Mitä, miksi, miten? Kuulolla-äänestys herätti kysymyksiä osuuskaupasta


22.11.2022

Pirkanmaan Osuuskauppa pilotoi lokakuussa uudenlaista vaikuttamisen tapaa, Kuulolla-äänestystä. Äänestyksen avulla Pirkanmaan Osuuskauppa haluaa antaa omistajilleen lisää mahdollisuuksia osallistua liiketoimintaan vaikuttaviin asioihin. Ensimmäisessä Kuulolla-äänestyksessä asiakasomistajat pääsivät vaikuttamaan koko kuukauden kestävän Bonus tuplana -kampanjan ajankohtaan. Samalla asiakasomistajilta kysyttiin, mihin he haluaisivat jatkossa vaikuttaa. Keräsimme vastaukset asiakasomistajia eniten mietityttäneisiin kysymyksiin.

1. Miksi Pirkanmaan Osuuskauppa ei tällä hetkellä maksa ylijäämänpalautusta ja osuuspääoman korkoa?

Palkitsemme asiakasomistajat ennen kaikkea edullisella ostoskorilla ja vuonna 2018 korotetulla bonustaulukolla. Koko joulukuun 2022 kestävä Bonus tuplana -kampanja on kertaluontoinen lisäpalkitseminen, jonka 120-vuotias Pirkanmaan Osuuskauppa haluaa toteuttaa taloudellisesti haastavana aikana.

Pirkanmaan Osuuskauppa maksaa ylijäämänpalautusta, kun sen operatiivinen tulos ylittää 28 miljoonaa euroa. Käytämme tulosta toimipaikkojen palvelun parantamiseen sekä uusien myymälöiden ja ravintoloiden perustamiseen kasvavalla Pirkanmaalla.

Hallintomme haluaa varmistaa tällä tulosrajalla, että Osuuskauppa pystyy lyhentämään lainoja ja kehittämään toimipaikkaverkostoa sekä palveluita asiakasomistajille myös tulevaisuudessa. Myyntimme on noin 1,1 miljardia euroa, johon suhteutettuna 28 miljoonaa on 2,5 prosenttia. Osuuskaupan tulevaisuuden tarpeisiin siis jää maksimissaan 2,5 euroa jokaisesta 100 euron myynnistä.

Osuuspääoman koron maksun lopettamiseen ovat vaikuttaneet lisääntyneet multijäsenyydet eli se, että asiakkaat ostavat useiden osuuskauppojen jäsenyyksiä sijoitusmielessä. Tämä ei ole osuustoiminnallisuuden tarkoitus. Haluamme suunnata hyötyjä Bonuksen ja edullisten hintojen muodossa suoraan heille, jotka keskittävät meille ostoksensa.

2. Haluaisin vaikuttaa ruoan hintaan. Hinnat ovat nousseet S-ryhmän ruokakaupoissa monissa tuoteryhmissä. Mistä on kyse?

Perustehtävämme on puolustaa edullisia hintoja Pirkanmaalla. Tänäkin vuonna olemme tehneet lukuisia toimenpiteitä edullisen ostoskorin varmistamiseksi. Ostoskorivertailut todistavat, että Prisma onkin halvin – ja Bonukset päälle.

Ruoan hinta on ollut nousupaineessa jo viime syksystä lähtien. Muuttunut maailmantilanne, energian ja polttoaineiden hinnannousu sekä osan maataloustuottajista kohtaama akuutti kustannuskriisi kärjistävät tilannetta edelleen. Me kohtaamme nämä kustannuspaineet hintaneuvotteluissamme tavarantoimittajien kanssa.

Koska ruoan tuottajien ja valmistajien kulut ovat nousseet huomattavasti, S-ryhmä on neuvotellut poikkeuksellisella aikataululla niiden valmistajien kanssa, joihin akuutti kustannuskriisi osuu voimakkaimmin. Kohtaamme kaikkien tuoteryhmien osalta hintapaineen ostohintaneuvotteluissa, joita teemme jaksoaikataulumme mukaisesti. Laskelmiemme mukaan tähän mennessä käymistämme neuvotteluista syntyneistä korotuksista välittyy ruokaketjuun yli puoli miljardia euroa vuositasolla.

