Maailman tapahtumat ja toimintaympäristön muutos heijastuivat vahvasti Pirkanmaan Osuuskaupan vuoteen 2022


13.2.2023

Pirkanmaan Osuuskaupan verollinen myynti nousi viime vuonna ennätykselliseen 1,3 miljardiin euroon ja liikevaihto ensi kertaa osuuskaupan historiassa yli miljardin euron. Toiminnan tulos oli hieman yli 24 miljoonaa euroa. Hyvän myynnin myötä myös Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajille maksetun Bonuksen määrä kipusi viime vuonna kaikkien aikojen korkeimpaan lukuun, 43 miljoonaan euroon. Ennätyksellinen Bonus ja markkinoiden edullisimmat päivittäistavarahinnat toteuttivat osuuskaupan perustehtävää hyvin.

Vuoden 2022 alussa valmistauduimme palaamaan samanlaiseen maailmaan kuin ennen koronaa. Vanhaa, turvallista maailmaa ei kuitenkaan tullut, vaan tapahtui Venäjän hyökkäys Ukrainaan, joka ravisutti elämän perusarvoja Euroopassa. Kaikki tämä heijastui myös Pirkanmaan Osuuskaupan liiketoimintaan. Marraskuussa 2022 inflaatio oli Suomessa 9 prosenttia, ja vuoden 2022 keskimääräinen inflaatiokin tammi-marraskuussa 7 prosenttia. Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat viime vuonna keskimäärin noin 11 prosenttia.

Pirkanmaan Osuuskaupan myynti kasvoi vuonna 2022 yhteensä 11 prosenttia edellisvuodesta, eli 130 miljoonaa euroa, kokonaismyynnin ollessa 1,3 miljardia euroa. Kasvusta liikenteen energioista tuli peräti 61 miljoonaa euroa, pääosin polttonesteiden inflaatiosta.

Odotimme ruokakaupan toimialan volyymin olevan viime vuonna negatiivinen. Tämä toteutuikin, kun ruokamyyntiä siirtyi takaisin ravintoloihin. Kallistuneen ruoan vaikutuksesta asiakkaan ruokaan käyttämä raha, eli keskiostos, pysyi samana, mutta ruokakorin sisällä painottuivat edullisemmat vaihtoehdot. Osuuskauppamme päivittäistavarakauppa kasvoi viime vuonna 6 prosenttia. Päivittäistavarakaupan markkinaosuutemme kasvoikin viime vuonna selvästi.

Verkoston ja verkkokaupan kehitystä

Päätimme viime vuonna tilata ruoan verkkokaupan kasvattamiseksi ja tehostamiseksi ensimmäisen automaatioavusteisen keräilykeskuksen. Neuvottelut ja selvitykset keskuksen sijaintipaikasta ovat parhaillaan käynnissä Tampereen kaupunkiseudulla.

Investointeja teimme yhteensä 50 miljoonalla eurolla suurimpina Sastamalan Prisman sekä Niemenrannan S-marketin rakentaminen ja Sokoksen ravintoloiden uudistus. Useissa toimipaikoissa jatkettiin liikeidea- ja miljööuudistuksia ja tehtiin asiakaspalvelua ja energiatehokkuutta parantavia kiinteistö- ja kalustouudistuksia, joilla otetaan askelia kohti S-ryhmän yhteistä hiilinegatiivisuustavoitetta.

Lisäksi teimme päätöksen investoida tulevina vuosina merkittävästi sähköautojen latausverkostoon: ABC-teholatausverkostoa kasvatetaan Pirkanmaalla Osuuskaupan toimipisteiden yhteydessä. Tavoitteena on rakentaa suurteholatausverkosto sekä säilyttää nykyiset peruslatauspisteet.

Pirkanmaan kehityksen puolesta

Edistimme kestävää kuluttamista vahvistamalla lähellä tuotetun ruoan tarjontaa valikoimassa. Osuuskaupassa toimii Suomen ainoa lähiruokalähettiläs, jonka tehtävänä on lisätä aktiivisesti lähituotteiden saatavuutta myymälöissä. Vuoden 2022 aikana valikoimissa oli yhteensä 3 617 lähituotetta 184 paikalliselta tuottajalta.

