Lisätietoja Kannustajat-äänestyksen ehdokkaista ja tuen käyttökohteista

TAMPERE

Aleksanterin Kotijoukot ry
Tuemme Wivi Lönnin koulun, Aleksanterin koulutalon toimintaa alakoululaisten ja esikoululaisten parissa lisätäksemme lasten ja henkilökunnan viihtyvyyttä sekä lujittaaksemme kodin ja koulun yhteistyötä.

Tuen käyttökohde:
Käyttäisimme tukisumman koulukiusaamisen vähentämiseen tähtäävään kampanjaan, joka sisältäisi erilaisia työpajoja ja atelijeita sekä lapsiin vetoavan julkisuuden henkilön vierailun koululle. Julkisuuden henkilöt, joilla on koulukiusaamisesta henkilökohtaista kokemusta haluaisimme valita yhdessä S-ryhmän kanssa. Työpajoissa harjoiteltaisiin tunne- ja vuorovaikutustaitoja koulun ulkopuolisten ammattilaisten ohjauksella.

Lisätietoja:
https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/esiopetus-ja-perusopetus/koulut/wivi-lonnin-koulu.html


 

Dream Team Cheerleaders DTC ry, Tampere

Dream Team Cheer­lead­ers on kilpacheer­lead­ingin erikoisseu­ra, joka tarjoaa mahdollisuuden harrastaa cheerleadingin molempia alalajeja; cheerleadingia sekä cheertanssia, tyttö- ja sekajoukkueissa. Dream Teamissa pääpaino on kilpaurheilussa. Harrastusmahdollisuuksia seura tarjoaa aina aloittelija- ja harrastetasolta huippu-urheiluun. DTC:n tavoitteena on luoda seura, josta urheilijat, heidän perheet sekä muut seuratoimijat ovat ylpeitä, ja jonka tapahtumiin he aktiivisesti ja mielellään osallistuvat. Seuran kasvatukselliset tavoitteet: kehittää lapsen/nuoren vuorovaikutustaitoja. Seuran urheilulliset tavoitteet: tarjota laadukasta ja monipuolista urheilutoimintaa alkeis- ja kilpatasolle. Seuran urheilullisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet: otetaan urheilulliset elämäntavat (ravinto, lepo, liikunta, ajanhallinta) osaksi arkea. Seuran viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet: jokainen on osa kissaperhettä. Seuran taloudelliset ja hallinnolliset tavoitteet: seuralla on toimiva organisaatio ja vakaa talous. DTC:n arvoja ovat jäsenlähtöisyys, rohkeus, tavoitteellisuus ja yhteisöllisyys.

Tuen käyttökohde:

Kissaperheen 25 joukkueen kotipaikkana on tällä hetkellä Tampere Areena, joka tullaan 2021 purkamaan uuden asuinalueen tieltä. Mahdollinen tukisumma käytetään upean uuden harjoitustilan olosuhteen kehittämiseen ja harjoitusvälineiden hankintoihin.

Lisätietoja:

www.dreamteamcheer.fi, FB Dream Team Cheerleaders, IG dreamteamcheerleaders


 

Elixiria Sport ry                        

Elixiria Sport ry on vuonna 2020 perustettu tamperelainen voimisteluseura. Toimimme pääasiassa Tampereen itäpuolella, kiintopisteenä seuramme Vehmaisissa sijaitseva harjoitushalli Elixiria Center. Liikutamme jäseniämme muun muassa joukkuevoimistelun, lasten voimistelukoulujen ja aikuisten ryhmäliikuntojen parissa.

Elixiria Sportin visio on olla koko perheen innostava liikuttaja. Kuluvan strategiakauden päättyessä olemme nykyaikainen, laadukas ja kansallisesti arvostettu voimisteluseura. Tavoitteenamme on luoda elämyksiä sekä osallistavaa ja vahvaa seurahenkeä tarjoten monipuolista liikuntaa. Toimimme ajankohtaisesti ja läpinäkyvästi sekä kehitämme osaamistamme jatkuvasti.

Tuen käyttökohde:

Tukisumman avulla mahdollistettaisiin ohjaajien ja valmentajien kouluttaminen alansa asiantuntijoiksi. Ostettavissa koulutuspalveluissa panostettaisiin monipuolisuuteen ja seuran arvopohjan tukemiseen. Haluamme, että jäsenemme liikkuvat ilon kautta omilla ehdoillaan. Lisäksi varoja kohdennettaisiin seuran harjoitushallin Elixiria Centerin monipuoliseen varusteluun etenkin lapsiliikkujat huomioiden.

Lisätietoja:

www.elixiriasport.fi, Instagram @elixiriasport, Facebook www.facebook.com/elixiriasport


 

Ilves ry jääkiekko U14

Ilves U14 jääkiekkojoukkue on kilpaurheilujoukkue ja joukkeen muodostavat 35 pelaajaa ja 15 toimihenkilöä. Joukkeen arvot ovat välittäminen, ilo, avoimuus, taito ja terveet elämäntavat. Toiminnan päämääränä on tarjota hyvä liikuntaharrastus ja luoda pohja läpi elämän jatkuvalle liikuntaharrastukselle, sekä pelaajille mahdollisuudet kehittyä huippujääkiekkoilijaksi ja kasvattaa yhteiskuntakelpoisia ja itsenäisiä ihmisiä.

Tuen käyttökohde:

Haaveena Kanada.

Ilves jääkiekolla on perinne, jota on toteutettu vuodesta 1979 asti. U15-ikäluokka on tehnyt matkan Kanadaan jääkiekon synnyinseudulle jo yli neljän vuosikymmenen ajan. Joukkue haaveilee Kanadan matkasta koronasta huolimatta ja on aloittanut varainkeruun, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus matkalle päästä. Tukisumma käytetään matkan kustannuksiin ja näin mahdollistetaan matka kaikille halukkaille.

Lisätietoja:

https://www.ilvesjaakiekko.fi/, joukkueen instragram löytyy @ilveshockey07


 

Kalevan Lentopallo Ry           

Kalevan Lentopallo on Suomen vanhin lentopallon erikoisseura, perustettu vuonna 1957. Toiminnassa on tällä hetkellä pääpaino tyttöjunioreiden, naisten edustusjoukkueen, naisten harrastejoukkueen sekä miesten ja naisten masters (35-84 v) joukkueiden harjoitus- ja kilpailutoiminnassa.

Tavoitteena on tarjota harrastusmahdollisuus mahdollisimman monelle nuorelle lentopalloilijatytölle sekä tavoitteellisesti että puhtaasti harrastusmielessä. Seurassa toimii harjoitusryhmät eri-ikäisille E-junioreista A-junioreihin asti. Kullekin harrastajalle pyritään löytämään omaa tasoa ja motivaatiota vastaava ryhmä.

Tavoitteena on myös lentopalloharrastuksen jatkumisen edellytysten luominen "vauvasta vaariin/mummoon" ja siihen seura pyrkii tarjoamalla myös jo ikääntyneemmille niin nais- kuin miesharrastajille harrastusmahdollisuuden seuran parissa.

Seurassa toimitaan periaatteella "lentopallo kuuluu kaikille" jolloin esimerkiksi harrastajan perheen varallisuustasolla ei saa olla vaikutusta harrastamiseen. Käytännössä tämä mahdollistetaan sillä että seuramme pitkäaikaisen seura-aktiivin Hilkka Kuuselan nimellä on perustettu rahasto jonka varoja käytetään vähävaraisten harrastajien osallistumismaksujen kattamiseen.

Lisäksi pyrimme kaikin keinoin pitämään harrastamisen maksut kohtuullisina ettei niistä muodostuisi estettä lentopallon harrastamiselle.

Tuen käyttökohde:

Käyttäisimme Kannustajat-tuen erityisesti juniorijoukkueiden ja -harrastusryhmien toiminnan varmistamiseen mm. riittävien salivuorojen hankkimisella, valmentajia kouluttamalla ja eri ryhmien tarpeisiin soveltuvin välinehankinnoilla (pehmo- ja minipallot pienimmille junioreille).

Tuen avulla varmistamme myös sen että kaikilla on mahdollisuus lentopalloharrastukseen perheen varallisuustasosta huolimatta.

Lisätietoja:

www.kalevanlentopallo.fi


 

Koiviston koulun vanhempainyhdistys ry

Koiviston koulun vanhempainyhdistyksen tavoitteena on tukea koulun ja kodin välistä yhteistyötä, koulun toimintaa sekä oppilaiden opiskelumahdollisuuksia. Vanhempainyhdistys järjestää Koiviston koulun oppilaille elämyksiä koulussa ja mahdollisuuksia retkeilyyn. Olemme kustantaneet vuosittain eka- ja tokaluokkalaisten adventtikuljetukset sekä kuudesluokkalaisten bussikuljetukset tiedekeskus Heurekaan. Vanhempainyhdistyksen tukemana koululla on järjestetty konsertteja ja teatteriesityksiä piristämään koulutyötä. Lisäksi vanhempainyhdistyksellä on salivuoro koulun liikuntasalissa.

Tuen käyttökohde:

Tukisummalla hankittaisiin koululle iso airtrack ilmatäytteinen harjoittelupatja. Koulumme liikuntasalin lattia on hiljattain uusittu, mutta uusia liikuntavälineitä ei ole. Vanhempainyhdistyksen toiminta on rahallisesti erittäin pienimuotoista ja tukisumma auttaisi meitä tässä hankinnassa valtavasti. Tukisummalla tuettaisiin nuorten harrastustoimintaa, lasten hyvinvointia ja liikunnan iloa. Tukisumma edistäisi lasten hyvänmielenterveyttä näinä vaikeina korona-aikoina. Airtrack-patja tuottaisi varmasti suurta iloa jokaiselle 350 nykyiselle oppilaalle sekä tuleville koululaisille.

Lisätietoja:

https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/esiopetus-ja-perusopetus/koulut/koiviston-koulu/kodin-ja-koulun-yhteistyo.html; facebook: Koiviston koulun vanhempainyhdistys


 

Koovee ry       

Koovee on yksi Suomen suurimmista urheiluseuroista noin 4000 jäsenellään. Koovee on historiansa aikana tuottanut monen lajin huippu-urheilijoita, mutta samalla liikuttanut myös suurta määrää harrastajia ja kasvattanut uusia urheilijasukupolvia. Koovee on laadukas liikunta- ja urheiluseura, jossa monen lajin harrastajat, kilpailijat ja huippuurheilijat kohtaavat. Seura tarjoaa liikuntaa kaiken ikäisille.

Kooveen arvot ovat: Hauskaa liikuntaa, Avoin yhteisö, Osaava kannustaja

Arvot tuovat esille, että seura tarjoaa liikuntaa iloisella mielellä, seuraan on helppo tulla ja toimia sekä sen, että seura haluaa kannustaa ja tukea jäseniään osaavalla ohjauksella ja valmennuksella.

Tuen käyttökohde:

Tukisumma käytettäisiin täysin Koovee ry:n johtokunnan alaisuuteen perustettavaan liikkujien, urheilijoiden ja harrastajien tukirahastoon, jossa avustussumma toimii pohjakassana. Rahastosta tuetaan kaikki Kooveen jäseniä, joilla olisi riski muuten jäädä urheilun, liikunnan tai harrastuksen ulkopuolelle taloudellisesta syistä johtuen.

Lisätietoja:

www.koovee.fi, @koovee1929


 

Luonto-Liiton Hämeen piiri ry

Yhdistyksemme tavoitteena on lisätä sekä lasten ja nuorten, että luonnon hyvinvointia tarjoten monipuolista luonnonharrastus- ja ympäristökasvatustoimintaa retkien, luontokerhojen ja -leirien muodossa lasten ja nuorten positiivisen luontosuhteen vahvistamiseksi. Nuorille suunnatut toimintaryhmät tarjoavat väylän kansalaisvaikuttamiseen, aktiiviseen kansalaisuuteen, vertaistukeen ja oman ympäristö/ilmastohuolen käsittelyyn. Toimintamme tarjoaa nuorille myös työmahdollisuuksia leirien ja kerhojen ohjaustehtävissä sekä monenlaisia oppimiskokemuksia toiminnan, esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä.

Tuen käyttökohde:

Lasten, nuorten ja perheiden luontoleirien järjestämiseen. Leirimaksujen pitämiseen kohtuullisina, jotta mahdollisimman monella lapsella/nuorella/perheellä olisi mahdollisuus osallistua leirille ja sukeltaa luonnon äärelle. Leirejä järjestetään talvi- ja kesälomien aikana.

Luontoleireillä tutkitaan luontoa, seikkaillaan, leikitään, opitaan ja oivalletaan sekä tietenkin nautitaan lomasta ja ympäröivästä luonnosta. Askarrellaan luonnon- ja kierrätysmateriaaleista, tehdään ympäristötaidetta, nukutaan teltassa (kesäleirit), saunotaan ja vietetään mukavaa aikaa vanhojen ja/tai uusien tuttavuuksien kanssa.

Lisätietoja:

www.luontoliitto.fi/lhp instagram: @luontoliitto_hame, Facebook: Luonto-Liiton Hämeen piiri


 

Mansen Sulka ry

Mansen Sulka - tuttavallisemmin MaSu - haluaa levittää sulkapallon ilosanomaa Pirkanmaalla! Toimintamme on painottunut lapsiin ja nuoriin, mutta tarjoamme valmennusryhmiä, ohjausta ja pelivuoroja ihan kaikille - ikään, taitotasoon, kilpailuviettiin ja masuun katsomatta! Perhesulkapallovuoromme on tarkoitettu 3-5-vuotiaille pelaajanaluille ja heidän vanhemmilleen, ja minisulkapalloon pariin kutsumme 5-8-vuotiaita mailanheiluttelijoita. Vanhemmille lapsille, nuorille ja aikuisille löytyy useita ryhmiä, ja myös parasulkapallon pelaaminen on mahdollista. Tavoitteemme on jatkuvasti kehittää sulkapallon laadukasta ohjaamista juniorityöhön ja laajapohjaiseen harrastamiseen painottuen. Seuramme päävalmentajana toimii Pekka Rantanen, joka valittiin vuonna 2019 Suomen Sulkapalloliitto ry:n vuoden valmentajaksi.

