdollisuuden jokaiselle lapselle ja nuorelle. Kannustetaan siis yhdessä vähävaraisienkin perheiden lapsille mahdollisuus aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan iloisessa ja laadukkaassa seurassa!


Kotipaikkakunta
Sastamala

Yhdistyksen virallinen nimi
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tyrvään-Vammalan yhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
http://www.mlltyrvaavammala.fi/

Kuvaus
MLL Tyrvään-Vammalan yhdistys pyrkii edistämään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Järjestämme vapaaehtoisvoimin monimuotoista toimintaa lapsiperheiden iloksi sekä toimimme heidän puolestapuhujanaan eli olemme mukana perhepalveluverkoston palavereissa, agenttiryhmissä jne, tuomassa esille lasten, nuorten ja perheiden tarpeita ja näkemyksiä.
Lisäksi olemme järjestäneet esimerkiksi perhekahviloita, puistotreffejä, kuvasuunnistuksia, taideleirin, sekä lisäksi olemme monessa muussa tapahtumassa mukana yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Tuen käyttötarkoitus
Suunnittelemme järjestävämme 100-vuotissyntymäpäivän kunniaksi konsertin / teatteriesityksen / tapahtuman. Se, mitä teemme tulevana vuonna, on perheiden päätettävissä, sillä heillä on mahdollisuus antaa oman äänensä, mitä he haluaisivat tulla katsomaan ja kokemaan vuonna 2023. Lisäksi tulemme käyttämään tukisummaa muissa järjestettävissä tapahtumissa materiaalien ja tarjottavien muodossa.


Kotipaikkakunta
Valkeakoski

Yhdistyksen virallinen nimi
Valkeakosken 4H-yhdistys

Nettisivu, somekanavat
www.valkeakoski.4h.fi , https://www.instagram.com/valkeakosken4h/ , https://www.facebook.com/Valkeakosken4H

Kuvaus
Valkeakosken 4H-yhdistyksen tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tehdä itse ja oppia itse tekemällä monenlaisia arjen ja työelämän taitoja. Järjestämme alakouluikäisille kerho- ja leiritoimintaa ja sitä vanhemmille nuorille mahdollisuuksia työllistyä pienimuotoisesti koulun ohessa ja kesälomilla. Työllistämme nuoria mm. kerhonohjaajina, ikäihmisten ulkoiluapuna ja monenlaisissa ympäristötehtävissä, kuten vieraslajien torjunnassa ja roskankerääjinä.  Tuemme nuoria myös oman 4H-yritystoiminnan aloittamisessa.

Tuen käyttötarkoitus
Palkkaamme saadulla tuella nuoria yleishyödyllisiin tehtäviin. Nuoret voivat työllistyä esimerkiksi roskien kerääjinä ja ikäihmisten ulkoiluapuna hoivakodeilla. Haluamme tarjota pienimuotoista työtä erityisesti alaikäisille nuorille, joille töiden saaminen on muuten vaikeaa. Samalla nuoret saavat mahdollisuuden olla avuksi ja osallistua, esimerkiksi huolehtia lähiympäristöstä ja piristää ikäihmisten arkea. Tuki käytetään nuorten palkkoihin ja työnantajakuluihin.


Kotipaikkakunta
Ylöjärvi

Yhdistyksen virallinen nimi
Uplakers ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.uplakers.fi/ , https://www.facebook.com/UplakersOfficial , uplakers_official

Kuvaus
Uplakers ry tarjoaa monipuolista taitoluistelu- ja jääkiekkovalmennusta kaiken ikäisille ja tasoisille.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumma käytettäisiin suunnitteilla olevaan oheistilaan, josta hyötyvät kaikki harrastajat.


Kotipaikkakunta
Ylöjärvi

Yhdistyksen virallinen nimi
Ylöjärven musiikkipainotteisten luokkien tuki ry

Nettisivu, somekanavat
Facebook Ylöjärven musiikkipainotteisten luokkien

Kuvaus
Tuemme musiikkiluokkatoimintaa Ylöjärvellä.

Tuen käyttötarkoitus
Musiikillisten elämysten järjestämiseen (esim. kuoroleiri) tai soittimien kunnostamiseen.

 

ANNA ÄÄNESI!

Äänestämään pääset sähköpostiviestin kautta, joka lähetetään Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajille asiakasomistajille ja asiakasomistajatalouden täysi-ikäisille 16.–18.5.2022.

Äänestysaikaa on 31.5.2022 saakka.

Sähköposti lähetetään Pirkanmaan Osuuskaupan kaikille täysi-ikäisille asiakasomistajille:

  • joiden sähköpostiosoite on päivitettynä S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin 10.5.2022 mennessä. Ennen tätä ajankohtaa sähköpostiosoitteen voi lisätä esimerkiksi osoitteessa http://www.s-kanava.fi/edutesiin, S-mobiilissa Omat tiedot -kohdassa tai asiakaspalvelupisteessämme (Lielahden ja Kalevan Prismat sekä Sokos Tampere)
  • jotka eivät ole kieltäneet tutkimuskyselyä
  • jotka eivät ole multijäseniä, joilla pääasiallinen osuuskauppa on joku muu kuin Pirkanmaan Osuuskauppa.