Pää punaisena, kasvot kateudesta vihreinä? Tunteiden käsittelyä voi oppia


23.8.2019

Saat kokeesta numeron, johon et ollut tyytyväinen. Odotit parempaa tulosta. Samaan aikaan hyvä ystäväsi riemuitsee, sillä hänellä koe meni erityisen hyvin.

Miten itse suhtautuisit tilanteeseen? Millaisia ajatuksia mieleesi nousisi? Olisitko kenties pettynyt, joko itseesi tai ehkäpä ystävääsi, joka ei mielestäsi osannut huomioida sinun tunnettasi, riemuitessaan vieressäsi? Kokisitko harmitusta vai olisitko iloinen hyvän ystäväsi puolesta? Suhtautuisitko neutraalisti, sillä tiedät tehneesi parhaasi ja tällä kertaa tulos oli tämä? Entäpä miten nämä erilaiset tunteet saisivat sinut käyttäytymään ja toimimaan? Vastauksia tämän tyyppisiin kysymyksiin pohdimme yhdessä nuorten kanssa MLL Tampereen osaston toteuttamilla tunne- ja ihmissuhdetaitotunneilla.

Tunteet ovat elämässämme suuressa roolissa, ja siksi onkin erityisen tärkeää, että ymmärrämme, miten ne toimivat ja vaikuttavat elämässämme. Tarvitsemme myös tunnetaitoja eli erilaisia keinoja tunteiden kanssa toimimiseen. MLL Tampereen osaston nuorisotyössä tunne- ja ihmissuhdetaitojen vahvistaminen nähdään tärkeänä. Ne ovat merkityksellinen osa elämäntaitojamme sekä hyvinvointiamme. Näitä taitoja jokainen meistä voi myös oppia ja vahvistaa. Teemme nuorten kanssa erilaisia harjoitteita ja keskustelemme yhdessä tunteiden käsittelyyn liittyvistä teemoista. Pohdimme erilaisia tunteita sekä niiden sävyjä, ajatuksiemme ja tulkintojemme vaikutusta tunteisiimme, mistä tunteet ylipäänsä nousevat ja miten ne vaikuttavat toimintaamme. Yhteisen keskustelun kautta on mahdollista päästä käsiksi erilaisiin, itselle uusiin näkökulmiin. Ehkä seuraavalla kerralla tarkastelemmekin tilannetta uusin silmin ja ymmärrämme myös kysyä; miten tuo toinen tämän tilanteen näkee ja kokee. Tai tunnistamme, mistä ajatuksestamme jokin tunne sai alkunsa ja kysymme itseltämme, voisinko tulkita tilanteen eri tavalla. Yhteisten pohdintojen ja tehtävien kautta pyrimme luomaan uusia oivalluksia.

Tunteet ja tunnetaidot säilyttävät merkityksensä läpi elämämme. Yhtä lailla aikuisuudessa kohtaamme tilanteita, joissa oma toimintatapamme jäi ehkä mietityttämään tai toisinaan tunteet vievät 100–0. Saatamme kokea jonkin tunteen haasteelliseksi tai meidän on hankalaa ymmärtää, mistä jokin tunne saa meissä voimansa. Yhtä lailla aikuisuudessa voimme harjoittaa tunnetaitojamme! Tämä on tärkeää myös siksi, että aikuisina me toimimme lasten ja nuorten tunnekasvattajina. Lapset ja nuoret oppivat meiltä, meidän toiminnastamme ja mallistamme. Siksi onkin keskeistä, että me aikuiset itse myös pysähtyisimme pohtimaan omia tunnetaitojamme sekä toimintatapojamme. Myös aikuisuudessa joustavat tunnetaidot vaikuttavat hyvinvointiimme. Eläväthän ne kaikissa ihmissuhteissamme: perheessä, parisuhteessa, töissä sekä vapaa-ajalla.

Palataan tekstin alun tilannekuvaukseen. Pysähdy miettimään, miten itse olisit suhtautunut? Mistä tunteesi nousevat? Miten ajattelet, että olisit tunteesi kanssa toiminut? Mieti myös, miten onnistunut ystäväsi tilanteen koki? Pureutumalla tilanteeseen opimme hahmottaan syy-seuraussuhteita. Tällöin harjaannumme myös omassa elämässämme tunnistamaan, mistä tunteemme syntyvät ja miten ajatuksemme sekä tulkintamme vaikuttavat niiden syntymiseen.

Lisää vastaavia pohdintoja on luvassa MLL Tampereen osaston Tunnerepun tuuletus -illassa. Tule yhdessä toisten vanhempien kanssa pohtimaan aikuisen omia tunnetaitoja sekä niiden vahvistamista. Illan aikana voit pysähtyä omien tunnetaitojesi äärelle, kun luvassa on toiminnallisia harjoitteita, keskustelua sekä vastauksia kysymykseen, miksi vanhemman on tärkeä vahvistaa omia tunnetaitojaan.

Outi Ritari-Alho

MLL Tampereen osaston Eron ensiapupiste, nuorisotyön koordinaattori

 

Tunnerepun tuuletus -ilta Laivapuiston perhetalossa (Tiiliruukinkatu 1) 25.9. klo 18.00–20.00. Tilaisuus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.

Ilmoittaudu mukaan 20.9. mennessä osoitteessa https://mll-tampere-lv.creamailer.fi/survey/9k0oswnqg1i2l