Pirkanmaan Osuuskaupan vuosi 2008


16.2.2009

 • Verkoston kasvu jatkui

  – 120 uutta työpaikkaa Pirkanmaalle

 • Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla
 • Kaikki liiketoiminta-alueet voitollisia
 • Asiakasomistajamäärä lisääntyi jälleen 10 000:lla 

  – asiakasomistajia jo noin 131 000

 • Kehittäminen jatkuu vuonna 2009

  – investointeihin 70 miljoonaa euroa

  – palveluverkosto ja henkilöstömäärä kasvavat

OSUUSKAUPPA KASVATTI PALVELUVERKOSTOA PIRKANMAALLA

Pirkanmaan Osuuskaupan kasvu jatkui vuonna 2008. Hyvä myynnin kehitys ja suunnitelmien mukainen tulostaso mahdollistivat toimipaikkaverkoston kehittämisen ja asiakasomistajien palkitsemisen.

Investoinnit maakuntaan yhteensä 28,1 miljoonaa euroa

Osuuskauppa panosti vuonna 2008 verkoston kehittämiseen yhteensä 28,1 miljoonaa euroa eli 5,2 prosenttia liikevaihdosta. Edellisenä vuonna käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 35,1 miljoonaa euroa.

Päivittäistavarakaupassa tärkeimmät investoinnit olivat S-market Sastamalan uuden liikekiinteistön rakentaminen ja kalustaminen, uusien Sale Järvensivun ja Sale Pispalan kalustaminen ja S-market Ylöjärven laajennus. Lisäksi uusien S-marketien rakentaminen käynnistyi Urjalassa ja Pälkäneellä sekä uuden S-market Mäntän rakentamista varten ostettiin kaksi tonttia vanhan liikepaikan vierestä. Myös S-market Linnainmaan laajennus Prismaksi käynnistyi – Prisma avataan vuonna 2009.

Liikennemyymäläverkosto täydentyi uudella yksiköllä, kun Esso Kalevan kiinteistö purettiin ja tilalle rakennettiin ABC Kaleva. ABC Orituvan ja ABC Pirkkalan pysäköintialueita laajennettiin sekä Kalevan Prisman yhteydessä toimiva Shell-automaattiasema muutettiin ABC-automaattiasemaksi.

Lisäksi monissa myymälöissä tehtiin asiakaspalvelua ja kilpailukykyä parantavia pienempiä uudistustöitä. Käyttöomaisuuden myynnit olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla

Osuuskaupan liikevaihto vuonna 2008 oli 544,7 miljoonaa euroa, ja siinä oli kasvua edellisestä vuodesta 57,3 miljoonaa euroa (+11,7 %). Kaikki toimialat kasvattivat liikevaihtoaan. Suurin suhteellinen kasvu, 21,9 prosenttia kirjattiin ABC-liiketoiminta-alueelle, jossa osa kasvusta selittyy polttonesteiden hinnan nousulla. Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 11,7 prosenttia, joten osuuskauppa kasvattanee edelleen päivittäistavarakaupan markkinaosuuttaan. Parasta myynninkehitys päivittäistavarakaupassa oli lähimyymäläverkostossa eli S-marketeissa ja Saleissa (+12 %). Prismoissa kehitys oli 8,5 prosenttia.

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain

Vuosi 2008

milj. €

+- ed.v. %

Päivittäis- ja käyttötavarakauppa 436,7 + 10,3 %
Ravintolakauppa 17,5 + 1,1 %
ABC-liiketoiminta 90,5 + 21,9 %
Yhteensä 544,7 + 11,7 %

Kaikki liiketoiminta-alueet voitollisia

Vuoden 2008 liikeylijäämä oli 18,8 miljoonaa euroa (ed.v. 20,4 milj.€). Myyntihintojen nousu ei kattanut henkilöstökulujen, vuokrien ja muiden liiketoimintakulujen nousua täysimääräisesti. Liikeylijäämä oli 3,5 prosenttia liikevaihdosta (ed.v. 4,2 %). Kaikki liiketoiminta-alueet olivat voitollisia.

Liikeylijäämä liiketoiminta-alueittain           

Vuosi 2008

milj. €

+- ed.v. milj. €

Päivittäis- ja käyttötavarakauppa 17,7 – 1,3
Ravintolakauppa 0,3 – 0,1
ABC-liiketoiminta 0,8 – 0,2
Yhteensä 18,8 – 1,6

Toiminnan tulos (ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja) oli 19,4 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 20,8 miljoonaa euroa. Toiminnan tulos oli 3,6 prosenttia liikevaihdosta (ed.v. 4,3 %). Verojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi konsernissa muodostui 15,6 miljoonaa euroa (ed.v. 15,7 milj.€).

Omavaraisuusaste oli taseen loppusummasta laskettuna 56,4 prosenttia (ed.v. 52,1 %). Taseen loppusumma nousi 221,6 miljoonaan euroon edellisen vuoden 214,1 miljoonasta eurosta. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti laski edellisen vuoden 15,4 prosentista 13,6 prosenttiin. Osuuskaupan maksuvalmius pysyi koko vuoden hyvänä.

Uusia asiakasomistajia yli 10 000

Osuuskaupalla oli vuoden 2008 lopussa 130 982 asiakasomistajaa, ja uusia asiakasomistajia liittyi 10 158. Vuoden lopussa 56 prosenttia Pirkanmaan alueen talouksista oli asiakasomistajia. Bonusmyynnin osuus kokonaismyynnistä jatkoi kasvuaan ollen 82,0 prosenttia. Myös asiakasomistajien ostojen keskittäminen jatkui vahvana; osuuskaupan ja partnereiden bonusmyynti yhteensä kasvoi 12,9 prosenttia.

