Kannustajat-äänestys syksy 2020 – tulokset

Pirkanmaan Osuuskauppa järjestää kahdesti vuodessa Kannustajat-äänestyksen, jonka kautta osuuskaupan 35 000 euron sponsorointituki ohjataan paikallisille lasten ja nuorten harrastustoimintaa tai hyvinvointia edistäville yhdistyksille.

Äänestykseen pääsevät mukaan kaikki siihen ilmoittautuneet yhdistykset, jotka täyttävät kannustajat.fi:ssä esitetyt kriteerit. Äänestyksessä asiakasomistajat pääsevät valitsemaan yhdistyksen, jolle he toivovat tuen kohdistuvan. Tuki jaetaan kymmenelle eniten ääniä saaneelle tamperelaiselle yhdistykselle ja kymmenelle eniten ääniä saaneelle yhdistykselle, jonka kotipaikka on muualla Pirkanmaalla.

Syksyn äänestyskutsu lähetettiin 16.–17.11.2020 sähköpostitse kaikille Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajille, jotka ovat ilmoittaneet Pirkanmaan Osuuskaupalle sähköpostiosoitteensa, eivätkä olleet kieltäneet tutkimuskyselyiden lähettämistä. Äänestysaikaa oli 30.11.2020 saakka. Ääniä annettiin yhteensä 11 266.

Tampere

Dream Team Cheerleaders DTC ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Dream Team Cheerleaders, eli tutummin DTC liikuttaa ja tarjoaa elämyksiä kaikenikäisille. Seuran arvoja ovat yhteisöllisyys, rohkeus ja tavoitteellisuus. Arvot näkyvät toiminnassa siten, että jokainen on osa kissaperhettä, jossa tavoitellaan rohkeasti unelmia. Toiminnan tavoitteena on tarjota laadukasta ja monipuolista urheilutoimintaa aina aloittelijasta huippu-urheilijaan. Joukkueissa harjoitellaan myös vuorovaikutustaitoja ja kannustetaan urheilullisiin elämäntapoihin. DTC:llä on lisäksi sekacheerleading- ja cheertanssi-joukkueita sekä joukkue erityistä tukea tarvitseville. Käytämme tukisumman esiintymisasujen päivittämiseen. Seuramme kaikki joukkueet esiintyvät seuran näytöksissä ja pääsevät käyttämään seuran esiintymisasuja. Yhtenäiset esiintymisasut lisäävät myös yhteisöllisyyttä! www.dreamteamcheer.fi
Instagram: @dreamteamcheerleaders
Facebook: Dream Team Cheerleaders

Elixiria Sport ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Elixiria Sport ry on vuonna 2019 perustettu tamperelainen voimisteluseura. Toimimme pääasiassa Tampereen itä-puolella, kiintopisteenä Vehmaisissa sijaitseva harjoitushalli Elixiria Center. Liikutamme jäseniämme joukkuevoimistelun ja lasten harrasteliikunnan parissa.

Elixiria Sportin visio on kiteytetty ajatukseen menestyvä seura - mieletön meininki. Tavoitteenamme on luoda elämyksiä sekä osallistavaa ja vahvaa seurahenkeä voimistelun parissa. Toimimme nykyaikaisesti, yhteisöllisesti ja läpinäkyvästi sekä kehitämme osaamistamme jatkuvasti.

Kannustajilta saatu tukisumma käytettäisiin Elixiria Centerin varustelun kehittämiseen. Haluamme tarjota visiomme mukaisesti harrastajillemme laadukasta toimintaa parhaissa olosuhteissa. Kattava varustelu aina leikkivarjoista kuntopalloihin mahdollistaa monipuolisen harjoittelun ja innostuksen lisäämisen liikunnan parissa. Tarkoituksenmukaiset välineet luovat paremmat puitteet harrastajien taitojen kehittämiselle sekä hyvän meiningin kasvattamiselle. www.elixiriasport.fi
instagram.com/elixiriasport
facebook.com/elixiriasport

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry / Malike-toiminta

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Malikkeen tehtävänä on edistää vaikeasti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja saada kokemuksia uusista asioista toimintavälineitä hyödyntäen.

Lisäämme osallistumisen mahdollisuuksia vaikeasti vammaisille lapsille ja aikuisille, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua voidakseen osallistua ja liikkua. Edistämme yhdenvertaisuutta vaikuttamalla heidän osallistumisen sekä toimijuuden toteutumiseen. Lisäksi järjestämme koulutusta, kursseja ja tapahtumia, joissa osallistuminen mahdollistetaan toimintavälineiden avulla. Tarjoamme myös toimintavälineiden kokeilumahdollisuuksia lainaustoimintamme kautta.

Jokaisella lapsella on oikeus osallisuuteen. Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja vammaissopimuksen toteuttamiseen. Vaikeasti vammaisten lasten yhdenvertainen osallistuminen ei kuitenkaan toteudu tällä hetkellä kaikilta osin. Esim. varhaiskasvatuksessa ja kouluilla ei ole tarvittavia toimintavälineitä käytössään. Saatu tukisumma käytetään vaikeasti vammaisille lapsille tarkoitetun luistelukelkan hankintaan. Luistelukelkan hinta on 2800 euroa, kun vammaton lapsi saa luistimet noin 50 eurolla. Malikkeella ei ole tarjota yhtään alle kouluikäiselle lapselle kokonsa puolesta sopivaa luistelukelkkaa, jolloin apuvälineitä käyttävä lapsi ei pääse mukaan luistelun riemuun. Mahdollisuus osallistua ehkäisee syrjäytymistä. www.malike.fi, www.facebook.com/maliketoiminta, www.instagram.com/maliketoiminta, www.twitter.com/maliketoiminta

Koovee suunnistus

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Koovee suunnistuksen lasten ja nuorten toiminnan halutaan olevan matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo tulla mukaan. Kooveen suunnistusjaoston nuorisotoiminta seuraa ajatusta, joka kannattaa jokaiselle lapselle omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa urheilua, joka on määrältään riittävää, laadultaan hyvää, monipuolista ja elämyksiä sekä haasteita tarjoavaa. Tavoitteena on tarjota laadukasta, monipuolista ja ympärivuotista suunnistustoimintaa 6–18-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Tavoitteena on myös, että jokainen nuori löytää toiminnasta itselleen sopivan tavan harrastaa ja / tai harjoitella suunnistusta. Tukisumma käytettäisiin erilaisiin lainavarusteisiin. Kisoissa tai leireillä yhtenäisyyttä ja yhteishenkeä tuovat myös yhtenäiset asut. Kasvaville lapsille ei näin tarvitse ostaa joka vuosi omaa uutta paitaa, kun sen voi saada lainaksi. Haluamme, että lajiin tutustuvilla ja sitä harjoittelevilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus käyttää harjoituksissa suunnistuksessa tarvittavia välineitä. Suunnistuskoulun ja nuorten ryhmän käyttöön hankittaisiin kompasseja sekä yösuunnistusharjoituksia varten lamppuja. https://koovee-suunnistus.fi/
Instagram: Kooveesuunnistus
Facebook: Koovee suunnistus

Linnainmaan Koti ja Koulu ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Linnainmaan Koti ja koulu ry on vanhempainyhdistys, jonka toiminta tukee kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Yhdistyksen keräämät varat käytetään Linnainmaan yhtenäiskoulun oppilaiden hyväksi. Varoilla tuetaan luokkien luokkaretkiä ja leirikouluja, hankitaan alakoululaisille xylitol-pastilleja, muistetaan lukuvuoden päätteeksi oppilaita stipendeillä, tuetaan koululla järjestettäviä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia sekä hankitaan koululle välituntivälineitä ja oppimista tukevia ohjelmistoja. Tukisummalla järjestettäisiin koululla oppilaille yhteinen tapahtuma, jonka sisältöön oppilaat voisivat itse vaikuttaa. Tavoitteena hyvä yhteishenki ja oppimisen ilo. Parin viime vuoden aikana yhteisiä tapahtumia ei ole voitu järjestää ja tällä tukisummalla saataisiin kouluvuosi hyvin käyntiin positiivisessa hengessä. https://linnainmaankotijakoulu.yhdistysavain.fi/
Facebook

