Asiakkaat toivovat Kalevan Prisma-keskuksesta monipuolista arjen kokonaisuutta


18.4.2019

Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Osuuskauppa ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA järjestivät yhteistyössä ilmoittautumiskutsukilpailun Kaleva–Hakametsä-paikalliskeskuksen ydinalueen korttelirakenteesta. Suunnittelukilpailulla haettiin ideoita paikalliskeskusalueen kehitysvisioksi sekä toteutuskelpoista korttelisuunnitelmaa asemakaavoituksen pohjaksi. 

Lisäksi kysyimme Prisma Kalevaan ostoksia keskittäviltä asiakkailta mielipiteitä ja toiveita alueen ja Prisma-Keskuksen kehittämiseksi. Kyselyyn vastasi 525 asiakasomistajaa.

– Osa toivoi matalaa, muuhun kaupunkiympäristöön sopivaa, rakentamista. Toiset toivovat korkeita, kaupunkimaisia rakennuksia esimerkiksi siksi, että on parempi rakentaa korkealle kuin peittää koko alue rakennuksin, liikepaikkojen kehittämispäällikkö Raino Pesu kertoo.

Vastaajat kantoivat huolta autoliikenteen sujuvuudesta ja toivoivat Prisma-keskuksen entistä parempaa saavutettavuutta tulevaisuudessa myös jalankulkijan ja joukkoliikenteen käyttäjän näkökulmasta.

Useampi toivoi viihtyisää viherympäristöä ja luonnon läheisyyttä.

Palvelutarjonnasta pidetään jo nyt mutta uusia toiveitakin on

90 % nykyisistä keskittäjäasiakkaista on Prisma-keskuksen palvelutarjontaan erittäin tai melko tyytyväisiä. – Asiakasomistajien tarpeisiin vastaaminen on joskus haastavaakin. On hieno kuulla, että niin moni on nykytilanteeseen tyytyväinen, mutta haluaa silti kehittää kanssamme Prisma-keskusta, toimialajohtaja Ville Jylhä iloitsee.

Toivottuja palveluita olivat kirjasto, terveyspalvelut, vaateliikkeet, nykyistä täydentävä ravintola- tai kahvilatarjonta, posti ja kuntosali tai liikuntakeskus.

Prisma Kaleva on Pirkanmaan suurin hypermarket ja Tampereen suurin päivittäistavarakauppa palvellen noin 4,7 miljoonaa asiakasta vuodessa. Myyntitilaa on 26 000 m² kahdessa kerroksessa. – Viimeisin suurempi uudistus tehtiin 2015–2016 ja tuleva kehitys lisää entisestään Prisma-keskuksen merkitystä alueen veturina. Tehtävänämme on helpottaa pirkanmaalaisten arkea kehittämällä osuuskaupan palvelutarjontaa siellä, missä asiakasomistajamme asuvat ja liikkuvat, Jylhä kiteyttää.

Tavoitteena on tulevaisuudessa kehittää alueen nykyisen keskipisteen, Prisma Kalevan, ympärille paikalliskeskus, joka pitää sisällään liikenteen vaihtopysäkkialueen, asumista, palveluita ja uutta liikerakentamista.