Kannustettavat yhdistykset


Tampere

Yhdistykset järjestetty aakkosjärjestykseen yhdistyksen nimen mukaan

 

Yhdistyksen virallinen nimi
Ilves-Kissat juniorit ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.ilveskissatjuniorit.fi/, https://www.instagram.com/ilveskissatjuniorit/, https://www.facebook.com/ilveskissatjuniorit

Kuvaus
Ilves-Kissat juniorit ry on laadukasta jalkapalloa lapsille ja nuorille tarjoava uusi seura Tampereella. Tavoitteemme on tarjota kilpatason futista matalin kustannuksin, jotta mahdollisimman moni voi harrastaa jalkapalloa ympärivuotisesti. Kilpaurheilun kustannukset ovat kasvaneet yhteiskunnassamme merkittävästi ja tätä kehitystä haluamme toiminnallamme muuttaa.

Junioritoiminnassamme harjoittelu ja pelaaminen tapahtuvat tavoitteellisesti, mutta lapsen ja nuoren tervettä minäkuvaa, urheilijakuvaa ja kunnioitusta lajia kohtaan korostaen. Kissojen junioritoimintaa ohjaavat kaksi periaatetta, jotka ovat: ”Tosissaan, mutta ei totisesti” ja ”Kerran Kissa, aina Kissa". Tavoitteena on saada positiivisia onnistumisen kokemuksia ja myös solmia elinikäisiä ystävyyksiä ja oppia liikunnalliseen aktiivisuuteen jo lapsena. Kannustamme vahvasti myös muiden lajien ja harrastusten harjoittamiseen, sillä tämä tukee jalkapalloilijana ja urheilijana kehittymistä parhaiten myös tämänhetkisen tutkimustiedon valossa.

Toimintamme perustuu laajaan osaavien vapaaehtoisten joukkoon eikä meillä ole palkattua omaa henkilökuntaa.

Tuen käyttötarkoitus
Tuki käytetään laadukkaan juniorijalkapallon järjestämiseen Tampereella mahdollisimman monelle lajista kiinnostuneelle lapselle ja nuorelle, lapsen taustoista riippumatta.

Kaikki kannustajissa saatu tuki käytetään suoraan seuran junioreiden hyväksi ja varsinaiseen toimintaan, koska meillä on kevyt hallinto eikä omaa palkattua henkilökuntaa. Tukisumma käytetään pelaajien lajitaitojen kehittämiseen ja voimme järjestää tuella tekniikka- ja nopeusharjoittelua sekä maalivahdeille omaa maalivahtivalmennusta. Tuella pyritään takaamaan myös riittävän laadukkaat olosuhteet kaikkien harjoittelulle. Tavoitteiden toteutumiseen ja yhä useamman juniorin matalan kynnyksen futistoiminnan mahdollistamiseen Tampereella tarvitsemme kaikkien tukea ja kannustusta!


Yhdistyksen virallinen nimi
Lasten Tampere ry

Nettisivu, somekanavat
www.lastentampere.fi

Kuvaus
Lasten Tampere ry:n keskeistä toimintaa on lastenkulttuurin näkyväksi tekeminen ja sen monimuotoisuuden tukeminen. Sen rinnalla kulkee lapsinäkökulman huomioiminen kaikessa päätöksenteossa. Lasten Tampere ry on ollut perustamassa pysyvää Tampereen Lasten Parlamenttia vuosina 2001 -2003. Järjestämme mm. konsertteja, piirustuskilpailuja, seminaareja, teemme kuntalaisaloitteita ja ideoimme kaikenlaista uuttakin yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Tuen käyttötarkoitus
Lasten Tampere käyttäisi tukisumman Lasten Festareiden järjestämiseen osana ViinikkalaFest-tapahtumaa.

Lasten Tampere ry on mukana järjestämässä toista kertaa Lasten Festareita osana ViinikkalaFest-perhetapahtumaa 17.8.2024 Viinikanpuistossa. Lapsille ja perheille suunnatussa matalan kynnyksen festivaaleilla tutustutaan erilaisiin lapsille suunnattuun tekemiseen ja tehdään kaikkea kivaa käsillä - taide on vahvasti läsnä. Osallistuminen on maksutonta, niin että kaikilla olisi mahdollisuus päästä nauttimaan hauskasta päivästä.

