”Kun henkilökunnalla on hyvä olla, asiakkaatkin huomaavat sen”


25.6.2024

Jalat painuvat sammalmättäälle ja kauempaa kuuluu linnunlaulua. Kierrokset alkavat laskea ja mieli rentoutua. Miia Pennanen nauttii metsässä samoilusta ja järvimaisemasta. Luonnossa liikkuminen auttaa jaksamaan ja palautumaan arjessa. Liikkumisen lisäksi Miian sydäntä lähellä on ihmisten kanssa yhdessä tekeminen. Ihmiset ensin on myös yksi Pirkanmaan Osuuskaupan strategian kulmakivistä. Tämä herättikin Sandvikin kansainvälisen divisioonan henkilöstöjohtajana toimivan Miian kiinnostuksen hallituspestiin, jossa hän aloitti tammikuussa 2024.

– HR-edustus hallituksessa ei ole mikään itsestäänselvyys. Se osoittaa, että ihmiset ovat strategiassa keskiössä. Ihmiset ja kulttuuri -näkökulma huomioidaan hienosti myös hallituksen toiminnassa. On ollut vaikuttavaa nähdä, mitä kaikkea POK tekee henkilökunnan eteen.

Yhtenä esimerkkinä Miia mainitsee nuorten kasvattamisen työelämään. Tänäkin kesänä Pirkanmaan Osuuskaupassa työskentelee noin 1400 kesätyöntekijää, joista 640 on Tutustu ja tienaa -harjoittelussa olevia nuoria. Osuuskaupassa panostetaan nuorten perehdyttämiseen ja myös onboardingiin, eli siihen, että otetaan aidosti mukaan porukkaan, kysellään kuulumisia ja kohdellaan tasavertaisina.

– Tämä tukee myös asiakaskokemusta – työelämään vasta tutustuvat harjoittelijat tai ensimmäisessä kesätyöpaikassaan olevat nuoret pääsevät heti asiakasrajapintaan. Perehdytys antaa selkänojan ja tuo varmuutta uuden edessä.

Mitä syvemmälle osuuskauppamaailmaan Miia on päässyt sitä kiinnostavammalta se vaikuttaa. Pirkanmaan Osuuskauppa toimii vahvalla kasvualueella.

– Meillä on velvollisuus miettiä, miten huolehdimme myös reuna-alueista. Jossain tarjoamme kylän ainoita palveluita. Päätöksenteossa on muistettava pitää osuuskaupasta niin hyvää huolta, että se on voimissaan myös tuleville sukupolville. Hallituksen pitää katsoa kaukoputkella tulevaan.

Nyt näköpiirissä on esimerkiksi ulkomaalaisten työllistäminen. Osa tulee Suomeen suoraan vaikkapa kokin pestiin, toiset puolison työn perässä. Miia näkee osuuskaupalla hyviä eväitä monenlaisellakin eri taustalla saapuvien työllistämiseen. Pirkanmaalla, kuten koko Suomessa, kansainvälisellä työvoimalla on tärkeä merkitys palvelujemme turvaamisessa väestönkasvun hidastuessa.

Kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen kantavat pitkälle

Miia tuo Osuuskaupan hallitukseen näkemystä työyhteisön ja ihmisten johtamisesta.

– Lähden aina liikkeelle perusasioista eli luottamuksen kulttuurin rakentamisesta ja kuulluksi tulemisen mahdollistamisesta. Jokainen kohdataan persoonana ja ymmärretään, että ihmiset ovat erilaisia. Psykologisen turvallisuuden luominen on tärkeää. Rohkealla johtajuudella pystytään sitten käsittelemään vaikeitakin asioita.

Miia pitää tärkeänä, että yritykset kantavat omalta osaltaan vastuuta työntekijöiden mielenterveyden tukemisesta.

– Mielenterveysperusteiset poissaolot ovat yrityksissä lisääntyneet ja surullisimmillaan tilanne kehittyy siihen pisteeseen, että nuori eläköityy. Työnantajat ja työyhteisöt tukevat hyvinvointia ja jaksamista omalta osaltaan. On tärkeää tarjota apua ja polkuja, jos jaksamisen kanssa tulee haastetta.

Mielenterveysperusteisia poissaoloja on Pirkanmaan Osuuskaupassa onnistuttu vähentämään muun muassa ennaltaehkäisevällä mielenterveystyöllä ja aktiivisella varhaisella tuella. Työyhteisön tuki ja tiimihenki kantavat pitkälle ja näkyvät myös asiakaskokemuksessa.

– Henkilökunnan sydänteot arjessa ja heittäytyminen somessa kertovat, että asioita ei ole pakotettu, vaan pokkaa ja sydäntä on juurtunut kulttuuriin. Kun henkilökunnalla on hyvä olla, asiakkaatkin huomaavat sen.