Tuen käyttökohde:

Tamperelaiset sulkapalloseurat Mansen Sulka ry ja Sulkaset ry hakevat yhdessä Kannustajat-tukea. Tukisumman avulla kutsuisimme Suomen sulkapalloliiton päävalmentaja Anu Niemisen sekä Tanskan maineikkaan maajoukkueen tekniikkapäävalmentaja Lian Ying Zhangin Tampereelle opettamaan seurojemme junioreita, aikuisharrastajia ja valmentajia. Kannustajat-äänestykseen osallistumme tällä yhteisellä hakemuksella, jotta huippuvalmentajien pitämästä tekniikkavalmennuksesta ja -leiristä pääsisi nauttimaan mahdollisimman suuri joukko tamperelaisia sulkapallon harrastajia.

Lisätietoja:

http://www.mansensulka.org/, https://fi-fi.facebook.com/mansensulka, https://www.instagram.com/mansensulka/


 

Manse PP ry

Manse PP ry toteuttaa junioreiden pesäpallotoimintaa Tampereella. Tällä hetkellä toimintaa on kolme vuotiaiden Pesisliikkari, kesän pesiskoulut, joukkueet esikoululaisesta aina isoimpiin (B) junioreihin, sekä maakuntasarjat.

Tavoitteena on saada kasvatettua omia junioreita pääsarjatasolle asti. Tämän tavoitteen myötä meidän tarvitsee kasvattaa jäsenmääriä juniorijoukkueissa, sekä kilpa-, että pelisarja puolella.

Tuen käyttökohde:

Tukisumma käytettäisiin ensisijaisesti valmentajien kouluttamiseen. Toiminnan kehittymisen ja laajentamisen kannalta on myös tärkeää saada pidettyä ainakin yksi palkattu henkilö seurassa.

Lisätietoja:

www.manseppjuniorit.fi, @manseppjuniorit, Manse PP Juniorit


 

Meripartiolippukunta Niihaman Saukot ry 

Olemme tamperelainen Meripartiolippukunta. Järjestämme partiotoimintaa vesillä ja maalla kaikenikäisille pojille ja miehille.

Partioihanteisiin kuuluu nousujohteisuus ja vastuunotto itsestä sekä muista omien kykyjen ja ikäkauden mukaisesti. Partio ei ole pelkkä harrastekerho vaan kasvatusjärjestö, jonka kasvatusjärjestelmän tavoitteena on kasvattaa itsenäisiä nuoria aikuisia jotka toimivat aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Lippukuntamme lisäksi levittää hyvää merimiestapaa jäseniemme kautta vesillä liikkujiin.

Ihanteet toteutuvat lippukunnassamme pienistä sudenpennuista aina 18-vuotiaisiin vaeltajiin saakka: ensinnä aloitetaan purjehduksilla untuvikkona muiden mukana, edeten myöhemmin näillä purjehduksilla aluksen miehistöön kansimiehenä ja lopulta saavuttaen aluksen päällikkyyden. Osana tätä jäsenemme osallistuvat omien kykyjensä mukaan alusten vuosihuoltoihin ja isompiin kunnostuksiin. Antamalla nuorille mielekästä aktiivista tekemistä, onnistumisen tunteita ja yhteenkuuluvuutta, kohotamme nuorten itsetuntoa ja rohkaisemme heitä ylittämään omat rajansa. Partiossa luodaan kaverisuhteita niin saman ikäkauden kuin ikäkausirajojen ylitse ja nämä kaverisuhteet kestävät läpi elämän luoden turvaverkoston nuorille aikuisille elämässä.

Tuen käyttökohde:

Käyttäisimme saamamme lahjoituksen lippukuntamme alusten suurempi mittaiseen varusteluun ja kunnostamiseen. Yksi purjeveneistämme kaipaa retkikäyttöön soveltuvia purjeita, joiden avulla retkipurjehduksista tehtäisiin turvallisempia nuorille kippareille ja miehistön jäsenille. Toinen aluksistamme kaipaa isompaa koneremonttia. Kone remontilla saataisiin kone toimintavarmemmaksi ja sitä kautta purjehdukset turvallisemmiksi.

Lisätietoja:

www.niihamansaukot.fi, https://www.instagram.com/niihamansaukot/


 

Näsijärven Kipinät ry             

Partion tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Partiossa keskeisenä arvona on myös suhde ympäristöön ja se merkitsee vastuunottoa elinympäristöstä, huolehtimista sen säilymisestä tuleville sukupolville sekä luonnon kunnioittamista.

Järjestämme Tampereella lapsille ja nuorille partiotoimintaa viikottain täysin vapaaehtoisvoimin toteuttaen partion tavoitteita. Toimimme Tampereen alueella ainoana partiolippukuntana, joka tarjoaa sukupuolesta ja uskonnollisesta suuntautumisesta riippumatta perinteisen maapartioinnin lisäksi toimintaa vesillä.

Tuen käyttökohde:

Tukisummalla järjestäisimme lippukuntamme jäsenille ja toiminnasta kiinnostuneille kesällä 2021 partioleirin Näsijärven rannalla vahvistaen leirin osallistujien suhdetta luontoon. Leirillä yövyttäisiin teltoissa, syötäisiin hyvin ravintorikasta ja kotimaista ruokaa sekä purjehdittaisiin tuuli- ja aurinkovoimalla kulkevalla purjeveneellämme. Näin tarjoamme uusia kokemuksia monelle lapselle ja nuorelle.

Lisätietoja:

www.nasijarvenkipinat.fi Instagram: Nasijarvenkipinat Facebook: Näsijärven Kipinät ry


 

Näsijärven purjehdusseura ry

"Ännän" tavoitteena on purjehdus- ja moottorivenekilpailujen, matka- ja yhteispurjehdusten järjestäminen sekä muiden vastaavanlaisten keinojen avulla herättää ja ylläpitää harrastusta veneurheiluun ja merimiestaitoon. Tavoitteena on myös kehittää ja kouluttaa jäsentensä ja muiden veneilystä kiinnostuneiden tietoja ja taitoja merenkulussa, turvallisessa veneilyssä, pelastustoiminnassa sekä ympäristöön tilaan liittyvissä kysymyksissä. Tästä esimerkkeinä ovat Näsijärvellä järjestettävät purjehduskilpailut, myös SM-tasolla, lasten ja nuorten purjehduskoulu ja aikuisten purjehduksen perus- ja jatkokurssi. Erillisenä tapahtumana seura järjestää kaikille avoinna olevan Veneilypäivä-tapahtuman toukokuulla Jänissaaressa.

Tuen käyttökohde:

Näsijärven purjehdusseura ry. käyttäisi tuesta kolmasosan junioreiden purjehduksenkurssin ohjaajien koulutukseen ja kaksi kolmasosaa heidän palkkaukseen kesätöinä. Myös ohjaajat ovat nuoria 15-20 vuotiaita purjehduksen harrastajia. Juniorikurssit ovat avoimia kaikille 7-13 vuotiaille lapsille ja ne järjestetään kesä- ja heinäkuulla Jänissaaressa. Näsijärven purjehdusseura ry. on perustettu vuonna 1898.

Lisätietoja:

www.nsailing.fi, facebook; Näsijärven purjehdusseura-Näsijärvi Segelsällskap ry.


 

Olkahisen koulun vanhempainyhdistys ry  

Olkahisen koulun vanhempainyhdistys toimii Olkahisen koulutalon oppilaiden, vanhempien ja opettajien aktiivisena yhteistyöelimenä. Toimintamme päämääränä on edistää lasten ja kouluyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhteistyöllä pyrimme vaikuttamaan myös lasten koulumotivaatioon ja -viihtyvyyteen. Vanhempainyhdistys järjestää oppilaille ja heidän perheilleen tapahtumia, mahdollistaa muun muassa hymypatsaat ja kukitukset, jakaa stipendejä, ilahduttaa oppilaita joulupussukoilla, hankkii koululle välituntivälineitä ja kustantaa 6-luokalle liput Sorin Sirkuksen joulushowhun.

Tuen käyttökohde:

Kannustajat-tuella hankkisimme paljon erilaisia laadukkaita välitunti-, urheilu- ja sirkusvälineitä. Mahdollistaisimme oppilaille monipuolisia liikuntaelämyksiä, muun muassa sirkusopetusta.  Sirkus lisää yhteisöllisyyttä, opettaa sisua, tuo iloa ja rohkeutta sekä vahvistaa osallistujien minäpystyvyyttä. Hankkisimme koululle paljon erilaisia sirkusvälineitä sekä sisä- että ulkokäyttöön ja kustantaisimme henkilökunnalle koulutuksen, jotta sirkuksen monipuolinen käyttö oppilaiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisäämiseksi vakiintuisi osaksi koulun arkea.

Olkahisen koulutalon väki joutui siirtymään väistötiloihin keväällä 2018 vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. Väistötilat rakennettiin koulun kentälle, joten ulkoliikuntamahdollisuudet ovat siitä lähtien olleet todella rajalliset. Väistötiloissa ei myöskään ole minkäänlaista salia sisäliikuntaa varten. Jos saisimme tukea, jolla pystyisimme tuomaan sirkusopetuksen välittömät ja kauaskantoiset hyödyt koulumme oppilaiden ulottuville, voisimme kertoa tästä mainiosta toiminnasta myös muille kouluille. Sirkus tutkitusti toimii!

Olisi hienoa myös jakaa enemmän stipendejä, mm. hyvästä kaveruudesta, avuliaisuudesta, tsemppaamisesta, ym.

Lisätietoja:

https://olkahisenkoulunvanhempainyhdistys.yhdistysavain.fi/


 

Pirkanmaan Martat ry / Lastenpuutarha Piparminttu       

Haemme tukea Lastenpuutarha Piparmintun kesätoimintaan. Lastenpuutarhan toiminnan periaatteena on järjestää 7-12 -vuotiaille lapsille terveellistä harrastustoimintaa puutarhaviljelyn merkeissä. Lapset oppivat käytännössä mistä ruoka tulee, oppivat yhdessä tekemistä, yhteisöllisyyttä, sosiaalisia taitoja ja luontoystävällisiä arvoja. Lisäksi puutarhanhoito on erittäin terveellinen harrastus, jossa yhdistyy ulkoilu, liikunta, luontosuhde, yhteiseen tavoitteeseen pyrkiminen sekä terveellisen ravinnon merkityksen ymmärtäminen. Puutarhakerhossa teemme käytännön viljelytöitä, leikimme ja opiskelemme ympäristöön liittyviä asioita (esim. kompostointi).

Puutarhakerhon luonteen vuoksi toiminta ei voi olla ympärivuotista, mutta jokaiselle kerholapselle tulee kesän aikana yhteensä 66 kerhotuntia. Kerho kokoontuu kesäkuussa joka arkipäivä 3 tunnin ajan sekä syksyllä 3 kertaa sadonkorjuun merkeissä. Kuvia kerhon toiminnasta löytää Instagramista @lastenpuutarhapiparminttu.

Tuen käyttökohde:

Tukisumma käytettäisiin uusien lavakaulusviljelylaatikoiden perustamiseen, sillä vanhat laatikkomme alkavat olla tiensä päässä. Kasvimaallamme Muotialassa emme voi viljellä juurikkaita maassa, sillä maa on liian kovaa juurikkaiden viljelyyn. Näin ollen lavakauluslaatikot ovat edellytys monipuoliselle viljelylle. Tukisummalla saisimme hankittua uudet lavakaulukset, juuriestematot, patolevyt, kasvualustat ja lannoitteet laatikoihin.

Lisätietoja:

www.martat.fi/pirkanmaa, Facebook: pirkanmaanmartatvinkkaa, IG: @pirkanmaanmartat ja @lastenpuutarhapiparminttu


 

Pirkanpojat-kuoron kannatusyhdistys ry

Poikakuoro Pirkanpojat on tiivis poikayhteisö, joka esiintyy niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Kuoron tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Tampere Filharmonia, Tampereen kaupunki sekä Tampereen seurakunnat. Tavoitteena on auttaa kasvuikäisiä nuoria löytämään oman äänensä ja muusikkoutensa innostavan opetuksen avulla. Monipuoliset ja vaativat konserttiohjelmistot opettavat musiikin eri tyylejä ja taitoja. Kuoron kannatusyhdistyksen toiminta perustuu taiteellisen johtajan lisäksi vapaaehtoisten kuoroperheiden aktiivisuuteen.

Tuen käyttökohde:

Tukisumma käytetään kuorolaisten pienryhmäopetukseen, joka tehostaa oppimista aktiivisen toimintakauden aikana. Pienestä ryhmäkoosta hyötyvät myös erityistä tukea tarvitsevat lapset. Ohjaajina toimivat nuoret tamperelaiset musiikinopiskelijat. Keväällä 2021 kuoron päätapahtumat ovat J.S. Bachin Johannes-passio sekä Pirkanpojat 50 vuotta -juhlakonsertti.

Lisätietoja:

www.pirkanpojat.com, @pirkanpojat (FB, Instagram, Twitter)


 

Sorin Sirkus ry

Yhdistyksen tarkoituksena on lasten ja nuorten sirkustaiteen harrastuksen edistäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Tätä tehtävää se toteuttaa ylläpitämällä lasten ja nuorten sirkuskoulua, järjestämällä esitystoimintaa sekä tarjoamalla sirkusopetusta erilaisille kohderyhmille.

Sorin Sirkuksen välittömään vaikutuspiiriin kuuluu yli 500 toimintaan viikoittain osallistuvaa lasta ja nuorta vanhempineen. Monille perheille Sorin Sirkus on yhteinen harrastus, ja sirkustietoisuus leviää perheiden ja heidän lähipiirinsä kautta laajalle. Sosiaalisen sirkuksen ryhmien, kesäleirien ja erilaisten työpajojen kautta useille sadoille eri-ikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille tarjoutuu mahdollisuus kokea sirkustemppujen haasteellisuus sekä onnistumisen elämyksiä.