Lupa Lapsuuteen ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Lupa Lapsuuteen ry on marraskuussa 2021 perustettu valtakunnallinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä voittoa tavoittelematon yhdistys. Monitoimijaisesti yhteiskehitämme lasten ja nuorten palliatiivisen ja saattohoidon psykososiaalisen tuen muotoja ja tukitoimia perhekeskeisesti ja tarvelähtöisesti. Toimintamme kivijalkana toimii alan tutkittu ja kokemustieto. Ydintehtäväämme on rekrytoida, kouluttaa, välittää ja toiminnanohjata perhetukihenkilöitä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä rinnalle palliatiivisen hoidon elämänvaiheeseen, jonka osa saattohoito on. Tavoitteemme on lisätä avointa puhetta lapsen kuolemasta osana perheiden elämää, myös yhteiskunnallisella tasolla. Toteutamme vahvaa vaikuttamistyöstä laajassa verkostossamme perheiden, erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä kolmannen sektorin ammattilaisten kanssa. Tarjoamme säännöllistä suruneuvontaa perhekeskeisesti. Teemme myös näkyväksi vapaaehtoistoiminnan merkitystä, arvoa ja tärkeyttä haavoittavassa elämäntilanteessa. Yhdistyksen arvot ovat inhimillisyys, myötätunto, läsnäolo ja osallisuus. Mahdollinen avustus turvaisi yhdistykselle ensimmäisten koulutettujen vapaaehtoisten perhetukihenkilöiden koulutuksen laadukkaan toteutumisen, säännöllisen suruneuvonnan sekä vertaistuellisten kohtaamisten toteutumisen perheille, jotka elävät lapsen tai nuoren saattohoidon elämänvaiheessa. https://www.lupalapsuuteen.fi/; https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo/l%C3%B6yd%C3%A4-vertaistukea/etsi-vertaistukea-hakukone/lupa-lapsuuteen
Facebook, Instagram, LinkedIn

Messukylän Työväen Voimistelu- ja Urheiluseura Toverit ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Messukylän Toverit ry tunnetaan urheiluväen keskuudessa nimellä MesTo. Se on 1915 perustettu urheilun yleisseura, jonka menestynein laji on tyttöjen ja naisten lentopallo. Seurallamme toimii kuluvalla kaudella D-tyttöjoukkue, joka pelaa tiikerisarjaa sekä kaksi tyttö/poikapallokouluryhmää, joissa lapset harjoittelevat lähinnä omaksi ilokseen, eivätkä osallistu varsinaiseen kilpailutoimintaan. Tavoitteenamme on tarjota lapsille ja nuorille mukava harrastus lentopallon parissa sekä turvata harrastuksen jatkuvuus pitämällä harrastusmaksut mahdollisimman edullisina. Tukisumman käytämme peliasu- ja harjoitusvälinehankintoihin. Tuki auttaa pitämään harjoittelun seurassamme edullisena myös jatkossa ja mahdollistaa kaikille lapsille tasavertaiset edellytykset osallistua toimintaamme. https://www.messukylantoverit.fi/  https://www.instagram.com/messukylantoverit/

Nuoret Lesket ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Yhdistyksen tavoitteena on tarjota leskille ja leskiperheiden lapsille mahdollisuus tavata samassa elämäntilanteessa olevia ja saada tukea suruun ja leskeyteen liittyvissä asioissa.
Yhdistys järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa neuvontaa leskeyteen liittyvissä asioissa. Yhdistys järjestää myös vertaistuellista toimintaa lapsille ja nuorille sekä tiedottaa muiden tahojen tarjoamasta toiminnasta. Toiminta on sitoutumatonta ja avointa kaikille leskeytyneille puolison kuolinsyystä, parisuhteen muodosta tai perhetilanteesta riippumatta.
Paikallisen vertaistukiryhmän, Tampereen seudun nuorten leskien tavoitteena lisäksi on että jokaisella pirkanmaalaisella alle 18-vuotiaalla vanhempansa menettäneellä lapsella olisi mahdollisuus kokea iloa  ja osallisuutta haasteellisesta elämäntilanteesta huolimatta ja tuntea vertaisuuden voima yhdessä. Päämääränänne vahvistaa lasten hyvinvointia. Kaikki paikallistasolla tehtävä työ tehdään vapaaehtoistyönä. Olemme hakeneet erityisesti lasten ja nuorten toimintaan paikallisesti tarvittavaa rahoitusta mutta emme ole sitä aikaisemmin saaneet.
Tarvitsemme taloudellista tukea, että voimme järjestää paikallisesti mahdollisuuden lapsille ja nuorille kokea myös yhteenkuuluvuutta ja vertaisuutta sekä saada myös tukea omaan suruun. Mahdollisella tukisummalla järjestämme tamperelaisille ja pirkanmaalaisille vanhempansa menettäneille lapsille ja nuorille yhteisen päiväretken, jossa kohteena olisivat esim. Linnanmäen huvipuisto,  kiipeilypuisto Sappee tai seikkailupuisto Flowpark. Antaisimme leskiperheille vielä mahdollisuuden vaikuttaa lopullisen kohteen valinnassa jos avustus saadaan. www.nuoretlesket.fi, https://twitter.com/nuoretlesket; https://www.facebook.com/nuoretlesket/ https://www.youtube.com/channel/UCdJzHth8SlAqvHmSHUJlZUA

Padel Tampere

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Padel Tampere järjestää harrastustoimintaa junioreille sekä aikuisille. Meillä on eritasoisia harrastusryhmiä. Junioreiden määrä on kasvanut viime vuoden aikana hurjasti ja lisää uusia junioreita olisi tulossa mukaan. Tällä hetkellä Padel Tampereen toiminnassa on mukana noin 200 junioria. Junioreita on 3-vuotiaasta  18-vuotiaaseen mukana toiminnassa. Padel Tampere käyttäisi saadun tukisumman junioritoimintaan sekä junioreiden kesätoimintaan.
Tukisumma mahdollistaisi myös tutustumistuntien järjestämisen uusille junioreille sekä nykyisille junioreille erilaisten pienten tapahtumien järjestämisen.
padeltampere.fi

Pirkanmaan Golf ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Pirkanmaan Golf liikuttaa aktiivisesti yli 60 junioria harrastelijoiden ja aloittelijoiden treeniryhmissä kesäkauden aikana. Golfin harrastaminen Messukylässä Tampereella on vaivatonta ja edullista. Meillä käytössä myös 9-väyläinen Par 3-kenttä joka on avoin kaikille. Tukisumma käytetään Pirkanmaan Golfin junioritoiminnan hyväksi harjoitustoiminnan peruskustannuksiin. www.golfkeskusmessukyla.fi
Facebook ja Instagram: PirkanmaanGolf

Rotary Internationalin piiri 1390 ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Rotary on kansainvälinen palvelujärjestö, jolla on niin paikallisia kuin kansainvälisiäkin palvelukohteita. Rotarytoiminnan perustana ovat paikalliset rotaryklubit. Uusin painopistealueemme on ympäristö. Tuemme paikallisesti ympäristökasvatusta ja ympäristötietouden lisäämistä. Teemme yhteistyötä mm. koulujen kanssa. Lapsille olemme käynnistäneet uutena ns. RotaKids toiminnan, jonka tavoitteena on antaa lapsille mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä hyvää omassa yhteisössään. Teemoina toiminnassa ovat esimerkiksi ystävyys, kiusaamisen ehkäiseminen, sosiaaliset suhteet, aktiivinen kansalaisuus, rauha, kulttuurien moninaisuus ja ympäristötyö. RotaKids toiminnan puitteissa järjestetään leirejä, tapahtumia ja toimitaan yhdessä esimerkiksi koulujen tai muiden järjestöjen kanssa. Vesireppujen hankintaan pirkanmaalaisiin kouluihin. Reput lahjoitetaan kouluille, joissa niitä hyödynnetään ilmiöpohjaisen opetuksen välineinä. Rotarit tekevät yhteistyötä SYKEn (Suomen ympäristökeskus) kanssa Vesireppu- hankkeessa. Yhteistyöllä edistetään ympäristökasvatusta, seurataan vesiympäristön tilaa sekä kannustetaan mukaan vesiympäristön seurantaan.
Vesireppu sisältää välineitä, materiaalia ja ohjeita, miten lapset voivat tehdä havaintoja  ympäristöstä, tutkia lähivesiä ja oppia ympäristön tilasta ja sen suojelusta itse tekemällä ja toimimalla.
https://rotary.fi/d1390

Sorin Sirkus

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Sorin Sirkus on merkittävä lasten ja nuorten sirkustaiteen edistäjä. Tehtävänsä se toteuttaa ylläpitämällä lasten ja nuorten sirkuskoulua, järjestämällä esitystoimintaa sekä tarjoamalla sirkusopetusta erilaisille kohderyhmille. Sosiaalinen sirkus on olennainen osa Sorin Sirkuksen toimintaa. Sosiaalisessa sirkuksessa sirkustaide toimii välineenä erilaisten ryhmien kanssa työskentelyssä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi Sorin Sirkuksen kohderyhmistä on nuoret joiden sosiaalisten suhteiden vahvistaminen ja osallisuuden lisääminen on tärkeä osa taidelaitoksen työtä. Rahoituksella mahdollistetaan jatko ensi syksystä alkaen jo hyvin toiminnassa oleville "Avoimille treeneille". Harjoituksiin on nuorten helppo laskeutua harjoittelemaan matalalla kynnyksellä ilmaiseen toimintaan, kahden sirkusohjaajan ohjauksessa.  Haluamme vahvistaa osallistujien sosiaalisia suhteita, nuorten itsetuntoa, sekä minäkuvaa ja tarjota erilaisia tapoja osallisuuden, sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen. www.sorinsirkus.fi

