SOK tehostaa palvelutoimintaansa


29.5.2013

SOK:n tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron säästöt vuoden 2015 loppuun mennessä muuttamalla toimintatapoja ja karsimalla kuluja. Yhteistoimintaneuvotteluiden alkaessa SOK arvioi, että tehostamissuunnitelmat voivat johtaa noin 270 henkilön vähentämiseen. Neuvottelujen jälkeen tehtyjen päätösten mukaan henkilöstön vähennystarve vuoden 2014 loppuun mennessä on enintään 240 henkilöä, joista irtisanottavia on alle 180.

Toukokuun 14. päivänä päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä oli noin 1 900 SOK:n työntekijää. SOK on hakenut säästöjä kattavasti kaikissa toiminnoissa ja yksiköissä kaikista kuluista, myös muista kuin henkilöstökuluista. Säästöt kertyvät muun muassa muuttamalla toimintatapoja, selkeyttämällä organisaatioita sekä tehostamalla ulkoisten palvelujen hankintaa.

”Nykyinen jo pidempään jatkunut taantuma, markkina- ja kilpailutilanteen muutos sekä SOK-yhtymän palvelutoimintojen tappiollinen tulos edellyttävät, että meidän on arvioitava SOK-yhtymän tuottamia palveluita uudelleen. Valtaosa SOK-yhtymän palveluista tuotetaan SOK:lla. SOK:n palvelutoiminnan merkittävä uudistaminen ja henkilöstön vähentämisestä johtuen vaikeat ja ikävätkin ratkaisut ovat nykytilanteessa välttämättömiä”, SOK:n pääjohtaja Kuisma Niemelä kertoo.

SOK selkeyttää toimintaansa

S-ryhmän liiketoiminnan toimintaympäristö on voimakkaiden muutosten edessä. Eri toimialojen kilpailukyvyn säilyttäminen tulevaisuudessa ja liiketoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen edellyttävät myös SOK:lta parempaa reaktionopeutta ja toiminnan selkeyttämistä.  

”Uudistuksen myötä tavoitteena on, että päällekkäistä työtä jää pois ja työntekijöiden vastuut selkeytyvät. Keskitymme SOK:lla jatkossa selkeämmin tuottamaan palveluita, jotka suoraan parantavat alueosuuskauppojen kilpailukykyä asiakasrajapinnassa. SOK:n tehtävä on omalta osaltaan varmistaa, että asiakkaamme saavat haluamansa palvelut ja tuotteet S-ryhmän toimipaikoista”, Kuisma Niemelä sanoo.

SOK-yhtymän palveluiden tehostaminen ei koske alueosuuskauppoja, niiden myymälöitä tai muita toimipaikkoja. Alueosuuskauppojen asiakasomistajille tarjoamat palvelut säilyvät ennallaan.

Huhtikuun 2. päivänä alkaneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 14.5.2013. Neuvottelujen jälkeen tehtyjen päätösten mukaan henkilöstön vähennystarve on vuoden 2014 loppuun mennessä enintään 240 henkilöä, joista irtisanottavia on alle 180. Muut henkilövähennykset toteutetaan muun muassa määräaikaisuuksien päättymisillä. SOK tarjoaa irtisanottaville henkilöille valmennusta, jonka tarkoituksena on tukea lähtevää henkilöstöä muutostilanteessa.

Lisätietoja:
SOK:n pääjohtaja Kuisma Niemelä, p. 010 76 80200.