Asiakkaamme voivat lahjoittaa pullo- ja tölkkipanttirahoja nyt MLL:n Hämeen Piirin toimintaan


3.7.2024

Kuulolla-äänestyksessä helmikuussa 2024 Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajat pääsivät vaikuttamaan pullo- ja tölkkipanttien tuleviin lahjoituskohteisiin.  Eniten ääniä sai Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri, jonka toimintaan heinä–lokakuun 2024 lahjoitukset kohdennetaan.

Pienistä puroista syntyy suuri virta. Syyskuun 2022 ja kesäkuun 2024 välisenä ajanjaksona asiakkaamme lahjoittivat yhteensä peräti 402 000 euroa SPR:n katastrofirahastoon ukrainalaisten hyväksi. Lämmin kiitos kaikille. 💚

Nyt panttirahat voi ohjata paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyväksi. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri on ollut vahvasti mukana lasten, nuorten ja perheiden elämässä jo yli 70 vuoden ajan. MLL tuntee tämän päivän perheiden arjen ja tarjoaa monipuolista toimintaa, tukea ja auttavia palveluita lapsille, nuorille ja vanhemmille.

– Haluamme rakentaa lapsiystävällistä yhteiskuntaa, jossa lapsia, lapsuutta ja vanhemmuutta arvostetaan, ja jossa yhdessä kannamme vastuuta lastemme hyvinvoinnista, MLL:n Hämeen piirin toiminnanjohtaja Päivi Meduri kertoo.

Tässä ajassa on monia haasteita, joiden ratkaisemisessa yhdistystoimijoilla on tärkeä rooli.

– Samaan aikaan kun syntyvyys, lasten ja lapsiperheiden määrä pienenee, väestö ikääntyy ja keskittyy kasvukeskuksiin, maahanmuutto lisääntyy ja monikulttuurisuus vahvistuu. Hyvinvointi ja pahoinvointi kasvavat samanaikaisesti, ja eriarvoistumiskehitys syvenee. Syntyvyyden laskulla, väestön ikääntymisellä, työvoimapulalla ja ilmastonmuutoksella on huomattavat vaikutukset talouteen. Digitalisaatio kehittyy ennennäkemättömällä tavalla, jolloin myös lasten, nuorten ja perheiden arki ja tapa toimia muuttuvat, lapsuus ja nuoruus digitalisoituvat yhä vahvemmin, Päivi kuvaa nykytilaa.

Asiakkaidemme apu tulee siis tarpeeseen.

– Lahjoituksen avulla pystymme entistä vahvemmin tukemaan vanhemmuutta, lasten ja nuorten osallisuutta, sekä lasten ja nuorten mielen hyvinvointia. Lisäksi meillä on mahdollisuus vahvistaa viestintää ja vaikuttamistyötä sekä kehittää toimintaamme vastaamaan entistä paremmin kohderyhmän tarpeisiin, Päivi iloitsee.

MLL:n Hämeen piiri sai Kuulolla-äänestyksessä peräti 8 003 ääntä, yhteensä 31 % annetuista äänistä.

– Olimme todella iloisesti yllättyneitä saadessamme kuulla olevamme mukana äänestyksessä ja tietysti valtavan iloisia, kun kuulimme saaneemme eniten ääniä äänestyksessä! Olemme iloisia siitä, että niin moni osoitti äänestämällä, että jakaa kanssamme saman lapsuutta ja vanhemmuutta arvostavan arvomaailman. Samaan aikaan olemme myös hyvin kiitollisia saamastamme tuesta. Tuki on meille osoitus luottamuksesta toimintaamme kohtaan.

MLL:n Hämeen piiri pähkinänkuoressa:

  • Toiminta pohjautuu kolmeen perustehtävään: vapaaehtoistoimintaan, vanhempien, lasten ja nuorten tukemiseen sekä vaikuttamistyöhön.
  • Edistämme alueellisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia järjestämällä tätä tukevaa toimintaa, tilaisuuksia, tapahtumia ja koulutuksia.
  • Mannerheimin lastensuojeluliitto on kansalaisjärjestö, joka nojaa vahvasti vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoistyöllä on vahva ammatillinen tuki. Vapaaehtoistoiminnan avulla autamme kohderyhmäämme, eli lapsia, nuoria ja perheitä taloudellisesti kestävällä tavalla. Lisäksi vapaaehtoistoiminnalla on tutkitusti paljon positiivisia vaikutuksia vapaaehtoisena toimivien hyvinvointiin. Vapaaehtoisuus mm. lisää osallisuutta, vähentää yksinäisyyttä ja ehkäisee syrjäytymistä.
  • Teemme vahvaa työtä kouluissa kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisyn sekä mediataitojen vahvistamisen puolesta. Tehtävänämme on myös edistää lasten oikeuksien toteutumista ja vaikuttaa alueellamme lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikkaan, jotta perheet voisivat paremmin.
  • MLL:n toiminnassa painottuvat vahvasti kestävän kehityksen periaatteet niin ekologisesta, sosiaalisesta kuin taloudellisestakin näkökulmasta.

Kuva: MLL:n Hämeen piiri