Pirkanmaan Osuuskauppa haluaa lisäksi mahdollistaa kaikille terveellisen, hyvinvointia edistävän ja ilmastoystävällisen ruokavalion. Tavoitteena on, että vuoden 2030 loppuun mennessä 65 prosenttia myymästämme ruoasta on kasvipohjaista. Mahdollistamme asiakasomistajiemme matkaa kohti kestävää kuluttamista myös investoimalla uusiin, innovatiivisiin palveluratkaisuihin. Esimerkiksi ilmastoystävälliseen ostoskoriin tähtäävää pilotoitavaa S-ravinto-palvelua käyttää jo yli 600 asiakasta, ja loppuvuodesta käynnistetty yhteistyö Swappien kanssa mahdollistaa kuukausittain yli sadan puhelinlaitteen kierrätyksen uudelleenkäytettäväksi.

Hävikin ja tuotetun jätteen vähentäminen on keskeinen tavoite toiminnassamme. Pirkanmaan Osuuskaupan tuottamista jätteistä jo täydet 100 prosenttia menee hyötykäyttöön. Vuoden 2022 aikana hävikkiruokaa lahjoitettiin 179 000 kg kaikkiaan 45 toimipaikasta yhteistyössä 23 paikallisen hyväntekeväisyystoimijan kanssa. Lisäksi tarjoamme asiakkaille kattavat kierrätysmahdollisuudet myymälöiden yhteydessä.

Paikallista hyvinvointia edistimme tarjoamalla kesätyöpaikkoja kaikkiaan 1417 nuorelle sekä 18 vuotta täyttäneelle. Lisäksi loimme polkuja erityistä tukea tarvitsevien työllistymiseen. Vuoden 2022 aikana erityistä tukea tarvitsevia työskenteli osuuskaupassa yhteensä 49, joista 20 vakituisessa työsuhteessa. Lisäksi tuimme Kannustajat-ohjelmamme kautta lasten ja nuorten harrastustoimintaa 72 000 eurolla. Osuuskaupan 120-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestimme pirkanmaalaisille seitsemäsluokkalaisille Bright Friday -tapahtuman teemalla ”Et ole yksin. Yhdessä olemme enemmän.”

Bonusta maksettiin yli 43 miljoonaa

Bonusta Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistajille maksettiin ennätykselliset 43 miljoonaa euroa – kasvua edellisvuoteen oli peräti 7 miljoonaa euroa. Bonuksen kasvusta merkittävä osa tuli poikkeuksellisesti koko joulukuun kestäneestä Bonus tuplana -kampanjasta, jolla Pirkanmaan Osuuskauppa päätti palkita asiakasomistajia tänä vaikeana aikana. Asiakkailla oli mahdollista vaikuttaa Bonus tuplana -kuukauteen Kuulolla-äänestyksen kautta.

Henkilökunnalle bonus erinomaisesta työstä

Pirkanmaan Osuuskaupalla on käytössä koko henkilökuntaa koskeva palkitsemisohjelma, jossa kaupan ja ravintoloiden henkilökunnan on mahdollista saada maksimissaan jopa 2000 euron suoritepalkka tavoitteiden saavuttamisesta. Hyvä viime vuosi mahdollisti tämän maksimipalkkion toimipaikan päästessä tavoitteisiinsa.

Osuuskaupan loppuvuodesta teettämän työyhteisötutkimuksen mukaan työyhteisön tila on hyvä AA+. Ihmiset ensin -kulttuuri on nostettu Pirkanmaan Osuuskaupan tärkeimmäksi kehityssuunnaksi. Kokoaikaiseksi muutettuna henkilöstömäärämme kasvoi viime vuonna 60 henkilöllä, vuoden lopussa henkilöstön määrä oli 3206.

Hallinnon kokoonpano muuttui

Pirkanmaan Osuuskaupan hallitus muuttui, kun professori Hannu Saarijärvi Pirkkalasta jäi hallituksesta pois yhdeksän vuoden hallitusjäsenyyden jälkeen. Hallintoneuvostoon valittiin uusina jäseninä yrittäjä Arja Ylä-Nojonen Virroilta, toimialajohtaja Sami Rantanen Tampereelta ja toimitusjohtaja Marianne Kukko Tampereelta. Hallintoneuvoston puheenjohtajana vuonna 2023 jatkaa hankejohtaja Timo Rajala ja varapuheenjohtajana yrittäjä Tuila Jaatinen.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, puh. 010 767 0070, timo.maki-ullakko@sok.fi