Pirkanmaan Osuuskaupan edustajiston vaalien ehdokasasettelu on alkanut


2.1.2012

Pirkanmaan Osuuskaupalle valitaan keväällä 2012 uusi 60-jäseninen edustajisto. Edustajiston vaalien ehdokasasettelu on alkanut 2.1.2012. Edustajisto valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi. Edustajisto käyttää osuuskaupassa omistajille kuuluvaa päätösvaltaa.

– Edustajiston rooli osuuskaupan päätöksenteossa on tärkeä, koska osuuskauppa on jäsentensä omistama yritys. Yksittäisistä edustajiston päätösvaltaan kuuluvista asioista voidaan mainita esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallintoneuvoston valinta. Varsinaisen toimielinroolinsa lisäksi edustajistolla on olennainen asema tiedonvälittäjänä ja äänitorvena osuuskaupan johdon ja asiakasomistajien välillä, Pirkanmaan Osuuskaupan talousjohtaja Jouni Uusi-Seppä kertoo.

Osuuskaupan vaaleissa voidaan asettaa ehdokkaaksi jokainen ennen vaalivuotta osuuskauppaan liittynyt jäsen, joka vaalin alkaessa on täysivaltainen ja asuu osuuskaupan toimialueella.
– Edustajisto kaipaa riveihinsä eri-ikäisiä ja erilaisilla taustoilla varustettuja ihmisiä, jotka edustavat mahdollisimman laajasti osuuskaupan asiakasomistajia. Tärkeintä on halu olla mukana kehittämässä oman osuuskaupan toiminnan kautta alueen elinvoimaisuutta, Jouni Uusi-Seppä jatkaa.

Vaaleista ja ehdokaslistojen jättämisestä on jäsenten nähtävillä tiedonanto kaikissa Pirkanmaan Osuuskaupan myymälöissä. Lisäksi vaaleista on tiedotettu tammikuun asiakasomistajapostissa.

Ehdokasasettelu tapahtuu ajalla 2.1.–27.1.2012. Ehdokaslistat tulee toimittaa keskusvaalilautakunnalle osoitteella Pirkanmaan Osuuskauppa, Keskusvaalilautakunta, PL 130, 33101 Tampere siten, että ne ovat perillä viimeistään perjantaina 27.1.2012 klo 16.00. Ehdokaslistat vahvistetaan 9.2.2012. Lisätietoa ehdokkaaksi asettumisesta löytyy myös internetistä osoitteesta www.s-osuuskauppavaalit.fi/pirkanmaa.

Edustajiston vaalien äänestysaika on 12.3.–25.3.2012, ja vaalien tulos julkistetaan keskiviikkona 28.3.2012.

Osuuskaupan edustajiston vaaleissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi tulleet ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.

Lisätietoja:
talousjohtaja Jouni Uusi-Seppä, puh. 010 767 0071
www.s-osuuskauppavaalit.fi/pirkanmaa