Tuen käyttökohde:

Tukisumma käytettäisiin viikoittaisten ilmaisten avointen harjoitusten järjestämiseen Sorin Sirkuksella. Avoimia harjoituksia on aiemmin järjestetty hankerahoitusten turvin ja niitä ovat vetäneet Sorin Sirkuksen ammattiohjaajat. Harjoituksiin osallistuu mm. eri sosiaalisen sirkuksen ryhmistä tulevia nuoria, sirkusammattilaisia ja Sorin Sirkuksen taiteen perusopetuksesta valmistuneita nuoria aikuisia, kaikki yhdessä ja sulassa sovussa. Monelle kävijälle – varsinkin sirkuskoulun ulkopuolelta tuleville – tämä on ainoa ilmainen matalan kynnyksen mahdollisuus harjoittaa sirkusta ammattimaisissa olosuhteissa, saada pätevää ohjausta ja samalla nähdä ammattilaisten harjoittelevan ja tuntea olevansa osa sirkusyhteisöä. Vuosien työn jälkeen avoimissa harjoituksissa on saatu käymään 5–15 hlöä viikossa. Harjoitukset ovat tärkeitä esimerkiksi syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tai nuorille päihdekuntoutujille, jotka ovat olleet mukana jo päättyneissä sirkushankkeissa.

Lisätietoja:

www.sorinsirkus.fi


 

Sulkaset ry

Sulkasetin tavoitteena on kehittää sulkapallon harrastamista, valmentamista ja kilpailutoimintaa Pirkanmaalla. Seuralla on harjoitusvuoroja 4-7-vuotiaiden perhesulkiksesta alkaen kaikenikäisille ja -tasoisille harrastajille aina kilparyhmiin saakka. Ohjaajia/valmentajia seurassa on toistakymmentä. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme harrastajien tarpeista lähtien pääpainona junioritoiminnan kehitys. Tähän liittyy vahvasti myös valmennusosaamisen lisääminen. Seura on lisäksi mukana järjestämässä koululaisille iltapäivätoimintaa Tampereella. Seuralle on tärkeää sulkapallon harrastusmahdollisuuksien ja pelaajan polun kehittäminen Pirkanmaalla yhteistyössä muiden alueen seurojen kanssa, jotta lajin harrastaminen ja liikunnallinen elämäntapa olisi mahdollista lapsuudesta aina aikuisuuteen asti.

Tuen käyttökohde:

Tamperelaiset sulkapalloseurat Mansen Sulka ry ja Sulkaset ry hakevat yhdessä Kannustajat-tukea. Tukisumman avulla kutsuisimme Suomen sulkapalloliiton päävalmentaja Anu Niemisen sekä Tanskan maineikkaan maajoukkueen tekniikkapäävalmentaja Lian Ying Zhangin Tampereelle opettamaan seurojemme junioreita, aikuisharrastajia ja valmentajia. Kannustajat-äänestykseen osallistumme tällä yhteisellä hakemuksella, jotta huippuvalmentajien pitämästä tekniikkavalmennuksesta ja -leiristä pääsisi nauttimaan mahdollisimman suuri joukko tamperelaisia sulkapallon harrastajia.

Lisätietoja:

www.sulkaset.fi, facebook.com/sulkaset, Instagram: @sulkaset


 

Supi-Volley ry

Supi-Volley ry on vuonna 1993 perustettu tamperelainen nais- ja tyttölentopallon erikoisseura. Junioritoimintaa on tällä hetkellä neljässä eri ikäluokassa, F-, E-, D- ja C-tytöissä. Ikähaarukka jakautuu v. 2013-2007 syntyneisiin. Supi-Volleyn junioritoimintaa on kehitetty viime vuosina paljon, esim. koulutettu valmentajia ja pelaajien väkimäärä onkin lisääntynyt merkittävästi. Seura on aktiivisella, positiivisella ja iloisella meiningillään onnistunut luomaan nuorille erittäin mukavan harrastuksen, joka kehittää liikunnallisuuden lisäksi ihmissuhdetaitoja. Tavoitteena on turvata toiminnan jatkuvuus lentopallon saralla, mahdollistaa nuorten lentopalloharrastus ja laaja-alainen liikunnallisuus. Tavoitteena on myös kehittää eri urheilulajien välistä yhteistyötä. Suunnitelmissa on myös esim. oman Instagram-tilin luominen junioritoiminnan näkyvyyden kasvattamiseksi.

Tuen käyttökohde:

Tukisumma käytettäisiin Supi-Volley ry:n juniorilentopallon monipuolistamiseen ja kehittämiseen (esim. voitaisiin käyttää ulkopuolisia ohjaajia ja vaihtelevia tiloja) varusteiden hankintaan, turnausmaksuihin, salivuorokustannuksiin. Näin saisimme nuorille laaja-alaista liikunnallista pohjaa elämälle. Supi-Volley osallistuu esimerkiksi ensi kesänä v.2021 pelattavaan Power-cup-turnaukseen, jonne tulee tuhansia osallistujia. Sponssituella voitaisiin painattaa esim. pelipaitoihin sponssiyrityksen logon.

Lisätietoja:

FB: Supi-Volley Tampere, @supivolleyjuniorit
IG: @supivolleyjuniorit 
https://www.supi-volley.fi


 

SYLI- syöpään sairastuneiden lasten vanhempien yhdistys ry                                              

Yhdistyksen toiminta tapahtuu vapaaehtoistyönä ja perustuu lahjoituksiin. Yhdistys tukee jäsenperheitä sairauden alkutaipaleella alkuavustuksella. Yhdistyksellä on kauempaa tulevia perheitä varten asuntoja, joihin nämä perheet voivat hoitojakson aikana majoittua. Majoittuminen on perheille maksutonta.

Yhdistys järjestää jäsenperheilleen tapahtumia. Tapahtumat järjestetään jokaista ikäryhmää ajatelleen. Pienemmille esimerkiksi hoploppäiviä, isommille tramppaparkkia ja vanhemmille vertaistuki brunsseja. Yhdistyksen suurin koko perheen tapahtuma on vuosittainen kesämatka.

Kesämatkalle osallistuu jäsenperheistä lähes kaikki. Kesämatkalla kaikki saavat vertaistukea ja tutustuvat toisiinsa. Osa on myös tullut jo tutuiksi yhdistyksen tapahtumien myötä.

Tuen käyttökohde:

Saatava summa käytettäisiin ensivuoden kesämatkaan. Sekä yhdistyksen asuntojen kunnossapitoon.

Lisätietoja:

www.syliry.fi


 

Tampereen 4h-yhdistys        

4H on itse tekemisen iloa!

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan käytännön taitoja ja tietoja koulutetun ohjaajan tuella. 4H-koulutukset ja -kurssit syventävät nuoren osaamista. Toiminnassa saadaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työelämään.

4H kehittää ihmistä kokonaisuutena. Tätä kuvaavat neljän H:n perustana olevat sanat Head, Hands, Heart ja Health, suomeksi harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi. 4H-toimija pystyy luomaan arjen hyvinvointia itselleen ja muille.

Tampereen 4H-yhdistyksellä on alakouluikäisille suunnattua kerhotoimintaa. Yli 13-vuotiaille on erilaisia koulutuksia kuten kerhonohjaajakoulutus, dogsitterkoulutus, 4H-yritysvalmennus. Dogsitterkoulutuksen käytyään nuori voi hoitaa asiakkaiden lemmikkejä (kissoja ja koiria) ja ansaita omaa rahaa. Myös kerhonohjaajan työstä maksamme nuorelle ohjaajakorvausta. 4h-yritystoiminnassa nuori ideoi ja miettii oman yritystoiminnan jota toteuttaa. 4H-yrittäjyys on 13-28 vuotiaiden nuorten yritystoiminnan muoto, joka antaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä riskittömästi, 4H-yhdistyksen ja yritysohjaajan tuella. Monen alle 18-vuotiaan on hankala saada kesätöitä, joten tämä yritystoiminta mahdollistaa nuoren ansaita omaa rahaa, saa mielekästä tekemistä ja tärkeää työkokemusta yrittäjyydestä.

Tuen käyttökohde:

Tukisumma käytettäisiin yli 13-vuotiaille suunnattuun 4H-yritystoiminnan kehittämiseen, tukemiseen ja 4H-yrittäjien koulutusten järjestämiseen. Tuella voisimme järjestää esimerkiksi On the roud-tyylisen nuorisotila "kiertueen" (yhteistyössä Tampereen nuorisotoimen kanssa) jossa esittelisimme 4H-yritystoimintaa nuorille ja tarjoaisimme koulutusta. Mukana olisi olemassa olevia 4H-yrittäjiä ja muita vierailijoita.

Alakouluikäisille järjestäisimme tuella esimerkiksi 2 metsäretkipäivää. Päivän sisältönä olisi tutustuminen metsän ja luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin ja mm. jokamiehen oikeudet tehtäisiin tutuksi. Olisi myös erilaisia metsäaiheisia tunnistustehtäviä.

Lisätietoja:

https://www.tampere.4h.fi, instagram @tampereen4h, facebook.com/4HTampere


 

Tampereen Aikidoseura Nozomi ry              

Tampereen Aikidoseura Nozomi ry on vuonna 1985 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää aikidon harrastusta, sekä tukea ja vahvistaa perinteiseen japanilaiseen budoon kuuluvaa aatteellista kasvatusta Tampereella ja Pirkanmaalla. Nozomi järjestää aikidoharjoituksia aikuisten, nuorten ja junioreiden parissa ja pyrkii koko ajan kehittämään toimintaa mm. hankkimalla tarkoituksenmukaisia harjoitteluvälineitä, järjestämällä kansallisia ja kansainvälisiä lajin harjoitusleirejä, sekä näytöksiä, huolehtimalla ohjaajien koulutuksesta eri tasoilla ja tekemään sekä lajia että yleisemmin budo-aatetta tunnetuksi Tampereella ja lähialueilla.

Tuen käyttökohde:

Tukisumma on tarkoitus käyttää ensisijaisesti siirrettävien tatamien hankintaan, jotta seuramme olisi helpompi osallistua erilaisiin tapahtumiin, ja vetää esimerkiksi kouluilla tai työpaikkojen liikuntatiloissa esittelytilaisuuksia lajista. Muualla kuin varsinaisissa harjoitustiloissa tapahtuvia esittelytilaisuuksia varten olisi hyvä olla alustaksi helposti siirreltävät ja kuljetettavat ns. palatatamit, jotka saa aseteltua niin, että ne pysyvät turvallisesti paikallaan ja ne myös sopivat eri kokoisiin tiloihin. Palatatamien hankinnasta mahdollisesti yli jäävä osa avustuksesta kohdennetaan junioritoimintaan ja pyrimme (yleismaailmallisen tilanteen niin salliessa) järjestämään junioreille keväällä 2021 oman aikidoleirin. Aikuisille leirejä järjestetään vuosittain runsaasti ympäri Suomen, mutta juniorileirejä on huomattavasti vähemmän tarjolla, etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Lisätietoja:

www.nozomi.fi, @nozomiaikido, http://facebook.com/nozomiaikido


 

Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry               

Yhdistys on tehnyt 29 vuoden ajan ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä järjestämällä peruskouluikäisille lapsille ja nuorille kesäleirejä. Yhdistys onkin yksi suurimmista leirijärjestäjistä Tampereella ja sen lähiympäristössä. Yhdistyksen leireille on kuluneiden vuosien aikana osallistunut 8350 lasta ja nuorta. Yhdistys tarjoaa paitsi hienoja ja mieleenpainuvia leirikokemuksia, myös kesätöitä vuosittain 15 nuorelle aikuiselle. Ohjaajat ovat kasvatusalan ja taloushenkilökunta ravintola- ja suurtalousalan opiskelijoita.

Tuen käyttökohde:

Tukisumma käytetään täysimääräisesti tulevan kesän leirien järjestämiskuluihin. Yksi kolmasosa yhdistyksen leirien rahoituksesta tulee ulkopuolisilta tukijoilta, yksi osa leirimaksuista ja yksi Tampereen kaupungilta. Ulkopuolisen tuen avulla pyrimme pitämään leirimaksut kohtuullisina, jotta mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus osallistua leireillemme.

Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ry järjestää kesällä 2021 kaikkiaan seitsemän leiriä, jotka kestävät neljästä kahdeksaan päivään. Tuleva kesä onkin yhdistyksen 30. toimintavuosi! Leirit pidetään 08.06.-02.08. välisenä aikana Sorjan kesäsiirtolassa Sastamalan Karkussa. Leiripäiviä on kaikkiaan 39. Yhdelle leirille voidaan ottaa kerrallaan n. 60 lasta. Leireillä on sisämajoitus ja ohjelman pääpaino on ulkona tapahtuvassa toiminnassa kuten liikunnassa, uinnissa, veneilyssä, luonnossa liikkumisessa, askartelussa.

Lisätietoja:

www.sorjanleirit.net


 

Tampereen NMKY ry / YMCA Tampere

YMCA Tampere / Tampereen NMKY on paikallisyhdistys maailmanlaajuisessa YMCA -liikkeessä. Toimintamme parissa on Pirkanmaalla noin 3000 henkilöä viikoittain ammatillisessa perhe- ja nuorisotyössä, Pirkanmaan musiikkiopistossa, koripallo- ja Esports -toiminnoissa, partiotoiminnassa, koululaisten iltapäiväkerhoissa, kotouttavassa liikuntatyössä sekä Lupa harrastaa - kerhoissa.

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota kohtaamisia, harrastuksia ja osallistumismahdollisuuksia kaikille lapsille ja nuorille.

Tuen käyttökohde:

YMCA Tampereen Esports vuorovaikutusta vahvistamassa
Harrastustuki käytetään 9-15-vuotiaiden hyväksi hyödyntämällä nykyaikaista pelimaailmaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia lasten ja nuorten vuorovaikutuksen lisäämiseksi ja sosiaalisuuden vahvistamiseksi. Pelaaminen on näin väline, jolla ammattitaitoiset sosiaalialan-, nuorisotyön- ja Esportsin ohjaajat kohtaavat nuoria ja ohjauksellisin keinoin edistävät vuorovaikutusta sekä lasten ja nuorten ryhmäytymistä.

