Lämmin tervehdys Akaasta!


20.7.2015

Akaalainen Kylmäkosken aseman kyläyhdistys oli yksi alkuvuonna 2015 Kannustajat-ohjelmaan osallistuneista yhdistyksistä.

Kylmäkosken aseman kyläyhdistys ry:n tarkoitus on ylläpitää kotiseutuharrastusta, säilyttää vanhoja perinteitä, edistää kulttuuri- ja harrastustoimintaa sekä kehittää kylää ja sen monipuolista toimintaa, joka aktivoisi kaikenikäisiä kyläläisiä. Kyläyhdistyksen toiminta on mahdollistettu lukuisten tempausten tuotoilla ja vahvalla talkootyöllä, mihin Pirkanmaan Osuuskaupan Kannustajat-ohjelmasta saatu tuki oli suuri ja arvokas lisä.

– Kannustajat-ohjelmasta saaduilla varoilla kustannetaan kerhotoiminnan kuluja, talviaikaan toteutettavia asiointi-/liikuntareissuja sekä kylämme kesäkioskitoimintaa, kertoo Kylmäkosken aseman kyläyhdistyksen sihteeri Päivi Välimäki.

Päivin mukaan kylän keskuksena toimiva kesäkioski on kyläläisten yhteinen olohuone, jossa kaikki kylän vakioasukkaat ja mökkiläiset viihtyvät ja tutustuvat toisiinsa. Pirkanmaan Osuuskaupan järjestämän lasten kuvakisan tuotoksilla kuvitettu lippunauha on merkkinä kioskin aukeamisesta. – Lippunauhan ilmestyminen kioskin kulmalle on varma kesän merkki, Päivi hymyilee. – Saamamme tuen avulla pystyimme tänäkin kesänä palkkaamaan kioskille töihin neljä paikallista nuorta, millä on iso merkitys kylälle, jossa kesätyöpaikat ovat muuten kiven alla, hän jatkaa.