Pirkanmaan Osuuskaupan edustajiston vaaleissa ennätysmäärä ehdokkaita


6.4.2016

Pirkanmaan Osuuskaupan edustajiston vaaleissa ehdolle asettui ennätysmäärä jäseniä, yhteensä 395 osuuskaupan Omistajaa. Edustajistoon valitaan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi 60 jäsentä.

Vaaleissa valta on Omistajilla. Vaaleja varten Pirkanmaan Osuuskaupan toimialue on jaettu kolmeen eri jäsenalueeseen, joilta valittavien edustajien lukumäärä määräytyy alueen jäsenmäärän mukaan.  Edustajisto käyttää jäsenten päätösvaltaa osuuskaupassa.

– On hienoa huomata, että niin moni Omistajistamme kokee vaikuttamisen edustajiston kautta mielekkääksi. Onhan edustajiston tehtävä tärkeä paitsi päätöksiä tekevänä toimielimenä, myös kontaktipintana asiakasomistajien ja osuuskaupan johdon välillä, hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Rajala toteaa.

 

Edustajiston äänestäminen jatkuu 17. huhtikuuta asti

Ehdolle asettuneista naisia on 51 ja miehiä 49 prosenttia. Alueellisesti eniten ehdokkaita on Tampereen alueelta, 198 henkilöä.  Pohjois-Pirkanmaalta ehdolla on 74 ja Etelä-Pirkanmaalta 123 jäsentä. Ehdokkaiden ikäjakauma painottuu vanhempiin ikäluokkiin, mutta mukana on myös 21 alle 30-vuotiasta ehdokasta, nuorimpien ollessa 19-vuotiaita. Ehdokkaista 29 % on yli 60-vuotiaita.

Tulevalle nelivuotiskaudelle edustajisto valitaan suhteellisella vaalitavalla, sähköisen ja postivaalin yhdistelmänä. Sähköisesti äänestäminen on nyt mahdollista ensimmäistä kertaa. Linkki sähköiseen äänestykseen, vaalikone helpottamaan oman ehdokkaan löytämistä sekä äänestysohjeet löytyvät osoitteesta www.osuuskauppavaalit.fi/pirkanmaan-osuuskauppa. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.

Vaaleissa äänensä on tähän mennessä antanut 16000 Pirkanmaan Osuuskaupan jäsentä. Edustajien äänestäminen on mahdollista 17. huhtikuuta asti. Vaalien tulos julkistetaan perjantaina 22.4. 

 

Lisätietoja:

S-vaalilautakunnan puheenjohtaja, hallintoneuvoston pj. Timo Rajala, puh. 050 324 8658
S-vaalilautakunnan sihteeri, talousjohtaja Jouni Uusi-Seppä, puh. 010 767 0071