Esports on vaikuttava toimija, joka kohtaa nuoria pelimaailman kautta, ja sieltä on mahdollista tavoittaa toimintaan nuoria, jotka pelaavat yksin kotonaan tai heillä ei ole sosiaalista ryhmää, jossa osallisuus voi toteutua. Osalla nuorilla ilmenee autisminkirjoon liittyviä erityispiirteitä. Niiden mukanaan tuomat haasteet aiheuttavat kohderyhmälle riskin syrjäytyä. Haasteina ovat vaikeudet toimia ryhmässä ja sosiaalisissa tilanteissa. Sosiaalisten tilanteiden ymmärrys sekä vuorovaikutustaitojen puutteellisuus vaikeuttavat kontaktinottoa muihin. Erityisen tärkeänä on harrastustuen tarjoama mahdollisuus maksuttomaan harrastukseen niille nuorille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta osallistua toimintaan.

Tuki käytetään vuoden 2021 aikana noin 80–100 lapselle. Ryhmät kokoontuvat sekä päivällä (kuraattoriyhteistyö) että illalla, joten nuoria on mahdollista saada laajasti mukaan säännölliseen ohjattuun Esports-harrastukseen.

Lisätietoja:

www.ymcatampere.fi ,  Facebook, Instagram


 

Tampereen Pyrintö ry., cheerleadingjaosto

Pyrintö Cheer Team on Tampereen Pyrinnön yksi lajijaosto kahdeksan muun jaoston joukossa. Tarjoamme cheerleadingin harrastusmahdollisuuksia 2,5-vuotiaasta aina aikuisiin asti. Meillä on sekä harraste- että kilpapolku, joista jokainen harrastaja voi valita itselleen mielekkään polun harrastaa lajia. Tällä hetkellä meillä harrastaa 700 lasta, nuorta ja aikuista. Kun laji perustettiin seuraan vuonna 2008, jaostossa oli vain muutamia kymmeniä harrastajia. Kasvu on ollut hurjaa ja jaosto on tehnyt paljon töitä sen eteen, että kaikki halukkaat on voitu ottaa mukaan suositun lajin pariin. Lisäksi voimakas kasvu on vaatinut reilusti uusien valmentajien rekrytoimista ja perehdyttämistä. Meidän seuratoiminnassa mukana olevat valmentajat ovat suurimmaksi osaksi vapaaehtoisia nuoria. Seuratoiminnassa on mukana vapaaehtoisina lisäksi paljon harrastajien vanhempia, jotka ovat tulleet mukaan toimintaan joukkueenjohtajan tai johtokuntalaisen roolissa.

Viime vuonna mukana oli jo yli 850 harrastajaa, mutta koronan vuoksi harrastajamäärämme tippuivat yli 150 harrastajalla. Koronasta huolimatta tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset ja uskomme lajin vahvaan suosioon myös epävarmoista ajoista huolimatta.

Cheerleading on monipuolinen ja energinen laji, jossa harjoitellaan pääasiassa nostoja, maa-akrobatiaa ja pyramideja. Lajin aloittaminen ei vaadi panostuksia varusteisiin ja jokainen voi löytää pituudesta, painosta, taustasta ja sukupuolesta riippumatta oman paikkansa ja roolinsa joukkueesta.

Pyrintö Cheer Teamin visiona on, että olemme yksi Suomen suurimmista cheerleading harrastuksen tarjoajista. Laaja harraste- sekä kilpailutoiminta mahdollistaa monipuolisen ja laadukkaan lajin harrastus- ja kilpailumahdollisuuden kaikenikäisille ja –tasoisille harrastajille. Tarjoamme mahdollisuuden menestyä kansallisessa ja kansainvälisellä tasolla joukkueissamme. Tuotamme positiivisia elämyksiä lajin parissa kaikille jaoston toiminnassa mukana oleville.

Missiomme on: “Kasvetaan ja kehitytään yhdessä kohti yhteisiä ja omia tavoitteita, innostetaan terveelliseen elämäntapaan ja sosiaalisten taitojen oppimiseen lämminhenkisessä cheerleadingperheessä.”

Tuen käyttökohde:

Tukisumman käyttäisimme nuorten vapaaehtoisten valmentajien kouluttamiseen. Jotta pystymme tarjoamaan mahdollisimman monelle innokkaalle lapselle, nuorelle ja aikuiselle lajin harrastusmahdollisuuden, tarvitsemme suuren määrän valmentajia. Tällä hetkellä meillä on 68 valmentajaa, joista 45 tekee valmennusta vapaaehtoisena, rakkaudesta lajiin. Kasvatuksellisuus on tärkeä osa jaostomme toimintatapaa ja siksi otammekin nuoria innokkaita valmentamaan joukkueitamme. Tällä hetkellä valmentajistamme 40 henkilöä on 15-20-vuotiaita. Nuoret valmentajat oppivat valmentamisen myötä vuorovaikutustaitoja, tiimissä toimimista, yhteisöllisyyttä, tavoitteellisuutta sekä vastuunkantamista itsensä lisäksi myös muista.

Valmentajaksi haluavilla nuorilla on usein taustalla vain hieman omaa lajitaustaa, mutta muuten valmennus on heille uusi asia. Tämä asettaa meille ison vastuun ja paineen siitä, että kasvatamme ja koulutamme heidät hyviksi valmentajiksi, jotta he voivat opettaa harrastajia lajin saloihin. Haluamme myös kasvattaa heistä joukkueurheilun ja seuratoiminnan kautta fiksuja ja vastuuntuntoisia nuoria ja aikuisia. Monella meillä valmentavista nuorista ei ole välttämättä haaveena ammattivalmentajan uraa, vaan heillä on muita urahaaveita. Valmentamisesta he saavat kuitenkin tulevaan työelämään tarvittaa kokemusta, taitoja sekä konkreettisen valmennustodistuksen, jota moni on käyttänyt esimerkiksi kesätyönhaussa apuna.

Olemme vuosittain pystyneet budjetoimaan 6000€ valmentajien kouluttamiseen, mikä on riittänyt noin yhteen maksulliseen koulutukseen per valmentaja. Tämän lisäksi tietysti järjestämme jaoston sisäisiä ilmaisia perehdytyksiä ja koulutuksia. Nuoret valmentajat kuitenkin kaipaisivat selkeästi enemmän koulutusta ja esimerkiksi 3000 euron tuella saisimme koulutettua nuoria vapaaehtoisia valmentajiamme vuoden aikana yhden sijaan kahdessa eri lajiliittomme perustason koulutuksessa. Erityisesti vuorovaikutustaidot, lajitaidot ja valmentajakoulutus taso 1 -koulutuksen käymisestä olisi suurta apua nuorten valmentajiemme valmennustaitojen kehittymiselle. Uskomme vahvasti, että mitä enemmän pystymme kouluttamaan valmentajiamme, sitä useampi lapsi- ja nuori viihtyy myös urheiluharrastuksen parissa pidempään laadukkaan valmennuksen vuoksi.

Lisätietoja:

https://tampereenpyrinto.fi/cheerleading/ , Facebook: Pyrintö Cheer Team , Instagram: pyrintocheerteam, Snapchat: pyrintocheer , Tiktok: pyrintocheerteam


 

Tampereen Pyrintö ry, koripallojaosto

Koripallojaoston tavoitteena on tarjota mahdollisimman monen ikäiselle lapselle ja nuorelle mukava harrastus. Harrasteryhmiä löytyy 1 v. ylöspäin aina 18. ikävuoteen asti. Toiminnassa on huomioitu myös erityisryhmät. Tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten liikkumista hyväntuulisessa ja turvallisessa ympäristössä, harjoittelemme innokkaasti ja monipuolisesti koripallon ja liikunnan perustaitoja.

Tuen käyttökohde:

Tukisummalla hankkisimme erilaisia hygieniatarvikkeita, kuten käsidesiä, puhdistusaineita, kasvomaskeja jne. joukkueiden ja ryhmien käyttöön harjoituksiin ja peleihin, pyrkisimme ennaltaehkäisemään tartuntoja ja suojaamaan harrastajia. Pyrimme tekemään harrastusympäristön lapsille ja nuorille turvalliseksi, jotta harrastustoiminta voi jatkua vallitsevasta tilanteesta huolimatta turvallisesti mahdollisimman pitkään.

Lisätietoja:

tampereenpyrinto.fi/koripallo/


 

Tampereen Pyrintö ry. yleisurheilujaosto

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella, siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti sekä osallistuisi seuran hallinto-, valmennus- tmv. toimintaan.

Tuen käyttökohde:

Tampereen Pyrinnön yleisurheilujaoston alle 15-vuotiaiden nuorten yleisurheilijoiden harjoittelumahdollisuuksien ja -olosuhteiden parantamiseen, hankitaan uusia välineitä ulkoharjoituksiin sekä harjoitusvuoroja kaupungin liikuntatiloista.

Lisätietoja:

www.tampereenpyrinto.fi, www.tampereenpyrinto.fi/yleisurheilu, ig: @tampereenpyrintoyleisurheilu, fb: Tampereen Pyrintö Yleisurheilu


 

Tampereen Pyörä-Pojat ry

Edistää lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. Järjestämme ohjattua toimintaa viikottain vuoden ympäri. Järjestämme myös kilpailutoimintaa ja olemme mukana erilaisissa tapahtumissa. Päälajina on trialpyöräily ja seura on kaikilla mittareilla menestynein lajissaan. Pohjaamme vahvasti lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Pyrimme myös mahdolistamaan harrastamisen matalalla kynnyksellä, pitämällä harrastusmaksut huomattavasti yleistä tasoa edullisempana. Olemme olleet kannustajissa mukana aiemminkin kevätkaudella 2019. Kokemukset olivat positiivisia ja tästä syystä olemme jälleen mukana.

Tuen käyttökohde:

Tukisumma käytetään lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaan. Mahdollisuuksien mukaan työllistämme myös nuoria apuvalmentajiksi harjoituksiin.

Lisätietoja:

https://www.hobbydeed.com/public/group/tampereenpyorapojat/etusivu


 

Tampereen Sisu ry

Yleisseura, jonka jäsenmäärästä 95% on voimistelutoimintaa. Pyrimme tarjoamaan monipuolisen liikuntaharrastuksen läpi elämänkaaren. Voimistelulajeista toimintaamme kuuluu telinevoimistelu, joukkuevoimistelu, rytminen voimistelu, kilpa-aerobic, trampoliinivoimistelu, parkour, freegym, ninjagym. Selkeästi suurin osa toiminnasta on harrastetoimintaa. Neljässä ensin mainitussa lajissa on myös kansainväliselle tasolle tähtäävää kilpatoimintaa, Voimistelun lisäksi seurassamme voi harrastaa painonnostoa, pikaluistelua, lentopalloa, nallepainia sekä veteraanitoimintaa veteraanijaostossa. Tarjoamme rytmistä sekä telinevoimistelua myös erityisryhmille.

Tuen käyttökohde:

Erityisryhmien voimistelun välinekustannuksiin ja palkkakuluihin, jotta pystymme tarjoamaan laadukasta toimintaa erityislapsille ja -nuorille.

Lisätietoja:

www.tampereensisu.fi


 

Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry

TTNV liikuttaa lapsia, nuoria ja aikuisia, tarkoituksena elinikäisen liikunnan ilon opettaminen. Tavoitteena on tarjota joukkuevoimistelua kohtuullisella hinnalla, eri tasoilla ja kaiken ikäisille.

Lasten harrasteliikunnan parissa opitaan liikunnan perustaitojen ja voimistelun perusteiden lisäksi sosiaalisia taitoja. Harrasteliikunnan tavoitteena on lisätä liikkumista ilman kilpailullisia tavoitteita. Lasten harrasteryhmät esiintyvät seuran järjestämissä kisoissa ja tapahtumissa.

Aikuisten liikunnan tavoitteena on ylläpitää terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa ja tarjota mahdollisuus joukkuevoimisteluun aikuisille eri tasoilla. Mukana on sekä aikaisemmin aktiivisesti voimistelleita aikuisia että voimisteluharrastuksen aikuisiällä aloittaneita. Aikuisten voimisteluryhmät esiintyvät ja kisaavat kausikohtaisten suunnitelmien mukaisesti.

Kilpailevat joukkueet kisaavat harraste-, kilpa- tai SM-sarjoissa. Tavoitteemme on tarjota joukkuevoimistelua kaikilla tasoilla. Joukkuevoimistelussa harjoittelu on tavoitteellista. Joukkueet harjoittelevat 2-6 kertaa viikossa jokaisen joukkueen oman tavoitetason mukaan.

Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry:ssä kaiken toiminnan lähtökohtana on, että liikunta on harrastajalle aina turvallista, kehittävää ja innostavaa. Joukkuevoimistelu valmentajamme tekevätkin tiivistä yhteistyötä mm. fysioterapeuttien että fysiikkavalmentajien kanssa.

Tuen käyttökohde:

TTNV käyttäisi tuen joukkueiden fysiikkavalmennus yhteistyöhön. Meillä on jo toimiva yhteistyö joukkuefysioterapiassa koulutetun ja joukkuevoimistelun erikoispiirteet tuntevan fysioterapeutin kanssa (https://www.ttnv.fi/joukkuevoimistelu/fysioterapia-osana-joukkuevoimistel/). Nyt haluaisimme käynnistää ja mahdollistaa fysiikkatreenauksen joukkueillemme ikätasoon sopivalla tavalla ja niin että se tukee joukkuevoimistelun erikoispiirteitä. Tavoitteena olisi nuorille sopiva fysiikkatreeniohjelmarunko joka tukee lajitaitoja ja eri ikäisten voimistelijoiden tarpeita harrastajana.

Fysiikkavalmennuksella vahvistetaan lajiominaisuuksia. Hyvä fysiikka tukee tervettä voimistelua ja estää urheiluvammoja tällaisessa varhaisen erikoistumisen lajissa parantaen koko kehon hallintaa.

Lisätietoja:

www.ttnv.fi


 

Tampereen Urheilijat -38

TU-38 kasvattaa ja kannustaa urheilijoita erilaisille urheilijapoluille ja järjestää laadukasta yleisurheilun valmennusta kaiken ikäisille ja tavoitetasoille urheilijoille Tampereen seudulla. TU-38 tarjoaa toimintaa aina tutustumisurheilukoulusta aina henkilökohtaiseen valmennukseen ja veteraaniurheiluun.

