Bonusyhteistyö Tampereen Sähkölaitoksen ja Pirkanmaan Osuuskaupan välillä päättyy


8.2.2023

Paikallinen bonusyhteistyö päättyy Tampereen Sähkölaitoksen ja Pirkanmaan Osuuskaupan välillä Tampereen Sähkölaitoksen päätöksellä. Bonusta kerryttävien uusien sähkösopimusten myyminen asiakasomistajille päättyi jo 11.10.2022 energiakriisin aiheuttaman muuttuneen markkinatilanteen vuoksi.

Muutos vaikuttaa Bonusten kerryttämiseen seuraavasti:

Toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset

  • Nykyisistä Tampereen Sähkölaitoksen toistaiseksi voimassa olevista Vesisähkö-, TuntiSähkö-, Hyötytuulisähkö- ja Markkinasähkö-sähkösopimuksista kertyy asiakasomistajille Bonusta 29.3.2023 asti, mikäli sopimus on voimassa. Tämän jälkeen kyseiset sähkösopimukset pysyvät voimassa, mutta niistä ei makseta Bonusta.

Määräaikaiset sähkösopimukset

  • Nykyisistä Bonukseen oikeuttavista määräaikaisista sopimuksista kertyy asiakasomistajille Bonusta määräaikaisuuden loppuun asti.

Ilokkaanpuiston Wattipankki-sopimukset ja Tarasten Aurinkopuiston aurinkopaneelit

  • Ilokkaanpuiston Wattipankki-sopimuksista ja Tarasten Aurinkopuiston aurinkopaneeleista kertyy Bonusta 29.3.2023 asti.

Bonusyhteistyön päättyminen ei vaikuta sopimusten voimassaoloon, voimassa olevien sähkösopimusten hintaan eikä hinnanmääräytymisperusteisiin.

Yhteistyön päättymisen jälkeen minkään Osuuskaupan asiakasomistajille ei kerry Bonusta Tampereen Sähkölaitoksen sähkösopimuksista. Määräaikaisista sopimuksista kertyy kuitenkin Bonusta määräaikaisuuden loppuun asti. Muutos perustuu sopimusehtojen SME 2014 kohtaan 8.6, jonka mukaan myyjä voi muuttaa yksipuolisesti sopimuksen ehtoja, jos muutokseen on erityistä syytä olosuhteiden olennaisen muuttumisen johdosta tai vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen takia. Sähkölaitoksen ja Pirkanmaan Osuuskaupan bonusyhteistyön päättyminen on sopimusehtojen mukainen olosuhteen olennainen muutos.

Jos et hyväksy muutosta, sinulla on sopimusehtojen mukaisesti myös oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sähkön myyntisopimuksesi kahden viikon irtisanomisajalla.

Bonussäännöt löytyvät Tampereen Sähkölaitoksen verkkosivuilta osoitteesta www.sahkolaitos.fi/bonussaannot/

Lisätietoa: sahkolaitos.fi/bonustiedote