Paikalla on useita yhdistyksiä, joiden pisteissä voi mm. kokeilla teatterin tekemistä, taiteilla puusta esineitä, pelata lautapelejä ja katsoa esityksiä.


Yhdistyksen virallinen nimi
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry

Nettisivu, somekanavat
finfamipirkanmaa.fi

Kuvaus
Tarjoamme tukea lapsille, nuorille ja perheille, kun arkea ja jaksamista kuormittaa läheisen psyykkinen oireilu tai päihteiden käyttö.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumma käytetään lapsiperheiden hyvinvointia tukevaan toimintaan, eläinten, luonnon ja kiireettömän yhdessäolon avulla.


Yhdistyksen virallinen nimi
Setlementti Tampere ry

Nettisivu, somekanavat
www.setlementtitampere.fi, https://www.facebook.com/setlementtitampere, https://www.instagram.com/setlementtitampere/

Kuvaus
Setlementti Tampere on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton, yleishyödyllinen järjestö. Työmme edistää oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Olemme rohkeasti ihmisen puolella. Setlementti Tampere tarjoaa tukea ja palveluja vaikeissa elämäntilanteissa. Setlementtitalomme ovat kansalaisten avoimia kohtaamispaikkoja, joista saa myös halutessaan neuvoa, vertaisvoimaa ja tukea erilaisiin elämäntilanteisiin ja arjen haasteisiin.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumma käytetään Tampereen Tyttöjen Talon ja koko perheen kohtaamispaikka Tesoman Wihreän puun harrastusryhmien toimintaan. Tyttöjen Talolla tarjotaan tytöille ja tytöksi itsensä kokeville matalan kynnyksen harrastustoimintaa, kuten kulttuuri- ja taideryhmiä, käsityöpajoja ja tutustumista liikuntaharrastuksiin. Wihreässa puussa alakouluikäiset lapset pääsevät mukaan askartelu- ja peliryhmiin, liikunnallisiin harrastuksiin sekä retkille.


Yhdistyksen virallinen nimi
SOS-Lapsikylä

Nettisivu, somekanavat
www.sos-lapsikyla.fi, https://www.instagram.com/soslapsikyla/, https://www.facebook.com/SOSLapsikyla/

Kuvaus

SOS-Lapsikylä on kansainvälinen lastensuojelujärjestö, jonka tehtävä on auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja perheitä Suomessa ja maailmalla. Visiomme on, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen kasvaakseen mahdollisuuksiensa mittoihin. Lasten auttamistyötä on tehty suomessa jo yli 60 vuotta.

SOS-Lapsikylän kokonaisuuden muodostavat SOS-lapsikyläsäätiö ja SOS-Lapsikylä ry. Kasvavaa ja monimuotoista ennaltaehkäisevää työtä tehdään sekä ry:ssä että säätiössä. Päätehtävämme on auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä lisätä lapsiperheiden hyvinvointia. SOS-Lapsikylän paikallisen ehkäisevän työn tarkoitus on tukea ja auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia, nuoria ja lapsiperheitä. SOS-Lapsikylän ehkäisevä työ rahoitetaan lahjoitusvaroin.

Unelmista totta -harrastustuki on osa SOS-Lapsikylän ennaltaehkäisevää työtä vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten eriarvoistumista ja syrjäytymistä mahdollistamalla 7-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille yksi mieluinen ympärivuotinen ohjattu harrastus.

Autamme lapsia ja nuoria harrastuksen pariin yhdessä lapsiperheitä auttavien työntekijöiden, kuten koulujen kuraattorien kanssa tuen kohdistamiseksi sitä eniten tarvitseville lapsille ja nuorille.

Tuen käyttötarkoitus
Unelmista totta -harrastustuki on tukimuoto 7–17-vuotiaiden lasten ja nuorten ohjatun säännöllisen harrastamisen mahdollistamiseksi, jos harrastuksen aloittaminen tai jatkaminen ei olisi muuten mahdollista perheen haastavan elämäntilanteen vuoksi. Harrastustuki ohjautuu suoraan haastavassa elämäntilanteessa olevien perheiden lasten harrastamisen tukemiseen unelmista.fi-sivuston kautta.