Syli ry, syöpään sairastuneiden lasten vanhempien yhdistys

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Yhdistyksen toiminta tapahtuu vapaaehtoistyön voimin ja lahjoitusten avulla.
Yhdistyksemme järjestää jäsenperheille vertaistukitapahtumia, ylläpitää jäsenperheiden käytössä olevia asuntoja, jossa kauempaa tulevat perheet voivat majoittua lapsen ollessa sairaalassa hoidoissa.
Yhdistyksemme tukee myös perheitä sairauden yllättäessä alkuavustuksen voimin, sekä lääkekustannuksissa.
Mahdollinen tukisumma käytettäisiin ensitalven vertaistukitapahtumaan, joka on suunnattu jäsenperheille.
Nuo vertaistukitapahtumat ovat todella tärkeitä yhdistyksemme tapahtumia.
Näissä tapahtumissa perheet pääsevät näkemään toisiaan ja antamaan tukea toisilleen lapsen sairauden taipaleella.
Moni näistä yhdistyksen tapahtumista on ainoita tapahtumia, minne jäsenperheet voivat osallistua, kun lapsi on infektioriskissä.
www.syliry.fi

Tampere Saints ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Tampere Saintsilla on aktiivista ja kunnianhimoista junioritoimintaa. Keväällä 2017 Saintsin pitkäjänteinen ja määrätietoinen junioritoiminnan kehittäminen palkittiin Suomen Olympiakomitean myöntämällä Tähtiseura-tunnuksella. Tunnus kertoo seuran junioritoiminnan laadukkuudesta. Juniorijaoston tavoite on jatkossakin toimia Tähtiseura-kriteerien mukaisesti ja ylläpitää tätä statusta.

Tampere Saintsin juniorijaoston päämääränä on lisätä amerikkalaisen jalkapallon junioritason harrastamista kaikissa ikäluokissa Tampereella ja Pirkanmaan alueella ja tehdä lajista haluttu ja kiinnostava. Erityisesti  tyttöharrastajien määrää on tarkoitus kasvattaa ja vuonna 2022 seura panostaakin kouluvierailuihin esitelläkseen lajia niin ala- ja yläkouluissa kuin lukioissakin.

Juniorijoukkueet löytyy monesta ikäluokasta. Saintsin U11-joukkue tarjoaa perheen alakouluikäisille mahdollisuuden tutustua jenkkifutiksen saloihin turvallisessa ympäristössä. Toiminta on tavoitteellista, mutta ei liian vakavaa. U11 ja U13 joukkueet pelaavat kesällä turnausmuotoisesti. U15 pelaa kaudella 2022 ykkösdivisioonassa ja Saintsin U17-juniorit tekevät  yhteistyötä Pori Bearsin kanssa nimellä United Kings, pelaten myös 1.divisioonassa. 15-20 vuotiaat tytöt pelaavat SM-sarjassa.

Tampere Saints haluaa tarjota kaikille pelaajille varallisuudesta riippumatta, tasapuolisen mahdollisuuden lajin harrastamiseen. Tämä tapahtuu konkreettisesti tarjoamalla aluksi maksuttomia kokeilukertoja, lainavarusteita ja edullisia vuokravarusteita, sekä pitämällä kausimaksut kohtuullisina. Kesällä järjestetään myös 9-11 vuotiaille tytöille ja pojille matalan kynnyksen Jefukoulu , josta on myöhemmin helppo siirtyä varsinaisen joukkuetoiminnan piiriin. Lisäksi Tampere Saints panostaa erityisesti valmentajien kouluttamiseen, jotta jatkossakin voidaan tarjota laadukasta juniorityötä. Tukisumma käytettäisiin edellämainittujen asioiden sekä mm. juniorijoukkueiden ottelutapahtumien sekä ottelureissujen  mahdollistamiseen. https://tamperesaints.fi/juniorit/
Instagram: @tamperesaintsjuniorit
Facebook: https://www.facebook.com/tamperesaintsjuniorit

Tampereen 4H-yhdistys / 4H Business Lab Tampereen seutu

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
4H Business Lab Tampereen seutu on paikallisten 4H-yhdistysten yhteistyöhanke, jonka päätehtävänä on kasvattaa ja kehittää nuorille (13-28-vuotiaille) suunnattua 4H-yritystoimintaa. 4H Business Lab toimii kahdeksan (8) kunnan alueella. Mukana ovat Tampere, Ylöjärvi, Kangasala, Orivesi, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti ja Nokia

4H Business Lab tarjoaa mm.
4H-yritysvalmennuksia
Tukea ja opastusta 4H-yritystoimintaan
4H-yritys tapahtumia/tapaamisia
Ajankohtaisia teema valmennuksia 4H-yrittäjille

4H Business Lab Tampereen seutu on jo olemassa olevien 4H-yrittäjiien sekä uusien 4H-yrittäjien käytettävissä oleva toiminto, jonka voit tavata niin verkossa kuin livenä Pop Up- tiloissa yhteistyö yhdistysten alueilla.

Kannustajat tuella järjestäisimme nuorille 13-28-vuotiaille 4H-yrittäjille kesätapaamisen Tampereen Särkänniemessä. Tavoitteena olisi saada mahdollisimman moni 4H Business Lab Tampereen seudun alueen ( Tampere, Ylöjärvi, Kangasala, Orivesi, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti ja Nokia) 4H-yrittäjä mukaan huvipuistopäivään ja samalla tuoda 4H-yrittäjiä yhteen verkostoitumaan ja tapaamaan toisiaan. https://tampere.4h.fi/4h-business-lab-tampereen-seutu/
Instagram: @4hbusinesslabtampereenseutu

Tampereen Icehearts ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen ja perheen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Olemme olemassa, jotta yksikään lapsi ei jää yksin.

Autamme lasta näkemään hyvän itsessään ja muissa. Tarjoamme pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea lapsen hyväksi nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein. Kasvattaja tukee joukkueeseen valittuja lapsia 12 vuoden ajan.

Toimintamallin avulla ennaltaehkäistään osattomuutta ja syrjäytymistä sekä kohennetaan inhimillistä hyvinvointia.

Jokapäiväisestä toiminnasta aiheutuviin 12 joukkueen kuluihin kuten mm. välipaloihin, lasten ja nuorten harrastusvälineisiin (mailat, pallot, peliasut jne.) sekä kesän retki- ja leirimenojen kattamiseen. https://www.icehearts.fi/

Tampereen Lastenklinikan Tuki ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Tampereen Lastenklinikan Tuki ry toimii Taysin Lasten ja nuorten sairaalan tukena monin tavoin. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi saa kivaa tekemistä pitkien ja raskaidenkin sairaalahoitojen aikana ja niiden väleillä. Toimintaamme voi osallistua koko perheenä, jotta saamme tarjottua yhteistä iloa ja tuettua potilasperheitä lapsen sairauden aikana. Vapaa-ajantoimintaamme järjestetään potilasperheiden toiveiden mukaan laajan yhteistyökumppaniverkoston turvin. Erityisen pidettyjä toimintojamme ovat olleet sirkustoiminta, hevostoiminta, perheiden yhteiset kokkausillat ja karvakaveriretket. Näitä toivomme voivamme järjestää jatkossakin. Käyttäisimme tukisumman sirkustoiminnan järjestämiseen niille lapsille, jotka infektioherkkyyden vuoksi eivät voi poistua sairaalan osastolta. www.lahjoitalapsille.fi
Instagram: @pienetpotilaat
Facebook: Tampereen Lastenklinikan Tuki
Twitter: @pienetpotilaat

Tampereen Sisu ry, joukkuevoimistelu

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Tampereen Sisu on vuonna 1960 perustettu monilajiseura, jossa on toimintaa niin kilpa- kuin kuntoliikunnankin parissa. Sisun selkeästi suurin jaosto on voimistelujaosto ja lajeista telinevoimistelu sekä joukkuevoimistelu, jotka ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan ja harrastajamääriään merkittävästi. Joukkuevoimistelua on tarjolla esivalmennusryhmistä alkaen aina kansainväliselle huipputasolle asti. Tukisummalla haluaisimme edistää Tampereen Sisun joukkuevoimistelun lapsiryhmien harrastajien ja huoltajien tietoa ja ymmärrystä harjoittelun, levon sekä terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkityksestä ja tärkeydestä. https://tampereensisu.fi/, https://tampereensisu.fi/joukkuevoimistelu/, https://www.instagram.com/tampereen_sisu/,

Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Perustamme Tampereen keskustaan, osoitteeseen Itsenäisyydenkatu 2 Suomen ensimmäisen Ukraina Talon.
Ukrainalaiset perheet ovat joutuneet sodan vuoksi jättämään oman kodin joten Ukraina Talo on kuten koti lapsille ja nuorille. He voivat leikkiä, pelata ja oppia Suomen kieltä vuorovaikutteisesti. Haluamme tehdä tilasta tosi monipuolisen ja turvallisen ympäristön. Tampere on Kiovan ystävyyskaupunki ja toteutamme hankkeen yhdessä tamperelaisten kanssa joten tottakai myös Ukraina Taloon ovat tervetulleita kaikki tamperelaiset lapset eli tila ei ole vain ukrainalaisille. Haluamme että kultuuria opitaan molemmin puolin ja saadaan kavereita.
Tarvitsemme tilaa varten kalusteita, pelejä, projektorin, leikkikaluja sekä jonkin verran palkattua ammattitaitoista työvoimaa. facebook.com/uatampere

Tappara ry, Tappara U9 (2013 syntyneet)

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Tappara U9 joukkueessa pelaa 57 poikaa, iältään 8-9 vuotiaita. Joukkueemme kasvatukselliset tavoitteet ovat terveen itsetunnon kehittäminen, sosiaalisuuteen kasvaminen ja urheilullisen elämäntavan omaksuminen. Joukkueemme on lapsilähtöinen. Haluamme innostaa lapsia harrastamaan jääkiekkoa ja muuta liikuntaa edellytystensä ja tarpeittensa mukaan. Samalla luomme sekä pohjaa liikunnalliseen elämäntapaan että mahdollistamme kasvamisen kilpaurheilijan uralle. Joukkueemme harjoittelee kolme kertaa viikossa, osallistumme Leijonaliiga sarjaan Pirkanmaan alueella sekä pelaamme paljon harjoitusotteiluita eri puolilla Suomea. Tukisumma käytetään joukkueemme junioreiden kausimaksujen alentamiseen, jotta kaikkien pelaajien olisi mahdollista harrastaa joukkueessamme perheen tulotasosta riippumatta. Joukkueelle syntyy kuluja esimerkiksi  jää- ja salivuoroista sekä turnausmaksuista. Instagram: tappara2013
Kotisivut: http://juniorit.tappara.fi/juniorit/joukkueet/u9_12_ita.html

Varala-Tiimi ry / Taitoluistelujaosto

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Toiminnan tarkoituksena on  mahdollistaa mielekäs harrastaminen mahdollisimman monelle (lapsista aikuisiin), tarjota vaihtoehtoisia kehityspolkuja omien taitojen,  tason ja kehitystavoitteiden mukaan, liikunnan iloa unohtamatta!  Seurallamme on ryhmiä aina luistelukoulusta  useisiin kilparyhmiin. Järjestämme myös Soveltavaa luistelua erityistä tukea vaativille lapsille ja nuorille. Hankimme seuralle uusia oheisharjoitteluvälineitä sekä järjestämme mukavat kauden päättäjäiset, joita emme ole (koronatilanteen takia) pystyneet järjetämään kahteen vuoteen.

Vehmaisten Urheilijat ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Vehmaisten Urheilijat on tamperelainen kaupunginosaseura, jonka suurimpina lajeina ovat yleisurheilu ja futsal sekä lisäksi lajivalikoimaan kuuluu jalkapalloa, lentopalloa, koripalloa, jääkiekkoa ja salibandya. Yleisurheilussa liikutetaan vuosittain yli 300 lasta ja nuorta. Tavoitteenamme on pitää heidän toimintamaksunsa kohtuullisina ja antaa näin kaikille halukkaille mahdollisuus harrastaa. Yleisurheiluryhmissä ja urheilukouluissa työllistämme seuran omia nuoria ohjaustehtävissä. Seura maksaa ohjaajille ja valmentajille koulutukset kaikissa lajeissaan sekä panostaa vahvasti muuhunkin seuratoiminnan kehittämiseen. Vehmaisten Urheilijoilla on niin menestyksekästä kilpailutoimintaa kuin monenlaista harrastus- ja kuntoilutoimintaakin. Olemme useiden vuosien ajan tarjonneet kesälomakuukausien aikana Aamun urheilukoulun nimellä kulkevaa matalan kynnyksen harrasteliikuntaa Vehmaisten urheilukentällä arkiaamupäivisin. 4-12-vuotiaita lapsia on osallistunut 100-200 / kesä. Lisäksi noin 150 harrastajaa  on mukana eri ikäisten  yleisurheilukouluissa. Urheilukouluohjaajina (n. 15 henkilöä / kesä) ovat toimineet seuran omat 14-18-vuotiaat nuoret, joille olemme siis voineet tarjota kesätyötä. Nuorten työllistämistä pidämme liikuntatoiminnan järjestämisen ohella erittäin tärkeänä. Olemme myös koko ajan kouluttaneet ohjaajiamme. Tukisumman käyttäisimme nuorten palkkaukseen ja lasten osallistumismaksujen kohtuullisena pitämiseen, jotta kaikilla halukkailla olisi tasavertainen mahdollisuus liikkua. www.vehu.fi

Vuoreksen Valloittajat ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Vuoreksen Valloittajat on Tampereen Vuorekseen perustettu suht tuore partiolippukunta. Kaupunginosan lapsille, nuorille ja aikuisille on tarjolla elämyksiä luonnossa, kokemuksia partioretkiltä ja nautintoja iltanuotiolla, partioihanteita kunnioittaen. Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Tukisumma käytettäisiin uusiin varusteisiin, nimittäin puolijoukkueteltta tarjoaisi kerralla isommalle porukalle mahdollisuuden päästä tutustumaan luonnossanukkumisen saloihin. www.vuoreksenvalloittajat.fi
@vuoreksenvalloittajat
Facebook: Vuoreksen Valloittajat

Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry, Toimela

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Toimela järjestää matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintaa 7-15 -vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Toimintamme koostuu avoimesta toiminnasta, harrastusryhmistä, tapahtumista ja retkistä. Toimintaamme ohjaavat arvot: ihmislähtöisyys, yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys. Tukirahalla mahdollistaisimme linja-autoretken 50:lle lapselle ensin Tiedekeskus Heurekaan Vantaalle ja paluumatkalla Kissankulman eläinpihaan Hämeenlinnaan. Haluamme tarjota lapsille mahdollisuuden tutustua tieteeseen ja teknologiaan Heurekan ydinajatuksen, oivaltamisen ilon kautta. Kissankulman eläinpihassa lapset pääsisivät tutustumaan maatilan eläimiin lähietäisyydeltä lämminhenkisessä ilmapiirissä. Uskomme, että molemmat kohteet voivat olla usealle lapselle uusia ja ainutlaatuisia kokemuksia. www.yst.net
Facebook: Toimela YSTI ry
Instagram: @Toimela
Snapchat: toimela2020
YouTube: Toimela Hervanta

YMCA Tampere / Tampereen NMKY

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Toimintamme päätavoite on tukea lasten ja nuorten kasvamista teemalla Empowering Young People. Toiminnassamme on viikoittain mukana noin 700 lasta ja nuorta (joukkueet ja kerhotoiminta). Tarjoamme taitoa ja intoa liikkumiseen varhaisessa vaiheessa, koska niistä rakentuu toimivia työkaluja elämän polulle. Käytämme tuen lasten liikuntaharrastuksen laadun nostamiseen hankkimalla välineitä, joilla kehitämme harjoitteluympäristöä sekä monipuolistamme liikuntasisältöjä. Osaavat ohjaajat, innostavat välineet, leikit ja kisailut tuottavat iloa, intoa ja onnistumisia lasten liikuntaharrastukseen. ymcatampere.fi / ymcatamperekoripallo.fi

Muu Pirkanmaa

Hämeenkyrö: Kyröskosken Työväen Voimistelu- ja urheiluseura Kiskojat ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Kyröskosken Kiskojat on Hämeenkyrössä toimiva koripalloseura, joka tarjoaa matalaa kynnystä harrastuksen pariin erilaisten harjoitusryhmien muodossa. Niihin voivat osallistua kaikki mukaan haluavat taitotasosta, iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Tukisumma käytetään vahvassa nousussa olevan junioritoiminnan kehittämiseen tarvittavien salivuorojen, välineiden ja alhaisten kausimaksujen muodossa, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa ammattitaitoisesti ohjattuna. https://www.kyroskoskenkiskojat.fi/