Tuen käyttökohde:

Tukisumma kohdistetaan lasten urheilukoulu- ja nuorten valmennusryhmätoimintaan. Tukisummalla koulutetaan ja palkataan nuoria harjoitusryhmien ohjaajiksi sekä täydennetään harjoitusryhmien apuvälinevarastoa.

Lisätietoja:

https://tu-38.sporttisaitti.com/, https://www.facebook.com/Tampereen-Urheilijat-38-1665096263738180/, instagram


 

Tampereen Voimistelijat ry

Haluamme opastaa lapsia omaehtoiseen liikkumiseen. Tavoitteemme on saada poikia rohkeasti mukaan voimistelun pariin.

Harrastus myös lisää lasten sosiaalisia taitoja. Yksilölajista huolimatta voimistelua harjoitellaan ryhmissä, joten se valmentaa yhteisöllisyyteen, ryhmässä toimimiseen ja antaa uusia kivoja kavereita.

Tampereen Voimistelijoissa voimistelua voi harrastaa naisten- ja miesten telinevoimistelussa, akrobatiavoimistelussa, joukkuevoimistelussa, teamgymissä sekä trampoliinivoimistelussa.

Tuen käyttökohde:

Miesten telinevoimistelu on uusi laji Tampereen Voimistelijoiden lajivalikoimassa. Lajin yhtenä tahtotilana on tarjota helppo alku uudelle harrastukselle ylläpitämällä maltilliset harrastusmaksut ja laadukas valmennus.

Haluamme tarjota innokkaalle nuorelle mahdollisuuden oppia lajista ja tutustua lasten kanssa toimimiseen osana poikien voimistelun valmennustiimiä. Samalla mahdollistamme uuden lajin kehittymisen resursseja lisäämällä.

Tukisumma käytettäisiin poikien voimistelun kehittämiseen mahdollistamalla nuorelle tuntiohjaajalle paikka lajin parissa.

Lisätietoja:

www.tampereenvoimistelijat.fi


 

Tampere Hacklab ry

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää lähiympäristön kansalaistoimintaa tarjoamalla ympäristön, jossa kokoontua ja tehdä yhteisiä projekteja. Kohderyhminä ovat kaikki kansalaiset, kuten esimerkiksi nuoriso, työikäiset ja vanhukset. Yhdistyksen tarkoitus on kerätä yhteen ihmisiä erilaisista yhteiskuntaluokista ja osaamisesta riippumatta. Yhdistyksen tarkoitus on myös edistää osaamisen ja tiedon välitystä kansalaisilta toisille kansalaisten itse järjestämien tapahtumien avulla.

Tampere Hacklab on kaupunkilaisten yhteinen nikkarointitila kaikille mm. puu-, metalli-, elektroniikka-, ompelu- ja ohjelmistopuljaamisesta kiinnostuneille harrastajille. Käyttäjille on tarjolla laaja valikoima käsityökaluja sekä mm. 3D-tulostimia, laser- ja plasmaleikkurit, iso levyjyrsin sekä laatikoittain erilaisia materiaaleja nopeaan protoiluun.

Näkyviä toimintamuotoja ovat mm. jokaviikkoiset avoimet ovet kaikille jäsenyydestä riippumatta, ja talvikaudella lähes jokaviikkoiset workshopit vaihtuvista aiheista. Teemme myös yhteistyötä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa, mm. partiolaiset ja radioamatöörit. Tämän lisäksi toimimme mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa, tänä talvena mm. osallistumme kaupungin Nuorisopassi-pilottiin, jossa pyritään ehkäisemään riskiryhmässä olevien yläkoululaisten syrjäytymistä.

Tapahtumamuotoinen toiminta on kerätty julkiseen kalenteriin: https://tampere.hacklab.fi/pages/tapahtumakalenteri/

Tuen käyttökohde:

Määrittelemme ja suunnittelemme yksinkertaisen ohjelmointiympäristön ja erilaisia osia sisältävän rakennussarjan, jonka avulla erityisesti nuoret voivat tutustua robotiikkaan ja antureihin teemaillan aikana tai erillisen tapahtuman yhteydessä. Rakennussarjan hinta jää sen verran edulliseksi, että tukisummalla niitä voidaan hankkia ja jakaa merkittäviä määriä osallistujille. Rakennussarja suunnitellaan yleiskäyttöiseksi niin, että nuori -- tai miksei myös asiasta kiinnostunut vanhempi -- voi omatoimisesti kokeilla ja rakentaa sen pohjalta itse haluamiaan laitteita. Sarjan mahdollisuuksia voi myös laajentaa hankkimalla itse lisää komponentteja. Tällainen järjestely antaa enemmän vapauksia käyttöön kuin esimerkiksi suosittu Lego Mindstorms -ympäristö.

Suunnitelmat julkaistaan avoimen lisenssin alaisuudessa verkossa kaikkien käyttöön siten, että niiden pohjalta kuka hyvänsä pystyy hankkimaan vastaavat osat itselleen harrastustaan varten, tai järjestämään niiden pohjalta tutustumistapahtumia omalla kotiseudullaan ja harrastusryhmissään.

Lisätietoja:

https://tampere.hacklab.fi/ , https://www.facebook.com/groups/Tampere-Hacklab/ , https://twitter.com/trehacklab


 

Tanssiseura Swing team ry

Tanssiseura Swing team ry järjestää lapsille ja nuorille liikunta- ja kulttuuritoimintaa aikuisten kurssien lisäksi. Olemme mukana Pirkanmaan Nuorisopassi-etujärjestelmässä. Swing team on voittoa tavoittelematon, tamperelainen yhdistys. Olemme Suomen vanhimpia rock- ja swingtanssiseuroja, ja pitkien perinteiden myötä vahva vaikuttaja Pirkanmaalla. Olemme näkyvillä, ja alkeiskursseillemme on helppo päästä mukaan. Kesäaikaan järjestämme kaikille avoimia tanssitapahtumia. Tanssikurssilla harrastajat pääsevät nauttimaan musiikista ja liikunnasta.

Tuen käyttökohde:

Haluamme olla lisäämässä ja tukemassa lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. Tavoitteeseen päästäksemme ohjaisimme tukisumman liikunnan järjestämiseen yhteistyössä pirkanmaalaisten koulujen kanssa. Haluamme myös lisätä seuramme näkyvyyttä, jotta tietoisuus seuramme toiminnasta lisääntyisi ja voisimme tarjota tanssista kiinnostuneille lapsille ja nuorille mahdollisuuden uuteen harrastukseen.

Lisätietoja:

www.swingteam.fi IG: swingteam, FB-sivu: Tanssiseura Swing team ry, FB-ryhmä Swing team


 

Tappara ry / U14                                              

Tappara U14 on jääkiekkojoukkue joka mahdollistaa sekä jääkiekon harrastamisen että tavoitteellisen jääkiekkoilun kilpaurheiluna  josta myöhemmin voi tulla jopa ammatti. Joukkueella on tapahtumia 4-6 kertaa viikossa, kesällä muutaman viikon omatoimijakso mutta muuten toimintaa on ympäri vuoden.  Tavoittena on että kaikki saisivat harrastaa hyvässä porukassa hienoa lajia.

Tuen käyttökohde:

Käyttäisimme tukisumman jäävuorojen maksuun, jäävuoroista koostuu suurin osa joukkueen kustannuksista.

Lisätietoja:

www.tappara.fi/juniorit. Instagram: tappara07


 

Uinti Tampere                         

Uinti Tampere on uintiurheilun erikoisseura. Lajeinamme ovat uinti, vesipallo ja taitouinti. Meillä voi harrastaa kaiken ikäiset kaikilla tasoilla. Aina vauvauinnista kansainväliseen huippu-urheiluun. Seuran tavoitteita ovat mm. uimataidon edistäminen paikallisesti ja menestyminen huippu-urheilussa.

Tuen käyttökohde:

Tukisumma tultaisiin käyttämään uimakoulutoiminnan kehittämiseen uusilla menetelmillä. Uimaopetustoimintamme tapahtuu pääsääntöisesti matalissa lastenaltaissa Pirkanmaan alueella. Emme pysty enää laajentamaan toimintaamme, koska allastiloja ei ole enempää saatavissa. Olemme viemässä opetustoimintaa syvään altaaseen jolloin pohjaa nostetaan palkein. Palkit antavat lapsille mahdollisuuden syvässäkin altaassa saada välillä jalat pohjaan ja näin uimaopetus tehostuu.

Lisätietoja:

www.uita.fi


 

Vehmaisten Urheilijat ry       

Seuramme lajeina ovat yleisurheilu, lentopallo, koripallo, jalkapallo, futsal, jääkiekko ja kuntoliikunta. Määrällisesti eniten toimintaa on yleisurheilussa, jossa liikutetaan satoja lapsia niin harraste- kuin kilparyhmissäkin. Aikuisten puolella jalkapallo ja futsal keräävät eniten harrastajia. Kilpailullisten tavoitteiden lisäksi haluamme jatkossakin tarjota myös matalan kynnyksen harrasteryhmiä lapsille ja kuntoliikuntaa aikuisille ja perheille. "Meillä jokainen on tähti". Olemme vireä kaupunginosaseura.

Tuen käyttökohde:

Olemme jo vuosien ajan tarjonneet lasten kesäloman (kesä-heinäkuu) aikana Aamun urheilukoulun nimellä kulkevaa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa Vehmaisten urheilukentällä arkiaamupäivisin. 4-12-vuotiaita lapsia ja nuoria on ollut mukana 100-200 / kesä. Urheilukoulussa ohjaajina (10-15 henkilöä / kesä) ovat toimineet seuran omat 14-18-vuotiaat nuoret, joille olemme siis voineet tarjota kesätyötä. Nuorten työllistämistä pidämme yhtä tärkeänä kuin itse toiminnan järjestämistä. Olemme myös koko ajan kouluttaneet ohjaajiamme, v. 2020 jopa erillisen tutor-projektin kautta. Tukisumman käyttäisimme nuorten palkkaukseen ja lasten osallistumismaksujen kohtuullisena pitämiseen, jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus olla mukana.

Lisätietoja:

www.vehu.fi, facebook, instagram

MUU PIRKANMAA

Emäkosken koulun vanhempainyhdistys ry

Emäkosken koulun vanhempainyhdistys toimii aktiivisesti koulun ja kodin yhteistyön edistämiseksi. Toiminta:

 • Vanhempainyhdistys järjestää erilaisia vanhemmille tarkoitettuja, vanhemmuutta tukevia luentoja ja tapahtumia.
 • Vanhempainyhdistys jakaa Emäkosken koulussa oppilaille stipendejä ja hymypatsaita. Hymypatsaan voi saada oppilas, joka on ollut hyvä kaveri toisille, toiminut omalta osaltaan kiusaamista vastaan ja tukenut näin koulun yhteisöllisyyttä.
 • Vanhempainyhdistys tukee Emäkosken koulun oppilaskuntaa vuosittain rahallisesti. Tämän lisäksi vanhempainyhdistys tekee yhteistyötä oppilaskunnan kanssa oppilaiden hyvien opiskeluolosuhteiden takaamiseksi.
 • Vanhempainyhdistys lahjoittaa mahdollisuuksien mukaan koululle erilaisia tarpeellisia ja kouluviihtyvyyttä edistäviä tarvikkeita. Yhdistys on lahjoittanut koululle muun muassa kameroita, jumppapalloja, jalkapalloja ja shakkivälineistöä.
 • Vanhempainyhdistys järjestää koulun oppilaille päihteettömiä ja energiajuomattomia tapahtumia kuten discoja, konsertteja sekä esim. pizza- ja peli-iltoja.

Tuen käyttökohde:

Haemme tukisummaa Yksikin on liikaa -teemalla.

Nuorten asenteet kannabista kohtaan ovat lieventyneet jo pidemmän aikaa. Huumeisiin suhtaudutaan yhä myönteisemmin, vaikka nuorten huumekuolemat ovat lisääntyneet dramaattisesti.

Päihdehaittojen ehkäisemiseksi on tärkeää, että faktatietoa päihteistä tarjotaan kaikkialla, missä nuoria kohdataan. Oppilaitokset ja kuntien nuorisotoimi ovat tässä keskeisiä tiedonvälittäjiä, mutta myös vanhempainyhdistys haluaa kantaa kortensa kekoon ja sitoutua päihteettömyyden edistämiseen. Haluamme omalta osaltamme toimia niin, etteivät lapsemme ja nuoremme aloita huumeiden käyttöä. Tukisumma on tarkoitus käyttää päihteiden käytön vastaiseen työhön mieluiten niin, ettei saarnata, vaan etsitään yhdessä nuorten kanssa mielekästä vapaa-ajan toimintaa, järjestetään tempauksia ja teemapäiviä.  Tukisummalla voisi järjestää nuorten itse ideoimia tapaamisia ja tapahtumia, joissa nuoret saisivat mielekkään tekemisen ohella tietoa päihteistä positiivisesti ilman saarnaavaa otetta. Tässä vanhempainyhdistys voisi tehdä yhteistyötä esimerkiksi järjestöjen kanssa.

Lisätietoja:

https://www.facebook.com/EmakoskenVy, https://www.instagram.com/emppis.vy/?hl=fi


 

FC Vapsi ry, Sastamala

Olemme jalkapalloon erikoistunut urheiluseura ja toimintaa on ikäkausijoukkueissa ympäri vuoden. Lisäksi kesällä pyöritämme 4-12 vuotiaiden korttelisarjaa. Myös erilaisia taitokouluryhmiä on säännöllisesti. Seuran tavoitteena on lasten ja nuorten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäminen tarjoamalla heille laadukasta matalan kynnyksen ohjattua liikuntaa ja kilpailutoimintaa.

Tuen käyttökohde:

Tuetaan seuran ikäkausijoukkueiden varustehankintoja heidän toiveidensa mukaisesti ja lisäksi hankitaan joukkueiden yhteiskäyttöön tulevia varusteita harjoittelun tukemiseksi ja monipuolistamiseksi.

