RIKKAAMPANA TYÖYHTEISÖNÄ VUODESTA 2017 ALKAEN

Pirkanmaan Osuuskaupassa haluamme kehittää omaa työllistämistoimintaamme ja edistää erityistä tukea tarvitsevien työllistymismahdollisuuksia sekä rikastaa näin työtiimiemme monimuotoisuutta.
Erityistä tukea tarvitsevilla työntekijöillä tarkoitamme henkilöitä, joilla on neurodiversiteetin eri muotoja tai kehitysvamma.

Pisimmät erityistä tukea tarvitsevien työntekijöiden työsuhteet ovat jo 1990-luvulta, mutta laajemmin olemme tätä työtä tehneet kuuden vuoden ajan osana vastuullista työtämme hyvinvoivan Pirkanmaan eteen. Tällä hetkellä Pirkanmaan Osuuskaupassa työskentelee 62 erityistä tukea tarvitsevaa työntekijää 45 eri toimipaikassa joko määräaikaisissa tai vakituisissa työsuhteissa.

Täsmätyötehtävät on suunniteltu aina yksilöllisesti työntekijän vahvuuksien mukaisesti.

JOKAINEN TEKEE TÖITÄ OMIEN VAHVUUKSIEN KAUTTA

Kun aloitimme laajemman työllistämisen täsmätyötehtäviin, teimme työtä yksin. Varsin nopeasti huomasimme edistävämme hyvin monitahoista asiaa, johon tarvitsemme yhteistyökumppaneita tueksi. Yhdessä pystymme tarjoamaan esimerkiksi työharjoittelujaksoja ja rekrytointi ja työllistyminen saadaan tehtyä laadukkaasti, kohti hyvää työntekijäkokemusta.

 

YHTEISTYÖKUMPPANIMME:

REKRYTOINTI JA TUKIHENKILÖN ROOLI

Avaamme haun Työntekijöitä täsmätyötehtäviin kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Olet tervetullut hakemaan meille täsmätyöhaun kautta, jos sinulla on esimerkiksi kehitysvamma, neurologinen sairaus tai pitkittynyt mielenterveyden sairaus ja sinun on erityisen vaikea työllistyä nykypäivän työelämään niin sanottua normaalia tietä pitkin.

Haku on avoinna pokrekry.fi -sivulla aivan, kuten muutkin avoimet työtehtävämme. Kutsumme soveltuvat ehdokkaat rekrytoijan haastatteluun Pirkanmaan Osuuskaupan konttorille.

Avoimia paikkoja ei ole valmiiksi räätälöityinä, sillä kartoitamme jokaisen ehdokkaan kohdalla tehtävänkuvan yksilöllisesti. Otamme huomioon mm. toimintaympäristön, työpaikan sijainnin ja sen, millaiset työtehtävät soveltuvat parhaiten ehdokkaan vahvuuksille.

Meillä on käytössä PAEK:n "Minä työntekijänä -lomake", jonka kautta saamme arvokasta tietoa mm. ehdokkaan vahvuuksista, oppimiseen liittyvistä haasteista tai mahdollisista rajoitteista.

Tukihenkilö on mukana haastattelussa, työn aloituksessa, työelämän pelisääntöjen opettelussa sekä työn ja arjen rutiinien yhteensovittamisessa. Tukihenkilön tärkein tehtävä on auttaa ehdokasta onnistumaan haastattelussa. Hän on tukena myös työn aloituksen eri käänteissä.

1. Täytä hakemus haun avauduttua osoitteessa pokrekry.fi

2. Jos sinut valitaan haastatteluun, on hyvä ottaa tukihenkilö sinne mukaan

3. Aloitamme mahdollisen työpaikan kartoittamisen ja viestimme sinulle rekrytoinnin edetessä.

MILLAISIA TYÖTEHTÄVIÄ OVAT TÄSMÄTYÖTEHTÄVÄT?

 

Täsmätyötehtävät ovat tärkeitä tehtäviä, jotka ovat osa onnistunutta asiakaskokemusta!

Hyllytys Korien kerääminen
Siistimistehtävät, kuten pahvien ja roskien vienti Henkareiden lajittelu
Hyllypäätyjen siistiminen Henkareiden/hälyboxien osastolle vienti
Pullokoneen pesu sekä pullohuoneen järjestyksen ylläpito Kassoille jääneiden sekä myymälässä eksyneiden tuotteiden palauttaminen hyllyyn
Kassaroskiksien tyhjentäminen Kassasaarekkeiden imurointi
Kuittirullien ym. täyttäminen kassoille Muovikassien täyttäminen
Kassahihnojen pyyhkiminen Taukohuoneen siistiminen
Pikakassojen siistiminen ja pyyhkiminen Pyykkihuolto pyykinpesukoneella
Kukkien kastelu kesäpihalla Verkkokaupan työympäristössä: Pahvilaatikoiden kokoaminen ja muovilaatikoiden pesu
Ruokatorin työmpäristössä: Salaattien kokoaminen ja patonkien täyttäminen
Ruokatorin työympäristössä: Asiakassalin siistiminen