Harrastustuen tarve on kasvanut viime vuosien aikana valtavasti. Yhä useampi lapsi joutuu lopettamaan harrastuksen perheen taloudellisten haasteiden vuoksi tai ei saa koskaan mahdollisuutta aloittaa omaa harrastusta. Lapsiperheet joutuvat usein luopumaan ensimmäisten asioiden joukossa lasten harrastuksista, kun taloudellinen tilanne on huono tai kiristyy. Vuonna 2023 autoimme 230 tamperelaista vähävaraisen perheen lasta ja nuorta yli 80 000 eurolla. Tästä huolimatta avuntarvitsijoita on jonossa useita.

Yhdessä Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa voisimme auttaa yhä useampaa lasta ja nuorta mieluisan harrastuksen pariin, lisätä näin yhdenvertaisuutta ja tehdä vaikuttavaa ennaltaehkäisevää toimintaa.   Lahjoitus käytettäisiin Tampereen alueen lasten ja nuorten harrastusten mahdollistamiseen.


Yhdistyksen virallinen nimi
SyliRy, syöpään sairastuneiden lasten vanhempien yhdistys

Nettisivu, somekanavat
www.syliry.fi

Kuvaus
Yhdistyksen toiminta tapahtuu vapaaehtoistyön voimin ja toiminnan mahdollistavat yhdistykselle tulevat lahjoitukset.
Yhdistys ylläpitää kauempaa tulevia perheitä varten asuntoja, joissa perheet majoittuvat lapsen ollessa sairaalassa osastohoidossa. Näin perheiden raskasta arkea helpotetaan asuntojen myötä, kun perheillä ei tarvitse majoittumista miettiä.
Yhdistys järjestää vertaistukitapahtumia jäsenperheilleen ja vertaistukitapahtumat järjestetään esimerkiksi lasten iät huomioiden.
Lisäksi yhdistys avustaa jäsenperheitään erilaisten avustusten myötä. Esimerkiksi kalliiden lääkekustannusten avustus.

Tuen käyttötarkoitus
Mahdollisesti saatava tukisumma käytettäisiin asuntojen ylläpitoon sekä Taysin osastolle nuoria varten palkattavan nuorisotyöntekijän työn avustukseen. Tuolla avustuksella nuorisotyöntekijä voi järjestää osastolla oleville nuorille esimerkiksi päiväretken tai saada vierailijan osastolle nuorten piristykseksi.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tampereen alueen palokuntanuoret ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.instagram.com/trepanu/

Kuvaus
Yhdistyksen tarkoituksena on palokuntanuorisotyön tunnetuksi tekeminen, nuoriso-osastojen toiminnan tukeminen ja kehittäminen toiminta-alueella sekä leiri- ja kilpailutoiminnan tuottaminen palokuntanuorille.

Tuen käyttötarkoitus
Tampereen alueen palokuntanuoret kohdistaa tuen nuorten leiritoimintaan. Tuella mahdollistetaan edullinen leirimaksu ja täten matalalla kynnyksellä niihin osallistuminen. Järjestetään nuorille leirillä ohjelmaa. Omia leirejä yhdistys järjestää kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä). Leirille osallistuu kerralla noin sata nuorta ohjaajineen.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tampereen Icehearts ry

Nettisivu, somekanavat
www.icehearts.fi, https://www.facebook.com/iceheartsry, https://www.instagram.com/iceheartsry sekä https://www.instagram.com/icehearts_tampere

Kuvaus
Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli. Icehearts-toiminta edistää tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hyvinvointia, vahvistaa osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Icehearts-toiminta perustuu arvomaailmaan, jossa ihan jokainen lapsi on arvokas.