3. Mielestäni osuuskaupan on otettava kantaa kotimaisen alkutuotannon kannattavuuteen. Haluan, että ruoan hintaa ei halpuuteta tuottajan kustannuksella.

Kotimaisena kauppana ja isona toimijana paras apumme alkutuottajille on se, että pidämme suomalaista alkuperää olevien tuotteiden kysynnän korkealla – nykyisin 80 prosenttia myymästämme ruoasta on kotimaista ja haluamme pitää osuuden korkeana vastakin.

Osuuskaupan peruslupaus on asiakasomistajan ruokakorin edullisuuden varmistaminen. Tätä edullisuutta ei kuitenkaan haeta tuottajan selkänahasta, vaan se perustuu siihen, että toimimme tehokkaasti, karsimme jatkuvasti omia kulujamme ja maksimoimme siten asiakasomistajien hyötyä. Osuuskaupassa ei ole myöskään ylimääräisiä välikäsiä, vaan hyöty valuu suoraan omistajille eli suomalaisille kotitalouksille.

Maatalouden tilanteen helpottamiseksi olemme käyneet ja käymme edelleen ylimääräisiä keskusteluita teollisuuden kanssa erityistoimista. Se tarkoittaa neuvotteluja ja toimenpiteitä siitä, kuinka pystymme yhdessä korjaamaan tilannetta. Poikkeustilanteesta aiheutuneiden ostohintaneuvotteluiden kautta elintarvikeketjuun on ohjautumassa lisää rahaa, puhutaan jopa puolesta miljardista eurosta.

4. Haluaisin vaikuttaa kauppojen ruokavalikoimaan, eli olisi kiva päästä ehdottamaan jotain tuotteita.

Pirkanmaan Osuuskaupan myymälöiden valikoimat perustuvat jokaisen myymäläketjun omiin ketjuvalikoimiin, jotka työstetään ketjuohjauksessamme SOK:lla. Pohjana kussakin ketjuvalikoimassa on perustuotteet, joissa valikoiman ja tilan kasvaessa myös tuotelukumäärä kasvaa. Valikoiman laajuuteen kussakin myymälässä vaikuttaa moni asia, esimerkkeinä myymälän koko ja alue, missä myymälä sijaitsee.

Ketjuvalikoimia täydennetään paikallisten toimittajiemme tuotteilla sekä syventämällä toivottuja ja Pirkanmaan alueella hyvin myyviä ketjuvalikoiman tuotteita useampiin myymälöihin. Paikallisissa valikoimissa pääpainomme on pirkanmaalaisissa toimittajissa ja tuottajissa.

Valikoimatoiveet pyrimme toteuttamaan aina mahdollisuuksien mukaan, joskus kuitenkin on tilanteita, että esimerkiksi toimittajalla ei ole toimituksia toivottuun myymälään, ja näissä tapauksissa toiveiden toteutus ei onnistu tai kestää ainakin hieman kauemmin, kun toimitushaastetta ratkotaan. Tuotteiden menekkiä seurataan säännöllisesti ja valikoimia muokataan muun muassa menekin mukaan.

Uusia tuotteita nostetaan valikoimiin toimittajien niitä tuodessa markkinoille. Uusien toimittajien kanssa yhteistyö aloitetaan aina tietyn prosessin mukaisesti, jossa sovitaan esimerkiksi tilaus- ja toimitusehdoista. Alkuprosessin jälkeen pääsemme pohtimaan yhdessä tuotevalikoimia ja niiden laajuutta. Alkuprosessi voi tuntua välillä pitkältä, etenkin asiakkaan odottaessa uutta tuotetta valikoimaan, mutta kun perusta on kerran toimittajan kohdalla laitettu kuntoon, on uusien tuotteiden valikoimaan nostaminen jo huomattavasti nopeampaa.

Valikoimatoiveita voi lähettää meille S-kanavan palautesivuston kautta tai suoraan sähköpostilla. S-marketeille toiveita voi lähettää sivulla sinuntoive.fi.

