Tunnetaidoilla on väliä


9.10.2018

Jokaisella nuorella on oikeus oppia elämän kannalta tärkeitä taitoja. Tunnetaidot ovat merkittävä osa jokapäiväistä arkeamme, vaikuttaen esimerkiksi ajatuksiimme ja tekoihimme. Tunnetaidoilla tarkoitetaan mm. omien ja toisten tunteiden tunnistamista, nimeämistä, kykyä kohdata, ilmaista ja säädellä niitä. Tunnetaidot liittyvät kestävien ihmissuhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen, sosiaaliseen toimintaamme sekä tapaamme olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ihmisillä on universaali tarve tulla kuulluksi, hyväksytyksi ja kokea pärjäävänsä elämässä. Kasvaakseen omaksi itsekseen ihminen tarvitsee toisia ihmisiä.

Itsearvostus ja itsetuntemus ovat tunnetaitojen perusta. Omien tunteiden tunnistamisen kautta voi ymmärtää itseä sekä toisia ihmisiä. Itsetuntemus on hyvän itsetunnon pohja. Hyvällä itsetunnolla tarkoitetaan myönteistä, mutta realistista käsitystä itsestä. Hyvä itsetunto kannattelee myös pettymysten hetkellä ja auttaa meitä katsomaan pettymyksen yli. Meillä on mahdollisuus oppia epäonnistumisista ja yrittää uudelleen. Hyvä itsetunto sekä tunnetaidot ovat yhteydessä oppimis- ja työelämätaitoihin ja tukevat myös työssäjaksamista.

Itsetuntemus ja tunnetaidot rakentuvat vuorovaikutuksessa toisten kanssa läpi koko elämämme. Oppimista tapahtuu koko ajan, mutta näitä taitoja voi myös tietoisesti harjoitella ja kehittää. MLL Tampereen osaston nuorisotyössä, kuten muussakin toiminnassa korostuu tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitys elämässä. Nuorten kanssa harjoittelemme mm. omien ominaisuuksien tunnistamista, itsestä kertomista, palautteen antamista sekä saamista. Esimerkkitilanteiden avulla pohdimme meissä esiin nousevia tunteita ja opimme tiedostamaan, mistä erilaiset tunteet nousevat. Nuorten kanssa tehtävät harjoitukset synnyttävät oivalluksia itsestämme, mutta myös toisista.

Hypätäänpä nyt esimerkin omaisesti pienelle mielikuvamatkalla koulunpenkille. Kuvittele tilannetta, jossa saat tietää saaneesi luokan parhaan numeron ja opettaja kertoo sen kaikille ääneen. Mikä tunne sinulle tästä tulee? Tämä väittämä käydään usein läpi luokassa nuorten kanssa. Nuorten tunteet tästä tilanteesta ovat hyvin moninaisia. Usein luokassa on ryhmä nuoria, jotka ajattelevat sen olevan todella noloa ja he olisivat suorastaan vihaisia opettajalle siitä, että heidän numeronsa kerrottaisi kaikille ja he joutuisivat huomion kohteeksi: ”Kaikki ajattelisivat, että mä olen hikari.” Toinen joukko nuoria taas ajattelee, että se olisi parasta ikinä. Olisi mahtavaa saada luokan paras numero ja he todellakin haluaisivat, että kaikki saisivat tietää siitä, niin koulussa kuin kotonakin: ”Olisin tosi ylpeä, miksi mä sitä häpeisin.” Yksi joukko puolestaan on hämmennyksen vallassa ja kokee itsensä yllätetyiksi: ”Ei meidän opettaja sanoisi ikinä kenenkään numeroa ääneen.” He eivät edes osaa kuvitella, miten koko tilanne voisi olla mahdollista.  Tämän tyyppiset harjoitukset auttavat ymmärtämään toisten näkökulmia ja sitä, että me kaikki emme ajattele samalla tavalla. Tämä osaltaan lisää erilaisuuden hyväksymistä ja sen näkemistä rikkautena, unohtamatta sitä, että voimme koko ajan oppia toisiltamme. Tunne- ja ihmissuhdetaitoja käsitellään nuorten kanssa toiminnallisissa työpajoissa koulujen oppitunneilla, tutorkoulutuksissa sekä omissa nuorten teemaryhmissä.

Joustavat tunnetaidot ovat tavoittelemisen arvoinen asia, eikä niiden pariin pysähtyminen ole koskaan liian myöhäistä. Ensimmäinen askel on pysähtyä tietoisesti itsensä äärelle. Tämän nuoretkin tuovat usein palautteissaan esille: Oman itsen ja omien tunteiden käsitteleminen jää arjessa vähälle, mutta kun siihen ryhtyy, sitä ei malttaisi lopettaa. Emme koskaan tule valmiiksi, sillä elämä tarjoaa alituiseen uusia hetkiä, haasteita ja kohtaamisia, jotka tarjoavat mahdollisuuden oppia itsestään ja toisistaan lisää.

Seuraavan kerran, kun kuulet itsesi toteavan: ”Mitä ihmettä tässäkin oikein ajattelin”, pysähdy hetkeen, ihmettele itseäsi ja anna oivallukselle tilaa.

MLL Tampereen osasto ja Pirkanmaan Osuuskauppa järjestävät osallistujille ilmaisen tunnetaitokoulutuksen marraskuussa, ole kuulolla!

Nuorisotyön koordinaattori, Outi Ritari-Alho
Koordinaattori, Piia Savio