Icehearts-toiminnassa kasvattaja kulkee tukea tarvitsevan lapsen rinnalla esikoulusta täysi-ikäisyyteen saakka. Kasvattaja tukee lasta koulussa, iltapäivätoiminnassa, opinnoissa, harrastuksessa ja palvelujärjestelmässä. Kasvattaja tukee myös lapsen perhettä. Kokonaisvaltaisen tuen avulla lapsi löytää omat vahvuutensa ja oppii näkemään hyvän itsessään ja muissa.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisummalla mahdollistetaan tamperelaisten Icehearts-lasten ja -nuorten vapaa-ajan harrastustoimintaa, kattamaan mm. salibandy- ja jalkapalloharrastuksen tilavuokria, välineitä sekä kesäleiritoiminnasta aiheutuvia kuluja.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry

Nettisivu, somekanavat
www.sorjanleirit.net

Kuvaus
Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry on poliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka järjestää monipuolista kesäleiritoimintaa peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. Yhdistys on tarjonnut 32 toimintavuotensa aikana mieleenpainuvia leirikokemuksia yli 9600 lapselle. Kesän 2023 leireille osallistui 442 lasta, joista 13 saapui leirille Ukrainan pääkaupungista Kiovasta.

Suurin osa leiriläisistämme on alakoululaisia. Leirit ovat kestoltaan 4-7 vuorokautta. Yhdistyksen leirejä on kesän aikana kaikkiaan kahdeksan 04.06. - 29.07. välisenä aikana Sorjan kesäsiirtolassa Sastamalan Karkussa. Kullekin leirille voidaan ottaa reilut 60 lasta.

Tuen käyttötarkoitus
Yhdistys käyttäisi saamansa tuen kesäleirien järjestämisestä aiheutuviin menoihin. Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry on pyrkinyt pitämään leirimaksunsa mahdollisimman kohtuullisina, jotta maksut eivät muodostaisi kynnystä leireille osallistumiselle. Lapsilta perittävät leirimaksut kattavat kokonaismenoista noin puolet. Loppurahoituksen yhdistys saa monilta ulkopuolisilta tukijoilta; yhdistyksiltä, säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Myös Tampereen kaupunki avustaa osaltaan yhdistyksen leiritoimintaa.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tampereen Pyrintö Ry. / Cheerleading-jaosto

Nettisivu, somekanavat
https://tampereenpyrinto.fi/cheerleading, https://www.instagram.com/pyrintocheerteam/

Kuvaus
Pyrintö Cheer Team toimii Tampereella ja on tarjoaa harrastusmahdollisuuden cheerleadingissä eri ikäluokille. (1v- 50+ v.) Isoin kohderyhmä tällä hetkellä ovat lapset ja nuoret, joita seurassamme harrastaa tällä hetkellä n. 470.
Tämänhetkinen seuran toiminta keskittyy vahvasti joukkuetoimintaan, jossa harrastajat treenaavat säännöllisesti sopivan tasoissa ja omaan ikäluokkaan sopivassa joukkueessa. Tarjoamme urheilutoimintaa aina startti-, harraste-, ja edistyneet tasolta aina kilpajoukkueisiin ja edustusurheiluun asti. Tavoitteena on liikuttaa, tarjota laadukkaat ja kohtuuhintaiset harrastusmahdollisuudet mahdollisimman monille Pirkanmaalaisille lapsille, nuorille ja aikuisille.

Tuen käyttötarkoitus
Käyttäisimme tukisumman harjoitushallimme varuste- ja välinehankintoihin, jotka mahdollistavat lajitaitojen ja akrobatian turvallisen ja laadukkaan harjoittelun. Näitä ovat mm erilaiset alastulomatot sekä pitkään haaveissa ollut volttivyö.


Yhdistyksen virallinen nimi
Tappara Ry /Tappara U9

Nettisivu, somekanavat
https://juniorit.tappara.fi, https://www.instagram.com/tapparau9

Kuvaus
Tapparan 2015 syntyneet lapset harjoittelevat Tampereen ja Kangasalan jäähalleissa useana päivänä viikossa. Joukkue osallistuu myös ikäluokkansa leijonaliigaan, jota pelataan lähipaikkakuntien halleissa viikonloppuisin. Tapparan tavoitteina on tarjota päivittäinen laadukas tekeminen harjoituksissa, kuitenkaan hymyä unohtamatta.

