ABC:llä maailman puhtainta etanolia


18.6.2008

ABC-ketju on myynyt vuoden 2008 alusta alkaen EU-direktiivin vaatimuksen mukaisia biopolttoaineita, joihin on lisätty etanolia. Kesän aikana ABC alkaa myydä polttoaineidensa osana maailman puhtainta, kotimaisista jätteistä valmistettua etanolia.

ABC-ketjun käyttämän polttoaineen toimittaa hankintayhtiö North European Oil Trade Oy (NEOT), ja siihen tulevan etanolin valmistaa St1 Biofuels -yhtiö Etanolix-tuotemerkillä. Vuoden 2008 loppuun mennessä aloittaa toimintansa viisi jäte-etanolitehdasta, jotka käyttävät raaka-aineenaan muun muassa leipomojätettä ja kaupoista palautuvaa vanhaa leipää.

Hiilidioksidipäästöt minimissä

Suomalainen jätteestä valmistettava etanoli on tutkitusti elinkaaripäästöiltään maailman parasta, mikä tarkoittaa, että sitä valmistettaessa hiilidioksidipäästöt ovat lähes olemattomia.

Kotimainen etanoli ei kata koko ABC-ketjun tarvetta, minkä vuoksi jatkossakin osa polttoaineisiin lisättävästä etanolista on Brasiliasta tuotavaa, sokeriruo’sta valmistettavaa etanolia. Myös se on vähän elinkaaripäästöjä aiheuttavaa, ympäristöä säästävää etanolia.

ABC myös tutkii

ABC-ketju osallistuu aktiivisesti biopolttoaineita koskevaa tutkimustyöhön. Siten halutaan varmistaa uusien menetelmien turvallisuus ja olla mukana kehittämässä tulevaisuuden toimintamalleja, jotka ylittävät lain vähimmäisvaatimukset.