#Paikallistoiveet puntariin – äänestäminen Pirkanmaan Osuuskaupan edustajistovaaleissa alkaa


24.3.2020

Pirkanmaalaisten ruokahuollon takaava verkosto, paikallisten seurojen ja yhdistysten tukeminen, arkea helpottava ruoan verkkokauppa ja laaja palveluvalikoima – osuuskauppa näkyy jo nyt monella tavalla jäsentensä arjessa. Mitä muuta osuuskaupan jäsenet odottavat omalta kaupaltaan? Se selviää nyt, kun äänestys Pirkanmaan Osuuskaupan edustajiston vaaleissa alkaa ja jäsenet pääsevät valitsemaan heitä eniten puhuttelevat ehdokkaat.

– Pirkanmaan Osuuskauppa on jäsentensä omistama yritys, jonka päätöksentekoon jäsenemme voivat osallistua monella tapaa. Joka neljäs vuosi valittavan edustajiston roolina on toimia jäsenten äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtia siitä, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen, kertoo Pirkanmaan Osuuskaupan talousjohtaja ja vaalilautakunnan sihteeri Jani Virtanen.

Tulevaisuudessa edustajiston tärkein tehtävä on haastaa osuuskauppaa siitä, että hinnat ovat kilpailukykyiset ja osuuskaupan palvelu ja valikoimat ovat kiinni ajassa. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista. Näitä aloitteita, eli #paikallistoiveita, on pyydetty ehdokasasettelun yhteydessä kaikilta ehdokkailta. Vaalisivustolta löytyvässä vaalikoneessa äänestäjät pääsevät tutustumaan paikallistoiveisiin, joita ehdokkaat valituksi tulleessaan haluaisivat edistää.

–  Saimme ehdokasasettelun yhteydessä ehdokkailta lukuisia paikallistoiveita aina palkitsemisjärjestelmän kehittämisestä ja kauppakaveritoiminnan laajentamisesta hävikin minimoimiseen. Laaja innostus ja ehdotusten kirjo kertovat siitä, että osuuskaupalla nähdään olevan tärkeä rooli koko alueen kehityksessä, Jani iloitsee.

Vaaleissa yli 400 ehdokasta

Pirkanmaan Osuuskaupan edustajistovaalien ehdokasasettelu päättyi 31.1. ja ehdokkaita saatiin ennätykselliset 431.

–  Olemme iloisia, että vaikuttaminen selkeästi kiinnostaa, ja jäsenemme ovat lähteneet sankoin joukoin ehdokkaaksi. Kannustamme kaikkia jäseniämme käyttämään aktiivisesti myös äänioikeuttaan, Jani sanoo.

Vaaleissa voi äänestää joko sähköisesti tai postitse 25.3.–6.4. Vaaleissa voi äänestää jokainen Pirkanmaan Osuuskaupan jäsen, joka on sekä täyttänyt 15 vuotta että hyväksytty jäseneksi viimeistään 31.12.2019.

Pirkanmaan Osuuskaupan edustajisto valitaan suhteellisella vaalitavalla. Kaikki ehdokkaat ovat jollain ehdokaslistalla. Ääni annetaan ehdokkaalle, mutta läpipääsyyn vaikuttaa sekä ehdokkaan itse saamat äänet että koko ehdokaslistan äänimäärä.

Äänestyslipuke ja äänestysohjeet postitetaan jokaiselle äänioikeutetuille jäsenelle viikon 13 aikana. Äänestysohjeisiin ja ehdokkaisiin voi tutustua osuuskaupan vaalisivuilla
www.osuuskauppavaalit.fi/pirkanmaa.