Tuulesta temmattua energiaa


5.6.2013

S-ryhmä investoi merkittävästi tuulivoimahankkeisiin. Tavoitteena on, että vuonna 2016 noin puolet S-ryhmän sähkönkulutuksesta tuotetaan tuulivoimalla. Vuonna 2013 tuulivoimalla katetaan 10 prosenttia S-ryhmän kulutuksesta ja vuoden 2014 lopussa määrä on jo 25 prosenttia.

Tuulivoiman hyödyt ovat merkittävät koko kansantaloudelle. Tuulivoiman rakentaminen lisää työllisyyttä ja kiinteistöverotuloja. Lisäksi se lisää kilpailua sähköntuotannossa ja alentaa näin sähkön hintaa. Energiamuotona se on nopeasti käyttöönotettava ja polttoaine on ilmaista. Ennen kaikkea uusiutuvaan, ympäristöystävälliseen ja päästöttömään tuulienergiaan panostaminen on investoimista tulevaisuuteen.
 
Tuulivoimaan panostaminen ei vähennä S-ryhmässä tehtävien energiansäästötoimenpiteiden painoarvoa. Mahdollisimman energiatehokas toiminta on kaikkien S-ryhmän ketjujen yhteinen tavoite. Vuoden 2010 tasoon verrattuna energian suhteellinen kulutus on tehostunut S-ryhmässä 18,7 prosenttia. Tähän on päästy muun muassa kansittamalla myymälöiden kylmälaitteita. Seuraavaksi erityistä huomiota tullaan kiinnittämään valaistusratkaisuihin.
 
Tehokkaalla energiankäytöllä ja uusiutuvilla energiamuodoilla S-ryhmä voi omalta osaltaan vaikuttaa myös globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen. Myös sidosryhmät odottavat järkevää energiankäyttöä ja panostusta uusiutuviin energiamuotoihin.
 
WWF käynnistää tänään 5.6. 2013 maailmanlaajuisen Näytä Voimasi –energiakampanjan, joka kannustaa kaupunkeja ja yrityksiä sitoutumaan tuuli- ja aurinkoenergian lisärakentamiseen.