S-ryhmällä ei tietoa bonusyhteistyön esteistä


4.12.2013

Mediassa on levinnyt tieto Turku Energian ja Turun Osuuskaupan bonusyhteistyön loppumisesta. Yhteistyön päättymiseen syyksi on kerrottu vuoden vaihteessa muuttuvan kilpailulain vaikutukset. S-ryhmän selvitysten perusteella bonusyhteistyö on tällä hetkellä täysin lain mukaista, eikä muuhun tulkintaan ole perusteita.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei ole informoinut S-ryhmää bonuspartnereita koskevista muutoksista. Asiaa on aikanaan käsitelty kilpailulain muutosta koskevassa eduskunnan talousvaliokunnan mietinnössä, mutta siinäkin asiasta puhutaan hyvin yleisellä tasolla ja on korostettu asian seuraamista. Näin ollen S-ryhmässä ei ole tiedossa mitään viranomaisen linjauksia, jotka estäisivät bonusyhteistyön jatkumisen ennallaan.

Bonusta ja etuja myöntävät yhteistyökumppanit täydentävät S-ryhmän tarjoamaa niillä kysyntäalueille, jotka ovat asiakasomistajille tärkeitä ja joita S-ryhmän oma tarjonta ei kata. S-ryhmällä on sekä valtakunnallisia että osuuskauppakohtaisia, paikallisia bonuspartnereita.