Ikaalinen: Ikaalisten Tarmo ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Ikaalisten Tarmo on vuonna 1908 perustettu pesäpalloseura Ikaalisista. Tarmon kotikenttänä on luonnonkaunis Ikaalisten pesispuisto, jonne aikoinaan rakennettiin Suomen ensimmäinen hiekkatekonurminen pesäpallokenttä.
Meidän tavoitteena on kehittää ja luoda lapsille uusia tapoja liikkua. Tarmon palvelut ovat matalan kynnyksen toimintaa ja ne ovat aivan kaikille. Haluamme tarjota pesäpallon ilosanomaa myös naapuripaikkakunnissa missä pesäpalloa ei vielä pelata. Olemme aloittamassa pesiskoulut tulevana kesänä jo kolmessa eri kunnassa. Ikaalisissa olemme luomassa lapsille kerhoja ja tapahtumia, missä lapset pääsevät tutustumaan uusiin lajeihin. Tuemme lapsia yhteistyössä muiden paikallisten seurojen kanssa monipuoliseen liikuntaan ja haluamme olla auttamassa lapsia löytämään omat liikunnalliset harrastukset.
Tuki menee ohjaajien palkkaukseen ja harrastetoiminnan markkinointiin. Haluamme saada ammattilaiset ohjaamaan lapsia ja motivoimaan liikunnan pariin. Panostaminen lasten liikkumiseen mahdollistaa paikallisten urheilijalupausten kehityksen jo pienestä pitäen. Liikunnan ilo kuuluu kaikille. Me olemme valmiita auttamaan siinä. www.ikatarmo.fi

Ikaalinen: Ikaalisten urheilijat

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Ikaalisten urheilijoiden jalkapallo- yleisurheilu-, kamppailu-, hiihto- ja salibandyjaostot järjestävät 5-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille harrastustoimintaa. Toiminnan perustana on harrastuksen edullisuus ja pienen paikkakunnan yhteisöllisyyden korostaminen. Kaikissa lasten ja nuorten ikäluokissa seuran tuella harrastuksen kustannukset pidetään erittäin matalina ja vähävaraisten perheiden harrastusta tuetaan vuosittain esimerkiksi ilmaisella kausimaksulla ja seuran maksamilla lisenssi- ja vakuutusmaksuilla.

Tärkeintä seuran toiminnassa on, että yksittäisen harrastajan kulut eivät nouse liian korkeiksi, vaan kaikilla on rahallisesti mahdollista harrastaa.

Varusteiden hankintaan ja joukkueiden kulujen tukemiseen. Esimerkiksi ikäluokalta toiselle kiertäviä kilpailuasuja, joukkueiden osallistumismaksuja kilpailuihin ja pakollisia suojavarusteita. Seuran henkilöstökulut ovat erittäin pienet, sillä lähes kaikki toiminta hallinnosta valmennukseen ja huoltoon toteutetaan vapaaehtoistyönä. Näin tuki kohdistuu suoraan yksittäisille, alaikäisille harrastajille ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua toimintaan perheen taloudellisista lähtökohdista huolimatta. www.ikaalistenurheilijat.fi
Jaostokohtaiset sometilit FB ja IG

Kangasala: Kangasalan lukion vanhempainyhdistys

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Kangasalan lukion vanhempainyhdistys tukee koulun ja sen opiskelijoiden toimintaa. Vanhempainyhdistys on mukana järjestämässä jokavuotisia, perinteisiä Wanhojen tansseja, järjestää nimekkään kulttuuriesiintyjän penkkaripäivään ja hoitaa kahvituksia koulun muissa tapahtumissa. Lisäksi vanhempainyhdistys antaa stipendejä ja avustuksia mm. opiskelijoiden opintoihin liittyviin matkoihin sekä koulun kilpailujen tai turnajaisten palkinnoiksi. Yhdistys jakaa vuoden lukiolainen -stipendin keväisin yhdelle lukion tytölle ja pojalle, ja kaksi 100 euron stipendiä ensimmäisen vuoden aktiivisille opiskelijoille oppilaskunnan ehdotusten perusteella. Vanhempainyhdistys myös nimeään yhdessä Lukion Seniorien kanssa Kunniaylioppilaan. Vanhempainyhdistys vahvistaa omalla toiminnallaan Kangasalan lukion tunnettuutta ja näkyvyyttä. Mahdollinen tukisumma käytetään Kangasalan lukion lukiolaisten hyvinvoinnin tukemiseen ja yhteisölliseen toimintaan. https://www.kangasalanlukio.fi/yhteystiedot/vanhempainyhdistys/

Kangasala: Mannerheimin lastensuojeluliitto, Sahalahden osasto

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Mottomme on: tehdään itse ja ollaan yhdessä vanhempina muillekin kuin omille lapsillemme. Me emme jää odottamaan, että joku tekisi jotain, vaan teemme itse. Talkoilla ja vapaaehtoisesti saa aikaa hyvin paljon. Haluamme siis kasvattaa myös aikuisia vastuuseen muistakin kuin vain omista lapsistaan. Vain yhdessä tekemällä syntyy yhteisö. Kun jokainen tuo kekoon enemmän korsia kuin itse ottaa, keko kasvaa ja komistuu.
Yhdistys järjestää erilaista toimintaa paikallisille lapsiperheille maksutta ja pientä maksua vastaan. Meillä on erilaisia tapahtumia, joihin on vapaa pääsy kaikilla.
Koronan väistyessä pääsemme jälleen kehittämään toimintaamme lisää ja saamme tapahtumat pyörimään.
Tukisumma käytetään muskaritoiminnan käynnistämiseen mm. ohjaajan palkkioon, soitinten hankintaan ja toimitilan kuluihin. Tuella hankitaan myös liikuntavälineitä koko perheen touhutunnin käyttöön. Lisäksi summalla hankitaan uusia leikkikaluja kesän leikkikenttätoimintaan. MLL Sahalahti | Facebook

Kangasala: Kangasalan Kirkkoharjun Koulun Vanhemmat ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Tavoitteena on luoda koulun oppilaille turvallinen kouluympäristö, hyvä yhteishenki ja mukavia tapahtumia. Olemme tukemassa koulun toimintaa ja oppilaita hankkimalla välituntivälineitä ym. tarvikkeita ja lisäksi myönnämme retkiavustuksia ja stipendejä. Koululla ja vanhempainyhdistyksellä on tiivis yhteistyö. Tukisumma käytetään Kirkkoharjun koulun oppilaiden yhteishengen / kaverisuhteiden vahvistamiseen, liikuntakerhojen järjestämiseen ja välituntivälineiden uudistamiseen. Tämän lisäksi järjestäisimme huoltajille luentoja ja tapahtumia vahvistamaan vanhemmuutta. https://www.facebook.com/groups/491194181458762/?ref=share

Lempäälä: Hiisi-Golf ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Golf on hieno harrastus, jota eri ikäiset henkilöt voivat harrastaa yhdessä luonnossa liikkuen. Lajista kiinnostuneille Hiisi-Golf järjestää kesäisin kokeilutapahtumia, joihin kaikki ovat tervetulleita. Lapsille ja nuorille on kesäisin seuraohjaajien järjestämiä harjoituksia viikottain . Seura järjestää aktiivisesti kilpailuja ja tapahtumia kaiken ikäisille golfin harrastajille.
Hiisi-Golfin tavoitteena on tehdä lajin aloittaminen mahdollisimman helpoksi. Lainaamme golfmailoja junioreille, jolloin alkuun ei tarvitse hankkia omia välineitä.
Hiisi-Golf ry järjestää kesällä lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia, joissa voi kokeilla golfia. Lisäksi seura järjestää viikottain ohjattuja harjoituksia lapsille ja nuorille. Käytämme tukisumman kokeilutapahtumien järjestämiseen sekä pieniin palkintoihin aktiivisille harjoituksiin osallistujille. www.hiisi-golf.fi

Lempäälä: Lempoisten koulun vanhempainyhdistys ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Lempoisten koulun vanhempainyhdistyksen tavoitteena on kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen sekä yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen. Kodin ja koulun hyvä ja mutkaton yhteistyö tukee lasten ja nuorten kasvua, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vanhempaintoiminnan kautta vanhemmat oppivat tuntemaan koulun aikuisia, lasten kavereita ja heidän kotiväkeään. Kun tunnemme toisemme, arjen iloja ja pulmia on helpompi jakaa ja ratkoa.