Asiakasomistajille palautusta yhteensä yli 25,9 miljoonaa euroa

Asiakasomistajat saivat vuonna 2008 Bonusta 21,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 3,1 miljoonaa euroa (+16,5 %). Uutta maksutapaetua S-Etukortilla maksetuista ostoksista jaettiin asiakasomistajille 0,3 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakasomistajille maksettiin edustajiston päätöksen mukaisesti vuoden 2007 tuloksesta osuuspääoman korkoa 0,9 miljoonaa euroa ja ylijäämänpalautusta 3,0 miljoonaa euroa. Keskimääräinen bonusprosentti vuonna 2008 oli 3,3 (ed.v. +0,1 %).

Osuuskaupan hallitus esittää, että asiakasomistajat tulisivat saamaan vuodelta 2008 osuuspääoman korkoa kahdeksan prosenttia, yhteensä 1,0 miljoonaa euroa ja ylijäämänpalautusta 0,7 prosenttia ostoista, yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Asiakasomistajaa kohden kokonaispalkitseminen on keskimäärin 207 euroa.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä oli vuoden lopussa yhteensä 2 215. Luvussa eivät ole mukana kausityöntekijät. Kokoaikaisia oli 556 (25,1 %) ja osa-aikaisia 1 659 (74,9 %). Kokoaikaisten osuutta henkilöstöstä on lisätty (ed.v. 20,1 %). Kokoaikaisiksi muutettuna henkilömäärä oli keskimäärin 1 603, lisäystä edellisen vuoden vastaavaan 121 henkilöä (+ 8,2 %). Ravintolakaupan henkilöstön vähentyminen johtuu ravintola Buffan liiketoiminnan lopettamisesta.

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain (keskimäärin tilikauden aikana)

Vuosi 2008

hlöä

+- ed.v.

Päivittäis- ja käyttötavarakauppa 1 268 + 102
Ravintolakauppa 169 – 5
ABC-liiketoiminta 166 + 24
Yhteensä 1 603 + 121

Lisäksi osuuskaupassa oli noin 350 kesätyöntekijää ja runsaat 400 yläaste-/lukioikäistä nuorta tutustumassa työelämään.

Palveluverkosto Pirkanmaalla

Osuuskaupalla oli päivittäis- ja käyttötavarakaupan yksikköinä vuoden lopussa 2 Prismaa, 25 S-marketia, 18 Salea ja Sokos. Ravintoloita oli 15, liikennemyymälöitä 6 ja automaattiasemia 13.

Uusia Sale-myymälöitä avattiin vuoden aikana Tampereella kaksi, Sale Järvensivu ja Sale Pispala. Parkanossa puolestaan lopetettiin Sale-myymälä. Sastamalassa S-marketin toiminta siirtyi uuteen kiinteistöön. Liikennemyymälöiden määrä kasvoi yhdellä Esso Viinikan liiketoiminnan siirryttyä osuuskaupalle tammikuussa. Ravintoloiden lukumäärä väheni yhdellä, kun ravintola Buffan toiminta lopetettiin elokuun lopussa.

Vuoden 2009 näkymät ja investoinnit

Taloustilanteen heikkenemisestä huolimatta osuuskaupan vuoden 2009 näkymät myynnin ja talouden osalta näyttävät kohtuullisilta. Kokonaismyynnin odotetaan kasvavan, joskin hitaammin kuin aiempina vuosina. Toiminnan tuloksen ennakoidaan laskevan vuodesta 2008 pääasiassa investoinneista johtuen. Konsernin maksuvalmius pysyy vuonna 2009 hyvällä tasolla.

Investoinnit vuonna 2009 ovat suunnitelmien mukaan noin 70 miljoonaa euroa. Suurimmat investointikohteet ovat Prisma Lielahden rakentamisen aloittaminen, S-market Mäntän rakentaminen sekä Prisma Linnainmaan, S-market Urjalan ja S-market Pälkäneen rakentamisen loppuunsaattaminen. Ylöjärvellä Metsäkylässä avataan keväällä uusi Sale. Koskipuiston Rossossa tehdään mittava perusparannusinvestointi. Em. suunniteltujen investointien ja aikataulujen toteutumisen osalta kriittisintä on kaavoitus- ja lupaprosessien eteneminen.

Vastuulliseen toimintaan panostetaan entistä enemmän

Tuottaessaan palveluja ja etuja asiakasomistajilleen osuuskauppa toimii vastuullisesti kestävän kehityksen periaatetta noudattaen. Vastuullisuudella tarkoitetaan alueellisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullista pitkän aikavälin liiketoimintaa. Osana S-ryhmää Pirkanmaan Osuuskauppa vaikuttaa aktiivisesti toimintansa ympäristövaikutuksiin. Osana toimipaikkaverkoston kehittämistä osuuskauppa on investoinut merkittävästi viime vuosina erityisesti omistamiensa liikekiinteistöjen energian säästöön ja jätteiden käsittelyyn sekä lajitteluun.

Käytännön vastuullisuustoimenpiteistä esimerkkinä mainittakoon, että Linnainmaan Prisma-laajennuksen yhteydessä osa puretuista rakenteista vietiin uusiokäyttöön Urjalaan rakennettavan S-marketin pystyttämiseksi. Linnainmaan Prismassa tullaan myös hyödyntämään maalämpöä ja ilmapumppuja sekä pysäköintihallissa led-loisteputkia.

Vastaavasti Urjalassa S-marketin tontilla ollut entinen halli purettiin ja vietiin hyötykäyttöön muualle. Lisäksi ennen ABC Kalevan liikennemyymälän rakentamista osuuskauppa on puhdistanut vuosikymmenten saatossa saastuneen maaperän ja vienyt 260 kuorma-autollista likaantunutta maata jätehuoltoon.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, puh. 010 767 0070