SITAATTEJA TÄSMÄTYÖNTEKIJÖILTÄMME

"Työpaikka on minulle jopa elämän tarkoitus, yhteisö johon haluaa kuulua ja kuuluu"

"Minulle on tullut tunne, että kuulun tähän porukkaan ja aina saa apua"

"Työ tuo arkeen rytmiä ja rutiinia"

SITAATTEJA ESIHENKILÖILTÄ JA TYÖNTEKIJÖILTÄ

"Todella kaivattu lisäapu ja oma persoona, hänestä pidetään ja häntä arvostetaan"

"Emme luovu omista täsmätyöntekijöistä, emme pärjäisi ilman heitä"

"Suuri apu keittiön avustavissa tehtävissä ja hän on saanut kiitosta hyvin tehdystä työstä"

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Haastattelu järjestetään kasvokkain, jotta saadaan todellinen kuva ehdokkaasta. Ehdokkaan tukena on hyvä olla tukihenkilö, joka rohkaisee ehdokasta kertomaan avoimesti itsestään. Tukihenkilö auttaa myös löytämään ehdokkaan työn kannalta tärkeät ominaisuudet ja vahvuudet sekä ne asiat, joissa ehdokas tarvitsee tukea. Näin tiedot saadaan varmasti oikein ja tarvittavat toimenpiteet voidaan laittaa alulle tai hoitaa. Lisäksi tukihenkilö auttaa sopivan työympäristön tai toimipaikan kartoituksessa.

Ennen haastatteluun saapumista pyydetään täyttämään ‘Minä työntekijänä’ -lomake. Tämä mahdollistaa ehdokkaan erityistarpeiden huomioimisen ja oikeanlaisen työympäristön kartoittamisen. Lomakkeen täyttämisessä voi olla hyödyllistä käyttää tukihenkilön apua, jotta ehdokas osaa kertoa työn kannalta tarpeelliset asiat.

Todistuksen voi saada, kun esittää TE-toimistolle lääkärinlausunnon tai -todistuksen sairaudesta tai vammasta, joka vaikuttaa mahdollisuuksiin saada työtä. TE-toimisto antaa todistuksen työllistyvälle työnhakijalle ja työnhakija toimittaa todistuksen työnantajalle työsuhteen alussa. Työnantaja säilyttää saamansa todistuksen ja toimittaa sen tarvittaessa työeläkevakuutusyhtiölle. Jos osatyökykyinen tulee työkyvyttömäksi työssäolon viiden ensimmäisen vuoden aikana, ei työkyvyttömyyseläke vaikuta suurtyönantajan työeläkemaksuluokkaan. Lisätietoa voit lukea täältä Todistus suurtyönantajalle osatyökykyisyydestä | Vates

Pirkanmaan Osuuskaupalla on käytössä sekä kaupan- että majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimus. Täsmätyötehtävän palkka on harjoittelijan palkka eli 80% taulukkopalkasta ja palkka voi kehittyä työsuhteen aikana mm. osaamisen, itsenäisen työskentelyn, työssä suoriutumisen ja kokemuksen kautta.

Perehdytys on yksilöllinen ja perustuu niihin työtehtäviin, jotka työntekijälle on suunniteltu. Työtehtävien mahdollisesti monipuolistuessa, uusiin tehtäviin perehdytetään yksilöllisesti. Jokaiselle uudelle täsmätyöntekijälle on työsuhteen alussa myös perusperehdytys Pirkanmaan Osuuskauppaan sekä työelämän pelisääntöihin.

Kokemuksemme perusteella ensimmäinen täsmätyösuhde on hyvä olla määräaikainen, 3-4 kuukauden mittainen. Työtunnit suunnitellaan jokaisen työntekijän kohdalla yksilöllisesti huomioiden jaksaminen sekä työn sovittaminen muuhun arkeen. Useimmiten työtunnit on 15h/vko, mutta tunnit voi olla myös vähemmän tai jopa hieman enemmän.

PYSY MUKANA ARJESSAMME

MINÄ POKKILAISENA

Kysyimme pokkilaisilta, mikä Pirkanmaan Osuuskaupassa on parasta. Vastauksissa korostuivat yhteisöllisyys ja me-henki, työn merkityksellisyys sekä monipuoliset mahdollisuudet ammattitaidon ja osaamisen laajentamisessa. Kiitosta Pokille annettiin myös vastuullisuudesta: Pirkanmaan Osuuskauppa on turvallinen, vakaa ja vastuullinen työnantaja, joka huolehtii ja välittää työntekijöistään, kohtelee työntekijöitä tasapuolisesti ja kuuntelee henkilöstöä päätöksiä tehtäessä.

MONIPUOLISET  EDUT

Kaupassa käynti ja ravintolassa syöminen on ässäläisille aina halvempaa. Laajat ja kattavat henkilökuntaetumme ovat Suomen parhaat. Henkilöstömme saa S-ryhmän yli 1900 toimipaikasta bonuksen lisäksi ostoetua tuotteesta riippuen 3–25 prosenttia. 

#pokkaajasydäntä