Vanhempien järjestämä toiminta koulussa vahvistaa yhteisöllisyyttä. Vanhempainyhdistys mm. jakaa Kiva kaveri- stipendejä, hankkii välituntitarvikkeita ja koulun kirjastoon lisää luettavaa sekä järjestää erilaisia tempauksia koulun oppilaille.

Tukisummalla hankittaisiin koulun oppilaille ulkopingispöytä, jota oppilaat ovat kovasti toivoneet. Koulun pihalla viettää aikaa lapsia ja nuoria myös vapaa-ajalla ja näin saisimme heille lisää aktiviteetteja.

Lempäälä: Lempäälän Kisa Yleisurheilu

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Yleisurheiluperhe - Harrastajista huippuihin

Tavoitteenamme on lempääläinen yleisurheiluperhe, jossa eri-ikäiset ja –tasoiset urheilijat ja muut seuratoimijat voivat harrastaa yleisurheilua yhdessä, toisiaan tukien ja hyvässä hengessä.

Seuran arvot
- Lasten ja nuorten urheilu on meille sydämen asia.
- Teemme seuratyötä yhdessä hyvässä hengessä.
- Haluamme seurana ja yksilöinä kehittyä pitkäjänteisesti.

Järjestämme ohjattua urheilukoulutoimintaa kaikenikäisille harrastajille sekä yleisurheilun valmennustoimintaa kilpaurheilijoille. Olemme myös aktiivinen kilpailu- ja tapahtumajärjestäjä.

Tukisumma käytetään lasten ja nuorten ryhmiemme ohjaajien ja valmentajien koulutuksiin sekä urheilukoulun tapahtumien ja yhteisten kilpailumatkojen järjestämisen kustannuksiin. www.lekiyu.net
Facebook: lekiyleisurheilu
Instagram: @lekiyleisurheilu

Lempäälä: Kyynärön Kiertäjät ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Partio on hauska ja monipuolinen harrastus, jossa opetellaan uusia taitoja tekemällä ja toimimalla yhdessä oman ryhmän kanssa. Kyynärön Kiertäjät on Hämeen alueen suurimpia lippukuntia eli paikallisyhdistyksiä. Mukana säännöllisessä toiminnassa on yli 150 lasta ja nuorta alle kouluikäisistä perhepartiolaisista samoajiin (alle 18v.). Aikuiset toimivat lippukunnassa vapaaehtoisina ryhmänohjaajina sekä erilaisissa toimintaa tukevissa pesteissä. Kyynärön Kiertäjät ry järjestää joka vuosi lippukuntaleirejä ja ikäkausien retkiä, joiden osallistumismaksut halutaan pitää maltillisina. Käytämme tukisumman lasten ja nuorten retki- ja leiritoiminnan kuluihin, esimerkiksi leiri- tai retkipaikan vuokraan, ruokailuihin ja tarvikkeisiin. https://kyki.yhdistysavain.fi/
Facebook: KyynaronKiertajat
Instagram: kyynaronkiertajat

Mänttä-Vilppula: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mänttä-Vilppulan paikallisyhdistys ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Toimimme paikallisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyväksi tarjoamalla erilaisia tapahtumia ja tempauksia sekä vaikuttamalla yhteiskunnallisesti. Tarjoamme kaikille paikkakunnan alle 15-vuotiaille ilmaisen uimahallikäynnin paikkakunnan omassa uimahallissa. Lisäksi kehitämme vauvalahjaamme vuonna 2023 syntyville vauvoille paikallisten yritysten kanssa. Facebook @MLL Mänttä-Vilppulan paikallisyhdistys

Nokia: Nokian Judo ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Judo - values for life. Nokian Judossa on ryhmät muksuista senioreihin. Judo on monipuolinen kamppailulaji, jonka perusajatus on toisen kunnioittaminen - mikä olisikaan sen ajankohtaisempaa. Muksujudossa harjoittelu on leikkimielistä oman kehon taitojen kerryttämistä joustavalla tatamilla. Junnujudossa taidot kasvavat ja omia taitoja aletaan pikkuhiljaa testaamaan kisoissakin. Otteluissa henkinen vahvuus kasvaa - voit oppia vain paremmiltasi! Kaikki harjoitukset alkavat ja päättyvät hetken hiljentymisella - itse harjoituksessa sen sijaan hiki tulee ja niin kestävyyskunto kuin lihaskunto kasvavat tasaisesti ja monipuolisesti ottelutaitoja unohtamatta. Nokian Judossa kaikkia tuetaan ja yhteishenki on hyvä - meillä voit harrastaa judoa haluamallasi tavalla, joko perusharrastajana, kisaajana tai kehittyä ohjaajana tai vaikkapa halutessasi tuomarina. Erilaiset roolit judossa myös kehittävät lasten ja nuorten vastuuntuntoa ja luovat hyviä onnistumisen kokemuksia. Käyttäisimme tukisumman jäsenien hyväksi tukemalla judotapahtumiin osallistumista. Judossa on tärkeää kohdata uusia "vastustajia ja oppia paremmilta". Siksi on tärkeää osallistua Suomen Judoliiton valtakunnallisiin laadukkaisiin tapahtumiin. Nokian Judo täytti tänä vuonna 20 vuotta - koko toimintamme ajan olemme tukeneet jäseniemme ohjaajakoulutusta, judokursseja ja leirejä - monelle lapselle ja nuorelle tuki on todella tärkeä.  Järjestämme jälleen myös suositun perinteisen kesäleirin Nokian Linnavuoressa -  monelle lapselle kesän unohtumaton kokemus on ollut leirin saunailta & uinnit makkaranpaistoineen!! https://nokianjudo.sporttisaitti.com/

Nokia: Nokian Palloseura ry, JP11 (vuonna 2011 syntyneet futispojat)

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Joukkueemme tarjoaa innostavan ja liikunnallisen jalkapalloharrastuksen kymmenille pojille, valmentajille ja muille tukijoukoille. Joukkueessamme kaikki saavat harjoitella ja pelata kannustavassa ympäristössä oman taitotasonsa ja innokkuutensa mukaisesti. Tavoitteemme on innostaa pojat liikkumaan ja opettelemaan jalkapallon lajitaitoja sekä toimimaan yhdessä sovittujen pelisääntöjen ja reilun pelin hengen mukaisesti niin joukkueessa kuin sen ulkopuolella. Kohdentaisimme Kannustajat-tukisumman ensisijaisesti joukkueen yhteisiin harjoituskustannuksiin. Vaikka Nokialla on hyvät jalkapallon harjoitusolosuhteet läpi vuoden, on harrastaminen talvikauden hallimaksuista johtuen melko kallista. Korona-ajalla on ollut vaikutusta perheiden taloudelliseen tilanteeseen, ja pidämme tärkeänä, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus jatkaa rakkaan harrastuksensa parissa myös jatkossa. Siihen tukisumma olisi erinomainen apu. Joukkueen oma Instagram; @nopsp11
Seuran www-sivut: https://nokianpalloseura.sporttisaitti.com

Nokia: Siuron Voimistelu- ja Urheiluseura r.y.

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Olemme yksi Suomen vanhimmista urheiluseuroista, toimintamme pienellä kylällä on erittäin vireää. Tarjoamme lapsille, nuorille ja aikuisille monipuolista matankynnyksen kuntoliikuntaa. Nuorimmille 3-4 vuotiaille tarjolla on temppujumppaa ja liikuntakerhoa, vanhemmat lapset ja nuoret ninjailevat, agroilevat ja opettelevat erilaisia pallopelejä pallokerhossa. Nuorille ja aikuisille on tarjolla sulkapalloa, lentopalloa, kuntonyrkkeilyä, kehonhuoltoa ja kahvakuulaa. Kesäisin pidämme suuren suosion saavuttaneen kaksiviikkoisen uimakoulun uimarannalla, ryhmiä on 4-10 -vuotiaille. Lisäksi järjestämme erilaisia tapahtumia kylällämme aikuisille ja lapsille, joissa tärkeintä on hyvä tunnelma ja liikunnan riemu. Tukisummalla hankkisimme trampoliinin, jota tarvitsisimme etenkin agrossa ja ninjoissa volttien ja muiden temppujen harjoittelun apuna. Uimakouluihin hankkisimme kelluvan patjan, jonka avulla lapset pääsisivät harjoittelemaan monia uusia taitoja mm. hyppäämistä ja vedestä pelastautumista. www.siurontuisku.fi
www.facebook.com/groups/siurontuisku/ instagram.com/siurontuisku/

Orivesi: Oriveden Tuisku ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Tavoitteenamme on mahdollistaa lapsille ja nuorille hyvä ja turvallinen seurayhteisö jossa harrastaa jalkapalloa taitotasosta riippumatta. Tukisumma käytettäisiin lasten ja nuorten harrastevälineiden kuten pallojen, harjoitusliivien ja kentällä tarvittavien tötsien sekä muiden apuvälineiden hankintaan. new.orivedentuisku.net
Facebook: Oriveden Tuisku ry

