Naisten taloudellinen itsetunto kohenee – rahastoeuro on kasvanut


6.3.2018

Naisten kasvanut sijoitusinnostus näkyy myös rahastoissa. S-Pankin tekemän selvityksen mukaan naisten tekemien sijoitusten määrä on kasvanut edellisvuodesta. ”Naisten sijoittamisesta on tullut ilmiö, ja naisten taloudellinen itsetunto näyttää ilahduttavasti kohentuneen”, sanoo S-Pankin säästämisen ja sijoittamisen tuoteryhmäpäällikkö Annika Pohtila.

S-Pankin vuosittaisessa selvityksessä tarkastellaan, miten pankin nais- ja miesasiakkaat eroavat toisistaan sijoittajina. Vuonna 2017 naisen rahastoeuro oli 95 senttiä, kun vuonna 2016 se oli 92 senttiä. Luku kertoo, montako prosenttia naisten rahasto-osuuksien määrä on miesten vastaavista. Se saadaan vertailemalla naisten ja miesten sijoitusten mediaaneja eli suuruusjärjestykseen asetettujen rahastosäästöjen keskimmäisiä lukuja.

”Nousu on edellisvuoteen verrattuna selvä. Tässä näkyy nyt numeroina se, mistä on koko viime vuosi keskusteltu. Suomalaisten naisten kiinnostus sijoittamiseen on kasvanut ja yhä useammat uskaltavat myös aloittaa sen. Tämä näkyy myös meillä asiakasmäärien kasvussa”, S-Pankin säästämisen ja sijoittamisen tuoteryhmäpäällikkö Annika Pohtila toteaa.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että vaikka sijoittaminen on kiinnostanut naisia, he ovat jarrutelleet sen aloittamista, koska ovat pitäneet osaamistaan liian vähäisenä.

”Ehkä nyt on alkamassa käänne toiseen suuntaan. Naisten talousaiheiset ryhmät ja yhteisöt ovat saaneet viime vuonna yleisöryntäyksen, ja niissä jaetaan oppia ja vertaistukea. Se on tervetullutta, sillä sijoittamisen kynnystä on tärkeää madaltaa. Tänä päivänä kenenkään ei pitäisi ajatella, ettei voisi säästää. Rahastosäästämisen voi aloittaa vaikka kympillä kuussa”, Pohtila sanoo.

Pohtilan mielestä sijoitusinnostuksen kasvun taustalla näkyvät myös muut yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten hyvinvointibuumi.

”Hyvinvointibuumi on jatkunut jo pitkään, ja fyysisen hyvinvoinnin ohella myös taloudellista hyvinvointia on alettu pitää tavoittelemisen arvoisena asiana. Yhä useammalle taloudellinen tasapaino on olennainen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia.”

S-Pankin selvityksestä käy myös ilmi, että riskinotto sijoitusten suhteen on muuttunut vuodessa jonkin verran, niin naisilla kuin miehilläkin. Sijoituksia on siirtynyt riskiluokkien molemmista ääripäistä keskemmälle. Naisten sijoituksista noin kaksi kolmasosaa kuuluu keskitason riskiluokkaan. Korkean riskitason sijoituksia on noin 6 %, ja matalan riskitason noin 22 %. Vastaavasti miehistä noin 10 % sijoittaa korkeariskisiin ja noin 15 % vähäriskisiin rahastoihin.

”Riskinotto on mietittävä oman tilanteen ja sijoittamisen tavoitteiden mukaan. Pitkäjänteisyydellä saavuttaa parhaan tuloksen. Kun säästää pitkään ja säännöllisesti moniksi vuosiksi eteenpäin, aika auttaa tasaamaan riskiä ja arvonvaihteluita”, Pohtila opastaa.

Lue lisää Naisen rahastoeuro -selvityksen tuloksista: https://dokumentit.s-pankki.fi/tiedostot/naisen-rahastoeuro-selvitys-2018