Päivittäis- ja käyttötavarakaupan organisaatio Pirkanmaan Osuuskaupassa 1.3.2013 alkaen


8.2.2013

Pirkanmaan Osuuskaupan 1.1.2013 aloittaneiden toimialajohtajien Mirkka Voutilaisen ja Mikko Polson toimialaorganisaatiot järjestetään uudelleen. Uudelleenorganisoitumisella pyritään parempaan asiakaslähtöisyyteen ja osaamisen syventämiseen sekä päivittäis- että käyttötavaratoimialalla. Organisaatio uudistuu seuraavasti:

Mervi Sillanpää-Jaatinen nimitetty uuteen liikepaikkojen kehitysjohtajan tehtävään

Mervi Sillanpää-Jaatinen on nimitetty 1.3.2013 alkaen päivittäistavara-, käyttötavara- ja ABC-toimialan liikepaikkojen kehitysjohtajaksi huolehtimaan entistä asiakaslähtöisemmän liiketoimintakokonaisuuden muodostamisesta liikepaikkoihin. Sillanpää-Jaatinen on toiminut aiemmin Pirkanmaan Osuuskaupan Prisma- ja Kodin Terra -ketjujen johtajana.

Tehty organisaatiomuutos ei vaikuta Pirkanmaan Osuuskaupan kiinteistötoimintoihin. Kiinteistöpäällikkö Tommi Terho vastaa edelleen mm. osallistumisesta kaavoitusprosesseihin, rakennuttamisesta ja kiinteistöhuollosta sekä raportoi edelleen talousjohtaja Jouni Uusi-Sepälle.

Pt-toimiala- ja kt-toimialaorganisaatiot

Päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Mirkka Voutilaisen organisaatiossa toimivat kehittämispäällikkö Johanna Tervala-Pirskanen ja asiakkuus- ja markkinointijohtaja Katriina Kiviluoto sekä ryhmäpäälliköt Jyrki Halme, Sami Hieta-aro, Anna Mari Koutroukides, Meeri Perälä ja Kimmo Vuorinen.

Käyttötavarakaupan toimialajohtaja Mikko Polson organisaatiossa toimivat liikepaikkojen kehitysjohtaja Mervi Sillanpää-Jaatinen, Prismajohtajat Ville Jylhä, Saara Kauste, Mikko Mäki, Heidi Numminen-Kiviranta ja Tea Siivola sekä tavaratalonjohtaja Maija Korpela ja Kodin Terra -johtaja Kari Koskinen.

 

Lisätietoja:
Pt-kaupan toimialajohtaja Mirkka Voutilainen, puh. 010 767 0081
Kt-kaupan toimialajohtaja Mikko Polso, puh. 010 767 0079