Parkano: Parkanon 4H-yhdistys ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Parkanon 4H-yhdistyksen perustoimintaa on kerhojen ja kurssien järjestäminen, sekä nuorten työllistäminen ja työelämävalmiuksien kehittäminen sekä nuorten yrittäjyyskasvatus. 4H-toiminta tarjoaa lapsille ja nuorille erilaisia vapaa-ajan toimintoja kerhoista koulutuksiin. Toiminnalla tuetaan lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämän hallintaa, kannustetaan omatoimisuuteen, nuorten yrittäjyyyteen,  kehitetään arjen- ja kädentaitoja, luonto- ja erätaitoja sekä lisätään onnistumisen kokemuksia. Tapahtumien ja toimintojen kautta tuetaan lasten ja nuorten vapaa-ajan järkevää käyttöä. Tukisumma käytettäisiin lasten erä- ja luontoleirin järjestämiseen. Päivätoimintana toteutettava kaksipäiväinen leiri järjestetään Kovesjärven Syvillassa ala-asteikäisille. Leirin ohjelma sisältää luontoaskartelua ja kädentaitoja, kalastamista ja metsästysesittelyä, erä- retkeilytaitojen opettelua, puuhastelua ja yhdessäoloa.
Luontoaihe saa vielä jatkoa Metsämuseo- päivässä, jossa järjestämme luontoaskartelu-  ja nuotioruokailupisteen. Päivä on osa Ihminen luonnossa- tapahtumaa ja on suunnattu kaikille.
parkano.4h.fi
https://www.facebook.com/Parkanon-4H-yhdistys-165807643452446
#parkanon4h

Pirkkala: Akron Taika

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Olemme helmikuussa perustettu akrobatiavoimisteluseura. Seurassa voimistelee niin hallitsevat Suomen mestarit kun pikkuiset akrobaatit.  Meidän yhteinen tavoite seurassa on tuoda lapsille liikkunnan iloa, elämyksiä ja ennenkaikkea läpi elämän kulkevia ystävyyssuhteita. Haluamme kehittää seuran toimintaa myös  taiteellisempaan suuntaan ja tarjota  perheille upeita akrobatiashowesityksiä, jonne on kaikkien harrastajien mahdollisuus osallistua. Käyttäisimme tukisumman ehdottomasti treenauspuitteisiin. Akrobatia voimistelussa tarvitaan paljon erilaisia oheisharjoitteluun tarkoitettuja välineitä. Haluamme toteuttaa lasten harjoittelun mahdollisimman ohjatusti ja turvallisesti aina terveys ja hyvinvointi edellä. https://akrontaika.fi/
@akrontaika

Pirkkala: Golf Pirkkala ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Golf Pirkkala tarjoaa laaja-alaista ja aktiivista junioritoimintaa alkeistasolta kilpagolfiin saakka. Golf Pirkkalan junioripelaajan polku tarjoaa sopivan ryhmän harrastaa lajia, oli juniori sitten aloittelija, lajin parissa jo vuosia viihtynyt, harrastelija tai intohimoinen kilpailija. Eri ikäiset juniorit löytävät paikkansa ryhmistä, ja seurassa panostetaan myös harrastetoimintaan tarjoten ryhmiä harrastepolulla, eli niille junioreille, jotka eivät ole innostuneet kilpagolfista. Golfin kilpailullisen polun valitseville junioreille annetaan mahdollisuus kasvaa kilpagolfariksi ja kilpapolun ryhmissä juniori oppii ymmärtämään kilpagolfin vaatimukset sekä harjoittelemaan kilpapelaajan tavoin.
Golf Pirkkalan junioritoiminnan tavoitteena on antaa juniorille elinikäinen harrastus!
Golf Pirkkala Ry käyttää tukisumman laajaan junioritoimintaansa siten, että polun kaikki juniorit pääsevät siitä hyötymään. Riippuen saatavasta tuen määrästä junioreille järjestetään jotain ekstraa, mitä ei normaalissa toiminnassa vielä ole. Tämä voi olla esimerkiksi joku tapahtuma tai seura-aiheinen harrastukseen liittyvä materiaali (lippis, paita, pyyhe tms.). Mikäli seuramme saa tuen, haluamme, että kaikki junioripolkumme eri ryhmissä harjoittelevat juniorit pääsevät nauttimaan siitä. https://golfpirkkala.fi/fi-fi/toimikunnat/juniori-ja-kilpagolftoimikunta/70/
Instagram: golfpirkkala
Facebook: Golf Pirkkala

Pirkkala: Pirkkalan Pirkot ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätiea
Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia yhteisön jäseniä.
Toimintamme on viikottaisia kokouksia, sekä leiri- ja retkitoimintaa.
Leiri ja retkitoiminnan käynnistämiseen koronavuosien jälkeen. https://partiopirkkalassa.fi https://www.instagram.com/partiopirkkalassa/?hl=fi

Pälkäne: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pälkäneen yhdistys

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
MLL Pälkäneen paikallisyhdistys toimii paikkakuntamme lasten, nuorten ja aikuisten hyväksi.
Säännöllisenä toimintana meillä on aamu- ja iltaperhekahvilat, touhutunnit, lastenhoitotoiminta,
lasten ja aikuisten liikunnallinen ja musiikillinen kerhotoiminta, vuoden ensimmäisen pälkäneläisen vauvan muistaminen, edellisvuonna syntyneiden vauvojen tapaaminen, valtakunnallinen Joulupuu -keräys ja tukioppilastoiminta.
Lisäksi järjestämme erilaisia retkiä ja tapahtumia yksin ja yhdessä muiden paikkakuntamme toimijoiden kanssa.
Mahdollisella tuella ostaisimme uusia leluja perhekeskus Pirtille, jossa perhekahvilamme toimivat. Laajentaisimme jokavuotista Muksujuoksut -tapahtumaa monipuolisemmaksi ja herättäisimme henkiin Beach party -perinteen. Facebook: MLL Pälkäne
Instagram: mllpalkane

Ruovesi: Ruoveden Seurakunnan Atleetit ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
RuoSkA on jääkiekkoseura joka pitää harrastuksen aloittamisen kynnyksen matalana. Vasta-alkajille tarkoitettu Leijona-kiekkokoulu on maksuton ja mukaan pääsevät kaikki harrastuksen pariin haluavat. Vanhempien ikäluokkien kausimaksut ovat mahdollisimman alhaisia, jotta se ei olisi este kenenkään harrastamiselle. Tukisummalla tuettaisiin joukkueiden yhdenmukaista varustusta harjoituksissa ja pelimatkoilla. Tarkoitus on hankkia joukkueille mm. uusia harjoitus- ja pelipaitoja, pelisukkia ja seura-asusteita. www.ruoska.fi

Ruovesi: Ruoveden 4H-yhdistys ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
4H on olemassa lapsia ja nuoria varten.

Teemme työtä, jotta jokainen lapsi tai nuori löytää omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa, saa onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden kasvaa kestävään elämäntapaan, aktiiviseen työhön ja yrittäjyyteen. Toimintaamme ovat lasten ja nuorten ryhmätoiminta, nuorten koulutukset ja projektit, nuorten työllistäminen ja 4H-yrittäjyys.

4H-toiminta on suunnattu kaikille 6 - 28-vuotiaille lapsille ja nuorille ja se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Tukisumma käytetään nuorten työelämä- ja yrittäjyyskasvatukseen sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämiseen. Rahaa käytetään esimerkiksi nuorten palkkoihin sekä materiaali- ja tarvikekustannuksiin. Tuen avulla entistä useampi nuori saa mahdollisuuden ensimmäiseen työkokemukseen, 4H-yrityksen perustamiseen tai muuhun harrastustoimintaan osallistumiseen. ruovesi.4h.fi

Sastamala: Häijään koulun vanhempainyhdistys

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Olemme pienen kyläkoulun vanhempainyhdistys, joka kerää varoja lapsille, uusin urheilu - ja välituntivälineisiin, teatteriretkiin, luokkaretkiin sekä ulkoilutapahtumiin.
Pidämme toiminnallamme yllä myös lasten hammashygieniaa kustantamalla keräyksillämme ksylitolipastillit pienille tulevaisuuden herkkusuille.
Teemme tiivistä yhteistyötä koulun kanssa ja tälle vuodelle olemme ottaneet yhteisenä tavoitteena tukea lasten hyvinvointia urheilun saralla.
Normaalisti järjestämme yhteistyössä lasten kanssa lapsille discoja, myyjäisiä, elokuvahetkiä pienillä herkuilla, joulupussukat, stipendejä ja kunhan korona helpottaa niin toivottavasti lapset pääsevät jälleen mieluisille teatteriretkille.
Olemme voittoa tavoittelematon joukko aikuisia jotka haluavat tukea ja antaa lapsille mahdollisuuksia, unelmia ja yhteisöllisyyden tunnetta turvallisessa kiusausvapaassa ympäristössä.
Haemme tukea välitunti- ja urheilutarvikkeisiin. Tällä hetkellä on suuri tarve saada lapsille jalkapalloja, pehmopalloja, salibandymailoja ja suojalaseja, hyppynaruja, lasten lentopalloja sekä luistelutukia. Hankimme vuosi takaperin lapsille koulun kanssa yhteistyössä puolijoukkueteltan, jossa lapset voivat retkeillä ja pitää koulutunteja. Sinne tarvitsisimme myös uusia istuinalusia lapsille, sillä teltta on käytössä ympäri vuoden.

