Vastuullisuustekojamme


Yhteiskunnan hyväksi

 • Hyvän hallinnon ja talouden toteutuminen Osuuskaupassa mahdollistaa vastuullisuustoimenpiteiden seurannan ja jatkuvan kehittämisen.
 • Pirkanmaan Osuuskaupan yhteisöverokertymä Pirkanmaan alueella on merkittävä. Toimenpiteillä, jotka vahvistavat paikallista työllisyyttä ja paikallisten toimijoiden liiketoimintaa, voidaan edelleen vahvistaa verokertymää.
  • Kasvatamme lähiruoan myyntiosuutta.
  • Tuomme suomalaisia suunnittelijoita ja kotimaista designia esiin pop up-myymälöissä ja viestinnällisin keinoin.
  • Hyödynnämme paikallisten yritysten palveluita.
  • Julkistamme vuosittain verojalanjälkemme.
 • Pirkanmaan Osuuskauppa on merkittävä pirkanmaalainen työllistäjä.
  • Tarjoamme satoja kesätyö- ja harjoittelupaikkoja ja työllistämme vuosittain erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä.
  • Henkilöstöpooli ja muut ratkaisumme tuovat joustavuutta työskentelyyn.
 • Myyntivolyymiemme ollessa suuria, voimme saada aikaan merkittäviä säästöjä kouluttamalla työntekijöitä resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen, esim. hävikin vähentäminen, kierrätys ja uusiokäyttö, valikoimapäätökset ja energiankäyttö toimipaikoissa.
 • Kannamme vastuuta asiakkaista mm. turvallisuusteoin, kuten koronan leviämisen ehkäisyyn liittyvin toimin.
 • Kattava myymäläverkostomme helpottaa asiakkaiden arkea.
 • Olemme mukana keräyksissä, kuten Nälkäpäivä, Joulukukka seniorille ja Toivepuu.

Ilmastonmuutos ja kiertotalous

 • Huomioimme kiertotalousnäkökulmasta mm. seuraavat asiat:
  • myytävät pakkaukset, niiden valmistus, käyttö ja hävittäminen, vaarallisten aineiden ja kemikaalien vähentäminen
  • vuotuiset tavoitteet ja toimenpiteet ruokahävikin osalta, myös asiakkaiden ohjaaminen ruokahävikin pienentämiseen
  • energiatehokkuuden huomioiminen rakentamisessa, materiaalitehokkuuden huomioiminen rakennuksen koko elinkaaren aikana
  • ABC-liikenneasemien ja ResQ Clubin yhteistyö sekä muut toimenpiteet ruokahävikin vähentämiseksi
  • kompostoituvien kertakäyttöastioiden käyttö toimipaikoissa
  • ympäristöystävällisempien pesuaineiden valinta henkilökunnan ja asiakkaiden wc-tiloihin
  • ympäristökumppanuus mm. Tampereen kaupungin kanssa
  • pantilliset kestokassit
  • kattavien kierrätysmahdollisuuksien tarjoaminen.
 • Tutkimme mahdollisuuksia vaikuttaa liikenteen päästöjen vähenemiseen esimerkiksi tarjoamalla digitaalisia ratkaisuja ja mobiilipalveluita.
 • Päästövähennystavoitteemme on 90 % vuoteen 2030 mennessä.
 • Käytetystä sähköstä 100 % tuotetaan itse uusiutuvilla energianlähteillä.
 • Uusimme kylmälaitteitamme, optimoimme valaistuksen, hyödynnämme hukkalämpöä, edistämme uusiutuvaa energiantuotantoa uusilla aurinkopaneeleilla. Esimerkiksi S-marketien uudistuksen yhteydessä on tehty kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta myymälät olisivat mahdollisimman energiatehokkaita.
 • Huolehdimme siitä, että liikepaikkamme ovat kätevästi saavutettavissa eri liikennemuodoin.
  • Investoimme sähköautojen latauspaikkoihin ja tarjoamme jo nyt kattavan sähköautojen latausverkoston.
  • Olemme mukana liityntäpysäköintiverkostossa.
  • Panostamme pyöräilypysäköintiin.
  • Autamme asiakkaitamme vähentämään autoilun päästöjä kannustamalla eflex fuel -muutossarjan asentamiseen ja Eko E85-polttoaineen käyttöön.

Eettinen toimintakulttuuri ja ihmisoikeudet

 • Työllistämme noin 3 000 henkilöä. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja pitkiä työsuhteita sekä tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia kehittyä. Työntekijämme voivat hyödyntää liikunta-, kulttuuri-, ja työmatkaetuuksia ja työterveyshuoltoa. Osuustoiminnallisena yrityksenä Pirkanmaan Osuuskauppa myös palkitsee henkilöstöään hyvistä työsuorituksista. Koko henkilökunta kuuluu tulospalkkauksen piiriin.
 • Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta esimerkiksi työllistämiskokeiluin.
 • Työ yritysturvallisuuden eteen on keskeinen osa yrityksen vastuullista toimintaa. Pirkanmaan Osuuskauppa haluaa olla turvallinen yritys sekä asiakkailleen että henkilöstölleen. Asiakkaille turvallisuus merkitsee tuotteiden, palveluiden ja asioinnin tasaista laatua sekä turvallisuutta. Henkilöstölle se merkitsee turvallista työympäristöä. Turvallisuudesta huolehtimisessa avainasioita ovat ennaltaehkäisy ja varautuminen poikkeustilanteisiin.

Hyvinvointi ja terveys

 • Tuemme lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia Kannustajat-ohjelmamme kautta vuosittain vähintään 70 000 eurolla.
 • Mahdollistamme Suomen Luisteluliiton kanssa joka vuosi valtakunnallisen luistelukiertueen lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi.
 • Olemme järjestäneet jo parin vuoden ajan yhteistyössä Marttojen kanssa Ässäkokki-kursseja ympäri Pirkanmaata. Ässäkokki-kursseilla opetetaan lapsille arjen ruokataitoja ja satokausiajattelua.
 • Järjestämme koululaisille retkiä kauppaan. Vuonna 2019 liki 100 pirkanmaalaista koululaista pääsi tutustumaan kaupan arkeen ja ruoan matkaan.
 • Hankimme joka vuosi vähintään kahteen toimipaikkaamme defibrillaattorin eli sydäniskurin, jonka avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Sydänpysähdyksen sattuessa toipumismahdollisuuksiin vaikuttaa merkittävästi se, miten nopeasti sydämen oma rytmi ja verenkierto saadaan palautettua. Tässä defibrillaattori on korvaamaton apuväline. Lähimmän defibrillaattorin sijainnin pystyy kätevästi selvittämään defi.fi-internetsivustolla.
 • Digitaaliset palvelumme, kuten S-mobiili, tukee terveellisten valintojen tekemistä.

Sivun pääkuva: Visit Tampere Oy / Laura Vanzo