Tuen käyttötarkoitus
Mahdollinen tukisumma käytettäisiin kokonaisuudessaan kattamaan kustannuksia jäävuoroista, turnausmaksuista sekä harjoitusvälineistä.

Muu Pirkanmaa

Yhdistykset järjestetty aakkosjärjestykseen kotipaikkakunnan mukaan

 

Kotipaikkakunta
Akaa

Yhdistyksen virallinen nimi
Akaa Futsal ry

Nettisivu, somekanavat
www.akaafutsal.fi, https://www.instagram.com/akaafutsal, https://www.facebook.com/akaafutsal

Kuvaus
Akaa Futsal on akaalainen futsalin erikoisseura. Toiminnan tarkoituksena on edistää liikunnallista elämäntapaa tarjoamalla harrastusmahdollisuuksia futsalin saralla lapsille ja aikuisille. Järjestämme muun muassa koululaisten iltapäiväkerhoja sekä lomaviikkojen futsalleirejä. Kaikista tavoitteellisimmille lapsille ja nuorille tarjoamme pelaajapolun kohti Suomen huippua laadukkaan valmennuksen ja kilpailullisten joukkueiden myötä.

Tuen käyttötarkoitus
Tuen käyttäisimme siihen, että saamme pidettyä toimintamme edelleen joko erittäin edullisena tai jopa maksuttomana, jotta kustannukset eivät tulisi esteeksi harrastamiselle kenellekään lapselle tai nuorelle. Tuella mahdollistaisimme turvallisen toimintaympäristön sekä laadukkaat ohjaajat iltapäiväkerhoihin osallistuville, syysloman futsalleirille sekä myös 15-17v nuorille, jotka haluavat panostaa futsaliin astetta kunnianhimoisemmin.

Tukemalla Sontulan koulun vanhempainyhdistystä, osallistut pienen kyläkoulun arkisten asioiden tukemiseen.


Kotipaikkakunta
Akaa

Yhdistyksen virallinen nimi
Viialan Kulttuuriklubi ry

Nettisivu, somekanavat
www.viialankulttuuriklubi.fi, https://www.facebook.com/ViialanKulttuuriklubi/, https://www.instagram.com/viialankulttuuriklubi, https://www.tiktok.com/@viialankulttuuriklubi

Kuvaus
Viialan Kulttuuriklubi järjestää kaikille avoimia tapahtumia ja säännöllistä kulttuuritoimintaa Akaaseen - erityisesti nuorille. Nuorten klubi on viikoittainen iltakahvila Viialan Sampolassa, ja sitä pyöritetään talkoovoimin. Kohderyhmämme ovat kaikki akaalaiset n.10-18-v nuoret. Klubi on kaikille avoin ja ilmainen, tarjolla iltapalaa ja tekemistä: erilaisia teemailtoja, lautapelejä, pingistä, musiikkia. Toiminta on tähän mennessä tavoittanut n.35 nuorta kävijää joka viikko ja nuoret ovat itse toivoneet jatkoa ja lisäkertoja viikkoon.

Tuen käyttötarkoitus
Viialan Kulttuuriklubi käyttäisi tukisumman varmistaakseen Nuorten Klubin jatkumisen kevään kokeilujakson jälkeen (mm. tilavuokrat, iltapalatarvikkeet) ja hankkiakseen sinne lisää pelejä ja ym. nuorten toivomien aktiviteetteja.


Kotipaikkakunta
Hämeenkyrö

Yhdistyksen virallinen nimi
Parkunmäen Apassit ry

Nettisivu, somekanavat
parkunmaenapassit.fi, #parkunmaen_apassit

Kuvaus
Parkunmäen Apassit on jalkapallon ja futsalin seura. Liikuttamme yli 400 lasta ja aikuista. Mahdollistamme urheiluharrastamisen laadukkaasti, kuitenkin kustannuksiltaan matalan kynnyksen harrastuksena. Seuran toiminnassa ei ole eriarvoisuutta, kaikki ovat tervetulleita toimintaan mukaan.