Sastamala: Sastamalan Kumuri ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Sastamalan Kumuri on Sastamalassa toimiva pesäpalloseura. Sastamalan Kumuri tarjoaa pesäpallotoimintaa kaiken ikäisille, mutta erityisesti lapsille ja nuorille. Tavoitteenamme on tarjota mieluisa harrastusmahdollisuus liikunnan parissa matalalla kynnyksellä. Keskeistä toimintaamme:

Pesisliikkari: 4-7 vuotiaiden lasten "pesäpallon esikoulu", jossa harjoitellaan erilaisten leikkien kautta pehmovälinein pesäpallossa tarvittavia taitoja.

Pesiskoulu: 2010-2014 vuotiaille pesiksestä kiinnostuneille lapsille tarkoitettu pesäpallon alkeita sisältävä kokonaisuus.

Lasten aluesarjatoiminta: eri-ikäisille lapsille suunnattua tavoitteellisempaa pelitoimintaa.

Sastamalan Kumurin yksi suurimmista arvoista on turvallisuus. Laadukkaiden ja asianmukaisten välineiden avulla takaamme kaikille harrastajillemme turvallisen ja mieluisan harrastamisen. Tukisummalla hankkisimme erilaisia välineitä, kuten kypäriä, räpylöitä, mailoja ja palloja. https://sastamalankumuri.sporttisaitti.com/ https://www.facebook.com/Sastamalankumuri https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/sastamalan_kumuri/

Sastamala: Vammalan Nuotiosiskot ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
"Liekeissä jo vuodesta 1930". Vammalan Nuotiosiskot on 1930 perustettu partiolippukunta Sastamalasta. Yhdistyksemme on pieni, mutta aktiivinen. Lippukunnassamme on 75  jäsentä, jotka muodostavat 7 toimintaryhmää ikäkausittain. Nuorimmat jäsenemme ovat 7-vuotiaita, yläikärajaa ei ole.

Partiotoimintaan kuuluu ryhmien viikoittaiset kokoukset, erilaiset retket, useamman lippukunnan yhteiset kesä- ja talvileirit, Hämeen partiopiirin partiotaitokilpailut sekä muut erilaiset tapahtumat. Kokouksissa ja tapahtumissa opetellaan mm. retkeilytaitoja, sosiaalista kanssakäymistä sekä ensiapua.

Tukisumma tullaan käyttämään teltta- ja kalustohankintoihin. Kesällä 2023 osallistumme kansainväliselle partioleirille, Haarlem Jamboretelle, joka järjestetään Hollannissa. Matkustamme leirille linja-autolla ja tutustumme matkan aikana erilaisiin kaupunkeihin sekä kulttuureihin. Leirimatkamme kulkee nimellä Raukee'23. Tarvitsemme leirimatkaa varten uusia ruuanlaittovälineitä sekä telttoja majoitus- ja varastokäyttöön. Äänestämällä meitä tuet eri-ikäisten lasten ja nuorten osallistumista partiotoimintaan sekä unohtumattomalle leirimatkalle. www.eratoveri.fi
Instagram: vanutyme, raukee23
Facebook: Vammalan Nuotiosiskot ja Tyrvään Metsänpojat

Valkeakoski: Tanssiseura Rocking Flames ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Kannustaa nuoria tanssiurheilun pariin. Liikunnan ja harrastamisen lisäämistä Valkeakoskella. Taata harrastajille laadukasta ja monipuolista harjoittelua. Saada uusia harrastajia haastavien vuosien jälkeen! Oman salin kehittämiseen ja ylläpitoon. Oman salin avulla pystymme tarjoamaan monipuolista tarjontaa harrastajille, pystymme myös laajentamaan viikkotarjontaa ja hankkimaan uusia harrastajia 🙂 www.RockingFlames.fi
Facebook, Instagram, TikTok

Ylöjärvi: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ylöjärven yhdistys ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
MLL Ylöjärven yhdistys on osa Mannerheimin Lastensuojeluliittoa, lasten ja nuorten etujärjestöä, jonka tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden perusturvallisuutta ja hyvinvointia.

Teemme työtä vertaistoiminnan ja vaikuttamistyön saralla, lisäksi järjestämme tapahtumia ja toimintaa ylöjärveläisille lapsiperheille. Järjestämme mm. ison kirpputoritapahtuman kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi perinteeksi ovat muodostuneet kevättapahtuma, kesän leikkipuistotreffit ja kauhunväristyksiä syksyllä tarjoava Halloween-polku. Joulun alla järjestämme Joulukampanjan, jolla keräämme joululahjoja ylöjärveläisille vähävaraisten perheiden lapsille.

Näiden ohella tuemme yläkoulujen tukioppilastoimintaa ja järjestämme luontoretkiä, perhekahviloita, koulutuksia sekä muita tapahtumia mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteenamme on olla matalan kynnyksen järjestö, joka tukee toiminnallaan lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointia.

Tukisumman käyttäisimme vauvakasseihimme. Vauvakassi on kaikkien tuoreiden ylöjärveläisten vauvaperheiden kotiin jaettava tervetulokassi tuotelahjoineen. Osan summasta käyttäisimme yläkoululaisille jaettaviin Hyvä kaveri -tsempparistipendeihin sekä yläkoulujen tukioppilastoiminnan tukemiseen. https://ylojarvi.mll.fi/
https://www.instagram.com/mll.ylojarvi/ https://www.facebook.com/MLL-Yl%C3%B6j%C3%A4rvi-163334830343558

Ylöjärvi: Ylöjärven yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys Kirva ry

Kuvaus Tuen käyttökohde Lisätietoja
Kirva ry on Ylöjärven Yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys, vanhempien oma foorumi ja äänitorvi. Pyrimme edistämään kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä olemme mukana luomassa lapsille hyvää oppimis- ja kasvuympäristöä.

Me kirvalaiset järjestämme oppilaille erilaisia tapahtumia ja luentoja sekä hankimme oppilaiden käyttöön välituntivälineitä. Olemme mukana koulun perinteissä lahjoittamalla hymypatsaat ja stipendejä sekä koulunsa päättäville oppilaille ruusut.

Me kirvalaiset haluamme tukea oppilaiden välituntiliikuntaa hankkimalla jokaisen luokan käyttöön palloja, hyppynaruja ja muita urheiluvälineitä. Monipuolinen liikunta oppituntien välillä auttaa jaksamaan paremmin oppitunneilla sekä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kehittää kaveritaitoja. Tuen avulla voisimme entistä paremmin varmistaa välineiden riittävyyden ja monipuolisuuden. https://sites.google.com/site/ylojarvenkirva/    https://m.facebook.com/Kirvary/ https://instagram.com/vanhempainyhdistyskirva?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

ANNA ÄÄNESI!

Äänestämään pääset sähköpostiviestin kautta, joka lähetetään Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajille asiakasomistajille ja asiakasomistajatalouden täysi-ikäisille 16.–18.5.2022.

Äänestysaikaa on 31.5.2022 saakka.

Sähköposti lähetetään Pirkanmaan Osuuskaupan kaikille täysi-ikäisille asiakasomistajille:

  • joiden sähköpostiosoite on päivitettynä S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin 10.5.2022 mennessä. Ennen tätä ajankohtaa sähköpostiosoitteen voi lisätä esimerkiksi osoitteessa http://www.s-kanava.fi/edutesiin, S-mobiilissa Omat tiedot -kohdassa tai asiakaspalvelupisteessämme (Lielahden ja Kalevan Prismat sekä Sokos Tampere)
  • jotka eivät ole kieltäneet tutkimuskyselyä
  • jotka eivät ole multijäseniä, joilla pääasiallinen osuuskauppa on joku muu kuin Pirkanmaan Osuuskauppa.