Lisätietoja:

www.fcvapsi.fi, https://www.instagram.com/fcvapsi, https://www.facebook.com/fcvapsi


 

Ikaalisten Urheilijat ry           

Ikaalisten Urheilijat ry on yleisseura. jossa on kuusi lajijaostoa; hiihto, jalkapallo, kamppailu, koripallo, salibandy ja yleisurheilu. Lisäksi on naisjaosto. Pääpaino on nuorisotyössä, mutta erityisesti hiihdossa ja yleisurheilussa panostetaan myös huippu-urheiluun (mm. Krista Pärmäkoski, Samuli Samuelsson ym.). Seurallamme on lukuisia lasten urheilukoulu- ja nuorten valmennusryhmiä. Seuramme laaja jäsenkunta tekee vuosittain suuren määrän vapaaehtoistyötä erilaisten talkoiden muodossa.

Tuen käyttökohde:

Tukisumman käyttäisimme lasten ja nuorten urheilukoulutoiminnan kehittämiseen mm. uusia ohjaajia kouluttamalla ja kaikille alle 12-vuotiaille tarkoitetun kesäleirin järjestämiseen. Tuen avulla voimme kohtuulistaa osallistumismaksuja.

Lisätietoja:

www.ikaalistenurheilijat.fi  www.facebook.com/ikaalistenurheilijat/


 

Kangasalan Kisa ry, hiihtojaosto

Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus monipuoliseen ja mielekkääseen harrastukseen liikunnan parissa. Tavoitteeseen pyritään järjestämällä heille ohjattua hiihtokoulutoimintaa. Parhaimmillaan hiihdosta voi muodostua perheen yhteinen harrastus, joka ylläpitää hyvää fyysistä kuntoa ja antaa myönteisiä elämyksiä.

Tuen käyttökohde:

Tuen avulla voimme pitää lasten ja nuorten hiihtoharrastuksen kustannukset matalina, järjestää lapsille ja nuorille mielekkäitä liikuntatapahtumia lumella ja hankkia hiihtovälineistöä lasten ja nuorten yhteiskäyttöön.

Lisätietoja:

www.kangasalankisa.fi


 

Kangasalan melojat ry           

Kangasalan melojat on 1947 perustettu urheiluseura. Ratamelonnalla on Kangasalla vahva jalansija. Keväisin tarjoamme 4-5 luokkalaisille mahdollisuuden testata melontaa luokka kerrallaan. Kesällä järjestämme melonta kouluja niin lapsille kuin aikuisillekin. Tavoitteena on saada nuoria ja lapsia mahtavan liikuntamuodon pariin.

Tuen käyttökohde:

Tukisummalla mahdollistaisimme uuden kilpanelikön hankintaa. Kyseinen alus on arvokas joten tuki olisi tervetullut.

Lisätietoja:

www.kame.fi  facebook Kangasalan melojat ry Instagram kangasalan_melojat


 

Kangasalan Pikkuteatteriyhdistys ry            

Kangasalan Pikkuteatterin toiminta käynnistyi 10 vuotta sitten. Jo vuosien ajan Pikkuteatteri on ollut Suomen suurin täysin vapaaehtoisvoimin pyöritettävä vastaavan kokoinen lasten- ja nuortenteatteri.  Teatteri tekee tärkeää teatterityötä, mutta myös hyvin merkityksellistä lapsi- ja nuorisotyötä, ollen näin mukana myös tärkeässä syrjäytymisen ehkäisemisessä. Teatterissa on keskimäärin noin 50 näyttelijää (74 vuonna 2019-2020) vuosittain kolmessa eri ikäryhmässä, ja tasokkaita näytelmiä valmistuu 3-4 vuodessa. Ikähaarukka harrastajissa on 7-19 vuotta. Katsojia esityksissä on käynyt jo yli 25 000.

Pikkuteatterin arvoihin kuuluu tarjota mahdollisuus teatteriharrastukseen ja teatteriesityksistä nauttimiseen taloudellisesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Koronatilanne vaikeutti Pikkuteatterin taloudellista tilannetta merkittävästi, mutta pidämme silti kiinni tästä perusarvostamme.

Pienikin tuki toimintaamme on myötävaikuttavassa toiminnan jatkuvuutta myös seuraavalle vuosikymmenelle. Taustalla toimii iso joukko sitoutuneita, osaavia ja vapaaehtoisia tekijöitä, jotka ovat mahdollistaneet ohjauksen, markkinoinnin, puvustuksen, hallinnollisen puolen, esityspäivien talkootehtävät, lavasteiden rakentamisen ja jopa käsikirjoituksia on syntynyt omasta takaa. Nuoria ja lapsia osallistetaan teatterin erilaisiin toimintoihin näytelmäharjoitusten ja esitysten ohella.

Nykyisin Pikkuteatteri on valtakunnallisestikin useaan kertaan palkittu teatteritoimija, ja se on tehnyt hienon matkan lapsi- ja nuorisotyön sekä paikallisen teatterikulttuurin saralla.

Kangasalan Pikkuteatteri viettää 10-vuotisjuhliaan vuonna 2020.

Tuen käyttökohde:

Käyttäisimme tukisumman kevään ja kesän 2021 harjoitustoiminnan toteutukseen, esimerkiksi harjoitustarpeiston hankintaan ja hyödyntämiseen. Vuoden 2020 koronatilanteen vuoksi kesäteatterinäytelmä jäi kokonaan toteutumatta, mikä aiheutti peräti 15 000 euron loven vapaaehtoisvoimin toimivan yhdistyksen kassaan. Näin ollen teatterilla on aiempaa rajallisemmat mahdollisuudet hyödyntää aiempien näytelmien lipputuloja harjoitustoiminnan rahoittamiseen.

Käytännössä tuki kohdentuu suoraan 7-19-vuotiaille teatteriharrastajillemme, jotka pääsevät harjoittelemaan säännöllisesti. Harjoituksiin kuuluvat erilaiset yleiset esiintymistaitoon, reaktiokykyyn, luottamukseen sekä tiimiytymiseen liittyvät ilmaisutaidon harjoitteet ja varsinaiset näytelmäproduktioihin liittyvät sisällöt. Lapset ja nuoret oppivat teatterin harjoituksissa tärkeitä taitoja myös koulua ja ylipäätään elämäntaitoja ajatellen.

Lisätietoja:

pikkuteatteri.fi, IG: @kangasalanpikkuteatteri, Facebook: https://www.facebook.com/kangasalanpikkuteatteri


 

Kangasalan Seudun 4H-yhdistys r.y.            

Kangasalan Seudun 4H-yhdistys haluaa antaa oman panoksensa Kangasalan lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen, viihtymiseen ja kasvuun. Olemme nuorisotyötä ja varhaiskasvatusta edistävä yleishyödyllinen yhdistys.

”4H on monipuolinen harrastus” yhdistys tarjoaa 6-28 -vuotiaille lapsille ja nuorille kerhoja, retkiä, leirejä sekä koulutuksia ja kursseja erilaisiin työtehtäviin.

Tuen käyttökohde:

Käyttäisimme tukisumman 6-17 -vuotiaisten lasten/nuorten kerhotoimintaan. Puolet saatavasta avustuksesta perinteiseen 4H-kerhotoiminttaa (https://kangasala.4h.fi/4h-kerhot/ ) ja toinen puoli Mopotalli toimintaan missä tarjoamme nuorille miehenaluille ja myös tytöille rassattavaa. Toiminta on ns. eritysnuorisotyötoimintaa ja olemme osallisena Moottoripajahankkeessa. Moottoripajatoiminnan tavoitteena on vahvan sosiaalisen tuen antaminen nuorille, jotka ovat vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle. Kohderyhmän nuoret kaipaavat vahvempaa tukea kuin heille on tällä hetkellä mahdollista tarjota. Nuoret toimivat moottoripajoilla, joissa on saatavilla moniammatillista tukea ja ohjausta ja jossa he saavat myös työkokemusta.

Moottoripajatoiminnan ydin on nuorten tukeminen toiminnallisin keinoin. Moottoripajaan tullaan kaverien kautta, kouluyhteistyön, työvoimahallinnon, seurakuntadiakonian tai sosiaalitoimen yhteistyön kautta. Pajalle ei ole kynnystä ja ovi on iso. Moottoripaja ei ole loppusijoituspaikka vaan uuden alku. Lasten ja nuorten keskus ry:n moottoripajatoimintaa tukee STEA.

Pidämme Mopotallia yhteistyössä Kangasalan seurakunnan kanssa.

Tarvitsemme varoja, jotta pääsisimme osallistumaan Moottoripaja hankeen eri tapahtumiin ja ylläpitämään kalustoa. Tähän ”moottoriurheiluun” ns. pohjaton kaivo. Olemme osallistuneet yhteen Moottoripaja hankeen tapahtumaan vuosittain. Tapahtumat ovat ns. ajoharjoittelutapahtumia mopolla. Mopotallilla on kaksi omaa mopoa, joilla olemme osallistuneet tapahtumiin. Moottoripajahanke ei kustanna matkakuluja tapahtumiin. Yhden päivä/viikonlopun tapahtuman kulut vaihtelee 300-500 euron välillä. Tämä ei sisällä palkkakuluja. Toivomme että saamme avustusta Mopotallitoimintaan ja tarjoamaan nuorille elämyksiä.

Lisätietoja:

https://kangasala.4h.fi/; https://www.facebook.com/4HKangasala/; https://www.instagram.com/4hkangasala/


 

Kankaantaan Kisa ry              

Terveysliikunnan edistäminen, hiihtokoulun järjestäminen, lasten ja nuorten hiihtourheilun tukeminen ja talkooperusteinen varainhankinta em. toimintaan.

Tuen käyttökohde:

Haluamme palauttaa murtomaahiihdon (hiihto) osaamisen osaksi kansalaistaitoa ja innostaa lapset luontoystävällisen ja terveellisen lajin pariin. Tämä tapahtuu järjestämällä hiihtokoulutoimintaa 6-12 vuotiaille ja osallistumalla ala-asteikäisten opastamiseen lajin pariin yhteistyössä Nokian koulutoimen kanssa.

Lisätietoja:

www.kankaantaankisa.fi


 

LapCI ry

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää vertaistukitoimintaa sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja heidän perheidensä keskuudessa
 • edistää vuorovaikutusta kuulovammaisten lasten ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan ammattilaisten välillä
 • tukea sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja heidän perheiden jaksamista ja hyvinvointia
 • parantaa kuulovammaisten lasten ja heidän perheidensä asemaa yhteiskunnassa ja
 • edistää, tukea ja valvoa sisäkorvaistutteen saaneiden kuulovammaisten lasten ja nuorten etua yhteiskunnallisissa asioissa

Päätavoite on sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja heidän perheidensä toimintakyvyn ja identiteetin vahvistuminen ja hyvinvoinnin lisääntyminen. Yhdistys tarjoaa sisäkorvaistutetta käyttäville lapsille ja nuorille tilaisuuksia harjoittaa erityisesti niitä taitoja, joissa he voivat olla altavastaajan asemassa verrattuna normaalisti kuuleviin ikätovereihinsa. Näitä ovat erityisesti musiikki, kielet, survival, aistit ja kokonaisvaltainen minä -kehitys.

Tuen käyttökohde:

Järjestäisimme toiminnallisen vertaistukiviikonlopun Pirkanmaan alueen sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja nuorten perheille. Tapahtumassa pyritään lisäämään perheenjäsenten toimintakykyä ja keskinäistä kommunikaatiota sekä yhteistyötä.

Lisätietoja:

https://www.lapci.fi


 

Lempäälän Pandat ry

Tavoitteena on tarjota edullisesti laadukasta ja monipuolista voimistelu- ja liikuntatoimintaa kuntalaisille ja lähialueilla asuville. Yhdistyksellä on tarjolla kuntoliikuntaa ja kehonhuoltoa aikuisille, satuliikuntaa, liikuntakoulu ja palloliikuntaa sekä perusvoimistelua lapsille, rytmistävoimistelua, joukkuevoimistelua ja akrobatiaa nuorille, telinevoimistelua kaiken ikäisille sekä perheliikuntaa koko perheelle.

Tuen käyttökohde:

Käyttäisimme tuen lasten - ja nuorten liikuntavälineistön parantamiseen esim. alastulopatjaan ja volttivyöhön, turvallisen voltin harjoittelun tueksi.

Lisätietoja:

www.lempaalanpandat.fi, https://www.facebook.com/lempaalanpandat/


 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ikaalisten yhdistys      

MLL:n Ikaalisten yhdistys pyrkii vahvasti ajamaan alueemme perheiden hyvinvointia. Järjestämme viikottaisia perhekahviloita sekä paljon tapahtumia ja kerhoja. Tavoitteemme on tuoda lasten- ja nuorten ääni osaksi kaupunkimme päätöksentekoa ja olla luomassa entistä perheystävällisempää kaupunkia.

MLL:n Ikaalisten yhdistys on aktiivinen toimija keskeisellä sijainnilla. Toiminnassamme on jo nyt mukana jonkin verran lapsia ja perheitä naapurikunnista, joissa aktiivista MLL:n toimintaa ei ole ja tähän tarpeeseen haluaisimme vastata.

Tuen käyttökohde:

Tavoitteenamme on luoda uudenlaista matalankynnyksen kohtaamispaikkatoimintaa, joka on avointa kaikille, myös yli kuntarajojen. Kohtaamispaikkoina voivat toimia esimerkiksi perhekahvilat, erilaiset kerhot sekä vertaistukiryhmät. Kohtaamispaikkojen olisi mahdollista toimia tarvittaessa myös etänä. Toiminnassamme kohtaavat niin lapset, aikuiset kuin vaikkapa isovanhemmat, niin yhdessä kuin erikseen.

Lisätietoja:

https://ikaalinen.mll.fi/ Facebook: MLL Ikaalinen Instagram: mllikaalinen


 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mänttä-Vilppulan paikallisyhdistys ry                         

Yhdistyksemme edistää lasten ja nuorten sekä heidän perheiden hyvinvointia paikkakunnallamme järjestäen itse tapahtumia, pyrkien yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa sekä vaikuttamalla yhteiskunnallisesti.