Tuen käyttötarkoitus
Tukisumma kohdennetaan seuran perustoimintaan. Vapaaehtoistoimijoiden kouluttamiseen sekä seuran harrastusolosuhteiden kehittämiseen.


Kotipaikkakunta
Kangasala

Yhdistyksen virallinen nimi
Kangasalan Urheilijat KU-68 ry

Nettisivu, somekanavat
www.ku-68.fi

Kuvaus
KU-68 on yleisseura, joka tavoitteena on tarjota liikunta- ja urheilumahdollisuus ”vauvasta vaariin”. Nuorimmat liikkujat ovat 2-vuotiaita temppukoululaisia ja vanhimmat liikkujat yli 90-vuotiaita seniorikuntoilijoita. Seuralla on laaja harraste- ja kilpaurheilupohjainen liikuntatarjonta niin lapsille kuin aikuisillekin.

Seuran tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa kaikille helppo liikunnan aloittaminen ohjatuissa matalan kynnyksen harrasteryhmissä. Harrastetoiminta on hyvin ohjattua ja innostavaa ja tärkeimpänä tavoitteena ryhmissä on liikunnan riemu ja sen kautta uusien taitojen oppiminen. Lisäksi tarjoamme laadukasta valmennusta valituissa kilpaliikunnan lajeissa (koripallo, salibandy, yleisurheilu).

Tuen käyttötarkoitus
Käytämme mahdollisen tuen kokonaisuudessaan vähävaraisten lasten liikuntaharrastusten turvaamiseksi. Olemme seurana sitoutuneet pitämään harrastusmaksut maltillisina nyt ja myös jatkossa. Siitä huolimatta kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuutta päästä harrastamaan ohjatusti. Myönnämme vapautuksia ja kevennettyjä kausimaksuja sellaisille lapsille, joille harrastustoimintaan osallistuminen ei olisi mahdollista ilman taloudellista tukea. Haluamme näin varmistaa, että entistä useammalla olisi mahdollisuus tulla mukaan liikkumaan.


Kotipaikkakunta
Kangasala

Yhdistyksen virallinen nimi
Lentopalloseura Kangasala Juniorit

Nettisivu, somekanavat
https://lpkjunnut.net/

Kuvaus
Lentopalloseura Kangasalan tarkoituksena on edistää lentopalloharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- ja tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Junioriyhdistys keskittyy pääasiallisesti tarjoamaan toimintaa lapsille ja nuorille.

Tuen käyttötarkoitus
Powercup on vuosittain järjestettävä maailman suurin nuorisolentopalloturnaus. Tänä vuonna se järjestetään Joensuussa ja LPK:sta matkataan paikan päälle jälleen isolla joukolla, yli 100 hengen turvin, pelailemaan lentopalloa kesäkuun alussa. Kauas on pitkä matka ja osallistumismaksut ovat merkittävät, joten käyttäisimme tukisumman yleishyödyllisesti alentamaan jokaisen osallistuvan juniorin kustannuksia.


Kotipaikkakunta
Lempäälä

Yhdistyksen virallinen nimi
Lempäälän Kisa ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.leki.fi/ https://www.facebook.com/LempaalanKisa/?locale=fi_FI https://www.instagram.com/lekiry/

Kuvaus
Vuonna 1904 perustettu Lempäälän Kisa ry tarjoaa laajassa mittakaavassa liikunta- ja urheilumahdollisuuksia Lempäälän ja lähikuntien asukkaille. Yhdistyksemme mahdollistaa matalan kynnyksen toimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille, myös kilpailullinen toiminta on jaostoissamme mahdollista. Tavoitteenamme on edistää kaikkinaista liikunnallista elämäntapaa,ja kaikkea sitä hyvää mitä se tuo tullessaan.

Tuen käyttötarkoitus
Lasten ja nuorten harrastamisen kustannustason nousua olisi hyvä pyrkiä mahdollisimman paljon hillitsemään.
Tukisumman käytämme ry:n ja jaostojemme lasten ja nuorten harrasteryhmien hintatason pitämiseksi mahdollisimman saavutettavana.


