Naisen rahastoeuro on 92 senttiä


17.2.2017

Naisen rahastoeuron suuruus käy ilmi S-Pankin tekemästä selvityksestä, jossa tarkasteltiin, miten pankin nais- ja miesasiakkaat eroavat toisistaan sijoittajina. Selvityksen perusteella naiset suosivat vähäriskisempiä rahastoja, miehet suoria osakesijoituksia.

Vuoden 2016 lopussa naiset omistivat tyypillisesti rahasto-osuuksia summalla, joka oli 92 prosenttia miesten vastaavasta summasta. Kyseessä on mediaani eli suuruusjärjestykseen asetettujen rahastosäästöjen keskimmäinen luku.

− Tieto on linjassa aiempien aiheesta tehtyjen tutkimusten kanssa, kertoo säästämisen ja sijoittamisen kehityspäällikkö Annika Pohtila S-Pankista.

Esimerkiksi Finanssialan keskusliiton vuonna 2015 julkaistun sijoitusrahastotutkimuksen mukaan sijoitusrahastoja on keskimääräistä useammin miehillä, yli 65-vuotiailla ja yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneilla. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että sijoittaminen kiinnostaa naisia, mutta moni vaikenee aiheesta, koska pitää osaamistaan liian vähäisenä.

− Tämä on ongelmallista. Sijoittaminen on aivan liian tärkeää jätettäväksi vain miehille, Pohtila sanoo.

Annika Pohtila rohkaisee suomalaisia sukupuolesta riippumatta puhumaan enemmän säästämisestä ja sijoittamisesta.

− Säästäminen kuuluu meille kaikille. Sijoittajaksi ryhtyminen ei vaadi pörssiuutisten ympärivuorokautista vahtaamista, kuten toisinaan luullaan. Kuka tahansa voi aloittaa säästämisen esimerkiksi helppohoitoisilla S-Säästörahastoilla, joissa alkuun pääsee jo kympillä, Pohtila vinkkaa.

S-Pankin selvityksessä havaittiin myös, että naiset suosivat sijoituksissaan miehiä enemmän vähäriskisempiä rahastoja. Naisten yhteenlasketusta rahastovarallisuudesta liki 27 % oli sijoitettuna vähäriskisimpiin rahastoihin, kun miehillä vastaava luku oli vajaat 19 %. Miehillä puolestaan oli tyypillisesti enemmän suoria osakesijoituksia kuin naisilla.

− Sijoittamisen ei tarvitse tehdä sinusta rämäpäätä. Kannattaa kuitenkin muistaa, kun säästät säännöllisesti pitkällä aikavälillä, riskiä ei tarvitse pelätä, vaan siitä on sinulle hyötyä, Pohtila kertoo.

Välttämällä turhaa hötkyilyä sijoittaja pääsee nauttimaan korkoa korolle -ilmiöstä, joka pitää huolen siitä, että tänään esimerkiksi lapselle säästöön laitettu 100 euroa likipitäen tuplaa arvonsa siihen mennessä, kun lapsi 10-vuotias, mikäli sijoituksen vuotuinen tuotto on 7 prosenttia.

− Sijoittamisesta kannattaa tehdä itselle tapa. Säännöllisesti säästävä huomaa yllättävän pian, että arjen pienistä puroista alkaa kasvaa isompi virta, Pohtila neuvoo.

Lisätietoa:

Annika Pohtila, kehityspäällikkö, S-Pankki Oy, puh. 050 330 9428, annika.pohtila@s-pankki.fi