Keskitetty rekrytointi löytää työlle osaajat


24.6.2018

Keskitetyn rekrytoinnin ryhmähaastattelut pyörivät vuonna 2017 Pirkanmaan Osuuskaupan pääkonttorilla Prisma Koivistonkylässä useampana päivänä viikossa. Ryhmähaastatteluista rekrytoivan esimiehen jatkohaastatteluun valitaan yleensä kolme soveltuvinta hakijaa, joiden joukosta paikka täytetään.

– Keskitetyllä rekrytoinnilla varmistamme hakijanäkökulmasta laadukkaan ja yrityskuvaamme tukevan hakuprosessin. Lisäksi tarkoituksenamme on helpottaa toimipaikkojemme esimiesten arkea, kun suuritöinen hakemusten käsittely ja hakijoiden esikarsinta jätetään meidän huoleksemme, rekrytointipäällikkö Heini Salo kertoo.

Vuonna 2017 kesätyöntekijöiden rekrytointia uudistettiin merkittävästi, sillä kaikki sähköisen hakemuksen täyttäneet ja 1.5. mennessä täysi-ikäiset hakijat kutsuttiin pikahaastatteluihin alueellisiin kesärekrytointitilaisuuksiin. – Tarjosimme pidempiä kesätyösuhteita noin 500 täysi-ikäiselle osaajalle. Lisäksi toimipaikoissamme työskenteli kesäkuukausien aikana 730 nuorta 14–17 -vuotiasta Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelijaa kahden viikon jaksoissa, henkilöstöjohtaja Tero Hassinen summaa.

Pidempiin kesätyösuhteisiin hakeneita haastateltiin alkuvuodesta kuudessa alueellisessa rekrytointitilaisuudessa eri puolilla Pirkanmaata, muun muassa paikallisten oppilaitosten tiloissa. Odotetusti eniten hakijoita osallistui Prisma Koivistonkylässä järjestettyyn rekrytointitilaisuuteen, jonne saapui paikalle 1 653 haastateltavaa. Haastattelijoina toimivat keskitetyn rekrytoinnin tukena 20 esimiestä eri toimipaikoista.

– Massarekrytoinnin taustalla on tahtotila tavoittaa mahdollisimman laajasti hyvällä asenteella varustettuja kesätyönhakijoita sekä antaa heille mahdollisuus osoittaa erinomainen asenteensa käytännössä. Lisäksi pyrimme helpottamaan toimipaikkojemme esimiestyön arkea ja ennakointia tehostamalla ennen useammalle kevätkuukaudelle hajautunutta kesärekrytointiprosessia, Salo perustelee uudistusta.

Työnhakijat kiittelivät uutta mallia, joka antoi kaikille motivoituneille kesätyönhakijoille mahdollisuuden tulla esittäytymään. Vastaavaa mallia sovellettiinkin syksyn aikana myös ravintola Puiston, Prisma Nokian ja ABC-liikennemyymälöiden rekrytoinneissa.