5. Haluaisin valikoimiin enemmän lähiruokaa. Myymälässä olisi myös hyvä olla erillinen lähiruokapiste tai hyllypääty.

Olemme tehneet jo pitkään työtä monipuolisen lähiruokavalikoiman eteen. Missiomme sai lisäpontta edustajiston vaaleissa vuonna 2019, kun ehdokkaiden suurin toive oli saada kauppoihin lisää lähellä tuotettua ruokaa. Tämä toive muuttui vastuullisuuslupaukseksi, joka ohjaa nyt toimintaamme vahvemmin kuin koskaan. Haluamme tehdä lähiherkkujen ostamisesta sinulle inspiroivaa ja entistä helpompaa.

Lähiruokaa löytyy Pirkanmaan S-kaupoista jo yli 3 000 tuotteen verran – ja lisää tulee koko ajan. Tunnistat pirkanmaalaisen lähiruoan S-kaupoissa omasta tunnuksesta hyllyn reunassa. Lisäksi myymälöissämme on erillisiä lähiruokakalusteita, joihin paikallisherkkuja on koottu helposti löydettäväksi.

Lue täältä lisää lähiruokalähettiläämme työstä tai tutki lähiruokavalikoimaamme täällä.

6. Asiakasomistajapäivillä monet tuotteet jäävät alennusten ulkopuolelle. Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajaedut voisivat ylipäätään olla laajemmat.

Asiakasomistajaedut on keskitetty Bonukseen, jota maksamme vuodelta 2022 yhteensä noin 37 miljoonaa euroa. Meillä on päivittäistavarakaupan edullisimmat hinnat, ja edullisen hinnan lisäksi maksamme Bonusta. Asiakkaan kannalta tämä on hyvä yhtälö. Toimintamme perustuu tarjousten sijaan siihen, että joka päivä on edulliset hinnat.

Pirkanmaan Osuuskaupassa kaikki käyttötavaratuotteet ovat mukana asiakasomistajapäivien kampanjassa. Esimerkiksi pesuaineet, kemikaliotuotteet, leivinpaperit jne. ovat meillä päivittäiskäyttötavaraa, jotka eivät tuotteiden katerakenteesta johtuen kuulu asiakasomistajapäivien käyttötavara-alennusten piiriin.

7. Salessa joutuu maksamaan tuotteista enemmän ja valinnanvaraa on vähemmän. Miksi Salessa sama tuote maksaa enemmän kuin vaikkapa Prismassa?

Kaupan koko ja myyntivolyymi vaikuttavat kaupan hintatasoon. Mitä isompi kauppa, sitä enemmän tavaraa myydään suhteutettuna kiinteistöön ja henkilöstökuluihin. Tätä kautta isommassa kaupassa voidaan pitää hinnat matalampina. Kaupan koko mitoitetaan aina paikallisen asukasluvun mukaan.

8. Polttoaineen hinnan pitäisi olla alhaisempi ja samalla tasolla eri asemien kesken. Polttoaineesta pitäisi myös kertyä Bonusta samalla tavalla kuin muista ostoksista. Miksi pitää olla erillinen tankkausbonus?

Polttonestetuotteiden hintoihin vaikuttaa merkittävästi paikallinen kilpailutilanne, ja hintatasot eri puolilla Suomea ovat sitä kautta erilaiset. Alueiden välillä hintatasot vaihtelevat eri aikoina ja voivat johtua esimerkiksi siitä, että alueelle tulee tai sieltä poistuu jokin toimija tai kilpailutilanne muuttuu muulla tapaa.

S-ryhmä siirtyi erilliseen tankkausbonukseen, koska polttonesteiden hintatasoon tuli suuria korotuksia muun muassa verolainsäädännöstä johtuen. Kuitenkin polttonesteiden kate on pysynyt koko ajan matalana. Tästä johtuen mme voi maksaa prosenttipohjaista Bonusta. Polttonesteostojen eurot lasketaan kuitenkin mukaan kuukauden bonusostoihin, ja ne kasvattavat asiakasomistajatalouden kalenterikuukauden bonusprosenttia.

Lue lisää Pirkanmaan Bonus tuplana -kuukaudesta

Mitä tarkoittaa Bonus tuplana?