Kotipaikkakunta
Pirkkala

Yhdistyksen virallinen nimi
Pirkkalan Pirkat ry

Nettisivu, somekanavat
www.pirkkalanpirkat.fi, https://www.instagram.com/pirkkalanpirkat/, https://www.facebook.com/pirkkalanpirkat

Kuvaus
Pirkkalan Pirkat on pirkkalalainen monilajiseura, jolla on lajeina salibandy, lentopallo, koripallo, pesäpallo ja yleisurheilu. Seurassa on hieman yli 1200 jäsentä, joista suurin osa lapsia ja nuoria. Vuosittain vapaaehtoisena toimii yhteensä yli 200 henkilöä.

Pirkkalan Pirkkain tavoitteena on kehittää urheilu- ja liikuntatoimintaa siten, että mahdollisimman moni kuntalainen voisi harrastaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa edistämiseksi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua, kukin kykyjensä ja tarpeidensa mukaan.

Tuen käyttötarkoitus
Pirkkalan Pirkat käyttää tukisumman lasten ja nuorten harrastamisen tukirahastoon. Tukirahastolla mahdollistetaan, että kenenkään lapsen tai nuoren harrastus ei jää kiinni hänen perheensä taloudellisesta tilanteesta. Rahastosta myönnetään hakemusten perusteella tukea seuran toimintamaksuihin joko rahallisesti tai varustepakettina.


Kotipaikkakunta
Sastamala

Yhdistyksen virallinen nimi
Fc Vapsi Ry / T2014 ja P2014 joukkueet

Nettisivu, somekanavat
https://www.instagram.com/fcvapsit14/, https://www.instagram.com/fcvapsi_p2014/

Kuvaus
Tavoitteena tarjota harrastajille turvallinen harrastusympäristö, jossa jokainen saa ja uskaltaa olla oma itsensä! Pyrimme tarjoamaan jokaiselle sopivantasoista toimintaa niin kilpa- kuin harrastetasolla. Tärkeimpiä arvoja seurassamme ja joukkueissamme ovat yhteishenki, arvostus ja vastustajan kunnioitus.

Tuen käyttötarkoitus
Kesän leirimatkat ovat ikimuistoisia tapahtumia, jossa joukkuehenki kasvaa ja nuoret kokevat yhdessä liikunnan riemua. Haluamme mahdollistaa tulevan kesän leirimatkat mahdollisimman monille joukkueessa pelaaville nuorille. Tuki käytettäisiin kattamaan kesän leirimatkojen kustannuksia, jolloin kaikilla olisi mahdollisuus osallistua leiritapahtumiin.


Kotipaikkakunta
Valkeakoski

Yhdistyksen virallinen nimi
Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.pelastakaalapset.fi/valkeakoski/

Kuvaus
Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1959 perustettu yhdistys, joka ylläpitää pienryhmäkoti Kaarikotoa Valkeakoskella. Yhdistys toimii aktiivisesti ja pyrkii saamaan toimintaansa tunnetuksi Valkeakosken seudulla. Pyrimme rakentamaan yhteistyötä mm. kaupungin eri toimijoiden kanssa sekä osallistumaan Pelastakaa Lasten valtakunnallisiin hankkeisiin (esim. Eväitä Elämälle) ja tempauksiin (Lasten oikeuksien päivä).

Tuen käyttötarkoitus
Lasten harrastusten tukemiseen. Tuen tarve on koko ajan lisääntynyt ja hakemuksia tulee Pirkanmaan lisäksi myös mm. Hämeenlinnasta, eli toiminta-alueemme on laaja.


Kotipaikkakunta
Ylöjärvi

Yhdistyksen virallinen nimi
Ylöjärven Pallo YPA ry

Nettisivu, somekanavat
https://www.ylojarvenpallo.fi

Kuvaus
Tavoitteenamme on turvata matalan hintatason harrastusmahdollisuus erilaisissa tilanteissa oleville perheille, sekä lapsille että aikuisille. Joukkueiden omasta tavoitteesta riippuen harrastaa voidaan harraste- tai kilpatasolla.

Tuen käyttötarkoitus
Käyttäisimme tukisumman mahdollistamaan matalan kynnyksen harrastuksen myös jatkossa, yleisten hintatasojen koko ajan noustessa.