S-ryhmä energiatehokkaammaksi


1.12.2008

Energiansäästötyö alkaa S-ryhmässä aiempaa tavoitteellisemmin, kun toimialojen sitovat energiatehokkuussopimukset on nyt allekirjoitettu. Sopimusten taustalla on toukokuussa 2006 voimaan tulleen energiapalveludirektiivin edellyttämä yhdeksän prosentin energiasäästötavoite vuosille 2008-2016.

Virallisten sopimusten piirissä on 75 prosenttia S-ryhmän kuluttamasta energiasta.

– Energiankäytön tehostamistoimia tehdään kuitenkin koko S-ryhmässä, ketjusta ja toimipaikasta riippumatta. Energiatehokas toiminta on järkevää paitsi ympäristön, myös kustannustehokkuuden kannalta, ympäristöpäällikkö Juhani Ilmola painottaa.

Yhdeksän prosentin säästötavoite on merkittävä. Kun lähtötasona on vuoden 2005 energiankulutus, vastaa laskennallinen säästötavoite esimerkiksi marketkaupan puolella 7,5 keskikokoisen Prisma-hypermarketin vuotuista energiankulutusta.

– Tavoitteen toteutuessa euromääräinen säästö olisi nykyisellä energian hinnalla noin 2,4 miljoonaa euroa. Ja tässä puhutaan pelkästä marketkaupan säästöpotentiaalista, Ilmola korostaa.

Tuloksiin pääseminen vaatii systemaattista ja tavoitteellista toimintaa.

– Jokaisen ketjun tehtävänä on selvittää oma energiankäyttönsä ja laatia selkeä energiankäytön tehostamissuunnitelma säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Käytännön tehostamistoimenpiteet vaihtelevat ketjuittain.

Toimipaikkatasolla energiansäästössä on kyse pienistä arkisten toimintatapojen muutoksista, joiden tehokkuutta mitataan nyt aikaisempaa tavoitteellisemmin.

– Energiatehokkuussopimuksessa määritelty tavoite saavutetaan yhteistyöllä ja kaikkien osapuolten, eritoten henkilöstön sitoutumisella. Henkilöstön oikeasta asenteesta syntyvä potentiaali on valtava, työskenteleehän meillä S-ryhmässä lähes 40 000 palvelualan ammattilaista, Ilmola toteaa.