Tuen käyttökohde:

Tukisumma käytetään paikkakunnan lapsiin:

 • vuonna 2021 syntyville mänttävilppulalaisille vauvoille lahjoitetaan tervetuliaispaketti yhdessä paikallisten yritysten kanssa
 • kaikille paikkakunnan alle 15-vuotiaille tarjotaan ilmainen uimahallikäynti Mäntän uimahallissa

Lisätietoja:

https://www.facebook.com/mllmanttavilppula/


 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tyrvään-Vammalan yhdistys

Tyrvään-Vammalan yhdistys pyrkii edistämään sastamalalaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Järjestämme vapaaehtoisvoimin monimuotoista toimintaa lasten ja lapsiperheiden iloksi sekä toimimme heidän puolestapuhujanaan. Yhdistys mm. luo kohtaamispaikkoja, tarjoaa sosiaalisia kontakteja, tarjoaa vertaistukea, järjestää yhteistä ohjelmaa koko perheelle, tarjoaa osallistumismahdollisuuksia eri elämänvaiheisiin lapsuudesta vanhuuteen, tarjoaa mahdollisuuden osallistua palkitsevaan vapaaehtoistyöhön.

Yhdistys pitää syys-toukokuussa perhekahvilaa kerran viikossa. Kesäisin kun perhekahvila on tauolla, järjestämme puistotreffejä. koko perheen avoin liikuntavuoro, Säpinäsunnuntai, on yleensä kuutisen kertaa vuodessa. Perinteiksi ovat myös muodostuneet joka kesä Sastamalan seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestettävä kouluikäisten taideleiri ja syksyinen koko perheen seikkailutapahtuma sekä sote-järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestettävä leiripäivä. Näiden lisäksi järjestämme, tai osallistumme vuosittain useiden muiden lapsille, nuorille ja lapsiperheille tarkoitettujen tapahtumien järjestämiseen. Joulun aikaan osallistumme valtakunnalliseen Hyvä Joulumieli -keräykseen ja lahjoitamme ruokalahjakortteja vähävaraisille sastamalalaisperheille. Iso osa työstämme eli vaikuttamistyö, on melko näkymätöntä, mutta teemme sitäkin aktiivisesti osallistumalla erilaisiin verkostoihin ja ryhmiin joissa edustamme paikallisia lapsiperheitä ja kerromme heidän tilanteestaan ja tarpeistaan.

Tuen käyttökohde:

Perhekahvilatoiminnan ja muun lapsiperheitä tukevan toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen.

Lisätietoja:

www.mlltyrvaavammala.fi, https://www.facebook.com/mlltyrvaavammala/, https://www.instagram.com/mlltyrvaavammala/


 

Nokia River Golf ry                 

Halumme on kehittää edelleen junioritoimintaamme, joka jo nykyisellään on hyvää mutta aina on parantamisen varaa. Meillä on tarjota ohjattua harrastustoimintaa ympäri vuoden. Tutustutamme nuoria golfin pariin kiertämällä paikallisissa kouluissa kertomassa golfista ja tarjoamalla heille mahdollisuutta tulla testaamaan lajia. Samoin olemme tarjonneet muiden lajien junioreille samaa mahdollisuutta. Koulutamme (green card) junoreita ja tarjoamme ohjaajillemme Golfliiton ohjaajakoulutuksia. Kannustamme junioreita lähtemään mukaan tervehenkiseen ja rehtiin kilpailemiseen.

Tuen käyttökohde:

Riippuen tuen suuruudesta käyttäisimme sitä seuraaviin tarkoituksiin. 1. Harjoitusvälineiden hankkimiseen ja uusimiseen. 2. Kilpailun mahdollistamisen mahdollisimman monelle. Esimerkiksi Pirkanmaan Junnutour on mukava ja mieluisa aloitus. Se on oiva tapa aloittaa kilpaileminen ja tutustua muiden Pirkanmaalaisten golfseurojen junioireihin. Golfliiton Future tour tarjoaa edistyneemmille junioreille mahdollisuuden laajentaa kilpailemista ja tutustua laajemmalti eri seurojen junioreihin. Tuemme seurassamme kilpailua osallistumismaksujen ja harjoituskierrosten muodossa. 3. Valmennustapahtumien lisäämiseen junioreillemme.

Lisätietoja:

www.nokiarivergolf.fi


 

Nokian judo ry                        

Judon perusperiaatteita ovat kunnioitus itseä ja vastustajaa kohtaan, rohkeus, rehellisyys ja kurinalaisuus mutta toisaalta taas joustavuus. Harrastajat ovat ikäryhmässä 5-100 v. Jokainen harjoitus aloitetaan ja päätetään hiljaisuudella ja kumarruksella - hetkeen pysähtymisen taidon opettelulla. Nokian judolla on ryhmät: muksut, junnut ja aikuiset.

Judo opettaa kehon käyttöä monipuolisesti, oleellinen osa harjoituksista on kehon painolla, kuperkeikat, kärrynpyörät, käsillä seisonta, kaatuminen. Otteluharjoitukset eli judokielellä randorit taas kehittävät kestävyyttä. Lämmittelyssä varsinkin lapsilla käyttään pallopelejä jotka ovat mieluisia. Judo ohjaajat kouluttautuvat judoliiton laadukkaissa koulutuksissa. Nokian judo tukee aktiivista kilpailua niiden osalta jotka siihen haluavat osallistua, sillä kamppailusta opit aina uutta itsestäsi ja toisesta. Seuramme tavoite on ylläpitää ja tarjota Nokialaisille lapsille mukava mieltä ja kehoa kehittävä harrastus johon on matala kynnys tulla. Teemme parhaamme mukaan yhteistyötä päiväkotien ja koulujen kanssa tutustumisen muodossa. Judo on myös Olympialaji ja  globaalisti erittäin suosittu urheilulaji.

Tuen käyttökohde:

Tuella mahdollistettaisiin lajikokeilut päiväkoti-perhepäivähoitolapsille ikäryhmä 5-7 v. Ja kouluille ikäryhmä 7-15 päiväsaikaan judosalilla tai kouluilla/päiväkodissa, kohderyhmä siis Nokialla olevat lapset ja nuoret. Lisäksi tukea voitaisiin käyttää oheisharjoitevälineiden hankintaan. Tavoitteena siis lajitietoisuuden lisääminen ja sitä kautta aktiivinen uusien harrastajien hankinta ja laadukkaan harrastetoiminnan ylläpito. Tukea käytettäisiin myös ohjaajakoulutukseen, joka kohdistuu suoraan osaamisen kautta laadukkaaseen harjoitteluun.

Lisätietoja:

https://nokianjudo.sporttisaitti.com/


 

Nokian Voimisteluseura ry   

Nokian Voimisteluseura on nuori ja aktiivinen voimistelun erikoisseura. Seuramme toiminta painottuu lasten ja nuorten harraste- ja kilpatoimintaan. Tarjoamme edullista ja laadukasta harrastetoimintaa ympäri Nokiaa. Harrasteryhmiä löytyy perheliikunnasta aikuisten voimisteluun asti. Seuramme kilpailulajeina ovat joukkuevoimistelu ja kilpa-aerobic.

Seuramme järjestää säännöllisten liikuntaryhmien lisäksi 2 kertaa vuodessa katselmus- ja liikuntanäytöksiä, liikuntatempauksia lapsille ja nuorille. Nokian Voimisteluseura tekee tiivistä yhteistyötä muiden nokialaisten urheiluseurojen kanssa tuottamalla oheistreenipalveluita ja järjestämällä kesäleirejä. Lisäksi Nokian kaupungin vapaa-aikapalvelut ostaa seuraltamme ohjauspalveluita kaupungin omille erityisryhmille; kaupunkisota-liikuntakerho, perinneleikit/pihapelit-liikuntakerho, erityisliikuntakerho erityiskoulussa ja perheliikuntakerho. Nokian Voimisteluseura työllistää nokialaisia nuoria kesäleirien ohjaajiksi sekä antaa mahdollisuuden TET-harjoitteluun.

Nokian Voimisteluseuran tavoitteena on tuottaa hauskoja ja monipuolisia harrastus- ja osallistumismahdollisuuksia, joiden parissa pääsee haastamaan itsensä ja kehonsa. Voimistelulajien parissa kehittyy niin notkeus, voima kuin koordinaatiokin. Voimistelun iloa ja riemua voi kokea eri puolilla Nokiaa.

Nokian Voimisteluseuran arvot

 • liikkumisen ilo ja riemu
 • monipuolinen
 • laadukas

Nokian Voimisteluseuran toiminnassa koetaan liikkumisen iloa ja riemua. Seura tarjoaa monipuolista ja laadukasta toimintaa kaiken tasoisille ja kaiken ikäisille harrastajille. Nokian Voimisteluseurassa kannustetaan ja arvostetaan kaikkien osallistumista tasapuolisesti.

Tuen käyttökohde:

Järjestäisimme kaikille lapsille ja nuorille avoimet liikunnalliset Superpäivät, joka sisältäisi;

 • Parkouria, Freegymiä, Ninjailua (https://www.nokianvoimisteluseura.fi/harrasteliikunta/lasten-liikunta/tuntikuvaukset/)
 • tanssitunteja
 • telinevoimistelun kokeilutunteja
 • temppuilua
 • vanhemmille suunnattuja asiantuntijoiden tietoiskuja liikkuvan lapsen ja nuoren ravinnon, liikunnan ja levon tasapainosta

Tavoitteenamme on Superpäivien avulla saada myös seuramme ulkopuoliset lapset ja nuoret innostumaan liikuntaharrastuksesta.

Lisätietoja:

www.nokianvoimisteluseura.fi


 

Parkkuun Leijonat ry              

Matalan kynnyksen urheilutoimintaa ympäri vuoden kaiken ikäisille. Tavoitteena on ylläpitää hyvää henkistä ja ruumiillista kuntoa sekä toimia yhteisöllisyyden ylläpitäjänä.

Kesäaikaan säännöllisiä harjoituksia on Parkkuun seuratalon kentällä. Lajeina rantalentopallo, jalkapallo ja pesäpallo. Kesällä näissä lajeissa järjestetään turnauksia ja ystävyysotteluita. Katulätkä on uutena lajina saamassa jatkoa tulevana kesänä, kuluneella kesäkaudella korona hidasti toimintaa.

Talviaikaan varaamme vuoroja salibandyharjoituksiin ja jääkiekkoon. Vuosittain on järjestetty koko perheen tapahtumia liikunnallisissa merkeissä.

Tuen käyttökohde:

 • Urheiluvälineiden päivittämiseen ja hankintaan
 • Suorituspaikkojen kunnostamiseen
 • Vuoromaksuihin
 • Tapahtumien järjestämiseen

Lisätietoja:

www.parkkuu.fi, instagram: parkkuunleijonat


 

Partiolippukunta Hämeenkyrön Hälläpyörät ry

Partiotoiminnan tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia toimijoita, jolla on monipuolisia taitoja ja jotka haluavat suojella luontoa ja ympäristöä.

Toimintaamme ovat tervetulleita kaikenikäiset. Suomen Partiolaiset ry:n varsinainen partio-ohjelman mukainen toiminta on suunnattu koulu- ja opiskeluikäisille 7–22-vuotiaille, jotka toimivat ikäkausittaisissa pienryhmissä aikuisten tai vanhimpien nuorten vetämänä. Tämän lisäksi yhdistyksessämme toimii kehitysvammaisten sisupartioryhmä sekä alle kouluikäisten lasten perhepartio, jossa lapset ovat mukana huoltajansa tai muun tutun aikuisen kanssa. Oleellinen osa toimintaamme ovat ulkona luonnossa järjestettävät retket ja leirit, joita on pienryhmien lisäksi koko yhdistyksen yhteisenä.

Tuen käyttökohde:

Kesällä 2021 olemme järjestämässä yhdistyksemme jäsenille Pohjois-Suomeen suuntautuvaa lapinleiriä. Tukisumman avulla pystyisimme pitämään jäseniltä perittävän leirin osallistumismaksun alhaisena ja siten mahdollistamaan osallistumisen mahdollisimman monelle jäsenellemme.

Lisätietoja:

www.hallapyorat.fi/ Facebook: Hämeenkyrön Hälläpyörät ry/ Instagram: @hallapyorat


 

Partiolippukunta Pirkkalan Sotkapojat ry

Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää.

Tuen käyttökohde:

Pirkkalan Sotkapojat on noin 200 jäsenen partiolippukunta. Sotkapoikien jäsenmäärä on ollut viime vuosina hurjassa kasvussa. Toiminnassa tarvittavan kaluston riittävyys aiheuttaa päänvaivaa. Kannustajat-avustus tultaisiin käyttämään kalustohankintoihin ja -huoltoon.


 

Rocking Flames

Meidän seuran tavoite on tuoda akrobatic Rock and roll tunnetummaksi suomessa. Olemme käyneet myös kansainvälisillä kisa lattioilla. Tahdomme antaa lapsille mahdollisuuden kokea  liikunnan riemu. Valmentajat toimii talkoilemalla. Seurassamme on lapsia 4-17 ikävuoden välillä. Seurassa tanssitaan soolona, duona, pareina ja formaatioina.

Tuen käyttökohde:

Käyttäisimme tukisumman meidän uuden tanssisalin peileihin ja joustomattoon. Sali avataan 1.1.2021. Olemme jo talkoillut tanssisalilla. Tämä tuki olisi todella tervetullut meille.

Lisätietoja:

www.rockingflames.fi, Instagram: rocking_flames


 

Ruoveden Pirkat ry

Ruoveden Pirkat on vuonna 1940 perustettu yleisseura, jonka harrastajamäärältään suurin laji on nykyään pesäpallo. Pelaaja- ja tuomarilisenssejä oli kaudella 2020 noin 70 kpl. Toiminnassa mukana kesällä 2020 oli 5 joukkuetta, joista 4 juniorijoukkueita. Myös Naisten Suomensarjajoukkueen pelaajista puolet olivat alaikäisiä. Tavoitteena on tarjota monipuolista ja liikunallista toimintaa seuran jäsenille ja tarjota kaikille  halukkaille mahdollisuus harrastaa pesäpalloa. Panostamalla erityisesti pesiskouluun ja nuorimpiin ikäluokkiin turvaamme toimintamme jatkuvuuden. Laadukkaalla toiminnalla mahdollistetaan Pirkkain kasvateille pelaaminen myös Suomen korkeimmalla sarjatasolla.

Tuen käyttökohde:

Pesiskoulun ja junioritoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja:

www.ruovedenpirkat.sporttisaitti.com/pesapallo


 

Sastamalan Kumuri ry

Yhdistyksemme tavoitteita ovat:

 • Edistää ja kehittää pesäpallotoimintaa Sastamalassa
 • Kohottaa jäsenten fyysistä kuntoa ja terveyttä
 • Herättää jäsenissä urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta pesäpallon parissa
 • Pitää hauskaa yhdessä

Yhdistyksemme tarjoaa mahdollisuuden pesäpallon harrastamiseen riippumatta henkilön lähtökohdista.

Tuen käyttökohde:

Turvallinen harrastaminen on yhdistyksellemme erityisen tärkeää. Tukisumman käyttäisimme turvallisuuden parantamiseen hankkimalla junioriharrastajillemme pesäpalloon suunniteltuja kypäriä, räpylöitä, mailoja ja muita välineitä.

Lisätietoja:

www.sastamalankumuri.sporttisaitti.com , Facebookissa Sastamalan Kumuri


 

Uplakers ry    

Olemme jääurheiluseura, jossa toimii niin jääkiekko kuin taitoluistelu, omien jaostojen alla. Luistelukoulujen kautta jäseniä liittyy joukkueisiimme jääkiekon puolella. Luistelijat treenaavat joko yksinluistelua tai muodostelmaluisteluryhmissä. Toimimme molempien lajien puolella niin harraste- kuin kilpailu-urheilua tarjoavana seurana. Pelaaja- ja luistelijapolkua pyrimme kehittämään yhdessä alueen muiden seurojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Tuen käyttökohde:

Tukisumma laitettaisiin lyhentämättömänä rakennusprojektiin, jota parasta aikaa suunnitellaan. Tarkoituksena on saada Ylöjärven Jäähallin sivustalle rakennettua tilaa, jossa jäsenemme saisivat tarvittavia oheistiloja harjoitteluun. Samalla rakennettaisiin varasto- ja kuivaustiloja, jotta pienimpien pelaajien ja luistelijoiden harjoituskassit ja tavarat pystyttäisiin säilyttämään ja kuivaamaan jäähallilla. Tämä vähentäisi samalla lasten ja nuorten kuljetuksia, sekä he pääsevät omatoimisesti harrastamaan ja liikkumaa, kun ei tarvitse pyörän selässä isoja kasseja kuljetella.

Lisätietoja:

https://www.uplakers.fi/

https://uplakers.myclub.fi/flow/shop/products

Facebook https://www.facebook.com/UplakersOfficial/

Instagram  uplakers_official


 

Vatialan koulun vanhempainyhdistys ry

Vatialan koulun vanhempainyhdistys vaikuttaa toiminnallaan lasten ja nuorten elämään ja edistää vanhempien ja lasten vaikuttamismahdollisuuksia sekä osallisuutta. Vatialan koulun vanhempainyhdistys tekee aktiivisesti yhteistyössä oppilaskunnan kanssa ja tukee oppilaskunnan hankkeita. Vanhempainyhdistys edistää myös aktiivisesti koulun ja oppilaiden vanhempien välistä yhteistyötä. Vanhempainyhdistys järjestää erilaisia tapahtumia toteutetaan yhteistyössä luokkien kanssa. Kaikki tapahtumien ja toiminnan tuotto käytetään koulun ja koululaisten hyväksi, mm. luokkien luokkaretkirahastojen kartuttamiseen. Yhdistys myös järjestää ja tukee kerhotoimintaa.

Tuen käyttökohde:

Vatialan koulu valmistui keväällä 2020 ja koulun piha-alue on edelleen keskeneräinen ja virikkeetön. Koulussa on noin 600 oppilasta, sisältäen myös esikoululaisia ja erityisoppilaita. Koulun pihaan tarvittaisiin monipuolisesti eri-ikäisille sopivia toimintoja. Piha on hiekkapohjainen, siellä on muutama matala kiipeilyseinä, keinuja ja kaksi pingispöytää. Keinujen ja pingispöytien käytöstä on jaettu vuoroja, jotta lapset voisivat tasapuolisesti niitä käyttää. Kun koulua rakennettiin, koulun kentällä oli parakkeja. Niiden jäljiltä kenttä on toistaiseksi ollut käyttökelvoton. Koulun piha oli aikaisemmin osittain asfaltoitu, ja esimerkiksi erilaiset maalaukset mahdollistivat monenlaisia pihaleikkejä. Koripalloteline ja hämähäkkikeinu löytyivät myös vanhalta pihalta, mutta rakentamisen aikana ne poistettiin.
Kangasalan kunta on luvannut rahaa pihan ja liikunta-alueen tekemiseen, mutta aikataulusta ei ole tietoa. Tällä hetkellä piha ei mahdollista lapsille järkevää tekemistä, lapset tylsistyvät ja riski häiriökäyttäytymiseen välituntien aikana kasvaa. Vatialan koulun vanhempainyhdistys toivoo tukisummaa, joka mahdollistaisi pihan kehittämisen sekä erilaisia lelujen ja liikuntavälineiden hankkimisen.

Lisätietoja:

https://www.facebook.com/vatialanvanhemmat/  ja https://instagram.com/vatialankoulunvanhemmat


 

Viialan Valtti ry

Viialan Valtti ry on yleisurheiluseura, joka tarjoaa liikunnallista toimintaa eri-ikäisille lapsille ja nuorille heidän tavoitteidensa mukaisesti ympäri vuoden. Harrasteryhmiin voivat lapset ja nuoret osallistua matalalla kynnyksellä ja tulla nauttimaan liikunnan ilosta ja oman kehittymisen seuraamisesta. Kilparyhmissä on tarjolla ohjausta tavoitteellisemmin urheileville. Seura pyrkii myös kouluttamaan uusia ohjaajia lajin pariin.

Viialan Valtin toiminnan tarkoitus on kasvattaa ja ohjata lapsia ja nuoria liikunnalliseen elämäntapaan. Seuran tavoitteena on edistää terveellisiä elämäntapoja, tarjota turvallinen harrastuskonteksti sekä lisätä yhteisöllisyyttä. Seuran toiminnan toivotaan edistävän hyvinvointia lasten ja nuorten keskuudessa sekä ehkäisevän syrjäytymistä.

Tuen käyttökohde:

Vuonna 2021 Viialan Valtti täyttää 20 vuotta. Viialan Valtti käyttäisi osan S-ryhmän Kannustajat-tukisummasta tämän juhlavuoden viettämiseen. Juhlavuoden toiminnalla seura haluaa juhlistaa toimintataivaltaan seuran jäsenistön kanssa. Lisäksi tavoitteena on tehdä juhlavuoden aikana seuran toimintaa näkyvämmäksi esimerkiksi erilaisten tempausten kautta ja saada tämän myötä seuraan lisää harrastajia. Viialan Valtin juhlavuoden toiminnassa korostuu seuran arvo yhdessä ilolla toimien.

Kannustajat-tukisummaa ohjattaisiin myös Viialan Valtissa urheilevien lasten ja nuorten viestijoukkueiden tukemiseen. Viestijoukkueet harjoittelevat omien harjoitustensa ulkopuolisella ajalla, mikä vaatii niin juoksijoilta kuin valmentajiltakin ylimääräistä uurastamista. Koska yleisurheilu on yksilölaji, viestikilpailut ovat Viialan Valtin yleisurheilijoille tärkeitä tilaisuuksia, jotka kokoavat seuran jäseniä yhteisen tavoitteen äärelle ja kohottavat yhteishenkeä.

Lisätietoja:

www-sivut: viialanvaltti.sporttisaitti.com sekä Facebook- ja Instagram-sivut


 

Virtain Kiekko-Karhut ry       

Virtain Kiekko-Karhut on vuonna 1970 perustettu jääkiekon erikoisseura. Kiekko-Karhujen toiminta-ajatuksena on pyrkiä pitkäjänteisellä junioritoiminnalla muodostamaan joukkueita kaikkiin juniori-ikäluokkiin, kiekkokouluikäisistä lapsista teini-ikäisiin junioreihin asti. Lisäksi seurassa toimii miesten kilpajoukkue sekä miesten harraste- ja veteraanijoukkueet.

Seuramme on jo usean kauden ajan pystynyt tarjoamaan sekä aloittelijoiden Luistelukoulun että alle 8 vuotiaiden junnujen Leijona-Kiekkokoulun maksuttomana kaikille osallistujille. Tärkeimpänä varainhankintakeinona Kiekko-Karhut pyörittää aivan Virtain Jäähallin vieressä olevaa Pukkivuoren Laskettelurinnettä, jonka tuotoilla seura pystyy mahdollistamaan toimintansa läpi vuoden. Rinne on yksi talvisen Virtain suosituimmista harrastuspaikoista, jossa viihtyvät niin oman paikkakunnan lapset ja nuoret, kuin myös matkailijat ympäri maan. Rinnetoimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti ja uusimpana satsauksena rinteeseen on rakennettu lumettoman kauden ajaksi BikePark -pyöräilyratoja, jotka toivottavasti saadaan aukaistua yleisölle vielä tämän syksyn aikana.

Tuen käyttökohde:

Tukisumma käytettäisiin Pukkivuoren Laskettelurinteen kehittämiseen ja tulisimme hankkimaan tukisummalla uusia reilejä sekä ramppeja rinteeseen laskettelijoita varten.

Lisätietoja:

http://www.virtainkiekkokarhut.fi/, https://www.facebook.com/kiekkokarhut/, https://www.instagram.com/kiekkokarhut/?hl=fi


 

Virtain Ratsastajat ry

Virtain Ratsastajien tarkoituksena on herättää, kasvattaa ja ylläpitää ratsastusurheilun harrastusta Virroilla sekä edistää ja tukea ratsastusurheilua Suomessa. Seura toteuttaa tarkoitustaan tukemalla harrastustoimintaa koulu-, este-, ja kenttäratsastuksessa. Seuran toimintaperiaatteisiin kuuluu edistää ja huolehtia hevosten hyvinvoinnista, ratsastukseen luonnollisesti liittyvistä hyvistä ja raittiista elämäntavoista sekä ympäristön huomioimisesta.  Seura järjestää säännöllisesti kilpailuja, valmennustoimintaa, erityisesti nuorille suunnattu Talent-valmennustoiminta, retkiä sekä luentoja ja muuta koulutusta jäsenille. Myös lasten heppakerhot kuuluvat seuran toimintaan.

Tuen käyttökohde:

Virtain Ratsastajat ry käyttäisi tukisumman erilaisten perheiden tukemiseen, jotta yhä useammalla olisi mahdollisuus tutustua hevosharrastukseen.

Perheet voivat olla esimerkiksi taloudellisesti haastavassa elämäntilanteessa, jossa elämysten ja onnistumisen tunteet voivat olla arjessa vaikea tavoittaa omin avuin. Hevosten kanssa toiminen ja ratsastus tuovat erityisesti lapsille ja nuorille ja samalla koko perheelle paitsi liikunnan kautta hyvinvointia myös onnistumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksia, jotka tuovat positiivista kierrettä arkeen. Talliyhteisö antaa yhteenkuuluvuuden tunteen sekä auttaa hyvien vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. Tukisummalla voitaisiin tuoda lajin pariin lapsia ja nuoria, joilla muuten ei ole mahdollisuutta kokeilla ratsastusta ja nauttia hevosten seurasta.

Lisätietoja:

www.virtainratsastajat.fi, Instagram: @virtainratsastajat, Facebook-sivu Virtain Ratsastajat sekä Facebook-ryhmä Virtain Ratsastajat


 

Voimistelu- ja urheiluseura Parkanon Ponteva ry               

Voimistelu- ja urheiluseura Parkanon Ponteva on parkanolainen liikunta- ja urheiluseura, jonka päälajna on salibandy.  Muut lajit Hapkido, nyrkkeily, jalkapallo ja Futsal. Parkanon Ponteva on suurin liikuttaja paikkakunnalla lasten ja nuorten liikunnan osalta. Seurassa liikkuu ja urheilee  400 harrastajaa.

Salibandy parissa Meillä on sarjoissa B-pojat, B-tytöt, C-Pojat, D-Pojat, D-tytöt, E pojat, E tytöt sekä 4 kerhoryhmään eskarista toiseen luokkaan. Lisäksi seurassa on joukkueet miesten II ja VI div sekä Naisten II div.

Tuen käyttökohde:

Tuki tullaan käyttämään varustehankintoihin juniorijoukkueille sekä vähävaraistenharrastuksen lasten harrastuksen tukemiseen

Lisätietoja:

www.Papo.fi, https://www.facebook.com/Sbtpapo


 

Ylöjärven Ryhti ry, lentopallo

Liikutamme 6-15 vuotiaita tyttöjä ja poikia. Meillä on pallokoulu eskari-ikäisille tytöille ja pojille sekä joukkuetoimintaa F-, E-,D- ja C-tytöissä sekä D/C-pojissa. Tavoitteenamme on opettaa lapsille ja nuorille itse lajia, mutta myös toimimista joukkueessa, muiden joukkuenjäsenten, valmentajien sekä vastustajien kunnioittamista, terveellistä elämäntapaa sekä harjoittelua ja urheilijaksi kasvamista. Joukkueet pelaavat Lounais-Suomen aluemestaruussarjoissa ja C-ikäiset pelaavat myös SM-sarjaa. Treenejä meillä on joukkueesta riippuen 1-4 kertaa viikossa. Kaikki valmentajamme, joukkueenjohtajat, huoltajat yms. tekevät vapaaehtoistyötä.

Tuen käyttökohde:

Tukisumma käytettäisiin Power Cup 2021 kuljetuksin ja passimaksuihin. Power Cup on maailman suurin lasten ja nuorten lentopalloturnaus. Joka vuosi yli 850 joukkuetta ja yli 7 500 vierasta osallistuu tähän nelipäiväiseen urheilujuhlaan, joka järjestetään vuorovuosin ympäri Suomea aina uudessa paikassa. Ryhdistä lähtee vuosittain iso joukko pelaajia sekä valmentajia ja huoltajia pelaamaan ja kannustamaan. Powerissa pääosassa ovat huikeat pelit, rento yhdessäolo oman joukkueen sekä muiden joukkueiden kanssa ja huikea Power Cup tunnelma!

Lisätietoja:

https://www.ylojarvenryhti.fi/lentopallo/, https://www.facebook.com/RyhtiJunnut